பிரசாந்த் நூலகம்

0

எண்.  5/616,  நேரு தெரு, ஓட்டேரி விரிவு, வண்டலூர், சென்னை — 600 048

வ.எண்.    நூலின் பெயர்கள்    ஆசிரியரின் பெயர்    பக்கங்கள்    விலை
1.        குலோத்துங்கன் கவிதைகள் (முதல் தொகுதி)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    330
150.00
2.        குலோத்துங்கன் கவிதைகள் (இரண்டாம் தொகுதி)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    452
150.00
3.        தமிழ்த்தாய் இன்னிசைப் பாடல்கள் (முதல் தொகுதி)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    582
200.00
4.        தமித்தாய் இன்னிசைப் பாடல்கள் (இரண்டாம் தொகுதி)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    313
150.00
5.        இசை முழக்கம்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    377
120.00
6.        அழகோவியம்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    93
50.00
7.        தமிழனுக்கு வீழ்ச்சி இல்லை    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    218
85.00
8.        பூங்குழலி (காவியம்)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    258
100.00
9.        மண் குதிரை (காவியம்)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    118
75.00
10.        கொலை வாள் (காவியம்) (1964ல் கல்லூரியில் படிக்கும்போது எழுதியது)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    108
80.00
11.        தென்றல் (காவியம்)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    110
80.00
12.        ஒரு பெண்ணின் காவியம்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    150    90.00
13.        கலைஞர் தமிழ் மாலை (கவிதை)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    100
50.00
14.        அப்துற் ரகுமான் பாமாலை (கவிதை)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    64
80.00
15.        இளந்தென்றல் (சிறுவர்பாடல்கள்)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    168
40.00
16.        தமிழ்ப்பாவை (கவிதை)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    40
25.00
17.        தமிழ்ப்பரணி    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    114    85.00
    கட்டுரைகள்           
18.        குறுந்தொகை காட்டும் காதல் காவியங்கள்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    489
150.00
19.        நற்றிணை காட்டும் காதல் ஓவியங்கள்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    365
150.00
20.        அகநானூறு காட்டும் அன்பின் ஐந்திணை    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    519    180.00
21.        தித்திக்கும் தீந்தமிழ் மரபுப் பாடல்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    422
150.00
22.        தமிழின மீட்புப்போர்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    86    60.00
    புதினங்கள்           
23.        ஒரு மலரின் பயணம்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    202
100.00
24.        தென்றல் தொடாத மலர்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    202    100.00
25.        பூவுக்குள் ஒரு பூகம்பம்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    146
80.00
26.        புரட்சியில் பூத்த மலர்கள்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    322
120.00
27.        சந்தனம் சேறாகாது    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    118
60.00
28.        உதிர்ந்த மலர்கள்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    106
60.00
29.        ஊர் வம்பு    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    102
60.00
30.        மலர்ந்த வாழ்வு    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    96
50.00
31.        ஒரு காகிதப்பூ மணக்கிறது    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    98
70.00
32.        பொய் முகம்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    127
70.00
33.        மறுமணம்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    121
70.00
34.        கயல் விழி    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    117
80.00
35.        பண்ணையார்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    122
70.00
    கதைகள்           
36.        பாண்டவர் வரலாறு (புராணம்)    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    202
90.00
37.        நாட்டுப்புற கதைகள்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    331
120.00
38.        குலோத்துங்கன் சிறுகதைகள்    புலவர். தி. குலோத்துங்கன்    140
80.00

Share.

About Author

Leave A Reply