Monthly Archives: March, 2018

இன்றைய புத்தகம் picture depicting a bible scene where Jesus Christ is addressing a small gathering
0

சுவிசேஷங்களின் சுருக்கம் நூல் குறித்து அ.மார்க்ஸ்… 1. நான் விவிலியத்தின் (Bible) புதிய ஏற்பாட்டை இரண்டு நாட்களாகத் தீவிரமாகப் படித்துக்…

அறிவியல்
0

சந்திப்பு: கிளாடியா ட்ரெய்ஃபஸ் தமிழில்: ஆயிஷா இரா.நடராசன் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் 21ம் நூற்றாண்டின் ஐன்ஸ்டீன் என வர்ணிக்கப்படும் வானியல் விஞ்ஞானி.…