Browsing: நூல் அறிமுகம்

நூல் அறிமுகம்
2

புத்தகம் பேசுது மாத இதழ் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக சிறப்பு மலர்களை வெளியிட்டு வருவது தாங்கள் அறிந்ததே. தமிழ்ப் பதிப்புலகம்.…

நூல் அறிமுகம்
0

அரபு மொழியில் உருவான துவக்க கால மிகமுக்கிய படைப்புகளில் குர்ஆன் முதன்மையான ஒன்றுமுஅல்லகாத் (விu’ணீறீறீணீஹீணீt) இஸ்லாத்திற்கு முற்பட்டகாலத்தின் அரபு மொழியில்…