ஆசிரியர் தினம்

அறிவியல் இயக்கம் மற்றும் பாரதி புத்தகாலயம் இணைந்து நடத்திய ஆசியர்தினம்

அறிவியல் இயக்கம் மற்றும் பாரதி புத்தகாலயம் இணைந்து நடத்திய ஆசியர்தினம் புத்தகங்களுடன் தேநீர் என்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்வுல் 15 பேர்கள் கலந்து கொண்ட உரையாடல் பல்வேறு விமர்சனங்களை கல்வி,ஆசிரியர் ,மாணவர் சார்ந்து பேசப்பட்டன.

Leave a Response