பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் விலைப்பட்டியல்

0
001. க 0108 திருக்குறள் தெளிவு
டாக்டர் பெ. கிருஷ்ணன் 25.00
002. க 0009 பாரதியார் கவிதைகள் தொகுப்பு: முனைவர்
இ. சுந்தரமூர்த்தி 40.00
003. க 0018 பாμதிதாசன் பாடல்கள் தொகுப்பு: கல்பனாதாசன் 40.00
004. க 0103 பட்டுக்கோட்டை தொகுப்பு:
கல்யாண சுந்தரம் பாடல்கள் பி.இ. பாலகிருஷ்ணன் 30.00
005. க 0005 திருப்பாவை தொகுப்பு:
ஆர். பார்த்தசாμதி 7.00
006. க 0006 திருவெம்பாவை தொகுப்பு:
ஆர். பார்த்தசாμதி 6.00
007. க 0008 திருமுருகாற்றுப்படை தொகுப்பு:
ஆர். பார்த்தசாரதி 7.00
008. க 0010 பட்டினத்தார் பாடல்கள் தொகுப்பு:
கோ.பெ. நாராயணசாமி 25.00
009. க 0021 திருஅருட்பா தொகுப்பு : முனைவர்
மு. வெங்கடாசலபதி 33.00
010. க 0023 பகவத் கீதை பாμதியார் 25.00
011. க 0011 திருப்பாவை தொகுப்பு:
திருவெம்பாவை ஆர். பார்த்தசாμதி 17.00
பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ்
142, ஜானி ஜான் கான் சாலை,
இμõயப்பேட்டை, சென்னை  600 014.

கல்கியின் நூல்கள்
012. க 0033 பொன்னியின் செல்வன் கல்கி 350.00
(ஐந்து பாகங்கள்)
013. க 0174 பார்த்திபன் கனவு கல்கி 90.00
014. க 0175 சிவகாமியின் சபதம் கல்கி 180.00
(நான்கு பாகங்கள்)
015. க 0340 கள்வனின் காதலி கல்கி 65.00
016. க 0348 தியாக பூமி கல்கி 100.00
017. க 0288 அலை ஓசை கல்கி 225.00
நாவல் குறுநாவல்
018. க 0062 தலைமுறை மாற்றம் பாகம் ஐ கு. சின்னப்பபாμதி 63.00
019. க 0063 தலைமுறை மாற்றம் பாகம் ஐஐ கு. சின்னப்பபாμதி 65.00
020. க 0058 துணிந்தவன் வல்லிக்கண்ணன் 25.00
021. க 0147 ஆயிμம் கைகள் உயμட்டும் தி.வெ. இμõஜேந்திμன் 55.00
022. க 0187 பவளாயி கு. சின்னப்ப பாμதி 60.00
023. க 0216 காயம் தி.வெ. இμõசேந்திμன் 35.00
024. க 0362 பிμம்மச்சாரியின் டைரி மக்ஸீம் கார்க்கி 150.00
025. க 0478 சங்கம் கு. சின்னப்பபாμதி 160.00
026. க 0484 இங்கேயும் ஒரு சொர்க்கம் அறிவியல் நம்பி 150.00
027. க 0485 சாயங்கால மேகங்கள் நா. பார்த்தசாரதி 80.00

028. க 0705 ஆத்மாவின் μõகங்கள் நா. பார்த்தசாμதி 70.00
029. க 0380 சுவடுகள் μõ. பாலசுப்பிμமணியன் 75.00
030. க0350 தர்மபவனக் காவல்காμன் கா.பொ. கந்தசாமி 50.00
031. க0775 வாடாமல்லி சு. சமுத்திμம் 90.00
சிறுகதைகள்
032. க 0029 அன்புள்ள பொன்னீலன் 35.00
033. க 0027 கு. சின்னப்ப பாμதி
சிறுகதைகள் கு. சின்னப்ப பாμதி 35.00
034. க 0402 கௌμவம் கு. சின்னப்பபாμதி 35.00
035. க 0072 தாமதமான தபால் கோ. பிச்சை 50.00
036. க 0038 தாமøμச் சிறுகதைகள் தொகுப்பு : சி. மகேந்திμன் 35.00
037. க 0056 செம்மலர் சிறுகதைகள் தொகுப்பு : முனைவர்
அ. சிவக்கண்ணன் 25.00
038. க 0074 வல்லிக்கண்ணனின்
சிறப்புச் சிறுகதைகள் வல்லிக்கண்ணன் 60.00
(தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் பரிசு பெற்றது)
039. க 0067 கருகமணி காஸ்யபன் 30.00
040. க 0036 காலத்தை வென்ற கதைகள் ஆர். பாலசுப்μமணியம் 32.00
041. க 0016 ஐந்தாவது பரிமாணம் நெல்லை சு. முத்து 32.00
042. க 0112 இμவின் அறுவடை தமிழாக்கம்:
(பிறமொழிக் கதைகள்) கவிஞர் புவியμசு 35.00
9
043. க 0113 μஷ்ய சிறுகதைகள் தமிழாக்கம்
பசுமைக்குமார் 40.00
044. க 0086 அப்துல்லாவும் அய்யங்காரும் முனைவர்
தி.வே. இμõசேந்திμன் 25.00
045. க 0142 புதுமைப்பித்தன்
சிறுகதைகள் (முதல் பாகம்) தொகுப்பு : முனைவர்
சு. சுபாஷ் சந்திμபோஸ் 75.00
046. க 0172 புதுமைப்பித்தன் முனைவர்
சிறுகதைகள் (2வது பாகம்) சு. சுபாஷ் சந்திμபோஸ் 55.00
047. க 0173 புதுமைப்பித்தன் முனைவர்
சிறுகதைகள் (3வது பாகம்) சு. சுபாஷ் சந்திμபோஸ் 40.00
048. க 0177 புதுமைப்பித்தன் முனைவர்
சிறுகதைகள் (4வது பாகம்) சு. சுபாஷ் சந்திμபோஸ் 45.00
049. க 0178 புதுமைப்பித்தன் முனைவர்
சிறுகதைகள் (5வது பாகம்) ச. சுபாஷ் சந்திμபோஸ் 45.00
050. க 0168 விதிக்கு ஒரு விதி பெ. நாயகி 44.00
051. க 0171 குதிøμக்கு வைக்கோல் முனைவர்
ச. சுபாஷ் சந்திμபோஸ் 37.00
052. க 0188 வினோதினி கதைகள் எல்.வி. வாசுதேவன் 37.00
053. க 0211 தமிழ்நாட்டுக் கதைகள் தொகுப்பு:
வ. விஜயபாஸ்கμன் 60.00
054. க 0231 மாத்தாத்தா முனைவர்
ச. சுபாஷ் சந்திμபோஸ் 45.00
055. க 0232 சின்னச் சின்னக் கதைகள் தொகுப்பு:
கு. சின்னப்பபாμதி 35.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
10
056. க 0233 காலவெள்ளம் முனைவர்
ச. சுபாஷ் சந்திμபோஸ் 135.00
057. க 0 பன்னிμண்டு சிறுகதைகள் 25.00
058. க 0469 மண்சுமை சு. சமுத்திμம் 35.00
059. க 0487 சிறுகதைக் கதம்பம் 30.00
060. க 0393 மயக்குறுமாக்கள் முனைவர்
ச. சுபாஷ் சந்திμபோஸ் 50.00
061. க 0280 நவதந்திμக் கதைகள் பாμதியார் 35.00
062. க 0390 நாட்டுப்புறச் சிறுகதைகள் சோலை சுந்தμபெருமாள் 45.00
063. க 0291 பிறமொழிக் கதைகள் நாமக்கல் பழனிச்சாமி 50.00
064. க 0370 டால்ஸ்டாய் சிறுகதைகள் டால்ஸ்டாய் 45.00
065. க 0240 பயணம் நெல்லை சு. முத்து 40.00
066. க 0183 கிμõமத்துக் காதலர்கள் கொ.மா. கோதண்டம் 35.00
067. க0774 தமிழ்ச் சமூகத்தில்
வாய்மொழிக் கதைகள் ஞா. ஸ்டீபன் 70.00
திருவைக்காவூர்
068. க0756 எங்கட்டியின் மனைவி கோ. பிச்சை 70.00
கவிதைகள்
069. க 0103 பட்டுக்கோட்டை தொகுப்பு :
கல்யாணசுந்தμம் பாடல்கள் பி.இ. பாலகிருஷ்ணன் 30.00
070. க 0018 பாμதிதாசன் பாடல்கள் தொகுப்பு : கல்பனாதாசன் 35.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
11
071. க 0009 பாμதியார் கவிதைகள் தொகுப்பு
இ. சுந்தμமூர்த்தி 35.00
072. க 0192 இசையமுது பாμதிதாசன் 20.00
073. க 0477 தெய்வமாய் நின்றான்  கவி கு. சின்னப்பபாμதி 90.00
074. க 0191 எழுத்தின் நிஜங்கள் சிவμõஜ் 20.00
075. க 0180 வெ.நா. திருமூர்த்தி தொகுப்பு :
கவிதைகள் சங்கை வேலவன் 69.00
076. க 0034 சித்தர் பாடல்கள் தா. கோவேந்தன் 100.00
077. க 0099 பாண்டியன் பரிசு பாμதிதாசன் 15.00
078. க 0001 அழகின் சிரிப்பு பாμதிதாசன் 18.00
079. க 0181 குடும்ப விளக்கு பாμதிதாசன் 35.00
080. க 0195 தமிழியக்கம் பாμதிதாசன் 20.00
081. க 0250 மேகத்துளி விழ விஜய் கங்கா 40.00
082. க 0259 நிலமிசை சிவμõஜ் 45.00
083. க 0272 அலைமீதேறி ஜோ. சலோ 25.00
084. க 0308 குMகு கொடுத்த கவிதைகள் நீøμ அத்திப்பூ 50.00
085. க 0344 முத்துமாலை பீ. அந்தோனி நோயல் 30.00
086. க 0359 காற்றில் கவிதை உலா தனஞ்செயன் 35.00
087. க 0321 தாய்மμங்கள் சி. இμõமலிங்கம் 70.00
088. க 0429 மே தினமே வருக கவிஞர் தமிழ் ஒளி 10.00
089. க 0446 கவிஞர் தமிழ் ஒளி ஆர். நல்லகண்ணு 30.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
12
090. க 0468 பிசிμõந்தையார் பாμதிதாசன் 35.00
091. க 0490 ஆசிய ஜோதி நாமக்கல் கவிஞர் 25.00
092. க 0365 நீரில் அலையும் முகம் அ. வெண்ணிலா 50.00
093. க 0734 துறவியின்
இசைக்குறிப்புகள் சண்முகம் சμவணன் 60.00
094. க 0744 தமிழ்க் கவிதையின்
புதிய போக்குகள் 70.00
நாடகம்
095. க 0007 சேμதாண்டவம் பாμதிதாசன் 18.00
096. க 0473 ஓர் இμவு அறிஞர் அண்ணா 30.00
097. க 0474 வேலைக்காரி அறிஞர் அண்ணா 30.00
098. க 0059 μõஜதந்திரி முனைவர்
அ. சிவக்கண்ணன் 35.00
099. க 0073 புதுமைப்பித்தனின் தொகுப்பு :
நாடகங்கள் அ. சிவக்கண்ணன் 50.00
100. க 0024 நீதிதேவன் மயக்கம் அறிஞர் அண்ணா 15.00
101. க 0088 உயிர்த்தாகம் கூ.கு. சுப்பμõமன் 60.00
102. க 0110 திருமலை சேதுபதி அ. மாதவையா 40.00
103. க 0260 தெரிவு தொகுப்பு: 45.00
104. க 0524 ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகக்
கதைகள் (நூல் வரிசை 1) புலமை வேங்கடாசலம் 40.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
13
105. க 0525 ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகக்
கதைகள் (நூல் வரிசை 2) புலமை வேங்கடாசலம் 35.00
106. க 0526 ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகக்
கதைகள் (நூல் வரிசை 3) புலமை வேங்கடாசலம் 30.00
107. க 0527 ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகக்
கதைகள் (நூல் வரிசை 4) புலமை வேங்கடாசலம் 45.00
108. க 0528 ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகக்
கதைகள் (நூல் வரிசை 5) புலமை வேங்கடாசலம் 40.00
109. க 0529 ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகக்
கதைகள் (நூல் வரிசை 6) புலமை வேங்கடாசலம் 50.00
110. க 0530 ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகக்
கதைகள் (நூல் வரிசை 7) புலமை வேங்கடாசலம் 45.00
111. க 0305 ஆறு நாடகங்கள் அ. சிவக்கண்ணன் 50.00
112. க 0325 மணிமேகலை ஈணூ. கோ.மா. கோதண்டம் 85.00
113. க 0295 வைகையில் வெள்ளம் வரும் சேதுபதி 40.00
இலக்கியம்  திறனாய்வு
114. க 0090 புதுமைப்பித்தன் இலக்கியம் முனைவர் அ. சிவக்கண்ணன் 50.00
115. க 0030 வள்ளுவர் வாழ்ந்த தமிழகம் சாமி. சிதம்பμனார் 45.00
116. க 0031 கம்பன் கண்ட தமிழகம் சாமி. சிதம்பμனார் 45.00
117. க 0089 மணிமேகலை காட்டும்
மனிதவாழ்வு சாமி. சிதம்பμனார் 65.00
118. க 0071 தமிழ் இலக்கிய வμலாறு முனைவர்
சுபாஷ் சந்திμபோஸ் 60.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
14
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
119. க 0108 திருக்குறள் தெளிவுøμ டாக்டர்
(கையடக்கப் பதிப்பு) பெ. கிருஷ்ணன் 20.00
120. க 0042 கீதை ஆய்வுøμ பாகம் 1, 2 பாலகங்காதμ திலகர் 400.00
121. க 0035 நாள் மலர்கள் தொ. பμமசிவம் 28.00
122. க 0184 மனிதநேயக் கலை
இலக்கியம் சங்கை வேலவன் 60.00
123. க 0179 சங்ககால இனக்குழுச்
சமுதாயமும் அμசு
உருவாக்கமும் பெ. மாதையன் 60.00
124. க 0167 வள்ளுவர் உள்ளம் சாமி பழனியப்பன் 25.00
125. க 0176 இலக்கியக் கட்டுøμகள்  தொகுப்பு: ஏ.எஸ். மணி 45.00
126. க 0212 நாவல் உலகில்
சின்னப்ப பாμதி எஸ். தோதாத்ரி 50.00
127. க 0224 திருக்குறள் இனியவுøμ சாமி பழனியப்பன் 125.00
128. க 0227 கல்விப்புதுமைகள் டாக்டர் கோகிலா தங்கசாமி 50.00
129. க 0234 சங்ககால வμலாற்றில் மயிலை
சில செய்திகள் சீனி. வேங்கடசாமி 55.00
130. க0410 பாவைப் பாடல்களில்
உளவியலும் அறிவியலும் பெ. கண்ணதாஸ் 50.00
131. க0236 கூச்ட்டிடூ அட்ணிணஞ் tடஞு இடூச்ண்ண்டிஞிச்டூ
ஃச்ணஞ்தச்ஞ்ஞு tடஞு ஙிணிணூடூஞீ ங.இ. ஓதத்டச்ணtடச்டிண்ச்ட்தூ 100.00
132. க0237 வள்ளுவரின் காதல் ஆ.சி. கண்ணம்பிμத்தினம் 40.00
133. க0242 Mதூ Mணிtடஞுணூ ஃச்ணஞீ க. குடச்ணடுச்ணூச்ண ஐ.அ.கு. 100.00
15
134. க0475 தமிழ் விருந்து μõ.பி. சேதுபிள்ளை 25.00
135. க0274 தமிழில் பெயரிடுவோம் மா. தமிழ்ப்பரிதி 20.00
136. க0276 வாழ்க்கைக் கணக்கு சேதுபதி 25.00
137. க0278 ஒளவையார்
அருளிய நீதிநூல் சாமி பழனியப்பன் 40.00
138. க0313 சமூக கடப்பாட்டு நா. சந்திμசேகμன் 75.00
படைப்பழகியல்
139. க0323 ஆயக்கலைகள் 64 முனைவர் பாக்யமேரி 140.00
140. க0339 இன்தமிழ் கட்டுøμகளும் மா. பேபிச÷μõஜா 60.00
கடிதங்களும்
141. க0342 பாμதியா÷μõடு தொகுப்பு:
பத்தாண்டுகள் முனைவர் ச.சு. இளங்கோ 50.00
142. க0345 இணூதூண்tச்டூ குtணூஞுச்ட்ண் உ. ஆஞுணச்t 30.00
143. க0373 சித்தர் இலக்கியங்களில்
சமூகப் பார்வை ஆ. கருணாநிதி 75.00
144. க0363 கடவுள் கற்பனையே ஏ.எஸ்.கே. 50.00
145. க0371 மக்கள் அறிவியல் இலக்கியம்
நோக்கும் போக்கும் உலோ. செந்தமிழ்க்கோதை 70.00
146. க0377 பௌத்தமும் தமிழும் மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி 35.00
147. க0374 ஆய்வும் திறனாய்வும் முனைவர் ச. ஈஸ்வμன் 90.00
148. க0355 புறாவைப் பிடித்து
பீμங்கியில் வை டி.எஸ். μவீந்திμதாஸ் 70.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
16
149. க0357 ஙணிடிஞிஞு ணிஞூ tடஞு Mதண்ஞு ஆணிச்ணூஞீ ணிஞூ உஞீடிtணிணூண் 25.00
150. க0 மணிமேகலை புலமை வேங்கடாசலம் 160.00
151. க0361 சிலப்பதிகாμம் புலமை வேங்கடாசலம் 225.00
152. க0364 சமுத்திμம் நாவல்களில்
சமூகப் போμõட்டங்கள் நா. சந்திμசேகμன் 90.00
153. க0314 கூணூடிஞச்டூண் ச்ணஞீ ஊணிணூஞுண்tண் ஈணூ. ஓ. ஙஞுடூதட்ச்ணடி 50.00
154. க0304 மு.வ.வும் காண்டேகரும் அ. சிவக்கண்ணன் 45.00
155. க0302 திருப்புமுனை ஈணூ. öμஜினா பாப்பா 90.00
156. க0307 கம்பரும் ஷேக்ஸ்பியரும் பேμõ. கி. நடμõசன் 65.00
157. க0539 பாவேந்தரும் மணிகோ.
விளிம்புநிலை மக்களும் பன்னீர்செல்வம் 50.00
158. க0538 கண்டது மொழிதல் ந. ஞானதிμவியம் 65.00
159. க0495 தமிழர் வளர்த்த மயிலை
அழகுக் கலைகள் சீனி. வேங்கடசாமி 75.00
160. க0265 கூடஞு ஓதணூச்டூ ங.ங.கு. ஐதூச்ணூ 100.00
161. க0343 மகாத்மா ஒரு மார்க்சிய
மதிப்பீடு தமிழில்: கல்பனாதாசன் 80.00
162. க0733 காலம் காலமாக வரும்
கற்பனை நகர்கள் வ.செ. குழந்தைசாமி 150.00
163. க0426 குலோத்துங்கம் வ.செ. குழந்தைசாமி 100.00
164. க0424 இலக்கியச் சுவடுகளில்
காவிரி ஏ. ஜெகதீசன் 50.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
17
இலக்கணம்
165. க0481 நன்னூல் கு. கண்ணன் 60.00
166. க 0066 அணி இலக்கணம் பொன் μõஜன் பாபு 25.00
167. க 0358 தொல்காப்பியம்
சொல்லதிகாμம் கி. இμõசா 70.00
168. க 0338 தொல்காப்பியம்
எழுத்ததிகாμம் கி. இμõசா 65.00
169. க 0396 தொல்காப்பியம்
பொருளதிகாμம்  பகுதி 1 கி. இμõசா 65.00
170. க 0434 தொல்காப்பியம்
பொருளதிகாμம்  பகுதி 2 கி. இμõசா 75.00
171. க 0 உøμக்கொத்து 30.00
172. க 0542 மயங்கொலி சொற்பொருள் தவ.திμவிய. ஹேமலதா 95.00
அகμமுதலி
173. க0604 யாப்பருங்கலக்காரிகை 60.00
தோழர் ஜீவா பற்றிய கட்டுøμகள்
174. க 0316 ஜீவா நினைவின் அலைகள் 75.00
175. க 0317 அμசியல் தலைவர்கள்
பார்வையில் ஜீவா 75.00
176. க 0318 நாடக சினிமாத் துறைக்கு
வழிகாட்டி ஜீவா 40.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
18
177. க 0319 உறவினர் நண்பர்கள்
பார்வையில் ஜீவா 45.00
178. க 0320 சோசலிச எதார்த்தவாதம்
பற்றி ஜீவா 50.00
179. க 0165 பன்முகப் பார்வையில் ஜீவா இμõ. பார்த்தசாμதி 45.00
180. க 0137 இலக்கியச் சோலையில்
ஜீவா உலா எம்.ஏ. பழனியப்பன் 25.00
பாμதி, பாμதிதாசன் பற்றியவை
181. க 0061 உலக மகாகவி பாμதி தொகுப்பு :
உயர் நோக்கு வ. விஜயபாஸ்கμன் 25.00
182. க 0014 ஜீவாவின் பார்வையில்
பாμதி பாடல்கள் ஜீவா 32.00
183. க 0135 மகாகவி பாμதியின்
மகத்துவம் எம்.ஏ. பழனியப்பன் 40.00
184. க 0708 தமிழில் மகாகவி தோன்றுக சேதுபதி 75.00
185. க0776 தமிழச்சியின் கத்தி பாμதிதாசன் 30.00
நாட்டுப்புறவியல்
186. க 0064 நாட்டுப்புறக் கலையியல் நா. வானமாமலை 50.00
187. க 0367 கொல்லிமலை மக்களின் முனைவர் அ. பிறைமதி 70.00
நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள்
188. க 0391 நாட்டுப்புற முனைவர்
நகைச்சுவைகள் ச. சுபாஷ் சந்திμபோஸ் 45.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
19
189. க 0447 அமைப்பியல் நோக்கில் முனைவர் அறிவுμõஜ் 75.00
நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
190. க 0540 நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் முனைவர் கு. சந்திμன் 55.00
191. க 0447 நடையியல் நோக்கில் முனைவர் அறிவுμõஜ்
நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் 75.00
192. க 0273 சுற்றுலாவியல் ச. ஈஸ்வμன் 75.00
தமிழ் சினிமா
193. க 0282 சினிமா சிற்பிகள் டி.எஸ். μவீந்திμதாஸ் 125.00
194. க 0312 சினிமா மொழிக்
கட்டுடைப்பு நா. சந்திμசேகμன் 65.00
வμலாறு
195. க 0160 க்யூபா தமிழில்: பிருகஸ்பதி 65.00
196. க 0104 மனிதருள் மாமணிகள் எம்.ஏ. பழனியப்பன் 35.00
197. க 0068 மாவீμன் திப்பு சுல்தான் ஜி. ஆளவந்தார் 60.00
198. க 0012 இந்திய சுதந்திμ தியாகி
பகத்சிங் பாμதிபித்தன் 15.00
199. க 0015 ஜீவா வாழ்க்கை வμலாறு கே. பாலதண்டாயுதம் 18.00
200. க 0037 திப்பு  விடுதலைப் போரின்
முன்னோடி வெ. ஜீவானந்தம் 45.00
201. க 0019 கார்ல் மார்க்ஸ் வெ. சாமிநாதசர்மா 40.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
20
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
202. க 0046 ஈணூ. பாபாசாகேப் அம்பேத்கர்
சமூகச் சிந்தனைகள் 50.00
203. க 0060 வீμ சுதந்திμம் வேண்டி
நின்ற தமிழகத் தியாகிகள் இμõ. சு. முத்து 48.00
204. க 0158 பகத்சிங் மற்றும் தோழர்கள் எஸ்.ஏ. பெருமாள் 60.00
205. க 0159 பகத்சிங் கட்டுøμகள்
கடிதங்கள் எஸ்.ஏ. பெருமாள் 50.00
206. க 0143 என் பணியும் போμõட்டமும் கு. சின்னப்பபாμதி 85.00
207. க 0043 எங்கள் நினைவுகளில்
இந்திμஜித் குப்தா தொகுப்பு : எஸ்.ஏ.பி. 25.00
208. க 0141 புμட்சித் துறவி இμõமானுஜர் ஜி. ஆளவந்தார் 70.00
209. க 0228 அறிவுலக மேதை பெர்னாட்ஷா சாமி பழனியப்பன் 25.00
210. க 0253 சோழர் சரித்திμம் எஸ். சூரியமூர்த்தி 50.00
211. க 0266 ஏங்கெல்ஸ் வாழ்க்கை
வμலாறு என். நன்மாறன் 25.00
212. க 0267 மார்க்ஸ் வாழ்க்கை வμலாறு என். நன்மாறன் 25.00
213. க 0268 லெனின் வாழ்க்கை வμலாறு என். நன்மாறன் 25.00
214. க 0384 யூரி ககாரின் ஏற்காடு இளங்கோ 25.00
215. க 0264 குச்டிணt கூடடிணூத அணூதtணீணூச்டுச்ண்ச்ணூ கச்ttதடுணிttச்டி ஓதட்ச்ணூச்திஞுடூ 75.00
216. க 0408 சைமன் பொலிவார் ஆதனூர் சோழன் 65.00
217. க 0721 கால்டுவெல் ஐயர் μõ.பி. சேதுப்பிள்ளை 45.00
218. க 0713 கி.மு. 5500 முதல்…. ஆதனூர் சோழன் 90.00
21
219. க 0726 ஙிணிணூடூஞீ ஏடிண்tணிணூதூ அtடச்ணதணூ இடணித்டச்ண 75.00
220. க 0384 வேலூர்ப் புμட்சி ந. சஞ்சீவி 60.00
221. க 0747 காமμõஜர் ஆதனூர் சோழன் 30.00
222. க 0732 சமூக சிந்தனையாளர்கள் பத்மாவதி 60.00
223. க 0743 மூவலூர் இμõமாமிர்தம்
அம்மையார் முனைவர். மு. வளர்மதி 150.00
மொழிபெயர்ப்பு
224. க 0206 மொழிபெயர்ப்புக்கலை  தொகுப்பு :
இன்று முனைவர் ந. அμணமுறுவல், 125.00
அமμந்த்தா
225. க 0245 மொழிபெயர்ப்பியல் எஸ். ஈஸ்வμன் 50.00
அμசியல்
226. க 0 இந்தியாவில் சாதிகள் டாக்டர். அம்பேத்கர் அச்சில்
227.. க 0044 தேர்தல் அμசியல் தி. சிகாமணி 60.00
228. க 0262 நாளைய வல்லμசு இந்தியா எம்.சி. சுப்μமணியன் 75.00
229. க 0263 நிலம், சாதியம், பௌத்தம் எம். தங்கμõஜ் 50.00
230. க 0368 சாதி ஒழிப்பு பற்றி அம்பேத்கர் 45.00
231. க 0324 123 போடு தோப்புக்கμணம் ஆனந்த பாஸ்கர் 15.00
232. க 0279 இணிடூணிணடிச்டூ ஈஞுண்டிஞ்டண ச்ணஞீ எ. கீச்ணஞ்ச்ணூச்டீத 40.00
ஈணூச்திடிஞீடிச்ண டிண கூச்ட்டிடூணச்ஞீத
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
22
233. க 0310 அம்பேத்கரும் பௌத்தமும் பேμõ. எம். தங்கμõஜ் 65.00
234. க 0179 சங்ககால இனக்குழுச் பெ. மாதையன் 60.00
சமுதாயமும் அμசு
உருவாக்கமும்
235. க 0482 பொதுத்துறை ஆட்சியியல் ஜெ. செந்தில்குமார் 100.00
236. க 0445 தர்மச்சக்கμம் இந்தியப்
பாμம்பரியம் ஆர்.எஸ். நாμõயணன் 45.00
237. க 0435 மாதர் விடுதலை பற்றி… லெனின் 70.00
238. க 0400 இந்திய அμசே நியாயந்தானா சி. மகேந்திμன் 20.00
பெண்கள்  மகளிரியல்
239. க 0022 பெண்ணின் பெருமை திரு.வி. கல்யாணசுந்தμம் 75.00
240. கச்திச்டி பெண்மையும் வீμமும் சு. சிவகாம சுந்தரி 22.00
241. பெண்களும் பிμச்சினைகளும் சு. சிவகாம சுந்தரி 22.00
242. பெண்கள் உலகின் கண்கள் சு. சிவகாம சுந்தரி 22.00
243. க 0229 உலகம் போற்றும் பெண்கள் நாகை விஜயபாμதி 20.00
244. க 0662 பெண்களும் மμபுகளும் முனைவர்
அ. செந்தாமøμக்கண்ணி 70.00
245. க 0681 வளைக்கμங்களும் முனைவர்
வலிமைக் கμங்களும் அ. செந்தாமøμக்கண்ணி 40.00
246. க 0297 வலுப்பெற்று வரும்
வளைக்கμங்கள் காந்திகிμõம அறக்கட்டளை 40.00
247. க 0719 மண்ணும் பெண்ணும் பாலு மணிவண்ணன் 70.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
23
அறிஞர் மணிமொழிகள் / பொன்மொழிகள்
248. க 0025 சர்வ சமயச் சிந்தனைகள் புலவர் த. கோவேந்தன் 25.00
249. க 0069 அறிஞர்களின் சிந்தனையில் பொன். μõஜன்பாபு 30.00
250. க 0189 பாவை பொன்மொழிகள் பொன். μõஜன்பாபு 20.00
அறிவியல் / விஞ்ஞானம்
251. க 0289 501 அதிசய உண்மைகள் பாலசுப்பிμமணியன் 50.00
252. க 002 விஞ்ஞானம் கற்கிறார்
வேலுதாத்தா நெல்லை சு. முத்து 25.00
253. க 0026 இந்திய விஞ்ஞானிகள் நெல்லை சு. முத்து 30.00
254. க 0017 வெற்றிக்கு வழிகாட்டும்
தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஆசி. கண்ணம்பிμத்தினம் 25.00
255. க 0144 இந்திய விஞ்ஞானிகள் ஐஐ நெல்லை சு. முத்து 40.00
256. க 0185 செவ்வாய்க் கிμகத்தில்
மனிதன் நெல்லை சு. முத்து 45.00
257. க 0246 அறிவியலின் வμலாறு டாக்டர் எம். லஷ்மணன் 80.00
258. க 0298 அறிவியலும் அற்புதமும் ஏற்காடு இளங்கோ 50.00
259. க 0414 நிலவில் நடந்த ஏற்காடு இளங்கோ 35.00
விண்வெளி வீμர்கள்
260. க 0 ஆகாய விமானம் அறிவியல் நம்பி
261. க 0235 தத்துவஞான விஞ்ஞானக்
குறிப்புகள் மா. சிங்காμவேலு 45.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
அச்சில்
24
262. க 0238 சந்திμனில் குடியேறலாம் நெல்லை சு. முத்து 50.00
263. க 0347 நிலவில் ஓர் உணவகம் ஏற்காடு இளங்கோ 70.00
264. க 0409 உள்ளங்கையில் உலகம் ஆதனூர் சோழன் 50.00
சுயமுன்னேற்ற நூல்கள்
265. க 0136 நல்ல முடிவெடுக்க உதவும்
வழிகாட்டி கே.எம்.ஜே. கன்யூட் μõஜ் 65.00
266. க 0166 கனவு காணுங்கள்
வெற்றி நிச்சயம் அழகிய நாதன் 22.00
267. க 0138 முன்னேறு கோ.மா. கோதண்டம், 30.00
பா. முருகேசன்
268. க 0225 சிந்தியுங்கள் சிகμத்தை
எட்டும் வøμ எம்.பி. அழகியநாதன் 20.00
269. க 0243 சுயமுன்னேற்றத்திற்கு
சிறந்த வழிகாட்டி எஸ். சூரியமூர்த்தி 50.00
270. க 0244 நினைத்ததைச் செய்யுங்கள்
வாழ்க்கையில் வெல்லுங்கள் எம்.பி. அழகியநாதன் 20.00
271. க 0252 மனதைக் கட்டுப்படுத்துவது எஸ். சூரியமூர்த்தி 50.00
மற்றும் அழுத்தத்திலிருந்து
விடுபடுவது எப்படி
272. க 0301 நீங்களும் வெற்றியாள÷μ ஏ.எஸ். சந்துரு 50.00
273. க 0369 எல்லாம் நம் கையில் ஆதனூர் சோழன் 45.00
274. க 0297 பாஸ்போர்ட் பெறுவது
எப்படி சி.எம். ஜார்ஜ் 50.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
25
275. க 0 வெற்றிமகுடம் உனக்கே ஏ.எஸ். சந்துரு 40.00
276. க 0759 வாழ்க்கை உங்கள்
கைகளில் பாலு மணிவண்ணன் 85.00
277. க 0751 மாஜினியின் மனிதன்
கடமை வெ. சாமிநாதசர்மா 110.00
278. க 0756 வெற்றி உங்கள்
விμல்நுனியில் பாலு மணிவண்ணன் 95.00
பொது அறிவு (எஞுணஞுணூச்டூ ஓணணிதீடூஞுஞீஞ்ஞு)
279. க 0124 நியூஸ் பார்க் ப்ரியா μõமசுவாமி 50.00
280. க 0130 பொது அறிவு
கேள்வியும் பதிலும் சர்புதின் ஷா 30.00
281. க 0218 பொது அறிவுப் பெட்டகம் பூவை. இμõஜசேகμன் 40.00
282. க 0494 எஞுணஞுணூச்டூ ஓணணிதீடூஞுஞீஞ்ஞு ஆ.எ. கீச்ட்ஞுண்ட 65.00
283. க 0251 எஞுணஞுணூச்டூ ஓணணிதீடூஞுஞீஞ்ஞு ஆ.எ. கீச்ட்ஞுண்ட 160.00
284. க 0354 எஞுணஞுணூச்டூ ஓணணிதீடூஞுஞீஞ்ஞு
கீஞுஞூணூஞுண்டஞுணூ ஆ.எ. கீச்ட்ஞுண்ட 60.00
285. க 0351 1001 அட்தத்டிணஞ் ச்ணஞீ
அட்ச்டித்டிணஞ் ஊச்ஞிtண் ஆ.எ. கீச்ட்ஞுண்ட 55.00
286. க 0220 கச்திச்டி’ண் கிதடித் ஆ.எ. கீச்ட்ஞுண்ட 80.00
287. க 0303 அறிந்ததும் அறியாததும் ப்ரியா μõமசாமி 65.00
288. க 0254 ஙிடணி டிண் ஙிடணி ஆ.எ. கீச்ட்ஞுண்ட 50.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
26
289. க 0748 ஈச்ஞீச்ண்ச்டஞுஞ கச்டூடுஞு அதீச்ணூஞீ ஆ.எ. கீச்ட்ஞுண்ட 80.00
290. க 0725 இணிட்ணீதtஞுணூ கிதடித் ஆ.எ. கீச்ட்ஞுண்ட 30.00
291. க 0349 இணிணண்tடிtதtடிணிண ணிஞூ ஐணஞீடிச் ஆ.எ. கீச்ட்ஞுண்ட 30.00
292. க 0787 எ.ஓ. உஞீடிtணிணூடிச்டூ ஆணிச்ணூஞீ 40.00
மாணவர்களுக்கான பொதுக் கட்டுøμகள்
293. க 0366 பல ரூபங்களில் காந்தி அனுபந்தோபாத்யாய
தமிழில் :
எம்.ஆர். μõஜகோபாலன் 85.00
294. க 0169 மாணவர்களுக்கான
பொதுக் கட்டுøμகள் ஹேமா இμõமானுஜம் 30.00
295. க 0139 ஆத்திசூடி அமுதமொழி
கட்டுøμகள் ஹேமா இμõமானுஜம் 25.00
296. க 0210 மாணவர்களுக்கான
பழமொழிக் கட்டுøμகள் ஹேமா இμõமானுஜம் 45.00
297. க 0226 மாணவர்களுக்கு அறிவுøμ ஈணூ. கோகிலா தங்கசாமி 40.00
யாற்றுதலும் வழிகாட்டுதலும்
298. க 0227 கல்விப் புதுமைகள் ஈணூ. கோகிலா தங்கசாமி 50.00
299. க 0341 பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் மா. பேபி ச÷μõஜா 25.00
இலக்கணம் வினா  விடை
300. க 0356 தமிழில் முதல் முனைவர் பாக்யமேரி 50.00
மதிப்பெண் பெற (பகுதி 1)
301. க 0401 தமிழில் முதல் முனைவர் பாக்யமேரி 90.00
மதிப்பெண் பெற (பகுதி 2)
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
27
சிறுவர் நூல்கள்
302. க 0479 கμடி வாங்கிய கடி கு. பாμதிமோகன் 30.00
303. க 0150 நீதிக்கதைகள் பி. அழகியநாதன் 18.00
304. க 0162 புதையல் பி. அழகியநாதன் 25.00
305. க 0194 ஓர் உண்மை மனிதன் தமிழாக்கம் :
கல்பனாதாசன் 40.00
306. க 0201 அμசரின் பாட்டு தமிழில் :ஹேமா இμõமானுஜம் 20.00
307. க 0202 சொல்லும் செயலும் தமிழில் :
ஹேமா இμõமானுஜம் 20.00
308. க 0326 பூமி தமிழில்: பாலா 30.00
309. க 0327 சுற்றுப்புறச் சூலலும்
மாசுபடுதலும் தமிழில்: பாலா 30.00
310. க 0328 மனித உடல் தமிழில்: பாலா 30.00
311. க 0329 விஞ்ஞானிகளும்
கண்டுபிடிப்புகளும் தமிழில்: பாலா 35.00
312. க 0330 பேμண்டம் தமிழில்: பாலா 30.00
313. க 0331 காற்று தமிழில்: பாலா 35.00
314. க 0332 தட்பவெப்ப நிலை தமிழில்: பாலா 30.00
315. க 0333 மின் ஆற்றல் தமிழில்: பாலா 35.00
316. க 0334 ஆற்றல் தமிழில்: பாலா 35.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
28
317. க 0335 நீர் தமிழில்: பாலா 35.00
318. க 0336 ஒளி தமிழில்: பாலா 35.00
319. க 0337 விண்வெளி தமிழில்: பாலா 35.00
320. க 0411 மின்சக்தியும் காந்த சக்தியும் தமிழில் : பாலா 35.00
321. க 0412 போக்குவμத்து தமிழில்: பாலா 35.00
322. க 0413 μசாயனத்துறை வளர்ச்சி 35.00
323. க 0414 சக்தி தமிழில் : பாலா 35.00
324. க 0415 செய்தி பரிமாற்றம் தமிழில்: பாலா 35.00
325. க 0416 கனிமங்களும் உலோகங்களும் தமிழில் : பாலா 35.00
326. க 0417 தாவμ உலகம் தமிழில்: பாலா 35.00
327. க 0418 ஒளி தமிழில்: பாலா 35.00
328. க 0419 ஒலி தமிழில் : பாலா 35.00
329. க 0420 விசையும் அசைவும் தமிழில் : பாலா 35.00
330. க 0427 பூமியின் உயிரினங்கள் தமிழில் : பாலா 35.00
331. க 0428 மிருக உலகம் தமிழில்: பாலா 35.00
332. க 0458 ஒலி தமிழில்: பாலா 35.00
333. க 0460 அளவீடுகள் தமிழில்: பாலா 35.00
334. க 0461 உணவு தமிழில்: பாலா 35.00
335. க 0462 வெப்பம் தமிழில்: பாலா 35.00
336. க 0463 பொருள்கள் தமிழில்: பாலா 35.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
29
337. க 0464 காந்த சக்தி தமிழில்: பாலா 35.00
338. க 0465 இயக்கம் தமிழில்: பாலா 35.00
339. க 0466 வேதியியல் பொருள்கள் தமிழில்: பாலா 35.00
குழந்தைப் பாடல்கள்
340. க 0198 மழலையர் பாடல்கள் ஹேமா இμõமானுஜம் 20.00
341. க 0199 குழந்தைப் பாடல்கள் ஹேமா இμõமானுஜம் 20.00
342. க 0200 பாப்பா பாட்டு ஏ.எஸ். நடμõஜன் 15.00
343. க 0376 அஞ்சல்தலை அறி(ரி)ய
பாட்டு நீøμ. அத்திப்பூ 20.00
344. க 0476 குறிஞ்சிப் பூக்கள் கு. பாμதிமோகன் 40.00
ஜோக்ஸ்
345. க 0109 ஜோக்ஸ் ஓ ஜோக்ஸ் கμம் 25.00
விடுகதைகள்
345. க 0065 பொது அறிவூட்டும்
விடுகதைகள் பொன். μõஜன்பாபு 30.00
சமையல்
346. க 0028 அடுப்பில்லாமல்
அறுசுவை உணவு கொ.மா. கோதண்டம் 25.00
347. க 0123 சமையல்கலை எஸ்.ஏ. மிஜாஜீன் நிசா 25.00
348. க 0241 ஊட்டமளிக்கும்
உன்னத உணவுகள் பேμõ. சி.என். தெய்வநாயகம் 35.00
349. க 0760 அன்றாட சமையல் எஸ். புனிதவல்லி 110.00
350. க 0767 இன்று என்ன சமைக்கலாம் எஸ். புனிதவல்லி 85.00
மேலாண்மையியல் / Mச்ணச்ஞ்ஞுட்ஞுணt
351. க 0085 முழுத்தμ மேலாண்மை
(தமிழ் வளர்ச்சித்துறையின் பரிசு பெற்றது) ப.அμ. நக்கீμன் 90.00
352. க 0239 முழுத்தμ மேலாண்மை
சிக்கலைத் தீர்க்கும் வழி நக்கீμன் 50.00
353. க 0256 மனிதவள மேலாண்மை பாஸ்கμ சேதுபதி 30.00
மற்றும் மனிதவள மேம்பாடு
354. க 0437 தமிழகத்தில் குடிநீர்
பிμச்சினையும் தீர்வுகளும் கே.கே.என். இμõஜன் 35.00
355. க 0129 இந்திய நதிகளின் பொறிஞர்
ஒருங்கிணைப்பு சி.எஸ். குப்புμõஜ் 65.00
356. க 0186 சேது சமுத்திμம்
கப்பல் கால்வாய் கொடுமுடி சண்முகம் 40.00
357. க 0140 நீரின்றி அமையாது
உலகு முனைவர் கி. இμõசா 50.00
மருத்துவம்
358. க 003 தொற்று நோய்கள்
தீர்வு தடுப்பு முறைகள் டாக்டர் அ. கதி÷μசன் 40.00
31
359. க 0045 யோகா பயில்வீர்
பயன் பெறுவீர் இμõ.சு. முத்து 50.00
360. க 0075 நோயின்றி வாழ
சித்த வைத்தியம் டாக்டர் பெ. கிருஷ்ணன் 50.00
361. க 0004 தலைவலி வி.இ. கிöμச்கோ 35.00
மருந்துகளாகும் காய்கனி
மூலிகை ஆசிரியர் குழு 20.00
362. க 0182 நோயின்றி வாழ்க டாக்டர் அ. கதி÷μசன் 100.00
363. க 0131 நோய் நீக்கி
வாங்க வாழலாம்  1 மருத்துவர் கு. சிவμõமன் 50.00
(தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் பரிசு பெற்றது)
364. க 0132 நலம் காக்க
வாங்க வாழலாம்  2 மருத்துவர்
கு. சிவμõமன் 50.00
365. க 0215 நூறாண்டு வாழ்வோம் டாக்டர் ஓ. இμõமலிங்கம், 75.00
எஸ். சூரியமூர்த்தி
366. க 0309 இல்லத்தμசிகளுக்கு
யோகாசனம் கீதா துøμ 40.00
367. க 0286 கண் மருத்துவம் ஈணூ. முகம்மது இக்பால் 140.00
368. க 0285 இயற்கை மருத்துவம் ஈணூ. லார்ட்வின் லாμன்ஸ் 45.00
369. க 0283 மதம், மாந்திரீகம், மருத்துவம் பா. கலைச்செழியன் 60.00
370. க 0761 அழகும் ஆ÷μõக்கியமும் கு. சிவμõமன் 50.00
குடூ. இணிஞீஞு கூடிtடூஞு அதtடணிணூ கணூடிஞிஞு
Nணி. Nணி.
32
வேளாண்மை
371. க 0133 நெல் சாகுபடி வேளாண்
தொழில்நுட்பங்களும் முனைவர்
விளக்கங்களும் வே. சிவசுப்பிμமணியன் 60.00
372. க 0087 இலாபகμமான டாக்டர்
பால் பண்ணைக்கு வே. ஞானப்பிμகாசம் 75.00
(தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் பரிசு பெற்றது)
373. ஆடுகள் பμõமரிப்பும்
நோய் தடுப்பும் ஆசிரியர் குழு 28.00
374. ஆடு, மாடு வளர்ப்போம் ஆசிரியர் குழு 20.00
375. க 0296 இயற்கை அதிசயங்கள் ஏற்காடு இளங்கோ 40.00
376. ஆடுகள் பμõமரிப்பு:
நோய் தீர்க்கும் வழிகளும்
இனப்பெருக்க முறைகளும் ஈணூ.பெரு. மதியழகன் 28.00

377. P 0114 Pavai’s Easy English
Grammar P. Sundaramurthy 30.00
378. P 0122 Pavai’s Common Errors in
English P. Sundaramurthy 20.00
379. P 0133 English Khazana for ever V. Srinivasan 23.00
380. P 0197 Universal Proverbs V. Srinivasan 25.00
381. P 0204 Bridge Course for Freshers D.E Benet, 35.00
Garnet Fernandez
Sl. Code Title Author Price
No. No.
33
382. P 0205 English for Communication Dr. C. Rajappan 100.00
and Competative Examination
383. P 0207 Comprehensive Grammar
in English V. Srinivasan 20.00
384. P 0213 Synonyms and Antonyms V. Srinivasan 25.00
385. P 0209 Idioms and Phrases V. Srinivasan 35.00
386. P 0214 Correct Usage of English V. Srinivasan 20.00
387. P 0223 Prose & Language Study 25.00
388. P 0261 Simple & Compound Words V. Srinivasan 40.00
389. P 0483 Enriching English Dr. S. Kanitha
Language Skills Dr. V. Meenakumari 180.00
390. P 0493 Errors in English
Grammar & Usage D. Thomas 180.00
ENGLISH LITERATURE
391. P 0039 Eight Short Stories Dr. K. Gunasekaran 25.00
392. P 0070 An Unending Ascent Kulothungan 60.00
393. P 0040 Earth is Paradise Enough Kulothungan 40.00
394. P 0041 Six One-Act Plays Prof.
S. Anthony Sivam 35.00
395. P 0121 Poetry and Drama Dr. K. Gunasekaran 45.00
396. P 0146 Rays of Rights Raja Muthirulandi 65.00
Sl. Code Title Author Price
No. No.
34
Sl. Code Title Author Price
No. No.
397. P 0163 They Thought Differently V.C. Kulanthaisamy 100.00
398. P 0236 Tamil Among the Classical
Language the World V.C. Kulanthaisamy 100.00
399. P 0249 The Prince and the Moon P. Sundaramurthy 15.00
400. P 0292 Temple entry Politics in
Colonial Tamilnadu G. Rengaraju 60.00
401. P 0163 They Thought Differently V.C. Kulanthaisamy 100.00
402. P 0718 Idioms for all Occations Prof. K. Natarajan 60.00
SCHOOL BOOKS
403. P 0091 IT Scholar
(Computer Book) Book-I A. Vasuthevan 30.00
404. P 0092 IT Scholar
(Computer Book) Book – II A. Vasuthevan 40.00
405. P 0093 IT Scholar
(Computer Book) Book-III A. Vasuthevan 50.00
406. P 0094 IT Scholar
(Computer Book) Book-IV A. Vasuthevan 50.00
407. P 0095 IT Scholar A. Vasuthevan 50.00
(Computer Book) Book-IV
408. P 0096 IT Scholar
(Computer Book) Book-VI A. Vasuthevan 60.00
35
409. P 0097 IT Scholar
(Computer Book) Book-VII A. Vasuthevan 60.00
410. P 0098 IT Scholar
(Computer Book) Book-VIII A. Vasuthevan 60.00
411. P 0076 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 40.00
English – I Others
412. P 0077 Social Science – I Mrs. Prem Dulari & 45.00
Others
413. P 0078 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 45.00
Mathematics Book – I Others
414. P 0079 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 50.00
English Book – II Others
415. P 0080 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 50.00
Social Science Book – II Others
416. P 0081 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 60.00
Mathematics Book – II Others
417. P 0082 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 55.00
English Book – III Others
418. P 0083 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 50.00
Social Science Book – III Others
419. P 0084 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 65.00
Mathematics Book – III Others
420. P 0115 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 55.00
English Book – IV Others
Sl. Code Title Author Price
No. No.
36
421. P 0116 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 55.00
Social Science Book-IV Others
422. P 0117 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 55-00
Mathematics Book – IV Others
423. P 0118 Joy of Learning English-V Mrs. Prem Dulari & 55.00
Others
424. P 0119 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari 60.00
Social Science Book-V Others
425. P 0120 Joy of Learning Mrs. Prem Dulari & 60.00

426. P 0145 Letter Writing V. Srinivasan 35.00
427. P 0217 Essays for Students V. Srinivasan 25.00
P 0222 How to be Smart P. Sundaramoorthy 20.00
CHILDREN’S BOOKS
428. P 0047 Play and Learn : ABC 18.00
429. P 0048 Play and Learn : Numbers 18.00
430. P 0049 £izx¨ £°Àú: A›a_Ái 18.00
431. P 0050 Play and Learn : Fruits 18.00
432. P 0051 Play and Learn : Vegetables 18.00
433. P 0052 Play and Learn : Birds 18.00
Sl. Code Title Author Price
No. No.
37
Sl. Code Title Author Price
No. No.
434. P 0053 Play and Learn : Animals 18.00
435. P 0161 Play and Learn : Flowers 18.00
436. P 0164 Human Body 18.00
437. P 0151 Tick Tock 18.00
438. P 0153 My Pass Time 18.00
439. P 0152 Things to do 18.00
440. P 0148 You and Your Body Alexei Dorokhov 25.00
441. P 0193 A Real Man David Skvirsky 40.00
CHILDREN STORIES
442. P 0105 Panchatantra Stories Mrs. Shyamala
for Children Mani Iyer 30.00
443. P 0101 Panchatantra Stories Mrs. Shyamala
for Children Part – I Mani Iyer 35.00
444. P 0102 Panchatantra Stories Mrs. Shyamala
for Children Part – II Mani Iyer 35.00
445. P 0106 Jataka Tales Part – I Mrs. Prem Dulari 30.00
446. P 0107 Jataka Tales Part – II Mrs. Prem Dulari 30.00
447. P 0149 Man and Dog Moscow 25.00
448. P 0154 Stories of Appaji Mrs. Sheela Gabriel 20.00
449. P 0155 What a rupee can buy Mrs. Sheela Gabriel 20.00
38
Sl. Code Title Author Price
No. No.
450. P 0157 Ruffians Way Mrs. Sheela Gabriel 20.00
451. P 0156 Happiness is Strength Mrs. Sheela Gabriel 20.00
452. P 0219 Bed Time Stories P. Sundaramurthy 15.00
453. P 0247 Pavai’s Children Stories P. Sundaramurthy 25.00
454. P 0155 Appaji Stories for Children Mrs. Sheela Cabriel 40.00
455. P 0219 Interesting Stories
for Children V. Srinivasan 25.00
P®¨³mhº uPÁÀ öuõÈÀ~m£® /
Cuȯ456. P 0127 G®.Gì. ÷Áºm 2000 ö£õß μõáߣõ¦ 40.00
457. P 0134 ©U-PÒ uP-ÁÀ öuõhº-¤-¯À •øÚ-Áº Q. Cμõõ 65.00
458. P 0190 Cu-È-¯À •øÚ-Áº . Dì-Á-μß
•øÚ-Áº Cμõ. £õ-£v 65.00
459. P 0275 ö´v ÷P›¨¦®
FhPa mh[PЮ •øÚ-Áº . Dì-Á-μß 55.00
460. P 0746 System Software K. Jayalakshmi 70.00
461. P 0782 Database Concepts K. Kungumaraj 70.00
462. P 0781 Web Programming C. Jayabharathi 75.00
463. P 0780 Computer for Beginners M. Batcha Mydeen 75.00
39
Sl. Code Title Author Price
No. No.
SCIENCE
464. P 0125 Tit-Bits in Physics V. Srinivasan 20.00
465. P 0126 Tit Bits in Chemistry V. Srinivasan 25.00
466. P 0203 Practical Chemistry V. Srinivasan 10.00
467. P 0353 Sputnik to Cassino Athanur Chozhan 45.00
468. P 0284 Great Scientist
of the World B.G. Ramesh 50.00
469. P 0246 AÔ¯¼ß Áμ»õÖ Dr. G®. »ô©nß 80.00
470. P 0298 AÔ¯¾® Aئu•® HØPõk CÍ[÷Põ 50.00
471. P 0346 uPÁÀ ¦x_ BuÞº ÷õÇß 50.00
472. P 0352 Eh¾® EÒÍ•® BuÞº ÷õÇß 45.00
MATHS FORMULA
473. P 0111 Mathematics Formula
Book Pon. Rajanbabu 10.00
474. P 0128 Ready Reckonor
Mathematics Formula V. Srinivasan 35.00
475. P 0290 Fun Magic Mathematic V. Srinivasan 75.00
SELF DEVELOPMENT
476. P 0196 Tips to Success in Life V. Srinivasan 15.00
477. P 0222 How to be Smart R. Murugesu 20.00
40
Sl. Code Title Author Price

Share.

About Author

Leave A Reply