Browsing: நூல் அறிமுகம்

நூல் அறிமுகம்
0

அரபு மொழியில் உருவான துவக்க கால மிகமுக்கிய படைப்புகளில் குர்ஆன் முதன்மையான ஒன்றுமுஅல்லகாத் (விu’ணீறீறீணீஹீணீt) இஸ்லாத்திற்கு முற்பட்டகாலத்தின் அரபு மொழியில்…