4வது சென்னை புத்தகத் திருவிழா (2018)

4வது புத்தகத் திருவிழா சென்னையில் ஆகஸ்ட் 17 முதல் 27 வரை ராயப்பேட்டையில் உள்ள YMCA மைதனாத்தில் நடைப்பெற்றது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.