Browsing: பெண் விடுதலை

பெண் விடுதலை
0

சாதியின் ஆதிக்கம் பெண்ணுக்கு இழைக்கும் வன்கொடுமை, திருமணம் போன்ற நிறுவனங்களும் அதன் தேவைகளும் பெண் மீது நிகழ்த்தும் வன்முறைகள் என்று…

பெண் விடுதலை
0

அனுராதாஎந்தவொரு இலக்கியப் படைப்பும் அது படைக்-கப்படும் கால கட்டத்தின் சமூக, பொருளாதார, பண்-பாட்டு, அரசியல் பின்புலத்தைப் பிரதிபலிக்கும் நமதுபல்வேறு இலக்கிய…