பாரி நிலையம்

0
டாக்டர் மு.வரதராசனார்
    அகல் ஜீளக்கு    110.00
    அல்ஸீ    90.00
    மலர்ஜீஷீ    75.00
    பெற்ற மனம்    90.00
    கயமை    110.00
    நெஞ்ஞில் ஒரு முள்    125.00
    வாடாமலர்    100.00
    களீத்துண்டு    70.00
    கள்ளோ? காஜீயமோ?    60.00
    செந்தாமரை    35.00
    பாவை    45.00
    அந்த நாள்    50.00
    மண் குடிசை    130.00
    ஜீடுதலையா?    30.00
    குறட்டை ஒஸீ    40.00
    கி.நி. 2000    30.00
    பஷீஜிம் பாவமும்    25.00
    மூன்று நாடகங்கள்    25.00
    கஜீஞர் தாகூர்    25.00
    தாஜிமானவர்   
    கண்ணகி    35.00
    மாதஜீ    22.00
    ஹிலக்கியத் ணிறன்    75.00
    ஹிலக்கிய மரபு    60.00
    ஹிலக்கிய ஆராய்ச்ஞி    50.00
    மொஷீப்பற்று    35.00
    நாட்டுப்பற்று    30.00
    தம்நிக்கு    20.00
    தங்கைக்கு    28.00
    அன்னைக்கு    20.00
    நண்பர்க்கு    40.00
    குறள் காட்டும் காதலர்    30.00
    குழந்தை     25.00
    நல்வாழ்ஷி    30.00
    உலகப் பேரேடு    35.00
    மொஷீ வரலாறு    100.00
    மொஷீ நூல்    80.00
    பழந்தலீழ் ஹிலக்கியத்ணில் ஹியற்கை    150.00
    காந்ணி அண்ணல்    25.00
    தலீழ் நெஞ்சம்    30.00
    குறுந்தொகைச் செல்வம்    25.00
    குறுந்தொகை ஜீருந்து    25.00
    நெடுந்தொகை ஜீருந்து    45.00
    நெடுந்தொகைச் செல்வம்    35.00
    குருஜீப் போர்    30.00
    தலீழ் ஹிலக்கிய வரலாறு    100.00
    ணிருவள்ளுவர் அல்லது வாழ்க்கை ஜீளக்கம்    130.00
    யான் கண்ட ஹிலங்கை    16.00
    எழுத்ணின் கதை, சொல்ஸீன் கதை, மொஷீழீன் கதை        30.00
    ஓவச் செய்ணி    45.00
    மணல் னிடு    18.00
    பெண்மை வாழ்க    25.00
    மொஷீழீயற் கட்டுரைகள்    60.00
    அறமும், அரஞியலும்    30.00
    அரஞியல் அலைகள்    20.00
    மனச்சான்று    30.00
    ஹிளங்கோவடிகள்    50.00
    அறிஞர் பெர்னாட்ஷா    35.00
    காலந்தோறும் தலீழ்    30.00
    காதல் எங்கே?    25.00
    ஹிலக்கியக் காட்ஞிகள்    22.00
    மண்தின் மணிப்பு    40.00
    நற்றிணை செல்வம்    40.00
    நற்றினை ஜீருந்து    35.00
    புலவர் கண்ணீர்    25.00
    நடைவண்டி    20.00
    கொங்குதேர் வாழ்க்கை    18.00
    கல்ஜீ    55.00
    ணிரு.ஜீ.க.    35.00
    முல்லைத் ணிணை    25.00
    டாக்டர் அல்ஸீ (நாடகம்)
வ.உ. சிதம்பரானர்
    திருக்குறள் உரை (முழுவதும்)    400.00
    வலிமைக்கு மார்க்கம்    20.00
    சாந்திக்கு மார்க்கம்    25.00
    மனம் போல வாழ்வும் அகமே புறமும்    25.00
    திருக்குறள் தெளிவுரை    30.00
திரு.வி.க.
    மனித வாழ்க்கையும், காந்தியடிகளும்    90.00
    பட்டினத்தார் பாடல்கள்    90.00
    உள்ளொளி   
    திரு.வி.க.வின் சொற்பொழிவுகள்    20.00
    முருகன் அல்லது அழகு    35.00
    இந்தியாவும் விடுதலையும்    65.00
    இராமலிங்க சுவாமிகள் திருவுள்ளம்   
    தமிழ்ச்சோலை அல்லது கட்டுரைத் திரட்டு 2ம் பகுதி   24.00
    முடியா? காதலா? சீர்திருத்தமா?    16.00
    சைவத்தின் சமரசம்    35.00
    காரைக்கால் அம்மையார் திருமுறை    20.00
    இமயமலை அல்லது தியானம்    15.00
    கிறி°து அருள் வேட்டல்    6.00
    சன்மார்க்க போதம்   
    தமிழ்நாடும் நம்மாழ்வாரும்   
கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை
    மலரும் மாலையும்    70.00
    மருமக்கள் வழி மான்மியம்    30.00
    ஆசியஜோதி    30.00
    உமர்கய்யாம் பாடல்கள்    15.00
    குழந்தைச் செல்வம்    10.00
    கவிமணியின் உரைமணிகள்   
    தேவியின் கீர்த்தனங்கள்    20.00
நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம் பிள்ளை
    நாமக்கல் கவிஞர் கவிதைகள்    80.00
    தமிழன் இதயம் (கவிதைகள்)    30.00
    தமிழ்ப்பற்று    30.00
ரா.பி. சேதுப்பிள்ளை
    தமிழ் விருந்து    40.00
    தமிழின்பம்    65.00
    தமிழ் நாட்டுப் பட்டினங்கள்    45.00
    வீரமாநகர்    30.00
    சிலப்பதிகாரக் கதை    35.00
    சிலப்பதிகார நூல்நயம்    30.00
வ.ரா
    மகாகவி பாரதியார்    40.00
சீர்காழி அருணாசலக் கவிராயர்
    இராம நாடகக் கீர்த்தனை    160.00
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார்
    நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனைகள்    50.00
முனுசீப் வேதநாயகம் பிள்ளை
    சர்வசமய சமரசக் கீர்த்தனைகள்    42.00
புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்
    பாரதிதாசன் கவிதைகள்    30.00
    அழகின் சிரிப்பு    10.00
    குடும்ப விளக்கு – உரையுடன்    55.00
    சேரதாண்டவம்    35.00
    பிசிராந்தையார்    25.00
    மணிமேகலை வெண்பா    15.00
    பாரதிதாசன் புதினங்கள்    30.00
    பாரதிதாசன் திருக்குறள் உரை    60.00
    பாரதிதாசன் நாடகங்கள்    35.00
    ஆயிரம் தலைவாங்கி அபூர்வ சிந்தாமணி    50.00
    வளையாபதி    40.00
கவிஞர் சுரதா
    தேன்மழை (கவிதைகள்)    45.00
கவிஞர் வாணிதாசன்
    கொடிமுல்லை    20.00
    குழந்தைப் பாடல்கள்    50.00
கவிஞர் முடியரசன்
    முடியரசன் கவிதைகள்    45.00
கவிஞர் உடுமலை நாராயணகவி
    உடுமலை நாராயணகவி பாடல்கள்    75.00
கி.வா. ஜகந்நாதன்
    கவிபாடலாம்    70.00
    என் சரித்திரச் சுருக்கம்    140.00
கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம்
    தமிழ்ச்செல்வம்    30.00
    தமிழின் சிறப்பு    42.00
    அறிவுக் கதைகள் நூறு   
    எனது நண்பர்கள்    30.00
    திருக்குறள் கட்டுரைகள்    30.00
    வள்ளுவரும் குறளும்    30.00

திருக்குறள் புதைபொருள்    22.00
    மும்மணிகளும் நான்மணிகளும்    20.00
    ஐந்து செல்வங்களும் ஆறு செல்வங்களும்    30.00
    நபிகள் நாயகம்    7.00
    மணமக்களுக்கு    10.00
    அறிவுக்கு உணவு    12.00
    தமிழ் மருந்துகள்    10.00
    நல்வாழ்வுக்கு வழி    15.00
    இளங்கோவும், சிலம்பும்    15.00
    மாணவர்களுக்கு    18.00
    எண்ணக் குவியல்    15.00
    வள்ளலாரும் அருட்பாவும்    15.00
    எது வியாபாரம்? எவர் வியாபாரி?  
    கி.ஆ.பெ. பற்றி 100 அறிஞர்கள் (முகம் மாமணி)    16.00
மா. வழித்துணைவன்
    திருவள்ளுவர் (வரலாற்று நாடகம்)    65.00
மறைமலை அடிகள்
    அறிவுரைக் கொத்து    40.00
    சிறுவர்க்கான செந்தமிழ்    30.00
பி.ஸ்ரீ. ஆச்சாரியார்
    பாரி தமிழ் – தமிழ் அகராதி    175.00
    ஸ்ரீ ராமானுஜர்    90.00
    தில்லைத் திருநடனம்    10.00
மு. இராகவையங்கார்
    வேளிர் வரலாறு    30.00
துரைசாமி பிள்ளை
    சங்கத்தமிழ் இலக்கியம்    60.00
அ.கி. பரந்தாமனார்
    நல்ல தமிழ் எழுத வேண்டுமா?    120.00
    மதுரை நாயக்கர் வரலாறு    150.00
    கவிஞராக    70.00
    பேச்சாளராக    50.00
    வாழ்க்கைக் கலை    30.00
    தமிழ் இலக்கியம் கற்க    13.50
    திருக்குறளும், புதுமைக் கருத்துக்களும்    15.00
    பரந்தாமனார் கவிதைகள்    75.00
    திருமலை நாயக்கர் வரலாறு    30.00
    தலைசிறந்த பாண்டியர்கள்    35.00
டாக்டர் ஆறு. அழகப்பன்
    நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்    85.00
அ.ச. ஞானசம்பந்தன்
    இலக்கியக் கலை        140.00
    மகளிர் வளர்த்த தமிழ்    30.00
கா. சுப்பிரமணியப்பிள்ளை
    தமிழர் சமயம்    40.00
    பழந்தமிழர் நாகரிகம்    50.00
    மொழி நூற்கொள்கையும் தமிழ் மொழி அமைப்பும்         32.00
    திருவாசகம்    180.00
    நீத்தல் விண்ணப்பம்    15.00
    மெய்கண்ட நூல்கள்    110.00
ஹ.ஊ. செட்டியார்
    தமிழோசை    30.00
டி.கே.சி.
    முத்தொள்ளாயிரம்    40.00
பம்பல் சம்பந்த முதலியார்
    சந்திரஹரி (நாடகம்)    25.00
கவிரத்தின. காளிதாசன்
    மலரம்பு  
    பருவங்கள்  
    சிங்கார திலகம்!  
    மாளவிகையும் அக்கினிமித்திரனும்  
    விக்கிரமனும் உருவசியும்!
பாரத ரத்னா டாக்டர் எ°. இராதாகிருஷ்ணன்
    மதத்தில் கிழக்கும் மேற்கும்    45.00
வல்லிக்கண்ணன்
    புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்    90.00
டாக்டர் ஜான் சாமுவேல்
    திராவிட மொழிகளின் ஒப்பாய்வு    90.00
டாக்டர் முத்துச்சண்முகன்
    இக்கால மொழியியல்    110.00
    தமிழ் இலக்கியக் கோட்பாடு    130.00
டாக்டர் ர. சீனிவாசன்
    மொழியியல்    60.00
தெ.பொ. மீனாட்சிசுந்தரனார்
    தமிழ்மொழி வரலாறு    90.00
    தமிழும் பிற பண்பாடும்    30.00
முனைவர் சூ. இன்னாசி
    எழுத்தியல்    85.00
    சொல்லியல்    100.00
புலவர் கா. கோவிந்தன்
    கால்டுவெல் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்         220.00

புலவர் குழந்தை
    யாப்பதிகாரம்    45.00
    தொடையதிகாரம்    90.00
க. வெள்ளைவாரணர்
    இசைத் தமிழ்    50.00
பி.எ°. ராமய்யா
    சினிமா    60.00
குரு. கருணையானந்த ஞானபூபதிகள்
    ஞானயோக ரகசியம்    120.00
    ஞானக் களஞ்சியம்    170.00
    வேதாந்த பா°கரன்    140.00
டாக்டர் ப. சோலையன்
    செவ்விலக்கியத் திறனாய்வியல்    65.00
அன்னபூர்ணா ஈ°வரன்
    பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்    140.00
எ°.எ°. மாரிசாமி
    அரபுக் கதைகள் (முதற் பகுதி)    200.00
    அரபுக் கதைகள் (இரண்டாம் பகுதி)    200.00
என். இராமச்சந்திரன்
    டெக்காமெரன் கதைகள்    220.00
முல்லை முத்தையா
    ஈசாப் நீதிக் கதைகள்    80.00
புதுமைப்பித்தன்
    புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள்    45.00
சு. சமுத்திரம்
    மண்சுமை (சிறுகதைகள்)    40.00
    காகித உறவு (சிறுகதைகள்)    25.00
அஷ்டாவதனம் வீராசாமி செட்டியார்
    விநோதரச மஞ்சரி (இலக்கியக் கதைகள்)   
    முதற்பகுதி    60.00
    இரண்டாம் பகுதி    70.00
பன்மொழிப் புலவர் கா. அப்பாதுரையார்
    கன்னட நாட்டின் போர்வாள் ஹைதர் அலி    30.00
கலைமாமணி அரசு மணிமேகலை
    முடிவல்ல ஆரம்பம் (சிறுகதைகள்)    30.00
    விளக்கில் விழும் விட்டில்கள்    30.00
    வாழ்க்கை மாளிகை    25.00
கே.ஜி. இராதாமணாளன்
    பாண்டியன் திருமேனி    75.00
    திராவிட இயக்க வரலாறு    300.00
அறிஞர் சி.என். அண்ணாதுரை
    அண்ணாவின் சிறுகதைக் களஞ்சியம்    30.00
    தம்பிக்கு அண்ணாவின் கடிதங்கள்   
    11ம் தொகுதி    15.00
    12ம் தொகுதி    14.00
    14ம் தொகுதி    15.00
    15ம் தொகுதி    15.00
    16ம் தொகுதி    16.00
    17ம் தொகுதி    16.00
    18ம் தொகுதி    16.00
    19ம் தொகுதி    16.00
    20ம் தொகுதி    15.00
    21ம் தொகுதி    12.00
    அண்ணாவின் குட்டிக் கதைகள்    25.00
    அண்ணாமலைப் பேருரை
    சந்திரோதயம்    25.00
    மாவீரன் நெப்போலியன்    30.00
    அண்ணாவின் மணிமொழிகள்    25.00
    அண்ணாவின் சிறுகதைகள்    30.00
    ஏ! தாழ்ந்த தமிழகமே!    10.00
    பாரதம்    22.00
    கம்பரசம்    35.00
    ஓர் இரவு    30.00
    வேலைக்காரி    25.00
    1858-1948    25.00
    மே தினம்    25.00
    அறிஞர் அண்ணாவின் வாழ்வும் தொண்டும்    30.00
பண்டித எ°. முத்துசாமிப்பிள்ளை
    நீதிக்கட்சி வரலாறு    30.00
ஏ.எ°.கே.
    பகுத்தறிவின் சிகரம் பெரியார் ஈ.வெ.ரா.    45.00
கு. காமராஜர்
    காமராஜரின் சொற்பொழிவுகள்    20.00
சி.டி. சங்கரநாராயணன்
    பெருந்தலைவர் காமராஜர் வாழ்வும் தொண்டும்
புலியூர்க் கேசிகன்
    சிலப்பதிகாரம்    90.00
    மணிமேகலை    90.00
    தொல்காப்பியம்    120.00
    கலித்தொகை    100.00
    குறுந்தொகை    140.00
    புறநானூறு    140.00
    நளவெண்பா    55.00
    முக்கூடற்பள்ளு    40.00
    செல்வப் பெட்டகம் (கவசக் கொத்து)
    பரிபாடல்    80.00
    பழமொழி நானூறு    65.00
    அகநானூறு கறியாற்றியானை நிரை    75.00
            மணிமிடை பவளம்    100.00
            நித்திலக் கோவை    80.00
    நற்றிணை முதற்பகுதி    100.00
            இரண்டாம் பகுதி    120.00
    புறபொருள் வெண்பாமாலை    80.00
    கலிங்கத்துப் பரணி    80.00
    ஐங்குறுநூறு மருதம் நெய்தல்    75.00
    ஐங்குறுநூறு குறிஞ்சி பாலை முல்லை             125.00 
    பதிற்றுப் பத்து    70.00
    திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி    50.00
    காளமேகம் தனிப்பாடல்கள்    45.00
    ஒளவையார் தனிப்பாடல்கள்    50.00
    கம்பன் தனிப்பாடல்கள்   
    திருக்குறள்   
சௌரிப் பெருமாள் அரங்கன்
    குறுந்தொகை    90.00
மதுரை முதலியார்
    நாலடியார்    35.00
சி.வை. தாமோதரம்பிள்ளை
    கலித்தொகை (நச்சினார்கினியர் உரை)    140.00
இராமசாமிப் புலவர்
    நீதி நூற்கோவை   
பேராசிரியர் எ°. வையாபுரிப்பிள்ளை
    சங்க இலக்கியம் (முழுவதும்) இரு பகுதிகள்    700.00
    இலக்கிய உதயம்    70.00
    இலக்கணச் சிந்தனைகள்    40.00
    இலக்கியச் சிந்தனைகள்    65.00
    தமிழின் மறுமலர்ச்சி    50.00
தவத்திரு ஆறுமுக நாவலர்
    நன்னூல் காண்டிகையுரை   
    எழுத்ததிகாரம்    50.00
    சொல்லதிகாரம்    50.00
    தமிழ் இலக்கணம்    50.00
    பெரியபுராணம் வசனம்   
    திருவிளையாடற்புராணம் வசனம்    60.00
    திருமுருகாற்றுப்படை    25.00
    சைவ சமய வினா விடை    30.00
    பால பாடம்    100.00
மே.வீ. வேணுகோபால் பிள்ளை
    யாப்பருங்கலக் காரிகை    60.00
    குசேலோபாக்கியானம்    60.00
தண்டபாணி தேசிகர்
    நன்னூல் விருத்தியுரை    100.00
பேராசிரியர் மு. சண்முகம்பிள்ளை பதிப்பு
    தொல்காப்பியம் இளம்பூரணம்   
    எழுத்ததிகாரம்    70.00
    பொருளதிகாரம்   
        முதற்பகுதி    45.00
        இரண்டாம் பகுதி        50.00
        மூன்றாம் பகுதி    75.00
    சொல்லதிகாரம்    80.00
    தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் சேனாவரயம்     85.00
சோ. அருணாச்சல தேசிகர்
    நந்திக் கலம்பகம்    45.00
திரு.வி.க.
    பட்டினத்தார் பாடல்கள் விருத்தியுரை    90.00

கா. சுப்பிரமணியப் பிள்ளை
    திருவாசகம்    180.00
பேராசிரியர் செ. இராதாகிருஷ்ணன்
    தமிழ் விடுதூது    25.00
    அழகர் கிள்ளை விடுதூது    25.00
    சரபேந்திர பூபால குறவஞ்சி (நாடகம்)    40.00
    பதிப்புலக முன்னோடி பாரி செல்லப்பனார்    60.00
மூதறிஞர் வி.எ°.வி. இராகவதாசன் பதிப்பு
    நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் (தெளிவுரை)   
        முதலாயிரம்    150.00
        இரண்டாயிரம்    175.00
        மூன்றாமாயிரம்    175.00
        நான்காமாயிரம்    180.00
ஆர்.எ°. வழித்துணைராமன்
    நைடதம்    160.00
டாக்டர் துரை. இராசாராம்
    பதினெண் கீழ்க்கணக்கு   
        முதற்பகுதி    40.00
        இரண்டாம் பகுதி    70.00
        மூன்றாம் பகுதி    65.00
சீவகசிந்தாமணி
        முதற்பகுதி    60.00
        இரண்டாம் பகுதி    80.00
        மூன்றாம் பகுதி    55.00
        நான்காம் பகுதி    55.00
        ஐந்தாம் பகுதி    60.00
        ஆறாம் பகுதி    70.00
    அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு    60.00
    முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ்    40.00
    திருச்செந்தூர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ்    45.00
    சேக்கிழார் பிள்ளைத் தமிழ்    65.00
    ஸ்ரீவசன பூஷணம் விளக்கத்துடன்    65.00
    மூவருலா    75.00
    கும்பகர்ணன் வதைப்படலம்    55.00
    கம்பரின் சிற்றிலக்கியங்கள்    75.00
    கம்பரின் வாலிவதைப் படலமும் குகப் படலமும்    50.00
ராவ்பகதூர் பவானந்தம்பிள்ளை
    இறையனார் அகப்பொருள் (நக்கீரனார் உரை)    60.00
ந.மு. வேங்கடசாமி நாட்டார்
    சிலப்பதிகாரம்   
        புகார்க் காண்டம்    100.00
        மதுரைக் காண்டம்    70.00
        வஞ்சிக் காண்டம்    50.00
    யாப்பருங்கலக் காரிகை    55.00
    நீதி நூல்கள்    30.00
    திருவிளையாடற் புராணம் (மூன்று பகுதிகள்)    900.00
வித்துவான் நாராயண வேலுப்பிள்ளை
    பத்துப்பாட்டு (முதற் பகுதி)    60.00
    பத்துப்பாட்டு (இரண்டாம் பகுதி)    65.00
    நம்பியகப் பொருள்    42.00
    கல்லாடம்    85.00
    திருவரங்கக் கலம்பகம்    30.00
    அஷ்டப் பிரபந்தம் (முதற் பகுதி)   
    அஷ்டப் பிரபந்தம் (இரண்டாம் பகுதி)    55.00
    ஒளவைக் குறள்    25.00
    சைவத் திருமுறைகளும், சித்தாந்த சா°த்திரங்களும்   
    கைவல்ய நவநீதம்    55.00
கவிஞர் வ.த. இராமசுப்பிரமணியம்
    மனோன்மணீயம்    70.00
    தண்டியலங்காரம்    100.00
    நம்பியகப்பொருள்    90.00
    வளையாபதி குண்டலகேசி    25.00
    சேரன் செல்வி (நாடகம்)    32.00
    செம்பியன் செல்வன் (கவிதை நாடகம்)    40.00
    வேள்வேந்தன் (கவிதை நாடகம்)    40.00
    நல்வாழ்விற்கு நல்வழிகள்    20.00
மா. வடிவேல் முதலியார்
    குணங்குடி ம°தான சாகிபு பாடல்கள்    130.00
    பராபரக் கண்ணி    8.00
பொய்யாமொழிப் புலவர் – சொக்கப்ப நாவலர்
    தஞ்சைவாணன் கோவை    100.00
மார்க்கபந்து
    குறிஞ்சிப் பாட்டு    35.00

முனைவர் குமரவேலர்
    தக்கையாகப் பரணி    80.00
புலவர் சிவ. கன்னியப்பன்
    தனிப்பாடல் திரட்டு    90.00
    ஒட்டக்கூத்தர் பாடல்களும், விளக்கங்களும்    50.00
    தண்டலையார் சதகம்    25.00
    திருப்புகழ் திரட்டும், உரையும்    100.00
    சித்தர் பாடல்கள் திரட்டும், உரையும்    35.00
    குடும்ப மருத்துவம்    50.00
    குமரேச சதகம்    45.00
கண்ணுடைய வள்ளல்
    ஒழிவிலொடுக்கம்    80.00
டாக்டர் செ. உலகநாதன்
    முத்தொள்ளாயிரம்    25.00
    பாஞ்சாலி சபதம்    45.00
    குயிற்பாட்டு    22.00
    மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்    40.00
    டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் வாழ்வும், தொண்டும்    25.00
    சுவாமி சங்கரதாசர்    15.00
தமிழ்மாமணி சே. சுந்தரராசன்
    தோம்பாவணி மூலமும் உரையும்  
    இரட்சணிய மனோகரம்    55.00
    இரட்சணிய யாத்ரீகம் (உரைநடை)  
    தேம்பாவணி (உரைநடை)    55.00
    பெத்லகேம் குறவஞ்சி    125.00
    திருக்காவலூர் கலம்பகம்    35.00
    குறள்நெறி இலக்கியக் கதைகள்    30.00
    சிலுவைப்பாடு    25.00
    உலகக் கிறித்துவத் தமிழ்த் தொண்டர்கள்    20.00
லம்போதரன்
    திவாகர அகராதி (திவாகர நிகண்டு)  
    கண்ணப்பரும் காரைக்கால் அம்மையாரும்  
சி.டி. சங்கரநாராயணன்
    கண்ணன் பாட்டு    35.00
    நாச்சியார் திருமொழி    40.00
முனைவர் செங்கைப் பொதுவன்
    அண்ணாமலை ரெட்டியார் காவடிச்சிந்து    25.00
வித்துவான் நா. சந்திரசேகரன்
    சித்தர்கள் அருளிய வாழ்க்கையின் வெற்றி    55.00
        (ஞானசரநூல், சிவயோகசாரம், நிஜானந்தபோதம்,  
        சிவானந்த போதம் அடங்கியது)  
    இந்து சமயம் இனிய விளக்கம்    40.00
    மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம்    25.00
மழவை மகாலிங்க ஐயர்
    அருணாச்சல புராணம்    150.00
ஏ.கே. கோபாலன் பதிப்பு
    மநுதர்ம சா°திரம்    90.00
செயகுத்தம்பி பாவலர்
    சீறாப்புராணம் (இரண்டு பகுதிகள்)    840.00
டாக்டர் ப. அருணாசலம்
    சைவ சமயம்    50.00
    வைணவ சமயம்    35.00
    பக்தி இலக்கியங்கள்    90.00
    திருமந்திரக் கோட்பாடு    80.00
முனைவர் கு. பகவதி
    ஊர்ப் பெயர்கள்    50.00
பண்டிதமணி மு. கதிரேசன் செட்டியார்
    மண்ணியல் சிறுதேர்    40.00
    உதயண சரிதமும் சுலோச்சனையும்    10.00
ஹ.ஏ. சுப்பிரமணிய அய்யர்
    கோடகநல்லூர் சுந்தர சுவாமிகள்    40.00
ச. கந்தசாமி முதலியார்
    உணவு மருத்துவம்    55.00
    அதிக இரத்த அழுத்தம்    20.00
    வாழ்க்கையில் உயரும் வழி    30.00
    வாழ்க்கையின் அடிப்படை பிரம்மசரியம்    35.00
    பஞ்சகோச விவேகம்    20.00
துர்காதா° ளு.மு. °வாமி
    பதார்த்த குண சிந்தாமணி    75.00
டாக்டர் இராசம்மாள் ப. தேவதா°
    குடும்பக்கலை முதற்பகுதி    90.00
    குடும்பக்கலை இரண்டாம் பகுதி    90.00
பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார்
    இலக்கியவகை அகராதி  

டாக்டர் மு.வரதராசனார்
    அகல் விளக்கு    110.00
    அல்லி    90.00
    மலர்விழி    75.00
    பெற்ற மனம்    90.00
    கயமை    110.00
    நெஞ்சில் ஒரு முள்    125.00
    வாடாமலர்    100.00
    கரித்துண்டு    70.00
    கள்ளோ? காவியமோ?    60.00
    செந்தாமரை    35.00
    பாவை    45.00
    அந்த நாள்    50.00
    மண் குடிசை    130.00
    விடுதலையா?    30.00
    குறட்டை ஒலி    40.00
    கி.பி. 2000    30.00
    பழியும் பாவமும்    25.00
    மூன்று நாடகங்கள்    25.00
    கவிஞர் தாகூர்    25.00
    தாயுமானவர்   
    கண்ணகி    35.00
    மாதவி    22.00
    இலக்கியத் திறன்    75.00
    இலக்கிய மரபு    60.00
    இலக்கிய ஆராய்ச்சி    50.00
    மொழிப்பற்று    35.00
    நாட்டுப்பற்று    30.00
    தம்பிக்கு    20.00
    தங்கைக்கு    28.00
    அன்னைக்கு    20.00
    நண்பர்க்கு    40.00
    குறள் காட்டும் காதலர்    30.00
    குழந்தை     25.00
    நல்வாழ்வு    30.00
    உலகப் பேரேடு    35.00
    மொழி வரலாறு    100.00
    மொழி நூல்    80.00
    பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை    150.00
    காந்தி அண்ணல்    25.00
    தமிழ் நெஞ்சம்    30.00
    குறுந்தொகைச் செல்வம்    25.00
    குறுந்தொகை விருந்து    25.00
    நெடுந்தொகை விருந்து    45.00
    நெடுந்தொகைச் செல்வம்    35.00
    குருவிப் போர்    30.00
    தமிழ் இலக்கிய வரலாறு    100.00
    திருவள்ளுவர் அல்லது வாழ்க்கை விளக்கம்    130.00
    யான் கண்ட இலங்கை    16.00
    எழுத்தின் கதை, சொல்லின் கதை, மொழியின் கதை        30.00
    ஓவச் செய்தி    45.00
    மணல் வீடு    18.00
    பெண்மை வாழ்க    25.00
    மொழியியற் கட்டுரைகள்    60.00
    அறமும், அரசியலும்    30.00
    அரசியல் அலைகள்    20.00
    மனச்சான்று    30.00
    இளங்கோவடிகள்    50.00
    அறிஞர் பெர்னாட்ஷா    35.00
    காலந்தோறும் தமிழ்    30.00
    காதல் எங்கே?    25.00
    இலக்கியக் காட்சிகள்    22.00
    மண்ணின் மதிப்பு    40.00
    நற்றிணை செல்வம்    40.00
    நற்றினை விருந்து    35.00
    புலவர் கண்ணீர்    25.00
    நடைவண்டி    20.00
    கொங்குதேர் வாழ்க்கை    18.00
    கல்வி    55.00
    திரு.வி.க.    35.00
    முல்லைத் திணை    25.00
    டாக்டர் அல்லி (நாடகம்)    50.00
வ.உ. சிதம்பரானர்
    திருக்குறள் உரை (முழுவதும்)    400.00
    வலிமைக்கு மார்க்கம்    20.00
    சாந்திக்கு மார்க்கம்    25.00
    மனம் போல வாழ்வும் அகமே புறமும்    25.00
    திருக்குறள் தெளிவுரை    30.00
திரு.வி.க.
    மனித வாழ்க்கையும், காந்தியடிகளும்    90.00
    பட்டினத்தார் பாடல்கள்    90.00
    உள்ளொளி   
    திரு.வி.க.வின் சொற்பொழிவுகள்    20.00
    முருகன் அல்லது அழகு    35.00
    இந்தியாவும் விடுதலையும்    65.00
    இராமலிங்க சுவாமிகள் திருவுள்ளம்   
    தமிழ்ச்சோலை அல்லது கட்டுரைத் திரட்டு 2ம் பகுதி   24.00
    முடியா? காதலா? சீர்திருத்தமா?    16.00
    சைவத்தின் சமரசம்    35.00
    காரைக்கால் அம்மையார் திருமுறை    20.00
    இமயமலை அல்லது தியானம்    15.00
    கிறி°து அருள் வேட்டல்    6.00
    சன்மார்க்க போதம்   
    தமிழ்நாடும் நம்மாழ்வாரும்   
கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை
    மலரும் மாலையும்    70.00
    மருமக்கள் வழி மான்மியம்    30.00
    ஆசியஜோதி    30.00
    உமர்கய்யாம் பாடல்கள்    15.00
    குழந்தைச் செல்வம்    10.00
    கவிமணியின் உரைமணிகள்   
    தேவியின் கீர்த்தனங்கள்    20.00
நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம் பிள்ளை
    நாமக்கல் கவிஞர் கவிதைகள்    80.00
    தமிழன் இதயம் (கவிதைகள்)    30.00
    தமிழ்ப்பற்று    30.00
ரா.பி. சேதுப்பிள்ளை
    தமிழ் விருந்து    40.00
    தமிழின்பம்    65.00
    தமிழ் நாட்டுப் பட்டினங்கள்    45.00
    வீரமாநகர்    30.00
    சிலப்பதிகாரக் கதை    35.00
    சிலப்பதிகார நூல்நயம்    30.00
வ.ரா
    மகாகவி பாரதியார்    40.00
சீர்காழி அருணாசலக் கவிராயர்
    இராம நாடகக் கீர்த்தனை    160.00
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார்
    நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனைகள்    50.00
முனுசீப் வேதநாயகம் பிள்ளை
    சர்வசமய சமரசக் கீர்த்தனைகள்    42.00
புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்
    பாரதிதாசன் கவிதைகள்    30.00
    அழகின் சிரிப்பு    10.00
    குடும்ப விளக்கு – உரையுடன்    55.00
    சேரதாண்டவம்    35.00
    பிசிராந்தையார்    25.00
    மணிமேகலை வெண்பா    15.00
    பாரதிதாசன் புதினங்கள்    30.00
    பாரதிதாசன் திருக்குறள் உரை    60.00
    பாரதிதாசன் நாடகங்கள்    35.00
    ஆயிரம் தலைவாங்கி அபூர்வ சிந்தாமணி    50.00
    வளையாபதி    40.00
கவிஞர் சுரதா
    தேன்மழை (கவிதைகள்)    45.00
கவிஞர் வாணிதாசன்
    கொடிமுல்லை    20.00
    குழந்தைப் பாடல்கள்    50.00
கவிஞர் முடியரசன்
    முடியரசன் கவிதைகள்    45.00
கவிஞர் உடுமலை நாராயணகவி
    உடுமலை நாராயணகவி பாடல்கள்    75.00
கி.வா. ஜகந்நாதன்
    கவிபாடலாம்    70.00
    என் சரித்திரச் சுருக்கம்    140.00
கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம்
    தமிழ்ச்செல்வம்    30.00
    தமிழின் சிறப்பு    42.00
    அறிவுக் கதைகள் நூறு   
    எனது நண்பர்கள்    30.00
    திருக்குறள் கட்டுரைகள்    30.00
    வள்ளுவரும் குறளும்    30.00
    திருக்குறள் புதைபொருள்    22.00
    மும்மணிகளும் நான்மணிகளும்    20.00
    ஐந்து செல்வங்களும் ஆறு செல்வங்களும்    30.00
    நபிகள் நாயகம்    7.00
    மணமக்களுக்கு    10.00
    அறிவுக்கு உணவு    12.00
    தமிழ் மருந்துகள்    10.00
    நல்வாழ்வுக்கு வழி    15.00
    இளங்கோவும், சிலம்பும்    15.00
    மாணவர்களுக்கு    18.00
    எண்ணக் குவியல்    15.00
    வள்ளலாரும் அருட்பாவும்    15.00
    எது வியாபாரம்? எவர் வியாபாரி?   
    கி.ஆ.பெ. பற்றி 100 அறிஞர்கள் (முகம் மாமணி)    16.00
மா. வழித்துணைவன்
    திருவள்ளுவர் (வரலாற்று நாடகம்)    65.00
மறைமலை அடிகள்
    அறிவுரைக் கொத்து    40.00
    சிறுவர்க்கான செந்தமிழ்    30.00
பி.ஸ்ரீ. ஆச்சாரியார்
    பாரி தமிழ் – தமிழ் அகராதி    175.00
    ஸ்ரீ ராமானுஜர்    90.00
    தில்லைத் திருநடனம்    10.00
மு. இராகவையங்கார்
    வேளிர் வரலாறு    30.00
துரைசாமி பிள்ளை
    சங்கத்தமிழ் இலக்கியம்    60.00
அ.கி. பரந்தாமனார்
    நல்ல தமிழ் எழுத வேண்டுமா?    120.00
    மதுரை நாயக்கர் வரலாறு    150.00
    கவிஞராக    70.00
    பேச்சாளராக    50.00
    வாழ்க்கைக் கலை    30.00
    தமிழ் இலக்கியம் கற்க    13.50
    திருக்குறளும், புதுமைக் கருத்துக்களும்    15.00
    பரந்தாமனார் கவிதைகள்    75.00
    திருமலை நாயக்கர் வரலாறு    30.00
    தலைசிறந்த பாண்டியர்கள்    35.00
டாக்டர் ஆறு. அழகப்பன்
    நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்    85.00
அ.ச. ஞானசம்பந்தன்
    இலக்கியக் கலை        140.00
    மகளிர் வளர்த்த தமிழ்    30.00
கா. சுப்பிரமணியப்பிள்ளை
    தமிழர் சமயம்    40.00
    பழந்தமிழர் நாகரிகம்    50.00
    மொழி நூற்கொள்கையும் தமிழ் மொழி அமைப்பும்         32.00
    திருவாசகம்    180.00
    நீத்தல் விண்ணப்பம்    15.00
    மெய்கண்ட நூல்கள்    110.00
ஹ.ஊ. செட்டியார்
    தமிழோசை    30.00
டி.கே.சி.
    முத்தொள்ளாயிரம்    40.00
பம்பல் சம்பந்த முதலியார்
    சந்திரஹரி (நாடகம்)    25.00
கவிரத்தின. காளிதாசன்
    மலரம்பு   
    பருவங்கள்   
    சிங்கார திலகம்!   
    மாளவிகையும் அக்கினிமித்திரனும்   
    விக்கிரமனும் உருவசியும்!
பாரத ரத்னா டாக்டர் எ°. இராதாகிருஷ்ணன்
    மதத்தில் கிழக்கும் மேற்கும்    45.00
வல்லிக்கண்ணன்
    புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்    90.00
டாக்டர் ஜான் சாமுவேல்
    திராவிட மொழிகளின் ஒப்பாய்வு    90.00
டாக்டர் முத்துச்சண்முகன்
    இக்கால மொழியியல்    110.00
    தமிழ் இலக்கியக் கோட்பாடு    130.00
டாக்டர் ர. சீனிவாசன்
    மொழியியல்    60.00
தெ.பொ. மீனாட்சிசுந்தரனார்
    தமிழ்மொழி வரலாறு    90.00
    தமிழும் பிற பண்பாடும்    30.00
முனைவர் சூ. இன்னாசி
    எழுத்தியல்    85.00
    சொல்லியல்    100.00
புலவர் கா. கோவிந்தன்
    கால்டுவெல் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்         220.00
புலவர் குழந்தை
    யாப்பதிகாரம்    45.00
    தொடையதிகாரம்    90.00
க. வெள்ளைவாரணர்
    இசைத் தமிழ்    50.00
பி.எ°. ராமய்யா
    சினிமா    60.00
குரு. கருணையானந்த ஞானபூபதிகள்
    ஞானயோக ரகசியம்    120.00
    ஞானக் களஞ்சியம்    170.00
    வேதாந்த பா°கரன்    140.00
டாக்டர் ப. சோலையன்
    செவ்விலக்கியத் திறனாய்வியல்    65.00
அன்னபூர்ணா ஈ°வரன்
    பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்    140.00
எ°.எ°. மாரிசாமி
    அரபுக் கதைகள் (முதற் பகுதி)    200.00
    அரபுக் கதைகள் (இரண்டாம் பகுதி)    200.00
என். இராமச்சந்திரன்
    டெக்காமெரன் கதைகள்    220.00
முல்லை முத்தையா
    ஈசாப் நீதிக் கதைகள்    80.00
புதுமைப்பித்தன்
    புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள்    45.00
சு. சமுத்திரம்
    மண்சுமை (சிறுகதைகள்)    40.00
    காகித உறவு (சிறுகதைகள்)    25.00
அஷ்டாவதனம் வீராசாமி செட்டியார்
    விநோதரச மஞ்சரி (இலக்கியக் கதைகள்)   
    முதற்பகுதி    60.00
    இரண்டாம் பகுதி    70.00
பன்மொழிப் புலவர் கா. அப்பாதுரையார்
    கன்னட நாட்டின் போர்வாள் ஹைதர் அலி    30.00
கலைமாமணி அரசு மணிமேகலை
    முடிவல்ல ஆரம்பம் (சிறுகதைகள்)    30.00
    விளக்கில் விழும் விட்டில்கள்    30.00
    வாழ்க்கை மாளிகை    25.00
கே.ஜி. இராதாமணாளன்
    பாண்டியன் திருமேனி    75.00
    திராவிட இயக்க வரலாறு    300.00
அறிஞர் சி.என். அண்ணாதுரை
    அண்ணாவின் சிறுகதைக் களஞ்சியம்    30.00
    தம்பிக்கு அண்ணாவின் கடிதங்கள்   
    11ம் தொகுதி    15.00
    12ம் தொகுதி    14.00
    14ம் தொகுதி    15.00
    15ம் தொகுதி    15.00
    16ம் தொகுதி    16.00
    17ம் தொகுதி    16.00
    18ம் தொகுதி    16.00
    19ம் தொகுதி    16.00
    20ம் தொகுதி    15.00
    21ம் தொகுதி    12.00
    அண்ணாவின் குட்டிக் கதைகள்    25.00
    அண்ணாமலைப் பேருரை
    சந்திரோதயம்    25.00
    மாவீரன் நெப்போலியன்    30.00
    அண்ணாவின் மணிமொழிகள்    25.00
    அண்ணாவின் சிறுகதைகள்    30.00
    ஏ! தாழ்ந்த தமிழகமே!    10.00
    பாரதம்    22.00
    கம்பரசம்    35.00
    ஓர் இரவு    30.00
    வேலைக்காரி    25.00
    1858-1948    25.00
    மே தினம்    25.00
    அறிஞர் அண்ணாவின் வாழ்வும் தொண்டும்    30.00
பண்டித எ°. முத்துசாமிப்பிள்ளை
    நீதிக்கட்சி வரலாறு    30.00
ஏ.எ°.கே.
    பகுத்தறிவின் சிகரம் பெரியார் ஈ.வெ.ரா.    45.00
கு. காமராஜர்
    காமராஜரின் சொற்பொழிவுகள்    20.00
சி.டி. சங்கரநாராயணன்
    பெருந்தலைவர் காமராஜர் வாழ்வும் தொண்டும்   
இலக்கிய நூல்கள்
மக்கள் பதிப்புகள் தெளிவுரையுடன்
புலியூர்க் கேசிகன்
    சிலப்பதிகாரம்    90.00
    மணிமேகலை    90.00
    தொல்காப்பியம்    120.00
    கலித்தொகை    100.00
    குறுந்தொகை    140.00
    புறநானூறு    140.00
    நளவெண்பா    55.00
    முக்கூடற்பள்ளு    40.00
    செல்வப் பெட்டகம் (கவசக் கொத்து)
    பரிபாடல்    80.00
    பழமொழி நானூறு    65.00
    அகநானூறு கறியாற்றியானை நிரை    75.00
            மணிமிடை பவளம்    100.00
            நித்திலக் கோவை    80.00
    நற்றிணை முதற்பகுதி    100.00
            இரண்டாம் பகுதி    120.00
    புறபொருள் வெண்பாமாலை    80.00
    கலிங்கத்துப் பரணி    80.00
    ஐங்குறுநூறு மருதம் நெய்தல்    75.00
    ஐங்குறுநூறு குறிஞ்சி பாலை முல்லை             125.00 
    பதிற்றுப் பத்து    70.00
    திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி    50.00
    காளமேகம் தனிப்பாடல்கள்    45.00
    ஒளவையார் தனிப்பாடல்கள்    50.00
    கம்பன் தனிப்பாடல்கள்   
    திருக்குறள்   
சௌரிப் பெருமாள் அரங்கன்
    குறுந்தொகை    90.00
மதுரை முதலியார்
    நாலடியார்    35.00
சி.வை. தாமோதரம்பிள்ளை
    கலித்தொகை (நச்சினார்கினியர் உரை)    140.00
இராமசாமிப் புலவர்
    நீதி நூற்கோவை   
பேராசிரியர் எ°. வையாபுரிப்பிள்ளை
    சங்க இலக்கியம் (முழுவதும்) இரு பகுதிகள்    700.00
    இலக்கிய உதயம்    70.00
    இலக்கணச் சிந்தனைகள்    40.00
    இலக்கியச் சிந்தனைகள்    65.00
    தமிழின் மறுமலர்ச்சி    50.00
தவத்திரு ஆறுமுக நாவலர்
    நன்னூல் காண்டிகையுரை   
    எழுத்ததிகாரம்    50.00
    சொல்லதிகாரம்    50.00
    தமிழ் இலக்கணம்    50.00
    பெரியபுராணம் வசனம்   
    திருவிளையாடற்புராணம் வசனம்    60.00
    திருமுருகாற்றுப்படை    25.00
    சைவ சமய வினா விடை    30.00
    பால பாடம்    100.00
மே.வீ. வேணுகோபால் பிள்ளை
    யாப்பருங்கலக் காரிகை    60.00
    குசேலோபாக்கியானம்    60.00
தண்டபாணி தேசிகர்
    நன்னூல் விருத்தியுரை    100.00
பேராசிரியர் மு. சண்முகம்பிள்ளை பதிப்பு
    தொல்காப்பியம் இளம்பூரணம்   
    எழுத்ததிகாரம்    70.00
    பொருளதிகாரம்   
        முதற்பகுதி    45.00
        இரண்டாம் பகுதி        50.00
        மூன்றாம் பகுதி    75.00
    சொல்லதிகாரம்    80.00
    தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் சேனாவரயம்     85.00
சோ. அருணாச்சல தேசிகர்
    நந்திக் கலம்பகம்    45.00
திரு.வி.க.
    பட்டினத்தார் பாடல்கள் விருத்தியுரை    90.00
கா. சுப்பிரமணியப் பிள்ளை
    திருவாசகம்    180.00
பேராசிரியர் செ. இராதாகிருஷ்ணன்
    தமிழ் விடுதூது    25.00
    அழகர் கிள்ளை விடுதூது    25.00
    சரபேந்திர பூபால குறவஞ்சி (நாடகம்)    40.00
    பதிப்புலக முன்னோடி பாரி செல்லப்பனார்    60.00
மூதறிஞர் வி.எ°.வி. இராகவதாசன் பதிப்பு
    நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் (தெளிவுரை)   
        முதலாயிரம்    150.00
        இரண்டாயிரம்    175.00
        மூன்றாமாயிரம்    175.00
        நான்காமாயிரம்    180.00
ஆர்.எ°. வழித்துணைராமன்
    நைடதம்    160.00
டாக்டர் துரை. இராசாராம்
    பதினெண் கீழ்க்கணக்கு   
        முதற்பகுதி    40.00
        இரண்டாம் பகுதி    70.00
        மூன்றாம் பகுதி    65.00
சீவகசிந்தாமணி
        முதற்பகுதி    60.00
        இரண்டாம் பகுதி    80.00
        மூன்றாம் பகுதி    55.00
        நான்காம் பகுதி    55.00
        ஐந்தாம் பகுதி    60.00
        ஆறாம் பகுதி    70.00
    அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு    60.00
    முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ்    40.00
    திருச்செந்தூர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ்    45.00
    சேக்கிழார் பிள்ளைத் தமிழ்    65.00
    ஸ்ரீவசன பூஷணம் விளக்கத்துடன்    65.00
    மூவருலா    75.00
    கும்பகர்ணன் வதைப்படலம்    55.00
    கம்பரின் சிற்றிலக்கியங்கள்    75.00
    கம்பரின் வாலிவதைப் படலமும் குகப் படலமும்    50.00
ராவ்பகதூர் பவானந்தம்பிள்ளை
    இறையனார் அகப்பொருள் (நக்கீரனார் உரை)    60.00
ந.மு. வேங்கடசாமி நாட்டார்
    சிலப்பதிகாரம்   
        புகார்க் காண்டம்    100.00
        மதுரைக் காண்டம்    70.00
        வஞ்சிக் காண்டம்    50.00
    யாப்பருங்கலக் காரிகை    55.00
    நீதி நூல்கள்    30.00
    திருவிளையாடற் புராணம் (மூன்று பகுதிகள்)    900.00
வித்துவான் நாராயண வேலுப்பிள்ளை
    பத்துப்பாட்டு (முதற் பகுதி)    60.00
    பத்துப்பாட்டு (இரண்டாம் பகுதி)    65.00
    நம்பியகப் பொருள்    42.00
    கல்லாடம்    85.00
    திருவரங்கக் கலம்பகம்    30.00
    அஷ்டப் பிரபந்தம் (முதற் பகுதி)   
    அஷ்டப் பிரபந்தம் (இரண்டாம் பகுதி)    55.00
    ஒளவைக் குறள்    25.00
    சைவத் திருமுறைகளும், சித்தாந்த சா°த்திரங்களும்   
    கைவல்ய நவநீதம்    55.00
கவிஞர் வ.த. இராமசுப்பிரமணியம்
    மனோன்மணீயம்    70.00
    தண்டியலங்காரம்    100.00
    நம்பியகப்பொருள்    90.00
    வளையாபதி குண்டலகேசி    25.00
    சேரன் செல்வி (நாடகம்)    32.00
    செம்பியன் செல்வன் (கவிதை நாடகம்)    40.00
    வேள்வேந்தன் (கவிதை நாடகம்)    40.00
    நல்வாழ்விற்கு நல்வழிகள்    20.00
மா. வடிவேல் முதலியார்
    குணங்குடி ம°தான சாகிபு பாடல்கள்    130.00
    பராபரக் கண்ணி    8.00
பொய்யாமொழிப் புலவர் – சொக்கப்ப நாவலர்
    தஞ்சைவாணன் கோவை    100.00
மார்க்கபந்து
    குறிஞ்சிப் பாட்டு    35.00
முனைவர் குமரவேலர்
    தக்கையாகப் பரணி    80.00
புலவர் சிவ. கன்னியப்பன்
    தனிப்பாடல் திரட்டு    90.00
    ஒட்டக்கூத்தர் பாடல்களும், விளக்கங்களும்    50.00
    தண்டலையார் சதகம்    25.00
    திருப்புகழ் திரட்டும், உரையும்    100.00
    சித்தர் பாடல்கள் திரட்டும், உரையும்    35.00
    குடும்ப மருத்துவம்    50.00
    குமரேச சதகம்    45.00
கண்ணுடைய வள்ளல்
    ஒழிவிலொடுக்கம்    80.00
டாக்டர் செ. உலகநாதன்
    முத்தொள்ளாயிரம்    25.00
    பாஞ்சாலி சபதம்    45.00
    குயிற்பாட்டு    22.00
    மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்    40.00
    டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் வாழ்வும், தொண்டும்    25.00
    சுவாமி சங்கரதாசர்    15.00
தமிழ்மாமணி சே. சுந்தரராசன்
    தோம்பாவணி மூலமும் உரையும்   
    இரட்சணிய மனோகரம்    55.00
    இரட்சணிய யாத்ரீகம் (உரைநடை)   
    தேம்பாவணி (உரைநடை)    55.00
    பெத்லகேம் குறவஞ்சி    125.00
    திருக்காவலூர் கலம்பகம்    35.00
    குறள்நெறி இலக்கியக் கதைகள்    30.00
    சிலுவைப்பாடு    25.00
    உலகக் கிறித்துவத் தமிழ்த் தொண்டர்கள்    20.00
லம்போதரன்
    திவாகர அகராதி (திவாகர நிகண்டு)   
    கண்ணப்பரும் காரைக்கால் அம்மையாரும்   
சி.டி. சங்கரநாராயணன்
    கண்ணன் பாட்டு    35.00
    நாச்சியார் திருமொழி    40.00
முனைவர் செங்கைப் பொதுவன்
    அண்ணாமலை ரெட்டியார் காவடிச்சிந்து    25.00
வித்துவான் நா. சந்திரசேகரன்
    சித்தர்கள் அருளிய வாழ்க்கையின் வெற்றி    55.00
        (ஞானசரநூல், சிவயோகசாரம், நிஜானந்தபோதம்,   
        சிவானந்த போதம் அடங்கியது)   
    இந்து சமயம் இனிய விளக்கம்    40.00
    மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம்    25.00
மழவை மகாலிங்க ஐயர்
    அருணாச்சல புராணம்    150.00
ஏ.கே. கோபாலன் பதிப்பு
    மநுதர்ம சா°திரம்    90.00
செயகுத்தம்பி பாவலர்
    சீறாப்புராணம் (இரண்டு பகுதிகள்)    840.00
டாக்டர் ப. அருணாசலம்
    சைவ சமயம்    50.00
    வைணவ சமயம்    35.00
    பக்தி இலக்கியங்கள்    90.00
    திருமந்திரக் கோட்பாடு    80.00
முனைவர் கு. பகவதி
    ஊர்ப் பெயர்கள்    50.00
பண்டிதமணி மு. கதிரேசன் செட்டியார்
    மண்ணியல் சிறுதேர்    40.00
    உதயண சரிதமும் சுலோச்சனையும்    10.00
ஹ.ஏ. சுப்பிரமணிய அய்யர்
    கோடகநல்லூர் சுந்தர சுவாமிகள்    40.00
ச. கந்தசாமி முதலியார்
    உணவு மருத்துவம்    55.00
    அதிக இரத்த அழுத்தம்    20.00
    வாழ்க்கையில் உயரும் வழி    30.00
    வாழ்க்கையின் அடிப்படை பிரம்மசரியம்    35.00
    பஞ்சகோச விவேகம்    20.00
துர்காதா° ளு.மு. °வாமி
    பதார்த்த குண சிந்தாமணி    75.00
டாக்டர் இராசம்மாள் ப. தேவதா°
    குடும்பக்கலை முதற்பகுதி    90.00
    குடும்பக்கலை இரண்டாம் பகுதி    90.00
பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார்
    இலக்கியவகை அகராதி   
தொழில்துறை நூல்கள்
ஆர். வெற்றிச்செல்வி
    ஊசி வேலையும் உடை தயாரித்தலும் (முதற் பகுதி)         60.00
    ஊசி வேலையும் உடை தயாரித்தலும் (இரண்டாம் பகுதி)         80.00
    ஊசி வேலையும் உடை தயாரித்தலும் (மூன்றாம் பகுதி)         80.00
    சித்திரத்தையல் (முதற்பகுதி)    35.00
    சித்திரத்தையல் (இரண்டாம் பகுதி)    45.00
    சித்திரத்தையல் (மூன்றாம் பகுதி)    55.00
    சித்திரத்தையல் வரைபடங்கள்    45.00
ஸ்ரீமதி தங்கம் சுப்பிரமணியன்
    உடை தயாரித்தல் (னுசநளள ஆயமiபே)    80.00
மு.ஞ. சுந்தரம்
    தையற்கலை ஆண்கள் உடை    50.00
    தையற்கலை பெண்கள் உடை    50.00
    தையற்கலை சிறுவர் உடை    50.00
    சிறுவர்களுக்குரிய நவீன உடைகள்    36.00
    பெண்களுக்குரிய நவீன உடைகள்    49.00
வி.ஏ.எம்.
    தங்கமும் தங்க நகைகளும்    22.00
டாக்டர் ழ.ளு.ளு. லாரன்°
    மேல்நிலை கல்வியில் தொழிற்கல்வி    50.00
பேராசிரியர் மதியழகன்
    கணினி ஓர் அறிமுகம்    30.00
செல்லம்மாள்
    சமையலும் சிற்றுண்டிகளும்    40.00
டாக்டர் சி.எம். சோமசுந்தரம்
    சித்தர் ஜோதிடம்    25.00
சாமி சிதம்பரனார்
    அருட்பிரகாசர் அமுத வாசகம்    40.00
ப. ராமசாமி
    போதி மாதவன்     85.00
    தம்மபதம்    20.00
    புத்தர் போதனைகள்   
அன்புப்பழம் நீ
    வள்ளலார் மணிமொழிகள்    20.00
    கடிதக்கலை    11.00
    தொகுப்புகள் துணுக்குகள்    20.00
ச. சச்சிதானந்தன்
    பாம்பன் சுவாமிகள் சரித்திரம்   
ஞானியார் அடிகள்
    கிருத்திகைச் சொற்பொழிவு    17.00
கீ. இராமலிங்கனார்
    தமிழ்த்திருமணம்    22.00
ராஜலட்சுமி சீனிவாசன்
    கறையான் (ஞானபீடம் பரிசு பெற்ற குஜராத்தி நாவல்)    60.00
டாக்டர் எ°. பெருமாள்
    டாக்டர் அம்பேத்கர் வாழ்வும், தொண்டும்    30.00
பி.எல். முத்துக்குமரன்
    நல்லறிவுக்கு 4000 பழமொழிகள்    40.00
புலிப்பாணி சுந்தர வரதாச்சாரியார்
    கண்ணனின் காதல் ஓவியம்    35.00
டாக்டர் முத்துக்கண்ணப்பர்
    கடலில் மிதந்த கவிதைகள்    20.00
வீ. சந்திரன்
    மொழிபெயர்ப்பியல் கொள்கைகள்    60.00
    ஆட்சிமொழியும் மொழிப்பெயர்ப்பும்    25.00
சிலோன் விஜேயேந்திரன் (தொகுப்பு)
    கம்பதாசன் காவியங்கள்    12.00
சி.ஆர். சர்மா
    தெலுங்கு இலக்கியம் ஒரு கண்ணோட்டம்    10.00
சுபாஷ் சந்திரபோ°
    நேத்தாஜியின் சொற்பொழிவுகளும் கட்டுரைகளும்        45.00
ந.க. மங்கள முருகேசன்
    சோழர் வரலாறு   
    பல்லவர் வரலாறு   
    பாண்டியன் வரலாறு   
    சேரர் வரலாறு   
    பாண்டியர் ஆட்சி முறை    15.00
    தமிழக ஆட்சி முறை (நாயக்கர் காலம்)    15.00
டாக்டர் சு. பாலச்சந்திரன்
    வள்ளலாரும் அனைத்துலக ஆன்மீகப் பண்பாடும்        140.
    குடும்ப மருத்துவம்    50.00
    நல வாழ்விற்கு நல்வழிகள்    20.00
    வீட்டு வைத்தியம்   
    உணவு மருத்துவம் (கந்தசாமி முதலியார்)    55.00
    அதிக இரத்த அழுத்தம்    20.00
    சூலை நோயுடன் சுமூக வாழ்வு (ச.குசு)    5.00
    பதார்த்த குண சிந்தாமணி    75.00
    தமிழ் மருந்துகள் (கி.ஆ.பெ.வி.)    10.00
    நலவாழ்வு நம் கையில் (டாக்டர் கலைக்கோவன்)    20.00
    நமது உடல் (கேப்டன் என். சேஷாத்திரி நாதன்)    12.00
    காமசூத்திரம்    40.00
    கொக்கோகம்    30.00
சிறுவர் நூல்கள்
    நல்ல தமிழில் நகைச்சுவைக் கதைகள்    50.00
    சிந்தைக்கு விருந்தாகும் சிறந்த கதைகள்    40.00
    சிறுவர் நீதிக்கதைகள்    30.00
    திருக்குறள் நீதிக்கதைகள்    40.00
    தமிழ்மறை நீதிக்கதைகள்    40.00
    அறிவு வளச்சிக் கதைகள்    35.00
    விடுதலைப் போரில் வீராங்கணைகள்    40.00
    ஆகாசப் பிரயாணம்    35.00
    புயலும் விளக்கும்    30.00
    சிறுவர் பண்பாடு    30.00
    அறிவுவாயில்கள்    24.00
    தங்கக் கெடிகாரம்    25.00
    தூண்டில் முள்    30.00
    சோழநாட்டு அரசர் கதைகள்    25.00
    பாண்டிநாட்டு அரசர் கதைகள்    25.00
    சேரநாட்டு அரசர் கதைகள்    25.00
சேதுராமன்
    சுற்றுச்சூழல் – நகர்வலம்    25.00
இளம்பாரி
    மலரும் மொட்டுகள்    15.00
    சிந்துபாத்    9.00
லெ.லெ. லெட்சுமணன்
    வள்ளல்களின் வரலாற்றுக் கதைகள்    25.00
ப. கௌரி
    நல்ல நல்ல கதைகள்    40.00
    ஐம்பெருங்காப்பியக் கதைகள்    30.00
வித்துவான் தே. வீரராகவன்
    உலகைச் சுற்றிவர எண்பது நாட்கள்    15.00
    வான்வெளியில் ஐந்து வாரங்கள்    15.00
    திக்கற்ற சிறுவன்    18.00
புலவர் சே. சுந்தரராசன்
    உலகக் கிறித்துவத் தமிழ்த் தொண்டர்    20.00
    குறள்நெறி இலக்கியக் கதைகள்    30.00
பி.எ°. ராமையா
    தெனாலிராமன்    18.00
குழந்தைக் கவிஞர் அழ. வள்ளியப்பா
    மலரும் உள்ளம்   
        (முதற் பகுதி)    40.00
        (இரண்டாம் பகுதி)    60.00
    சிரிக்கும் பூக்கள்    60.00
    பாட்டிலே காந்தி கதை    15.00
    பாப்பாவுக்குப் பாட்டு    3.00
    பெரியோர் வாழ்விலே (முதற் பகுதி)    12.00
    பெரியோர் வாழ்விலே (இரண்டாம் பகுதி)    12.00
    திரும்பி வந்த மான் குட்டி    20.00
    பாட்டுப் பாடுவோம்    20.00
    சின்னஞ்சிறு பாடல்கள்    8.00
    நினைவில் வாழும் குழந்தைக் கவிஞர்    60.00
    சின்னஞ்சிறு வயதில்    15.00
டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார்
    மாணவர்க்கு நல்லொழுக்க கதைகள்    10.00
    மாணவர்க்கு வாழ்க்கை விஞ்ஞானம்    16.00
    வாழும் நெறிகள்    14.00
அவ்வை தி.க. சண்முகம்
    நாடகக்கலை    5.00
கலாநிதி சந்திரிகா சுப்பிரமணியன்
    சிறுவர்களுக்கு கம்ப்யூட்டர்    20.00
ப. உமாபதி
    திருவிழா காணவந்தேன்    85.00
கவியோகி நாச்சிகுளத்தார்
    முத்துக்கள் மூவாயிரம்    100.00
    மூதுரை மூவாயிரம்    100.00
    இனியவை இரண்டாயிரம்    60.00
    நாலடியில் இரண்டாயிரம்    60.00
    தமிழால் உயர்ந்த தலைவர்   
    கலைஞர் மு. கருணாநிதி    70.00
    நல்ல தமிழ் 400    30.00
    மரபுத் தமிழில் மணிவாசகம்    40.00
    இன்பத் தமிழில் ஏசுநாதர்    30.00
    கந்தன் கவிவெண்பா    40.00
முத்துக்காளத்தியின் சிறுவர் நூல்கள்
    நீதிக்கதைகள்    15.00
    இளைஞர்களுக்கு எழுச்சிக் கதைகள்    12.00
    குபீர் குபீர் சிரிப்புகள்    16.00
    நவநாடகங்கள்    12.00
    பாப்பா விரும்பும் பாடல்கள்    7.00
    விந்தை உலகம்    18.00
    சிறுவர் விரும்பும் சிரிப்புக் கதைகள்    12.00
    அறிவியல் வினாடி வினா 1000    25.00
    சிறுவர் சிறுமியர் வாழ்வு வளம்பெற    12.00
    சிந்திக்க ஒரு நொடி    12.00
    ஆமையின் ஆகாசப் பயணம்    15.00
    சிங்கம் வளர்த்த நரி    10.00
    ஒற்றுமையே உன்னத பலம்    10.00
    யாருக்குப் புத்தி வந்தது    18.00
ஹ.ழு.ளு. மணி (சிறுவர் நூல்கள்)
    அ.ஆ.இ… ஞசயஉவiஉந க்ஷடிடிம    12.00
    ஹ.க்ஷ.ஊ… ஞசயஉவiஉந க்ஷடிடிம    14.00
    1. 2. 3. ஞசயஉவiஉந க்ஷடிடிம    14.00
டாக்டர் மு. முத்துக்காளத்தி
    நல்ல தம்பதியாய் இருப்பது எப்படி?    12.00
    வாழ்நாளை வளர்ப்பது எப்படி?    8.25
    முன்னேறுவது எப்படி?    8.00
    குழந்தைகளின் தகாத நடவடிக்கைகளைத்
        திருத்துவது எப்படி?    9.00
    நல்ல கணவனாய் இருப்பது எப்படி?    12.00
    உற்சாகமாய் ஓய்வு பெறுவது எப்படி?    8.00
    முழு மனிதனாவது எப்படி?    15.00
    குழந்தைகளை ஒற்றுமையாக வளர்ப்பது எப்படி?           10.00
    சிந்திக்க வைப்பவை    10.00
    மக்கள் தொடர்புக் கலை    9.00
    மேதைகளின் மேற்கோள்கள்    14.00
    வாழவைக்கும் வார்த்தைகள்    12.00
    அறிவியலின் அண்மைக் காலச் சாதனைகள்    9.00
    இனிக்கும் இல்லறம்    10.00
    பாலுணர்வுப் பிரச்சினைகள்    7.00
    திருப்தியாய் இருப்பது எப்படி    10.00
    வேதனையை விரட்டுவது எப்படி?    18.00
டாக்டர் சிவஅரசி முத்துக்காளத்தி
    பெண்களின் பிரச்சினைகள்    8.00
    இந்தியாவின் அன்னை இந்திராகாந்தி    18.00
    இலக்கியச் சிந்தனைகள்    9.00
    இல்லமும் உள்ளமும்    10.00
பழைய உரைநடையில் அமைந்த நூல்கள்
    கதாசிந்தாமணி (திருவண்காடு ஆறுமுகசுவாமிகள்)    30.00
    பஞ்சதந்திரக் கதைகள் (வித்துவான் தாண்டவ முதலியார்)     25.00
    முப்பத்து இரண்டு பதுமைக் கதைகள் (நாகலிங்கப் பண்டிதர்) 60.00
    மதனகாமராஜன் கதை (குருலிங்க ஜோதிடர்)    65.00
    திருமலை சேதுபதி நாடகம் (அ.மாதவைய்யா)    35.00
    இலக்கண விளையாட்டு (வி. கிருஷ்ணமாச்சாரியார்)    25.00
டாக்டர் சி. பாலசுப்பிரமணியன்
    தொல்காப்பியக் கட்டுரைகள்    90.00
    தமிழ் இலக்கிய வரலாறு    85.00
    சங்க இலக்கியம் சில பார்வைகள்    80.00
    மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம்    18.00
    கட்டுரை வளம்    20.00
    இலக்கியக் காட்சிகள்    20.00
    சான்றோர் தமிழ்    20.00
    பாரதியும், பாரதிதாசனும்    30.00
    பாவைப்பாட்டு    15.00
    வாழ்வியல் நெறிகள்    25.00
    முருகன் காட்சி    10.00
    அலைதந்த ஆறுதல்    12.00
    சமயந்தோறும் நின்ற தையலாள்    15.00
    அறநெறி    14.00
    இலக்கிய ஏந்தல்கள்    40.00
    ஆண்டாள்    27.00
    திருப்பாவை விளக்கம்    32.00
    காரும், தேரும்    10.00
    மு.வ.வின் சிந்தனை வளம்    16.00
    பாட்டும் தொகையும்    25.00
    நல்லோர் நல்லுரை    9.00
    ஹ ஊசவைiஉயட ளுவரனல டிக முரசரவோடிமயi    60.00
    ஞயயீநசள in கூயஅடை டுவைநசயவரசந    15.00
    கூhந ளுவயவரள டிக றுடிஅநn in கூயஅடையேனர
        னுரசiபே வாந ளுயபோயஅ ஹபந    20.00
ம.ரா.போ. குருசாமி
    அகப்பொருள் தெளிவு    30.00
பெ. இராமநுஜ ரெட்டியார்
    உயிர் தந்த உத்தமன்    11.00
அ. நடராஜன்
    உண்மையின் உயர்வு (உபநிடதக் கதைகள்)    15.00
டாக்டர் பொன். சௌரிராசன்
    கள்ளி மலர்    3.50
    கட்டுரை மணிகள்    35.00
    அம்மையே! அப்பா?    7.00
    பைந்தமிழ்ச் சான்றோரை பாவேந்தர் பாராட்டிய பாங்கு     12.00
    மு.வ.வும் தமிழியியமும்   
    காந்தியமும் ஆன்மீகமும்    17.00
    தாயுமானவர் வாழ்வும் வழியும்    22.00
    சங்கமம்    25.00
    வாழ்வும் வழியும்    25.00
    கதை மலர்கள்    20.00
ஈரோடு தமிழன்பன்
    சென்னிமலை கிளியோ பாத்ராக்கள்    55.00
    பாப்லோ நெருதா பார்வையில் இந்தியா    60.00
டாக்டர் மு.பி. பாலசுப்பிரமணியன்
    இலக்கிய நெஞ்சம்    15.00
    வாணிதாசன் கவிதைகள் ஓர் ஆய்வு    50.00
    இலக்கியப் புன்னகை    15.00
    வணிதாசன் இலக்கியத் திறன்    20.00
    மு.பி.பா. கவிதைகள்    25.00
டாக்டர் ஆ. அமிர்தகௌரி
    சங்க இலக்கியத்தில் உரையாடல்    55.00
டாக்டர் மா. செல்வராசன்
    நல்லோர் குரல்கள்    7.50
    பாரதிதாசன் கனல்கள்    12.00
    பாரதிதாசன் ஒரு புரட்சிக் கவிஞர்    45.00
டாக்டர் பூவண்ணன்
    நரசிம்மவர்மனின் நண்பன்    15.00
    கொல்லிமலைச் செல்வி    8.00
    வளவன் பரிசு    27.00
    காந்தளூர்ச் சாலை    16.00
    புலவர் மகன்    35.00
    தியாகியின் சிலை    9.00
டாக்டர் ந.வீ. ஜெயராமன்
    சிற்றிலக்கிய அகராதி    20.00
    சிற்றிலக்கியப் புலவர் அகராதி    15.00
பேராசிரியர் சு.ந. சொக்கலிங்கம்
    சோவியத் மக்களும் கல்வியும்     5.00
கௌசல்யா ரங்கநாதன்
    பிரும்மா (சிறுகதைகள்)    22.00
டாக்டர் ஜோசப்பின் டோரத்தி
    தேம்பாவணி இரட்சண்ய யாத்திரீகம் ஓப்பாய்வு    35.00
மு.கு. ஜகந்நாத ராஜா
    வேமனா    20.00
ஓஷோ
    நான் போதிப்பது மதத் தன்மையைத்தான் மதத்தை அல்ல    28.00
    மிகவும் தவறாகக் கருதப்படும் மனிதர்    70.00
    தியானமும் அன்பும்    75.00
    ஞானத்தின் பிறப்பிடம்    70.00
    காமத்திலிருந்து கடவுளுக்கு    120.00
    தாந்திரீகமும் ஆன்மீகமும்    45.00
    காலைப்பொழுதின் கடைசி நட்சத்திரம்    140.00
    நான் ஒரு வாசல்    125.00
    உணர்வின்மையிலிருந்து மெய்யுணர்வுக்கு    130.00
    தியானம் பரவசத்தின் கலை    180.00
பண்டிதமணி அருலம்பலவாணர்
    திருவாசகம் ஆராய்ச்சியுரை (முதற்பகுதி)    100.00
கலாநிதி க. கைலாசபதி
    ஒப்பியல் இலக்கியம்    80.00
    பண்டைத் தமிழர் வாழ்வும் வழிபாடும்    48.00
    தமிழ் நாவல் இலக்கியம்    90.00
    அடியும் முடியும்    100.00
    இலக்கியமும் திறனாய்வும்    45.00
    கவிதை நயம்    35.00
    திறனாய்வுப் பிரச்சினைகள்    40.00
    ஈழத்து இலக்கிய முன்னோடிகள்    50.00
    சமூகவியலும் இலக்கியமும்    80.00
    தமிழ் வீர நிலைக் கவிதை    190.00
பேராசிரியர் மு.பெரி.மு. இராமசாமி
    வா°து வழிகாட்டி    132.00
    ரேக்கி ரகசியங்கள்    100.00
    ரேக்கி கிராண்ட் மா°டர்    60.00
    பிரமிட் போற்றலும் அதன் பயன்களும்    15.00
    நக்கீரர் ஓர் ஆய்வு    75.00
    பெங்சூயி    27.00
    ஒப்பாய்வு    45.00
    பெண்டுலமும் அதனைப் பயன்படுத்தும் முறைகளும்      22.00
    பெண்டுல ரகசியங்கள்    27.00
    அழகுக் கலையில் அக்யுப்ரஷர்    32.00
    மனப் பயணமும் சூக்கும் உடற்பயணமும்    32.00
    மலர் மருந்துகள்    32.00
    அதிர்ஷ்டக் கற்கள்    20.00
    தியானம் செய்ய நேரமில்லையா?    37.00
    உணவே மருந்து    40.00
    ஆரோக்கியம் அழைக்கிறது (ஓமியோ)    77.00
    ஆராவின் பயன்    42.00
பாரி புத்தகப் பண்ணை
    திருக்குறள் சிந்தனைகள்    10.00
    நான்கண்ட நாடுகள்    12.00
    சிலப்பதிகார சிந்தனை    24.00
    வளர்ந்தமண்    3.25
    இணையொன்று சேர்ந்தால்    3.00
யோகி என். ராஜன்
    யோகாசன முறையில் வைத்தியம்    40.00
தமிழ்க்குடிமகன்
    தமிழில் வழிபாடு   
    தடையென்ன நமக்கு    300.00
தில்லி தமிழ்ச் சங்கம்
    பாவேந்தரின் பன்முகங்கள்    70.00
டாக்டர் தங்க.மணியன்
    பத்திரிகையியல்    132.00
    திராவிட மொழிகளின் ஒப்பீட்டாய்வு    150.00
டாக்டர் சொ. பரமசிவம்
    நற்றமிழ் இலக்கணம்    150.00
    நற்றமிழ் இலக்கணம் மாணவர் பதிப்பு    60.00
    புதிய தமிழ்    60.00
செ. மாதவன்
    அமெரிக்க இந்திய அரசியல் சமுதாயச் சிந்தனைகள்    70.00
கோவி மணிசேகரன்
    கொடுத்து சிவந்த கைகள்    5.50
    பூங்குழலி    25.00
    கோவி இராமாயணம் (மூன்று பகுதிகள்)    450.00
    யாகசாலை (மூன்று பகுதிகள்)    300.00
    சரித்திரக் கதைகள்    ஐஐ, ஐஐஐ    190.00
    தூது நீ சொல்ல வாராய்    90.00
ஏ.கூ. வீரப்பன்
    சிந்தனைக் கருவூலம்    60.00
பால. கோபாலன்
    சிற்றறிவே பேரறிவே    140.00
ஆலந்தூர் கோ. மோகனரங்கன்
    கல்வி உன்னைக் காப்பாற்றும்    25.00
    தோல்வியைத் துரத்துவோம்    24.00
    சிங்காரப் பேட்டையில் பங்காரு தாத்தா    18.00
    குப்பை மேட்டுப் பூனைக்குட்டி    14.00
    தூய்மையே பெரிய சொத்து    24.00
    கல்விப் பெருமை    15.00
    வணக்கத்திற்குரிய வரதராசனார் கதை    30.00
திரு.வி.க.
    திரு.வி.க. எழுதி வைத்த வாழ்க்கைக் குறிப்பு   
        (இரண்டு பகுதிகள்)    180.00
வசந்தா வெளியீடு
    சூடாமணி நிகண்டு    125.00
    பிங்கல நிகண்டு    110.00
    யாப்பருங்கலம் (இரண்டு பகுதிகள்)    155.00
    மொழி நூல்    110.00
    நீதிநெறி விளக்கம்    100.00
டாக்டர் தமிழண்ணல்
    ஆய்வியல் அறிமுகம்    110.00
    ஒப்பிலக்கிய அறிமுகம்    45.00
    புதிய நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு    65.00
    சங்க இலக்கிய ஒப்பீடு இலக்கியக் கொள்கை    130.00
    சங்க இலக்கிய ஒப்பீடு இலக்கிய வகை    75.00
    தொல்காப்பியரின் இலக்கியக் கொள்கைகள்    90.00
டாக்டர் பொற்கோ
    பொது மொழியியல்    50.00
    தமிழில் நாமும் தவறில்லாமல் எழுதலாம்    50.00
    இனிய தமிழ் இலக்கணம்    300.00
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி
    தமிழர் வளர்த்த அழகுக்கலைகள்    50.00
    நுண்கலைகள்     40.00
    நரசிம்மவர்மன்    60.00
    கொங்கு நாடும் துளு நாடும்    80.00
    சமணமும் தமிழும்    90.00
    கிறி°துவமும் தமிழும்    60.00
    பௌத்தமும் தமிழும்    55.00
    மூன்றாம் நந்திவர்மன்    60.00
    மகேந்திரவர்மன்    55.00
    திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை    80.00
கண்ணதாசன்
    இயேசு காவியம்    45.00
மகாத்மா காந்தி
    சத்யசோதனை    30.00
ம.து.ச. விமலானந்தம்
    தமிழ் இலக்கிய வரலாறு    75.00
திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசிமடம் வெளியீடுகள்
    திருஞானசம்பந்தர் (தேவராரம்)    100.00
    திருநாவுக்கரசர் (தேவாரம்)    50.00
    சுந்தரர் (தேவாரம்)    30.00
    திருவாசகம்    35.00
    திருக்கோவையார்    12.00
    திருவிசைப்பா திருப்பல்லாண்டு    10.00
    திருமந்திரம்    65.00
    பதினோறாம் திருமுறை    40.00
    பெரியபுராணம்    50.00
    திருக்களிற்றிப்படியார்    6.50
    சிவப்பிரகாசம்    15.00
    இருபா இருபது    4.50
    போற்றி பஃறொடை    4.00
    இம்மையே நன்மை தரும் திருப்பதிகங்கள்    12.00
    திருவிளையாடற் புராணம் வசனம்    70.00
    பெரியபுராணம் வசனம்    75.00
    திருக்குறள் உரைக்கொத்து (அறத்துப்பால்)    40.00
    திருக்குறள் உரைக்கொத்து (பொருட்பால்)     70.00
    திருககுறள் உரைக்கொத்து (காமத்துப்பால்)    40.00
    அபிராமி அந்தாதி    7.00
    திருவருட்பயன்    7.00
    சிவஞானசித்தியார்    32.00
    அகத்தியர் தேவாரத் திரட்டு    12.00
    கந்தபுராணம் உரைநடை    70.00
    கந்தர் அநுபூதி    7.50
    சிவஞான போதம்    50.00
    கந்தர்கலி வெண்பா    6.50
    திருமுருகாற்றுப்படை    12.00
    நீதிநெறி விளக்கம்    7.50
    கந்தர் அலங்காரம்    10.00
    ஞானாமிருதம்    25.00
    திருநிறைகண்ட புராணம்    7.50
    முதுமொழி மேல்வைப்பு    15.00
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழக நூல்கள்
    தமிழ் இலக்கியங்களில் அகத்தியர் ஓர் ஆய்வு    65.00
    வள்ளுவர் வகுத்த காமம்    32.00
    பன்னிரு திருமுறை வரலாறு முதற்பகுதி    100.00
    இரண்டாம் பகுதி    150.00
    தமிழ் கல்வெட்டுக்களில் புறப்பொருள்   
    இலக்கணக் கூறுகள்    40.00
    வடமொழி நாடக இலக்கிய வரலாறு    10.00
    குமரகுருபரர் பிரபந்தத் திரட்டு    165.00
    திருவாசகம் மூலம்    120.00
    இலக்கண ஆய்வடங்கல் (தொகுதி ஒன்று)    55.00
    இலக்கண ஆய்வடங்கல் (தொகுதி இரண்டு)    100.00
    சித்தர் இலக்கியம் மூன்று பகுதிகள் (ஒரு பகுதி)    120.00
    தெய்வப் பனுவல்களில் திருக்குறள்     50.00
    இராமாயணம் உத்திரகாண்டம்    125.00
    திருக்கோவையார்    80.00
    தமிழ்மேடை நாடகங்கள்    9.00
    தமிழ்ப்புலவர் வரலாற்றுக்களஞ்சியம் மூன்று    30.00
    தமிழ்ப்புலவர் வரலாற்றுக்களஞ்சியம் நான்கு    80.00
    இலக்கணக் கட்டுரைகள்    70.00
    தமிழ்த்தூது இலக்கிய வளர்ச்சி    60.00
    தமிழ்ப் பண்பாட்டு வரலறு முதற் பகுதி    85.00
        இரண்டாம் பகுதி    165.00
        மூன்றாம் பகுதி    175.00
        நான்காம் பகுதி    250.00
    திருநின்ற செம்மையர்    40.00
    தி. ஜானகிராமன் சிறுகதைகள் ஓர் ஆய்வு    85.00
    சுந்தரர் தேவாரத் திருப்பதிகங்கள் முதற் பகுதி    185.00
    சித்தர் இலக்கியங்களில் திருக்குறள்    65.00
    சமூக உளவியல்    45.00
    சமூகவியல் கோட்பாடுகள்    65.00
    சமூகவியல் கொள்கைகள்    100.00
    உமாபதி சிவாச்சாரியார் ஓர் ஆய்வு    100.00
    யாப்பருங்கலக்காரிகை    60.00
    புறப்பொருள் வெண்பாமாலை    60.00
சாகித்திய அகாதமி வெளியீடுகள்
    செம்மீன்    120.00
    கவிஞர் கண்ணதாசன் கவிதைகள்    175.00
    பாரதிதாசன் கவிதைகள்    200.00
    தமிழக நாட்டுப்புற கதைகள்    75.00
    மகாகவி பாரதியார் கட்டுரைகள்    100.00
    பெண்மையச் சிறுகதைகள் (பிரேமா)    175.00
    நாட்டுபுறக் கதைக் களஞ்சியம் (ராஜ் நாராயணன்)    450.00
இலக்கிய வரலாறு
    தமிழ் இலக்கிய வரலாறு மு.வ.    100.00
    மலையாள இலக்கிய வரலாறு   
இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள்
    வ.சுப. மாணிக்கம்    25.00
    சோமலெ    40.00
    சுப்பிரமணிய சிவா    40.00
    ஒளவையார்    40.00
    அழ. வள்ளியப்பா    40.00
    நா. பார்த்தசாரதி    25.00
    பாரதிதாசன்    25.00
    தொல்காப்பியர்    40.00
    கா. அப்பாத்துரை    40.00
    நா. வானமாமலை    40.00
    கிருஷ்ணபிள்ளை    40.00
    சதாசிவ பண்டாரத்தார்    40.00
    திரு.வி.க.    25.00
    கல்கி    25.00
    மு.வ.    25.00
    அறிஞர் அண்ணா    40.00
    ம.பொ. சிவஞானம்    25.00
    உமறுபுலவர்    25.00
    மனோன்மணீயம் சுந்தரம்பிள்ளை    40.00
    பரஞ்சோதி முனிவர்    25.00
    புலவர் குழந்தை    25.00
    கலாநிதி கைலாசபதி    25.00
    தி. ஜானகிராமன்    25.00
    திருஞானசம்பந்தர்    25.00
    வண்ணசரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள்    25.00
    சித்பவானந்தர்    40.00
    காரைக்காலம்மையார்    25.00
    ச. அயோத்திதாச பண்டிதர்    40.00
    ஆனந்த ரங்கம்பிள்ளை    40.00
    பாரதிதாசன்    25.00
    தொல்காப்பியர்    40.00
    கா. அப்பாத்துரை    40.00
    புதுமைப்பித்தன்    25.00
    வேதநாயகம்பிள்ளை    25.00
    பெரியாழ்வார்    25.00
    பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார்    25.00
    முடியரசன்    25.00
    பெரியசாமி தூரன்    25.00
    தேவநேயப்பாவாணர்    25.00
    வ.உ.சி.    40.00
நேஷனல் புக் டிர°ட் வெளியீடுகள்
    ஒரு குடும்பம் சிதைகிறது (கன்னடம்)    22.25
    கிராமாயணம் (கன்னடம்)    46.50
    ஐளேவவைரவந டிக ஹளயைn ளுவரனநைள
    பிரும்மமுனி வைத்திய சூத்திரம்    300.00
    ஷெல்லியும் பாரதியும்    200.00
    செம்மொழிகள் வரிசையில் தமிழ்    30.00
    இலக்கிய ஒப்பாய்வுக் களங்கள்    70.00
    இரட்சண்ய யாத்திரீகம்    450.00
    கூhந கூயஅடைள    220.00
    கிறி°துவ தமிழ் இலக்கியம்    400.00
    திராவிடவியலும் செம்மொழி தகுதிப் பாடும்    85.00
தெய்வீக வாழ்க்கைச் சங்கம்
    பகவத் கீதை    100.00
    ஞானியர் வரலாறு    100.00
    மன ஒருமைப்பாடும் தியானமும்    80.00
    மனமும் அதன் இரகசியங்களும்     60.00
    யோக வேதாந்த ரகசியம்     80.00
    ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகள்    60.00
    சிவபெருமானும் சிவவழிப்பாட்டுத் தத்துவங்களும்         20.00
    இயற்கை மருத்துவம்    100.00
    உடல் நலமும் உணவுமுறையும்    80.00
    சர்வ ரோக நிவாரணி    25.00
    குண்டலினி யோகம்    40.00
டாக்டர் இரா. கலைக்கோவன்
    வலஞ்சுழி வாணர்    120.00
    பெண் தெய்வ வழிபாடு    120.00
டாக்டர் நாவலர் நெடுஞ்செழியன்
    திருக்குறள் நாவலர் உரை    180.00
    திராவிட இயக்க வரலாறு    150.00
    பாரதிதாசன் வாழ்க்கை வரலாறு    135.00
    நற்றிணைக் காட்சிகள்    15.00
    இதயம் பெறும் இன்பம்    4.00
தஞ்சாவூர் சர°வதி மகால் வெளியீடுகள்
    நாடிவாகடம்    160.00
    மலையருவி    150.00
    சூடாமணி நிகண்டு    160.00
    நட்சத்திர சிந்தாமணி – 1    200.00
    நட்சத்திர சிந்தாமணி – 2    100.00
    நட்சத்திர சிந்தாமணி – 3    200.00
    ஆனந்தகந்தம்    120.00
    பதார்த்தகுணபாடம்    160.00
    குணவாகடம்    100.00
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
    தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்பாடும் கே.கே. பிள்ளை  125.00
    எழுத்திலக்கணக் கோட்பாடு    70.00
    தமிழக நாட்டுப்புறக் கலைகள்    55.00
    சதகத் திரட்டு    135.00
    திராவிடமொழி இலக்கியங்கள்    200.00
    செந்தமிழ் அகராதி    200.00
    வீரசோழியம்    85.00
கணேசய்யர் பதிப்பு   
    தொல்காப்பியம் எழுத்து நச்சினார்கினியம்    200.00
    தொல்காப்பியம் சொல்            ”    200.00
    தொல்காப்பியம் பொருள் ஐ      ”    325.00
                      ஐஐ    பேராசிரியம்    300.00
எங்களிடம் கிடைக்கும் முதுகலை, இளங்கலை பாடநூல்கள்
    தமிழ்மொழி வரலாறு    சு. சக்திவேல்    110.00
    நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு    சு. சக்திவேல்    130.00
    இதழியல்    சு. சக்திவேல்    75.00
    இலக்கியத் திறனாய்வியல்    தா.ஏ. ஞானமூர்த்தி    175.00
    தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும்    ஆ. தட்சிணாமூர்த்தி    135.00
    இதழியியல் கலை    ம.பா. குருசாமி    60.00
    ஆராய்ச்சி நெறிமுறைகள்    பொற்கோ    60.00
    மொழிபெயர்ப்புக்கலை    கா. பட்டாபிராமன்    60.00
    மொழிப்பயன்பாடு    கா. பட்டாபிராமன்    45.00
    திறனாய்வுக் கலை    தி.சு. நடராஜன்    65.00
    திராவிட மொழிகள்    ச. அகத்தியலிங்கம்    60.00
    சுற்றுலாவியல் ஓர் அறிமுகம்    ம.இரா. தங்கமணி    100.00
    ஆய்வியல் நெறிகள்    கு.வெ. பாலசுப்பிரமணியம்    120.00
    எங்களிடம் சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சை சர°வதி மகால், உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், இராசிபுரம் தெய்வீக வாழ்க்கைச் சங்கம், மதுரை பல்கலைக் கழக வெளியீடுகளும் கிடைக்கும்.

Share.

About Author

Leave A Reply