Daily Archives: August 5, 2013

இன்றைய புத்தகம்
0

தமுஎகச பரிசு பெற்ற படைப்புசெள்ளு சிறுகதைத் தொகுப்புசெல்வராஜ்தேனிசீருடையான் வறீதம்மை கணவனை இழந்த கைம் பெண்! இரண்டு பெண் மக்களின் தாய்! மீன்…