2013 உலக புத்தகதின தயாரிப்பு

0

உலக புத்தக தினம்

ரூ.500 செலுத்தி பதிவு செய்யுங்கள், உங்களுக்கு கண்காட்சி நடத்த உலகின் சிறந்த புத்தகங்கள் குறித்து 100 போஸ்டர்களை அனுப்பி வைக்கிறோம். ஏப்ரல் 23 அன்று உங்கள் பகுதியில் நண்பர்களுடன் இணைந்து கண்காட்சியை நடத்துங்கள். புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு தேவை எனில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் 9444960935

Share.

About Author

Leave A Reply