நூல் அறிமுகம்

புதிய நூல் வரிசை: 1 | துள்ளி – அஞ்சாத குட்டி மீனின் கதை

Spread the love

சின்ன மீன்கள் என்றால் பெரிய மீன்களைப் பார்த்து எல்லா காலத்திலும் பயந்துகொண்டே இருக்க வேண்டுமா? தனியாக இல்லாமல், கூட்டாகச் சேர்ந்தால் யாரும் யாரைப் பார்த்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கிறது கறுப்புத் துள்ளி.

 

Leave a Response

Top Reviews

Video Widget

gallery