கல்வி

Articleகல்வி

யாருக்காக தேசிய கல்விக் கொள்கை… – பாலா (DYFI)

  கல்வி என்பது எப்போதுமே அதிகாரத்துடன் உறவு கொண்டிருப்பதாகவே இருந்திருக்கிறது. ஒரு சமூகத்தில் யார் அதிகாரத்தைக் கைக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான்...
Articleகல்வி

ஆசிரியர் தினம்: என்னை வளர்த்த ஆசிரியர்கள் – கி.ரமேஷ்

நமது மனதிலிருக்கும் மாசுக்களை நீக்கி நம்மைத் தூய்மையாக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு நமது நன்றியை உரித்தாக்கும் நாளாக இந்த நாள் உள்ளது. தமிழையும்...
Articleகல்வி

தாய்மொழிவழிக் கல்வியை வலியுறுத்துகின்ற புதிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்க்கலாமா? – தேனி சுந்தர்

  புதிய கல்விக் கொள்கையை வரவேற்று அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கும் சில ஆசிரியர் அமைப்புகள் குறிப்பிட்டு கூறுகின்ற ஒரு விசயம் இந்த...
Articleகல்வி

புதிய கல்விக் கொள்கை – 1 (பள்ளிக்கல்வி) – ஆ. அறிவழகன்

  புதிய கல்விக் கொள்கையில் பல்வேறு குழப்பங்கள் நிறைந்து கிடக்கின்றன.  தெளிவில்லாத, முன்னுக்குப் பின் முரணான தகவல்களும் இருக்கின்றன. மேலும்...
Web Seriesகல்வி

கல்வி சிந்தனையாளர்-2: ஹெசிந்தா- ‘மேய்ப்பர் பள்ளிகள்’ (Charwaha schools) | இரா. கோமதி

  மாற்றுக் கல்விமுறைகள் இந்தியாவிற்கு புதியதல்ல.  இருபதாம் நூற்றாண்டில் முற்பகுதியில் வாழ்ந்த ரவீந்தரநாத் தாகூர், காந்தியடிகள்,  ஜூஜு பாய் பதேக்கா,...
1 2
Page 1 of 2