Audio

பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சன் சிறுகதை *மரி என்கிற ஆட்டுக்குட்டி* | வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/1

சிறுகதையின் பெயர்: மரி என்கிற ஆட்டுக்குட்டி

புத்தகம் : மரி என்கிற ஆட்டுக்குட்டி

ஆசிரியர் : திரு.பிரபஞ்சன்

வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/1

 

இக்கதை வாசிப்பிற்கு தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்ய கீழே கிளிக் செய்க...

View Results

Loading ... Loading ...

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

1 Comment

Leave a Response