தமிழில் வாசிக்க வேண்டியவை 1

2
கிரேக்க _ -ரோம இலக்கியங்கள்
ஆதி கிரேக்க மெய்யியல், யோன் பேணற்று; தமிழாக்கம்
செ.வே. காசிநாதன். இலங்கை: அரச கருமமொழித் திணைக்கள
வெளியீடு, 1965

கிரேக்க இதிகாசக் கதைகள், ஏவி.எம்.நஸீமுத்தீன்,
சென்னை: கல்தச்சன் பதிப்பகம், 2003

கிரேக்க நாட்டுப் பழமைப் பண்புகள். வித்வான் பாலூர்
கண்ணப்ப முதலியார். சென்னை: எஜூகேஷனல் பப்ளிஷிங்
கம்பெனி, 1964

கிரேக்கக் கதைகள். இன்பவேள். திருநெல்வேலி :
திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக்
கழகம், 1958

நான்கு கிரேக்க நாடகங்கள். தமிழாக்கம் கே.எஸ்.
வேங்கடராமன், புதுதில்லி : சாகித்திய அக்காதெமி, 1962

மார்க்சிய தோற்றுவாய்ப் புத்தகங்கள்
அரசியல் அறிவின் அடிப்படைகள். பி.ஏ. லாப்ஷோவ்.
சென்னை : சோவியத் நாடு பிரசுரங்கள், 1976

இயற்கையின் இயக்க இயல். பிரெடெரிக் எங்கெல்ஸ்;
மொழிபெயர்ப்பாளர் ஆர்.கே.பாண்டுரங்கன். மாஸ்கோ :
முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1960

உபரி- _ லாபம் நில வாரமாக உருமாற்றம். கார்ல்
மார்க்ஸ்; தமிழாக்கம் ஆர்.எச். நாதன், பாக்கியம் சுந்தரம்.
சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்,
1975

கம்யூனிசம் கேள்வி- _ பதில். சென்னை : நியூ செஞ்சுரி
புக் ஹவுஸ், 1979

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அறிக்கை. கார்ல் மார்க்ஸ்,
பிரெடெரிக் எங்ªல்ஸ். மாஸ்கோ : அயல் மொழிப் பதிப்பகம்,
1900

கூலி உழைப்பும் மூலதனமும். கார்ல் மார்க்ஸ்:
மொழிபெயர்ப்பு. எம்.இஸ்மத் பாக்ஷ£ சென்னை : ஜனசக்தி
பிரசுராலயம், 1947

கூலி, விலை, லாபம், கார்ல் மார்க்ஸ். மாஸ்கோ :
முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1900

கூலியுழைப்பும் மூலதனமும். கார்ல் மார்க்ஸ்;
மொழிபெயர்ப்பாளர் ரா. கிருஷ்ணையா. மாஸ்கோ:
முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1974

சோஷலிசத்தின் கீழ் சுதந்திரம் ஜனநாயகம். மார்க்ஸ்,
ஏங்கெல்ஸ், லெனின். சென்னை: காவேரி பப்ளிகேஷன்ஸ், 1976

தேர்வு நூல்கள். மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ். மாஸ்கோ :
முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1983

பாரிஸ் கம்யூன். கா.மார்க்ஸ், பி.எங்கெல்ஸ்;
மொழிபெயர்ப்பாளர் நா. தர்மராஜன். மாஸ்கோ : முன்னேற்றப்
பதிப்பகம், 1985

பிரான்சில் வர்க்கப் போராட்டங்கள். கார்ல் மார்க்ஸ்.
சென்னை : நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிட், 1976.

வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வாதம். வி.கெல்லி, எம்.
கவல்ஸோன்; தமிழாக்கம் : தா. பாண்டியன். சென்னை: நியூ
செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1982

மார்க்சிய லெனினிய புத்தகங்கள்
அக்டோபர் புரட்சி பற்றி. லெனின். சென்னை :
சோவியத் நாடு பிரசுரங்கள், 1977

உட்டோப்பியன் சோஷலிஸமும் விஞ்ஞான
சோஷலிஸமும். வி.இ. லெனின்; தமிழாக்கம் : ஆர்.எச். நாதன்.
சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1973

எங்கிருந்து தொடங்குவது? வி.இ. லெனின். மாஸ்கோ
: அயல் மொழிப் பதிப்பகம், 1900

கலாசாரமும் கலாசாரப் புரட்சியும். வி.இ. லெனின்;
தமிழாக்கம் : ப. விருத்தகிரி. சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக்
ஹவுஸ், 1979

கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு, லெனின்; தமிழாக்கம் :
கி.இலக்குவன். சென்னை: பாரதி புத்தகாலயம், 2004

கிழக்கு நாடுகளின் விடுதலையும் வளர்ச்சியும்.
வி.இ.லெனின்; தமிழாக்கம் : ரா. கிருஷ்ணையா. சென்னை: நியூ
செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1980

சர்வதேச கம்யூனிஸ இயக்கத்தின் ஒற்றுமை பற்றி.
வி.இ.லெனின். சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1983

சோவியத் ஆட்சியதிகாரமும் விவசாயிகளின்
நிலைமையும். வி.இ. லெனின். மாஸ்கோ: முன்னேற்றப் பதிப்பகம்,
1983

சோவியத் சோஷலிஸ ஜனநாயகம். வி.இ.லெனின்;
தமிழாக்கம் : வி. ராதாகிருஷ்ணன். சென்னை: நியூ செஞ்சுரி
புக் ஹவுஸ், 1967

தொழிலாளி வர்க்க சர்வதேசியம் பற்றி. லெனின்.
ஏ. அஸிஸ்யான்; தமிழாக்கம் : கே. ராமநாதன். சென்னை: நியூ
செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1964

தோழர் லெனின் மனிதர் லெனின். தமிழாக்கம் :
ஓனமாக்குளம் ஏ.ஜி. பெருமாள். சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக்
ஹவுஸ், 1972

புரட்சிகரமான வாய்ச்சொல். வி.இ. லெனின். மாஸ்கோ
: முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1968

மாதர் விடுதலை பற்றி. வி.இ. லெனின்; தமிழாக்கம் :
வி. ராதாகிருஷ்ணன். சென்னை : நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்,
1972

மார்க்சியமும் புரட்சிகரமான எழுச்சியும். வி.இ.லெனின்.
மாஸ்கோ : முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1900

மார்க்சிய _ -லெனினிய குழுக்களில் உள்ள பார்ப்பனர்
அல்லாதவர்களின் சிந்தனைக்கு. சென்னை : திராவிடர் கழக
வெளியீடு, 1997

மார்க்சிய- _ லெனினியத்தின் அடிப்படைகள். தமிழாக்கம்
: என்.வி.கிரி. சென்னை : நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1965

மார்க்சிய _ லெனினிய தத்துவ ஞானத்தின்
அடிப்படைகள், தமிழாக்கம் : கே. ராமநாதன், சென்னை : நியூ
செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1987

மார்க்சிய _ -லெனினிய அடிப்படைகள். மாஸ்கோ :
முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1984

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் மார்க்ஸியம். வி.இ. லெனின்.
மாஸ்கோ: முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1976

லெனினியமும் முதலாளித்துவத்திலிருந்து
சோஷலிசத்திற்கான மாற்றம் பற்றிய இன்றைய பிரச்சனைகளும்.
கான்ஸ்கந்தின் ஸரோதோவ்; தமிழாக்கம் : ஏ.எஸ். மூர்த்தி,
பாக்கியம் சுந்தரம். சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1975

லெனின் இளைஞர்களும் எதிர்காலமும். வி.
தெஸ்யாட்டெரிக், ஏ.லாட்டிஷேவ்; தமிழாக்கம் மு.
பழனியப்பன். சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1981

வி.இ. லெனின் போர்த்தந்திரம் பற்றிய கடிதங்கள்.
மாஸ்கோ : முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1972

வி.இ. லெனின் பொருளாதாரத் தன்னுணர்ச்சிவாதம்
பற்றிய ஒரு பண்புரை. மொழிபெயர்ப்பாளர் : ஆர்.கே.கண்ணன்.
மாஸ்கோ: முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1975.

விவசாயப் பிரச்சனையும் மார்க்சின் திறனாய்வாளர்களும்.
லெனின்; தமிழாக்கம் : சு.க. மணி. சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக்
ஹவுஸ், 1982

ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சி இலக்கியங்கள்
பதினைந்து ஐரோப்பிய நவீனவாதிகள். பிரம்மராஜன்.
சென்னை: ஸ்நேகா, 1998

பிரெஞ்சுப் புரட்சியைக் கட்டியம் கூறிய
புத்தகங்கள்
தளபதி டி கால்.இ.சிவம். சென்னை :
நவயுகப்பிரசுராலயம், 1940

பிரான்ஸ் நாடும் பிரெஞ்சு மக்களும். சச்சிதானந்தன்,
சென்னை: குணா, 1997

பிரெஞ்சிந்திய விடுதலை இயக்க வரலாறு, ஆங்கில
மூலம் : வ. சுப்பையா; தமிழில் : காசிவில்லவன். சென்னை:
அலமு நிலையம், 1991

பிரெஞ்சிந்திய விடுதலைச் சுடர் பாஞ். இராமலிங்கம்.
புதுச்சேரி : புதுவை இலக்கியச் சங்கம், 1994

பிரெஞ்சு ஜெர்மானிய புத்தகங்கள்
எமிலி ஜோலாவின் சுரங்கம். தமிழில் : எஸ்.பி.
ராமச்சந்திரன். சென்னை : பிரேமா பிரசுரம், 1957

கருமி. தமிழாக்கம் : பேராசிரியர் ஸி.ஆர். மயிலேறு.
சென்னை: உமாதேவன் கம்பெனி, 1959

காண்டாமிருகம். பிரெஞ்சிலிருந்து தமிழில் : டி.எஸ்.
தட்சிணாமூர்த்தி. சென்னை : க்ரியா, 1996

காதலர் உள்ளம். மொழிபெயர்ப்பு : எம்.எல். சபரிராஜன்.
காரைக்குடி : நவயுகப் பிரசுராலயம், 1920

குறுகிய வழி. தமிழாக்கம் : க.நா. சுப்ரமண்யம். சென்னை
: சமுதாயம் பப்ளிகேஷன்ஸ், 1986

சாது ஜவானி. சுத்தானந்த பாரதியார்.
இராமச்சந்திரபுரம்: அன்பு நிலையம், 1945.

சிலந்தியும் ஈயும். மொழிபெயர்ப்பாளர் :
ரா.கிருஷ்ணையா. சென்னை : பாரதி புத்தகாலயம், 2005.

தாய். ஆங்கில வழி தமிழில் : தி. சதாசிவம். சென்னை
: குமரன் பப்பிளிஷர்ஸ், 1998

நிரபராதிகளின் காலம். ஜெர்மன் மொழியிலிருந்து
தமிழில் : ஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி. சென்னை : க்ரியா, 1988

பயங்கரவாதம். தமிழில் : கண்ணன். எம். கோயம்புத்தூர்
: விடியல் பதிப்பகம், 2003

பாரிஸ்டர் மனைவி. பால்ஸாக். திருச்சி : ஒளவை
பதிப்பகம், 1955

பாரீஸ் பேரழகி. தமிழாக்கம் : ரா. தணலன். சென்னை
: அன்பு நிலையம், 1973

மீள முடியுமா? பிரெஞ்சிலிருந்து தமிழில் : வெ. ஸ்ரீராம்.
சென்னை : க்ரியா, 1986

மேடம் பவாரி. மொழிபெயர்ப்பு : எஸ்.எஸ். மாரிசாமி.
சென்னை: பென் புக்ஸ், 1951

மோலியேரின் குப்பன் பித்தலாட்டங்கள். ஸ்ரீ.ஸ்ரீ.
ஆசார்யா மொழிபெயர்த்தது. மதறாஸ்: கமல நிலையம், 1934

விசாரணை. ஜெர்மன் மொழியிலிருந்து தமிழில் :
ஏ.வி.தனுஷ்கோடி. சென்னை : க்ரியா, 1992

வீழ்ச்சி. தமிழாக்கம் : ச. கிருஷ்ணராஜா, ம.
சண்முகானந்தன். புதுவை: ஆனந்தா பதிப்பகம், 1960

வெற்றி. மொழிபெயர்த்தவர் : வாணீசரணன். சென்னை:
ஜோதி நிலையம், 1944

லத்தீன் அமெரிக்க அரசியல்
அக்டோபர் புரட்சியும் ஆசிய, ஆப்பிரிக்க, லத்தீன்
அமெரிக்க மக்களின் எதிர்காலமும். கியோர்கி கிம். சென்னை
: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1987

லத்தீன் அமெரிக்க இலக்கியங்கள்
லத்தீன் அமெரிக்கச் சிறுகதைகள். தொகுப்பு : ஆர்.
சிவகுமார். ளிஷீtணீநீணீனீuஸீபீ : விமீமீtநீலீவீ ஙிஷீஷீளீs, 1986

கருப்பு இலக்கியம்
அமிருதசரஸ் படுகொலை. பி.ஜி. ஹார்னிமன்;
மொழிபெயர்ப்பு : ஜெயமணி ஸ§ப்ரமண்யம். கோலாலம்பூர் :
மனோன்மணி விலாச புத்தகசாலை, 1920

அன்னை. மூல ஆசிரியை கிரேஸியா டெலடா;
மொழிபெயர்ப்பு : தி. ஜானகிராமன். சென்னை : தமிழ்ச் சுடர்
நிலையம், 1955

கீதாஞ்சலி. ரவீந்திரநாத தாகூர்; தமிழாக்கம் : வி.ஆர்.எம்.
செட்டியார். காரைக்குடி : செல்வி பதிப்பகம், 1968

உலக ஆளுமைகள்/ சுயவரலாறுகள்
கருணைத் தெய்வம் அன்னை தெரசா. புலவர் அ.சா.
குருசாமி. சென்னை: நாகப்பா பப்ளிகேஷன்ஸ், 1998

கார்ஸ் மார்க்ஸ். எஸ்தெபானவா; மொழிபெயர்ப்பாளர்
: நா. தர்மராஜன்.மாஸ்கோ: முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1985

ஜான் கென்னடி. மூலம் : ஜேம்ஸ் மாக்கிரகார் பர்ன்ஸ்;
தமிழாக்கம் : ந.ராமரத்னம். சென்னை: பழனியப்பா பிரதர்ஸ்,
1962

பிரெடரிக் எங்கல்ஸ் வாழ்க்கை வரலாறு.
இ.ஸ்டெப்பனோவா; தமிழாக்கம் : ஆர்.எச். நாதன். சென்னை
: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் லிட், 1973

மேன் காம்ப் அல்லது ஹிட்லரின் சுயசரிதை,
மொழிபெயர்ப்பு : ஸா.ஸ§ப்ரமண்யம். கோலாலம்பூர் :
மனோன்மணி விலாச புத்தகசாலை, 1943

லெனின் வாழ்க்கைக் குறிப்புகள்எழுதியவர், நதேஷ்தா
கே. குரூப்ஸ்கயா; மொழிபெயர்த்தவர் : நம்பி. காரைக்குடி :
புதுமைப் பதிப்பகம் லிமிடெட், 1956

ரஷ்ய இலக்கியம்

அன்னா கரீனா. லியோ டால்ஸ்டாய்; மொழிபெயர்ப்பு
: வெ. சந்தானம். சென்னை : தமிழ்ச் சுடர் நிலையம், 1947

அன்னை. மாக்ஸிம் கார்க்கி; தமிழாக்கியவர் : ப.
ராமஸ்வாமி. திருச்சினாப்பள்ளி : ஸ்டார் பிரசுரம், 1946

இருளின் வலிமை. லியோ டால்ஸ்டாய்;
மொழிபெயர்ப்பு : நா. வானமாமலை. மதுரை: சக்தி காரியாலயம்,
1942

இலவு காத்த கிளி. மாக்ஸிம் கார்க்கி; தமிழாக்கம் :
எஸ். சங்கரன். சென்னை : தமிழ்ப் புத்தகாலயம், 1951

கஸாக்குகள். லேவ் தல்ஸ்தோய்; மொழிபெயர்ப்பு : நா.
தர்மராஜன். மாஸ்கோ: ராதுகா பதிப்பகம், 1989

காதற்கீதம். எழுதியவர் ஐவான் டர்ஜனீவ்;
மொழிபெயர்த்தவர் : ரா.ஆறுமுகம். சென்னை: ஜோதி நிலையம்,
1945

சின்னஞ்சிறு பெண். ஆசிரியர்மாக்ஸிம் கார்க்கி;
தமிழாக்கம் : வல்லிக்கண்ணன். திருநெல்வேலி: நெல்லை
பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், 1957

செம்மஞ்சள்குதிரை. கிரான்ட் மத்தேவொஸ்யான்;
மொழிபெயர்ப்பாளர் : பூ. சோமசுந்தரம். மாஸ்கோ:
முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1900

தந்தையரும் தனயர்களும். இ.ஸெ. துர்கேனிவ்;
மொழிபெயர்ப்பாளர் பூ.சோமசுந்தரம். மாஸ்கோ: முன்னேற்றப்
பதிப்பகம், 1974.

தந்தையும் மகனும். லியோ டால்ஸ்டாயின் சிறுகதை.
தமிழாக்கம் பி.வி. சுப்பிரமணியம். சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக்
ஹவுஸ் பிரைவேட் லிட், 1972

தாய். மாக்ஸிம் கார்க்கி; தமிழில் ரகுநாதன். சென்னை
: ஸ்டார் பிரசுரம், 1968

நாடோடிக் காதல். மார்க்ஸீம் கார்க்கி; தமிழாக்கம் :
அவா. சென்னை: மின்னொளிப் பதிப்பகம், 1951

புத்துயிர். லியோ டால்ஸ்டாய்; மொழிபெயர்ப்பு :
வாணீ சரணன். சென்னை: ஜோதி நிலையம், 1952

போரும் காதலும். டால்ஸ்டாயின் பிரசித்தி பெற்ற
நாவல்; தமிழில் : முல்லை முத்தையா. சென்னை: தமிழகம், 1957

மீளாத காதல். மாக்ஸிம் கார்க்கி; தமிழாக்கியது : டி.என்.
ராமச்சந்திரன். நாகப்பட்டினம்: இமயப் பதிப்பகம், 1952

முதற் காதல். ருஷ்ய ஆசிரியர் ஐவான் டர்ஜனீவ்
எழுதியது; இலங்கையர்கோன் மொழிபெயர்ப்பு. சென்னை :
கலைமகள்காரியாலயம், 1942

வாழ்க்கைப் படகு. மாக்ஸிம் கார்க்கி; தமிழில் : எஸ்.
சங்கரன். சென்னை : ரவி பிரசுரம், 1952

சீன இலக்கியம்

அடிமைத்தாய், ஜோ ஷீ. மதராஸ்: நவயுகப்பிரசுராலயம்
லிமிடெட், 1939

சீனத்து நீதிக் கதைகள். பெங் சூயெ பெங்;
மொழிபெயர்த்தவர் : ரா. நடராஜன். காரைக்குடி : புதுமைப்
பதிப்பகம், 1957

சீனத்துப் பாடகன். சோ ஷ§லி; தமிழாக்கம் : தி.க.
சிவசங்கரன். சென்னை: தமிழ்ப் புத்தகாலயம், 1951

பழங்காலத்துச் சீனக் கதைகள். மொழிபெயர்த்தவர் :
நா. தர்மராஜன். சென்னை: புதுமைப் பதிப்பகம், 1960

வெண்தாமரை. ஹோ சிங் சி டிங் இ; தமிழில் : மாஜினி.
மதுரை : பாரதி புத்தக நிலையம், 1956

வேதகால நூல்கள்

யஜுர் வேதம். எம்.ஆர். ஜம்புநாதன் எழுதியது. சென்னை
: ஜம்புநாதன் புஸ்தகசாலை, 1938

யஜுர்வேதிகளின் த்ரிகால ஸந்தியாவந்தனம். மதராஸ்:
ஜெனரல் டிரேடிங் கம்பெனி, 1934

ருக் யஜுர் சாமம் அதர்வணம், என்கிற, நான்கு வேத
ரகசியம். சைதாபுரம் காசிவிஸ்வநாத முதலியார். சென்னை :
ஆயுர்வேத அச்சுக்கூடம், 1908

ஸப்தஸ்தானத்தில் நடந்துவரும் ரிக்வேத கிரமபா-ராயண
கைங்கர்யப் பத்திரிகை. திருவையாறு : பிரமானந்த பிரஸ், 1940

ஸ்மார்த்த யஜுர்வேத ஸந்தியா வந்தனம். பைங்கானாடு
வெங்கடராம சாஸ்திரிகள். சென்னை : பவானி புக் சென்டர்,
1987

புத்த சமணப் புத்தகங்கள்

அசோக சக்கரவர்த்தி, அல்லது, புத்த மதத்தை வளர்த்த
சுத்த மனத்தர். மதராஸ் : எம்.ஆதி அண்டு கம்பெனி, 1926

சமண அறநெறிகள். அனந்தபுரம் கோ.
கிருட்டிணமூர்த்தி. சென்னை : பல்லவி பதிப்பகம், 1998

சமணக் காப்பியங்கள், டாக்டர் சு. சுனந்தாதேவி.
சென்னை : பயோனியர் புக் சர்வீசஸ், 1988

சமணமும் படைப்புக் கோட்பாடும். அறந்தரு நேமிசாகர
வர்ணி அடிகளார். சென்னை : ஜைன இளைஞர் மன்றம், 197
9
சமணமும் தமிழும். ஆசிரியர் : மயிலை சீனி
வேங்கடசாமி. சென்னை : திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய
சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1970

சமணம். தஞ்சாவூர் : சர்வோதயப் பிரசுராலயம், 1966

சமணர்மலை செல்வோம். ஆசிரியர் : ஜீவபந்து
ஜி.ஷி.ஸ்ரீபால். சிணீறீநீuttணீ: சிலீலீஷீtமீறீணீறீ யிணீவீஸீ, 1954

திருமலைச் சமணத் திருக்கோயில்கள். டாக்டர் ஏ.
ஏகாம்பரநாதன். சென்னை : ஜைன இளைஞர் மன்றம், 1992

புத்த அவதாரம். ப. சம்பந்த முதலியார். சென்னை :
டௌடன் கம்பெனி, 1930

புத்த சரித்திரம். டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதையர்,
சென்னை : ஸ்ரீரங்கா அச்சுக்கூடம், 1948

புத்த தர்மோபதேஸ அனுஷ்டான நியமம். தங்கவயல்
: ஸ்ரீ ஸித்தார்த்த புத்தகசாலை, 1923

இந்திய வரலாற்றுப் புத்தகங்கள்
இந்திய சரித்திரம். ஆங்கிலேய ஆட்சியின் வரலாறு.
மதராஸ்: லாங்மன்ஸ் க்ரீன், 1942

இந்திய வரலாற்றுக் குறிப்புகள். கார்ல் மார்க்ஸ்;
தமிழாக்கம் பாரதி.சென்னை: என்சிபிஎச், 1963

இந்தியாவின் முதல் விடுதலைப் போர். மார்க்ஸ்,
எங்கெல்ஸ்; தமிழாக்கம் எஸ். இராமகிருஷ்ணன். சென்னை:
என்சிபிஎச், 1963

இந்தியாவின் முதல் புரட்சி 1857. அசோக் மேத்தா;
தமிழாக்கம் எஸ்.எஸ்.மாரிசாமி. சென்னை : நவயுகப்
பிரசுராலயம், 1947

எரிமலை அல்லது முதலாவது இந்திய சுதந்திர யுத்தம்.
வீர ஸாவர்க்கர்; தமிழாக்கம் : ஸா. சுப்பிரமணியம். சென்னை
: கலைமகள்காரியாலயம், 1957

நமது இந்தியா 1953. மினு மசானி; தமிழாக்கியவர் :
எம்.ஆர்.பெருமாள்முதலியார். மதராஸ் : அக்ஸ்பர்ட்
யூனிவர்ஸிடி ப்ரெஸ், 1955
பஞ்சாப் துயரம். சென்னை: ஷி.கணேசன் அண்டு கோ., 1920
பிரிட்டிஷாருக்கு எனது வேண்டுகோள். மகாத்மா காந்தி
எழுதியதும் பேசியதும்; மொழிபெயர்த்தவர் : அ.லெ. நடராஜன்.
காரைக்குடி : புதுமைப் பதிப்பகம், 1945
யுவ பாரதம் அல்லது இந்திய தேசீய இயக்கத்தின் வரலாறு.
லாலா லஜபதிராய்எழுதியது; ரா. கிருஷ்ணமூர்த்தி மொழி
பெயர்த்தது. இராஜபாளையம் : பூ.ச. குமாரசாமிராஜு, 1937
இந்திய ஆளுமைகள்/ சுய வரலாறுகள்
ஆனந்தரங்கப் பிள்ளை. ஆசிரியர் ரா. தேசிக பிள்ளை.
சென்னை: எம்.ஆர். அப்பாதுரை, 1947
இந்திராகாந்தி. கே.ஏ.அப்பாஸ்; தமிழாக்கம் : பரணீதரன்.
சென்னை : ஆனந்த விகடன் அச்சகம், 1976
இராஜாஜி. மு.பா.ஸ்ரீநிவாஸன். சென்னை:
இன்டர்நேஷனல் பப்ளிஷிங் கம்பெனி, 1949
என் கதை. நாமக்கல் கவிஞர் வெ. இராமலிங்கம் பிள்ளை
அவர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பு. சென்னை :
தமிழ்ப் பண்ணை, 1948
கப்பலோட்டிய தமிழன். ம.பொ. சிவஞானம். சென்னை:
இன்ப நிலையம், 1950
கவியரசர் இரவீந்திரநாத் தாகூர். அரு. காந்தி
அண்ணாமலை, பி. இராஜேந்திரலால். இரங்கோன் :
சிதம்பரநாதன் கம்பெனி, 1941
காமராஜ். டி.எஸ். சொக்கலிங்கம். சென்னை : நவயுகப்
பிரசுராலயம், 1955
சத்திய சோதனை. மொழிபெயர்ப்பு : ரா. கிருஷ்ணமூர்த்தி
ÔÔகல்கிÕÕ சென்னை: ஸ்ரீமகள்கம்பெனி, 1963.
சுப்பிரமணிய சிவம். ரா.ஸ்ரீநிவாஸவரதன்.
ராமச்சந்திரபுரம் : ரிப்பன் பிரசுரம், 1947
ஜவஹர்லால் நேரு சுயசரித்திரம். வ.ரா. சென்னை :
சங்கு கணேசன், 1936
ஜீவா.கே. பாலதண்டாயுதம். சென்னை : நியூ செஞ்சுரி

புக் ஹவுஸ், 1975
தமிழர் தலைவர். சாமி சிதம்பரனார். திருச்சி : பெரியார்
சுயமரியாதைப் பிரசார நிறுவனம், 1971
நேத்தாஜியின் வாழ்க்கை வரலாறு. கே. அருணாசலம்.
ராயவரம் : புத்தக நிலையம், 1946
மறைமலையடிகள்வரலாறு. மறை.திருநாவுக்கரசு.
தூத்து க்குடி : மறைமலையடிகள்பதிப்பகம், 1962
வங்க வீரர் சுபாஷ் சந்திர போஸ். ஜி.ஷி. சொக்கலிங்கம்.
சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1930
ஞானபீட விருது பெற்ற நூல்கள்
எம்.டி. வாசுதேவன் நாயரின் சிறுகதைகள். எம்.டி.
வாசுதேவன் நாயர்; தமிழில் : சுரா. சென்னை: சாருபிரபா
பப்ளிகேஷன்ஸ், 2004
பாட்டியின் கனவுகள். சிவராம காரந்த்; தமிழில் :
டாக்டர் டி.பி. சித்தலிங்கய்யா. சென்னை: சோமு நூலகம், 1981
மகாபாத்ரா கவிதை. தமிழில் : அசோகமித்திரன்,
ரங்கநாயகி மகாபாத்ரா, ரெ. பாலகிருஷ்ணன். சென்னை:
நர்மதா பதிப்பகம், 1994
யயாதி. வி.ஸ. காண்டேகர்; தமிழ் வடிவம் :
கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ.சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1990
சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நூல்கள்
ஐய்யப்ப பணிக்கரின் கவிதைகள். மலையாளத்திலிருந்து
தமிழாக்கம் : நீல பத்மநாபன். சென்னை: சாகித்திய அக்காதெமி,
1999
ஒரு புதிய கதை. நரேந்திரபால் சிங்; தமிழாக்கம் : கே.
பாலச்சந்திரன். சென்னை : சாகித்திய அக்காதெமி, 1995
காட்டில் உரிமை. மூலம் மகாசுவேதா தேவி; தமிழாக்கம்
: சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி. சென்னை சாகித்திய அக்காதெமி, 1995
நிழல் கோடுகள். ஆங்கில மூலம். தமிழில் : திலகவதி.
சென்னை : சாகித்திய அக்காதெமி, 1995
பாம்பும் கயிறும். ராஜா ராவ்; தமிழாக்கம் : டி.சி.
ராமசாமி. சென்னை: சாகித்திய அகாதெமி, 2004
விடுதலை. ஆங்கில மூலம் சமன் நாஹல்; தமிழில் :
பிரேமா நந்தகுமார். சென்னை : சாகித்திய அக்காதெமி, 1989
வங்க இலக்கியம்
அநுராதா ஹரிலக்ஷ்மி. சரத் சந்திரர்; மொழிபெயர்ப்பா
சிரியர் : கு.ப. ராஜகோபாலன். சென்னை: ஜோதி நிலையம், 1943
ஆனந்தமடம். பண்டிதர் சி. திருச்சிற்றம்பலம்பிள்ளை
அவர்களால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. சென்னை : கணேஷ்
அண்டு கோ., 1919
இரு சகோதரிகள். ரவீந்திரநாத் டாகுர் எழுதியது;
வங்காளியிலிருந்து த.நா. குமாரஸ்வாமி மொழிபெயர்த்தது.
சென்னை : கலைமகள்காரியாலயம், 1943
இளமைப் பருவம். ரவீந்த்ரநாத் டாகுர்; மொழிபெயர்ப்பு
: த.நா. சேனாபதி. சென்னை : அல்லயன்ஸ் பிரஸ், 1950
கனி கொய்தல். ஆசிரியர் மகாகவி ரவீந்திரநாத தாகூர்;
தமிழாக்கம் : வி.ஆர்.எம். செட்டியார். திருச்சினாப்பள்ளி:
ஸ்டார் பிரசுரம், 1947
கல்லின் வேட்கை. ரவீந்திரநாத் டாகுர்; மொழிபெயர்ப்பு
: த.நா. குமாரஸ்வாமி, த.நா. ஸேனாபதி, சென்னை:
அல்லயன்ஸ்கம்பெனி, 1945
காதல் கண்கள், ரவீந்திரநாத் தாகூர்; தமிழாக்கம் : க்ஷி.ஸி.வி.
செட்டியார். ரிணீக்ஷீணீவீளீuபீவீ : ஷிtணீக்ஷீ றிuதீறீவீநீணீtவீஷீஸீs, 1953
குஸ§மா. சரத் சந்திரர்; மொழிபெயர்ப்பு
அ.கி.ஜெயராமன். விணீபீக்ஷீணீs : விணீபீக்ஷீணீs லிணீஷ் யிஷீuக்ஷீஸீணீறீ றிக்ஷீமீss, 1940
சதுரங்கம். ரவீந்திரநாத் டாகுர் எழுதியது;
விசுவபாரதியின் விசேஷ அனுமதி பெற்று மொழிபெயர்த்தவர்
: த.நா.குமாரஸ்வாமி சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1944
சிதைந்த கூடு. மகா கவி ரவீந்திரநாத டாகுர் எழுதியது;
த.நா. குமாரசுவாமி மொழிபெயர்ப்பு : சென்னை : மங்கள
நூலகம், 1944
ஜப்பான் பயணம். ரவீந்திரநாத டாகுர்; மொழிபெயர்ப்பு
: த.நா. குமாரஸ்வாமி. சென்னை : மங்கள நூலகம், 1952.
ஜாவா யாத்திரை. ரவீந்திரநாத் டாகுர்; தமிழாக்கம் :
த.நா. குமாரஸ்வாமி. சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1952
தேவி சௌதுராணி. பங்கிம் சந்த்ர சட்டோபாத்யாயர்;
கு.ப. ராஜகோபாலன் வங்காளி மூலத்திலிருந்து மொழி
பெயர்த்தது. சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1930
நாலு அத்தியாயம், ரவீந்திரநாத் டாகுர்; வங்காளியிலி
ருந்து : த.நா. ஸேனாபதி மொழிபெயர்த்தது. சென்னை :
கலைமகள்காரியாலயம், 1934
புலைச்சி. ரவீந்திரநாத் டாகுர்; மூல வங்காளியிலிருந்து
: த.நா. குமாரஸ்வாமி மொழிபெயர்த்தது. சென்னை:
அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1947
பூந்தோட்டம். ரவீந்திரநாத் டாகுர் எழுதியது;
மொழிபெயர்ப்பாளர் : த.நா. குமாரஸ்வாமி. சென்னை : மங்கள
நூலகம், 1949
மகாராஷ்டிர ஜீவன் உதயம். ரமேச சந்திர தத்தர்;
தமிழாக்கம் : அ. கி.ஜயராமன், சென்னை: நவயுகப் பிரசுராலயம்,
1947
மயூகன். பிரபல நவீன ஆசிரியர் ஆர்.டி. பானர்ஜி.
மொழிபெயர்த்தவர் : த.நா. குமாரசாமி. சென்னை: அல்லயன்ஸ்
கம்பெனி, 1942
மலபார் புரட்சி. அசிரியர் சௌமியேந்திரநாத் தாகூர்;
மொழிபெயர்ப்பு : ஏ. இளங்கோவன் . சென்னை : லோகசக்தி
ஆபிஸ், 1938
மாதவீ கங்கணம். ஸ்ரீயுத ரமேச சந்திர தத்தர் இயற்றியது;
வழி நூல் ஆசிரியர் ஸ்ரீ வெ.கா. ராமநாதன். சென்னை :
அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1940
மாயா விநோதினி. ரவீந்திரநாத் டாகுர்; தஞ்சம்
மொழிபெயர்த்தது. சென்னை : கலைமகள்காரியாலயம், 1948
மாலினி. ரவீந்திரநாத் டாகுர் எழுதியது; விசுவபாரதியின்
விசேஷ அனுமதி பெற்று மொழிபெயர்த்தவர் : த.நா. ஸேனாபதி.
சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1944
மிருணாளினி, வங்காளி மூலம் பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி;
தமிழாக்கம் : வி.எஸ். வெங்கடேசன், இராயவரம்
(புதுக்கோட்டை): பவானி பிரசுரம், 1947
விஷவிருக்ஷம். பங்கிம் சந்த்ர சட்டோபாத்யாயர்
இயற்றியது; டி.என்.குமாரஸ்வாமி வங்காளி மூலத்திலிருந்து
மொழிபெயர்த்தது. சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1937
வெற்றி. மொழிபெயர்ப்பு : த.நா. குமாரஸ்வாமி.
இராயவரம், புதுக்கோட்டை ஸ்டேட்: புத்தக நிலையம், 1946
ஸந்தியா. சரத்சந்திரர். சென்னை : ஜோதி நிலையம், 1944
இந்தி / உருது இலக்கியம்
அடிவானத்துக்கு அப்பால். கமலா காந்த வர்மா;
மொழிபெயர்ப்பாசிரியர் : அ.கி. ஜெயராமன். காரைக்குடி :
நவயுகப் பிரசுரம், 1946
அத்தை மீனா. ஹிந்தி மூல ஆசிரியர் ஸ்ரீ ஜைனேந்திர
குமார்; தமிழாக்கம் : எஸ். ஸ்வாமிநாதன். சென்னை :நவயுகப்
பிரசுராலயம், 1947
இரண்டு பஞ்ச தந்திரக் கதைகள். வினிதா அகர்வால்;
தமிழாக்கம் : எஸ்.எம்.நூர் அஹமத். புதுதில்லி : நேஷனல் புக்
டிரஸ்ட், இந்தியா, 2000
கதா பாரதி இந்திச் சிறுகதைகள். தொகுப்பாசிரியர் டா.
நாம்வர் சிங்; மொழிபெயர்ப்பு : சரஸ்வதி ராம்நாத். புதுதில்லி
: நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1972
கறை படிந்த நிலம். பணீசுவர்நாத் ரேμ; தமிழாக்கம்
: சௌரி. புதுதில்லி : நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், இந்தியா, 1977

சாந்த குமாரி. பிரேம்சந்த்; தமிழாக்கம் : ஆக்கூர்
அனந்தாச்சாரி. செங்கோட்டை : திட்டப்பா பிரசுராலயம்,
1939
சூரியனின் கடைசி கிரணத்திலிருந்து சூரியனின் முதல்
கிரணம் வரை. ஹிந்தி மூலம் : சுரேந்திர வர்மா; தமிழில் வி.
சரோஜா. சென்னை : க்ரியா, 1978
தர்பாரி ராகம். ஸ்ரீலால் சுக்ல; தமிழாக்கம் : சரஸ்வதி
ராம்நாத். புதுடில்லி : நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1975
நமக்கு நாமே அந்நியர்கள். அக்ஞேயா; தமிழில்
:சரஸ்வதி ராம்நாத். சிவகங்கை : அன்னம், 1993
நிர்மலா. பிரேம்சந்த் ஹிந்தியில் எழுதியது;
மொழிபெயர்ப்பாசிரியர் : கா.ஸ்ரீ. ஸ்ரீநிவாஸாசாரியார்.
சென்னை : கலைமகள்காரியாலயம், 1941
பிரேம பஞ்சமி. ஹிந்தியிலிருந்து மொழிபெயர்த்தவர் :
பண்டித ஜைவானி. சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1941
பிரேம்சந்தின் சிறந்த சிறுகதைகள். ஹிந்தியிலிருந்து :
கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1942
பெருநாள்பரிசு. பிரேம் சந்த்; தமிழாக்கம் : திருமதி.
பானு பந்த். புதுடில்லி : நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1991
மராத்தி இலக்கியம்
அரும்பு. வி.ஸ. காண்டேகர்; மொழிபெயர்ப்பு : கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ.
சென்னை : கலைமகள்காரியாலயம், 1950
ஆசா.நா.ஸீ. பட்கே; மராட்டியிலிருந்து
கோ.ரா.புணதாம்பேகர் மொழிபெயர்த்தது. சென்னை :
கலைமகள்காரியாலயம், 1956
இரு துருவங்கள். வி.ஸ. காண்டேகர்; மராட்டியிலிருந்து
மொழிபெயர்ப்பு : கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி,
1948 இருபது ஜூன். வி.ஸ.காண்டேகர்; மொழிபெயர்ப்பு :
கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1952
கருகிய மொட்டு. வி.ஸ.காண்டேகர்; மராட்டியிலிருந்து
கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ மொழிபெயர்த்தது. சென்னை : கலைமகள்
காரியாலயம், 1943 கறுப்பு ரோஜா. வி.ஸ.காண்டேகர்; மொழிபெயர்ப்பு
:கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1950
கவியும் கனியும். வி.ஸ.காண்டேகர்; மொழிபெயர்ப்பு :
கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. சென்னை : மங்கள நூலகம், 1955
கூட்டுக்கு வெளியே. வி.ஸ.காண்டேகர்; தமிழில் :
கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. சென்னை : அலமு நிலையம், 1984
கோடை மழை. வி.ஸ.காண்டேகர்; மொழிபெயர்ப்பு :
கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1951
சுகம் எங்கே? வி.ஸ.காண்டேகர்; . மொழிபெயர்ப்பு :
கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ சென்னை : கலைமகள்காரியாலயம், 1955
ஜமீன்தார் மாப்பிள்ளை. வி.ஸ.காண்டேகர்;
மொழிபெயர்ப்பு : கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. சென்னை: அல்லயன்ஸ் கம்பெனி,
1951
ஜோதிராவ் பூலே. ஜி.பி. தேஷ்பாண்டே; தமிழில் :
பேரா ச. கனிதா. சென்னை : பாரதி புத்தகாலயம், 2005
பனித்திரை. மராட்டி சிந்தர்க்கர்; தமிழ் : நாகு. சென்னை
: கலைமகள்காரியாலயம், 1957
புயலும் படகும். வி.ஸ.காண்டேகர்; மராட்டியிலிருந்து
கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. மொழிபெயர்த்தது. சென்னை : கலைமகள்
காரியாலயம், 1943
மனோரஞ்சிதம். வி.ஸ.காண்டேகர்; மொழிபெயர்ப்பு :
கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. மொழிபெயர்ப்பு. சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி
1951
முதல் நாள்வி.ஸ.காண்டேகர்; மொழிபெயர்ப்பு :
கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1952
வெறும் கோயில். வி.ஸ. காண்டேகர்; மொழிபெயர்ப்பு
: கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ சென்னை : கலைமகள்காரியாலயம், 1952
மலையாள இலக்கியம்
அடிமை. தொகுத்தவர் குட்டிபுழா கிருஷ்ணப் பிள்ளை;
தமிழில் : பி. ஆதிமூலம். சென்னை : ஒளவை நூலகம், 1959
உம்மாச்சு. மலையாள மூலம் உரூப்; தமிழாக்கம் :
இளம்பாரதி. புதுடில்லி: நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1993
எங்கள்தாத்தாவுக்கு ஒரு யானை இருந்தது! வைக்கம்
முகம்மது பஷீர்; தமிழாக்கம் : கே.சி. சங்கர நாராயணன்.
ழிமீஷ் ஞிமீறீலீவீ : ஷிணீலீவீtஹ்ணீ கிளீணீபீணீனீவீ, 1960
ஐயப்பப் பணிக்கரின் கவிதைகள். மலையாளத்திலிருந்து
தமிழாக்கம் நீல பத்மநாபன். சென்னை : சாகித்திய அக்காதெமி,
1999
ஒரு நெஞ்சத்தின் ஓலம். மலையாற்றூர்
இராமகிருஷ்ணன்; தமிழில் : குறிஞ்சி வேலன். குறிஞ்சிப்பாடி
: அருள்புத்தக நிலையம், 1993
கதா பாரதி மலையாளச் சிறு கதைகள். தொகுப்பாசிரியர்
ஓம்சேரி என்.என். பிள்ளை; தமிழாக்கம் : கே.நாராயணன்.
புதுடில்லி : நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1973
காலம். எம்.டி.வாசுதேவன் நாயர்; தமிழாக்கம் : மணவை
மஸ்தபா. சென்னை : சாகித்திய அக்காதெமி, 1985
கிறிஸ்துவும் கிருஷ்ணனும் கற்பனையே. ஜோசப்
இடமருகு; தமிழாக்கம் : அரு.நாராயணசாமி. சென்னை:
பல்கலைப் பதிப்பகம், 1997
சமீபத்திய மலையாளச் சிறுகதைகள். தொகுப்பு
எம்.முகுந்தன், மொழிபெயர்ப்பு ம.இராஜாராம். புதுடில்லி :
நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1980
தோட்டியின் மகன். தகழி சிவசங்கரப் பிள்ளை;
மலையாளத்திலிருந்து தமிழில் : சுந்தர ராமசாமி. நாகர்கோவில்:
காலச்சுவடு பதிப்பகம், 2000
பெண்வழிகள். தமிழில் : சுகுமாரன். நாகர்கோவில் :
காலச்சுவடு பதிப்பகம், 2005
மலையாளச் சிறுகதைகள். தமிழாக்கம் : புஷ்பவேணி
கோவி. புதுதில்லி : சாகித்திய அக்காதெமி, 1971
மிருகங்கள்நடத்தும் சர்க்கஸ். மாலி; தமிழாக்கம் :
எம்.பி. சுப்ரமணியன்; ஓவியர் உமாபதி. மதரை: மீனாட்சி புத்தக
நிலையம், 1960
விஷக்கன்னி. எஸ்.கே. பொற்றேக்காட்; தமிழாக்கம் :
குறிஞ்சிவேலன். புதுடில்லி : நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் இந்தியா,
1991
வெறும் மனிதன். மூல ஆசிரியர் உருபு; தமிழாக்கியவர்
: கே.ஸி. சங்கர நாராயணன். சென்னை : கலைமகள்காரியாலயம்,
1956
தெலுங்கு இலக்கியம்
அனல் காற்று. சி. நாராயண ரெட்டி; தமிழில் :
இளம்பாரதி. சிவகங்கை : அகரம், 1977
அற்ப ஜீவி. ஆர்.விஸ்வநாத சாஸ்திரி; தமிழாக்கம் :
பி.வி.சுப்பிரமண்யம். சென்னை : வாசகர் வட்டம், 1968
இந்த தண்டனை போதும்!. ஞி. காமேஸ்வரி;
மொழிபெயர்ப்பு : கௌரி கிருபாநந்தன். சென்னை :
மணிமேகலைப் பிரசுரம், 2003
கடைசியில் இதுதான் மிச்சம். புச்சி பாபு; தமிழாக்கம்
பி.வி.சுப்பிரமணியன். புதுதில்லி: நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1980
சிவம். தொகுத்தவர் கூர்மா வேμ கோபாலாசாமி;
தமிழில் : எஸ்.கே. சீதா தேவி. சென்னை : ஒளவை நூலகம், 1959
வாழ்வில் இன்பம். டாக்டர் சி. ஸத்தியநாராயண;
தெலுங்கிலிருந்து தமிழாக்கம் : எஸ்.வி.எஸ்.சென்னை:
வெண்ணிலா, 1969
கன்னட இலக்கியம்
ஒரு குடும்பம் சிதைகிறது. எஸ்.எல்.பைரப்பா; தமிழாக்கம்
: எச்.வி.சுப்ரமணியம். புதுடில்லி : நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1985
சாந்தலை. கே.வி. ஐயர்; தமிழாக்கம் : எஸ்.கே.சீதாதேவி.
சென்னை : சாகித்திய அக்காதெமிக்காக, 1964
ஜோகுமாரசாமி. கன்னட மூலம் : சந்திரசேகர கம்பார்;
தமிழில் : கி. நரசிம்மன். சென்னை : அபிநயா, 1990
துக்ளக். கன்னட மூலம் : கிரிஷ் கர்னாட்;
கன்னடத்திலிருந்து தமிழில் : வி. ஜெயலக்ஷ்மி. சென்னை :
க்ரியா, 1988
நாகமண்டலம். கன்னட மூலம் கிரிஷ் கர்னாட்; தமிழில்
: பாவண்ணன். சென்னை : நாடக வெளி, 1994
பணியம்மா. கன்னடத்தில் : எம்.கே.இந்திரா; தமிழில் :
இறையடியான். பெங்களூர் : காவ்யா, 1992
பலிபீடம் (தலெதண்ட). கன்னட மூலம் : கிரிஷ்
கர்னாட்; தமிழாக்கம் : பாவண்ணன்; சென்னை : வெளி, 1992
மரணம் மற்றும். யஷவந்த சித்தால…; தமிழில் :
நஞ்சுண்டன். நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பதிப்பகம், 2002
குஜராத்தி இலக்கியம்
அகண்ட இந்தியா. ஆசிரியர் கே.எம். முன்ஷி;
மொழிபெயர்ப்பாளர் : கொடுமுடி ராஜகோபாலன். மதுரை :
சக்தி காரியாலயம், 1942
குஜராத்திச் சிறுகதைகள். ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு :
சரளா ஜக்மோஹன்; தமிழாக்கம் ஆர்.விஜயலட்சுமி. சென்னை
: ஜயகுமார் பப்ளிகேஷன்ஸ், 1962
குஜராத்திச் சிறு கதைகள். தமிழாக்கமும் தொகுப்பும் :
டி.கே. ஜயராமன். சென்னை : கலைமகள்காரியாலயம், 1969
சரஸ்வதி சந்திரன். கோவர்த்தனராம் மாதவராம்
திரிபாதி; சுருக்கம் : உபேந்திர பாண்ட்யா; தமிழாக்கம் டி.கே.
ஜயராமன். சென்னை கலைமகள்காரியாலயம், 1967
சோரட், உனது பெருகும் வெள்ளம்! ஜவேர்சந்த்
மேகாணீ; தமிழாக்கம் : எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி. புதுடில்லி :
நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1976
பாபூஜியின் நினைவுக் கோவை. குஜராத்தியில் எழுதியவர்
: மநுபஹின் காந்தி; தமிழாக்கியவர் : த.நா. குமாரஸ்வாமி.
சென்னை : மங்கள நூலகம், 1964
மிருணாலவதி. கே.எம்.முன்ஷி; மொழிபெயர்ப்பாசிரியர்
: எம்.வி.வெங்கடராமன். காரைக்குடி : நவயுகப் பிரசுராலயம்,
1944
ஸப்த நதிகள். ஆசிரியர் : காகா காலேல்கர்;
மொழிபெயர்ப்பாசிரியர் கா.ஸ்ரீ. ஸ்ரீநிவாஸாசாரியார். சென்னை
: நவயுகப் பிரசுராலயம், 1940
பஞ்சாபி இலக்கியம்
இதுதான் நம் வாழ்க்கை. தலீப் கௌர் டிவானா; தமிழாக்கம்
: தி.சா. ராஜு. புதுடில்லி : நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1992
பஞ்சாபியரின் பரம்பரைக் கதைகள். தொகுப்பாசிரியர்
: ஹரிபஜன் சிங்; தமிழாக்கம் : வி. சுப்ரமணியன். புதுடில்லி :
நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் இந்தியா, 1993

பாடகி. பஞ்சாபி ஆசிரியை அம்ருதா பிரீதம்;
தமிழாக்கம் : ஆர். ஷண்முகசுந்தரம். திருச்சி: இந்திரா பதிப்பகம்,
1992
மங்கியதோர் நிலவினிலே. மூலம் குர்தயாள்சிங்;
தமிழாக்கம் : தி.சா. ராஜு. புதுடில்லி : நேஷனல் புக் டிரஸ்ட்,
1981
பிற மொழி இலக்கியம்
இந்திய மொழி நாடகங்கள். சரஸ்வதி ராம்நாத்.
சென்னை : வானதி பதிப்பகம், 1992
உயிர் ஆசை. எழுதியவர் ஜாக் லண்டன், வில்லியம்
ஸரோயன்; மொழிபெயர்ப்பு
புதுமைப்பித்தன். சென்னை : ஜோதி நிலையம், 1940
காதற்கதை. ஆசிரியர் : கிரேஸியா டெலடா;
மொழிபெயர்த்தவர் : க.நா. சுப்ரமண்யம். சென்னை : ஜோதி
நிலையம், 1944
தேவமலர். ஆசிரியை ஸெல்மா லாகர்லெவ்;
மொழிபெயர்ப்பு : க.நா. சுப்ரமண்யம். சென்னை : ஜோதி
நிலையம், 1944
பால்ஸாக் கதைகள். தமிழாக்கம் : எஸ்.எம்.நாராயணன்.
சென்னை : அன்னை நூலகம், 1953
உலகக் கவிதைகள்
அழகின் இதழ்கள். தமிழாக்கம் : அ.ஜான் லூயி, இரா.
மணிமேகலை. காரைக்கால்: சிந்து பதிப்பகம், 2000
ஆங்கில அமெரிக்கக் கவிதைகள். மொழிபெயர்ப்பு :
ஜி.எத்திராஜ். காரைக்குடி : பொன்முடி பதிப்பகம், 1990
கலீல் கிப்ரான் கவிதைகள். தமிழில் : என்.ஆர்.தாசன்.
சென்னை : ரசனா புக் ஹவுஸ், 1985
சோவியத் காதல் கவிதைகள். தமிழ் வடிவம் :
இரா.மதிவாணன். கோயமுத்தூர் : விஜயா பதிப்பகம், 1988
தராஸ் செவ்சென்கோ கவிதைகள். மொழியாக்கம் :
கவிமலை பெருங்கவிக்கோ டாக்டர் வா.மு.சேதுராமன்.
சென்னை : கவியரசன் பதிப்பகம், 1986
நாளையின் அடையாளம். தமிழாக்கம் :
இரா.மதிவாணன். கோயமுத்தூர் : விஜயா பதிப்பகம், 1986
புல்லின் இதழ்கள். வால்ட் விட்மன்; தமிழில் : கவிஞர்
நலங்கிள்ளி. சென்னை : கலைஞன் பதிப்பகம், 1986
மண்μம் சொல்லும். மூன்றாம் உலகக்கதைகள்
தமிழாக்கம் : எஸ்.வி.ராஜதுரை, வ.கீதா. சிவகங்கை : அன்னம்
(பி) லிட், 1991
மா சே துங் கவிதைகள். மொழியாக்கம் : எஸ்.வி.ராஜ-
துரை. சென்னை : சுப்பீரியர் கமர்ஷியல் எண்டர்பிரைசஸ்,
1981
வால்ட் விட்மன் கவிதைகள். தமிழில் : கவிஞர்
நலங்கிள்ளி. சென்னை : கலைஙன் பதிப்பகம், 1986
இந்தியக் கவிதை நூல்கள்
கவியரசர் கண்ட கவிதை. வங்காளக் கவிஞர் :
இரவீந்திரநாத தாகுர் இயற்றிய 120 பாடல்களின் தமிழ் வடிவம்;
தமிழ் அமைப்பு : அ. சீநிவாசராகவன். சென்னை : மாக்மில்லன்,
1963
குஞ்ஞுண்ணி கவிதைகள். மலையாளத்திலிருந்து தமிழில்
: பா. ஆனந்தகுமார். மதுரை: மகிழகம், 1990
குமரன் ஆசான் மூன்று கவிதைகள். தமிழில் :
இராம.கோபிநாதன். புதுதில்லி : சாகித்திய அக்காதெமி, 1990
கொம்பியெ. செல்சேவிஸ். வேணாடு : மலைத்தமிழ்
மொழி வெளியீட்டகம், 1996
கோத்திர யானம். ஐயப்பப் பணிக்கர்; தமிழாக்கம் : நீல
பத்மநாபன். சென்னை : விருட்சம், 2002.
சச்சிதானந்தன் கவிதைகள். தமிழில் : சிற்பி. பெங்களூர்:
காவ்யா, 1998.
தற்கால மலையாளக் கவிதைகள். தொகுப்பு,
மொழிபெயர்ப்பு : ஜெயமோகன். திருப்பூர் : கிறீஜீலீணீ, 1980
மலையாளக் கவிதை. முனைவர் : சிற்பி
பாலசுப்பிரமணியன். சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி
நிறுவனம், 1991
வள்ளத்தோள்கவிதைகள். தமிழாக்கம் : துறைவன்.
புதுதில்லி : சாகித்திய அக்காதெமி, 1971
தமிழ்க் கவிதைப் புத்தகங்கள்
அவர்கள்வருகிறார்கள். மு.மேத்தா. சென்னை : நர்மதா
பதிப்பகம், 1989
அவளுக்கு ஒரு கடிதம். மு.மேத்தா. சென்னை : நர்மதா
பதிப்பகம், 1989
ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு. மு.மேத்தா. சென்னை :
குமரன் பதிப்பகம், 2004
இதய வாசல். கவிஞர் மு. மேத்தா. சென்னை : நர்மதா
பதிப்பகம், 1990
உலகம் உன் உயிர். பாரதிதாசன்; பதிப்பாசிரியர் :
டாக்டர் ச.சு. இளங்கோ. சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்,
1994
ஊர்வலம். மு.மேத்தா. சென்னை : வர்மா பதிப்பகம்,
1986
என்னுடைய போதி மரங்கள். கவிஞர் கண்ணதாசன்.
சென்னை: கண்ணதாசன் பதிப்பகம், 1961
கண்ணதாசன் கவிதைகள். கவிஞர் கண்ணதாசன்.
சென்னை : வானதி பதிப்பகம், 1978
கண்ணன் என் கவி. கு.ப.ராஜகோபாலன், பெ.கோ.
சுந்தரராஜன். சென்னை : சுதந்திரச்சங்கு காரியாலயம், 1937
கண்ணீர்ப் பூக்கள். மு.மேத்தா. சென்னை : குமரன்
பதிப்பகம், 2004
கனவுக் குதிரைகள். கவிஞர் மு.மேத்தா சென்னை :
திருமகள்நிலையம், 1992
கலைஞரின் கவிதைகள். டாக்டர் கலைஞர்
மு.கருணாநிதி, சென்னை : பாரதி பதிப்பகம், 1995
கவிஞர் மு. மேத்தாவின் இதயத்தில் நாற்காலி. சென்னை
: திருமகள்நிலையம், 1985
கவிமணியின் கவிதைகள். குருவிக்கொண்டான்பட்டி :
கவிமணி மன்றம், 1976
கவியரசர் பாரதியார் கவிதைகள். காரைக்குடி : பாரதி
சங்கம், 1959
காதல் பிறந்த கதை. கவிமணி சி.தேசிக விநாயகம்
பிள்ளை. ராமச்சந்திரபுரம்: அருள்நிலையம், 1947
காத்திருந்த காற்று. மு.மேத்தா. சென்னை: நர்மதா
பதிப்பகம், 1987
கிராமத்துச் சமையல். ஆசிரியர் முகவை மேத்தா.
சென்னை: இராமநாதன் பதிப்பகம், 1998
குயிலின் சுருதி. ந. பிச்சமூர்த்தி. சென்னை : புக்வென்சர்,
1970
குலோத்துங்கன் கவிதைகள். சென்னை : கலைவாணி
புத்தகாலயம், 1970
குழந்தைச் செல்வம். கவிமணி சி. தேசிக விநாயகம்
பிள்ளை அவர்களுடைய கவிதைத் தொகுதிகளிலிருந்து
திரட்டியது. சென்னை : பாரி நிலையம், 1963
திறந்த புத்தகம். கவிஞர் மு. மேத்தா. சென்னை : நர்மதா
பதிப்பகம், 1990

நந்தவன நாட்கள். மு. மேத்தா. சென்னை : திருமகள்
நிலையம், 1987
நாயகம் ஒரு காவியம். மு.மேத்தா. சென்னை : மல்லிகை
பதிப்பகம், 1994
நினைத்தது நெகிழ்ந்தது. கவிஞர் மு. மேத்தா. சென்னை
: வர்மா பதிப்பகம், 1986
பாரதிதாசன் கவிதைகள். சென்னை : விநோதன்
அச்சகம், 1952
பாரதிதாசன் கவிதைகள்முழுவதும். பாவேந்தர்
பாரதிதாசன். சென்னை: மணிவாசகர் பதிப்பகம், 1992
பாரதியார் கவிதைகள். சென்னை : பூம்புகார் பதிப்பகம்,
1986
பிச்சமூர்த்தி கவிதைகள். சென்னை : க்ரியா, 1985
புதுக் கவிதை போராட்டம். மு.மேத்தா. சென்னை :
திருமகள்நிலையம், 1987
புதுமைப்பித்தன் கவிதைகள். தொகுத்தவர் : ரகுநாதன்.
சென்னை : ஸ்டார் பிரசுரம், 1954
மலரும் மாலையும். சி. தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை
அவர்களின் கவிதைத் தொகுதி. சென்னை: புதுமைப் பதிப்பகம்,
1941
உலக நாடக இலக்கியம்
இப்சென் இரு நாடகங்கள். தமிழாக்கம் : கா.திரவியம்.
சென்னை : பழனியப்பா பிரதர்ஸ், 1976
ஏழு நாடகங்கள். தமிழாக்கியவர் : க.நா. சுப்ரமண்யம்.
காரைக்குடி : நவயுகப்பிரசுராலயம், 1944
கருமி. பிரெஞ்சு மூலம் : மாலியர்; தமிழாக்கம் : பேராசிரியர்
ஸி.ஆர்.மயிலேறு. சென்னை: உமாதேவன் கம்பெனி, 1959
கவிஞன் ஷெல்லி எழுதிய செஞ்சி. தமிழாக்கம் : வெ.சு.
அருணன். திருச்சி: ஸ்டார் பிரசுரம், 1946
தான்யா. அலெக்சேய்அர்புஸவ்; மொழிபெயர்ப்பாளர்
: நா. முகம்மத செரீபு. சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1988
தாய். ஜெர்மன் மூலம் : பெர்தோல் பிரெக்சுட்; ஆங்கில
வழி தமிழில் : தி.சு. சதாசிவம். சென்னை: குமரன் பப்ளிஷர்ஸ்,
1998
நான்கு கிரேக்க நாடகங்கள். தமிழாக்கம் : கே.எஸ்.
வேங்கடராமன். புதுதில்லி: சாகித்திய அக்காதெமி, 1962
நிரபராதிகளின் காலம். ஸீக்ஃப்ரிட் லென்ஸ்; ஜெர்மன்
மொழியிலிருந்து தமிழில் : ஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி. சென்னை:
க்ரியா, 1988
மக்பத். ப.சம்பந்த முதலியார். சென்னை : பிரிடானியா
பப்ளிசிடி கம்பெனி, 1928
மகாகவி ஷேக்ஸ்பியர் இயற்றிய நாடகம் லீயர் அரசன்.
தமிழாக்கம் : எஸ். மகராஜன். மதுரை: மனோன்மணி பதிப்பகம்,
1972
மாரிக்காதை. தழுவிய மொழிபெயர்ப்பு : புலவர் இரா.
ஏகாம்பரநாதன்.தஞ்சாவூர்: இரா. ஏகாம்பரநாதன், 1958
மீள முடியுமா? ழான்-போல் சார்த்ர்; பிரெஞ்சிலிருந்து
தமிழில் : வெ. ஸ்ரீராம். சென்னை: க்ரியா, 1986
மோலியேரின் இரு நாடகங்கள். தமிழாக்கம் :
கே.எஸ்.வேங்கடராமன். சென்னை: என்சிபிஎச், 1959
இந்திய நாடக இலக்கியம்
இந்திய மொழி நாடகங்கள். சரஸ்வதி ராம்நாத்.
சென்னை: வானதி பதிப்பகம், 1992
கூண்டுக்கிளி முதலிய நாடகங்கள். மொழிபெயர்த்தவர்
: தி.ஜ.ர. சென்னை : சக்தி காரியாலயம், 1941
சொப்பன வாசவதத்தம். வடமொழியில் பாஸன்
செய்தது; இந்துமத பிரசங்கியார் ஆர்.பத்மநாப பிள்ளை
மொழிபெயர்த்தியற்றியது. நாகர்கோவில்: லண்டன் மிஷன்
அச்சுக்கூடம், 1944
தாகுரின் நகைச்சுவை நாடகங்கள். எழுதியவர் மகாகவி
ரவீந்திரநாத தாகுர்; வங்க மூலத்தினின்று தமிழாக்கம் : த.நா.
குமாரஸ்வாமி. சென்னை : அருணோதயம், 1961
நூர்ஜஹான். நாடக ஆசிரியர் துவிஜேந்திரலால் ராய்;
தமிழாக்கியவர் : ப.கி. விஜயராகவன். திருச்சினாப்பள்ளி: புத்தக
நிலையம், 1944
பாதல் சர்க்கார் நாடகங்கள். பாதல் சர்க்கார்; தமிழாக்கம்
: கோ.ராஜாராம். சிவகங்கை : அன்னம் (பி) லிட், 1992
மகாகவி பவபூதியின் சமஸ்கிருத நாடகம் மாலதி
மாதவன். சென்னை : பொன்னி, 1952
மகேந்திர விக்ரமவர்மன் இயற்றிய மத்த விலாசம்.
தமிழாக்கியவர் : மயிலை. சீனி.வேங்கடசாமி. சென்னை : சாது
அச்சுக்கூடம், 1950
மாலதி மாதவம். மொழிபெயர்த்தவர் : கனகவல்லி
அம்மாள். கோயமுத்தூர் : கஸ்தூரி பிரிண்டிங் பிரஸ், 1956
மாலினி. ரவீந்திரநாத் டாகுர் எழுதியது; விசுவபாரதியின்
விசேஷ அனுமதி பெற்று மொழிபெயர்த்தவர் : த.நா.ஸேனாபதி.
சென்னை: அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1944
மிருச்சகடி. பண்டித நடேச சாஸ்திரியாரால்
எழுதப்பட்டது. பாலக்காடு : பி.ஏ.இராம அய்யர், 1913
மூன்று மலையாள நாடகங்கள். என்.கிருஷ்ணப் பிள்ளை,
ஸி.ஜெ.தாமஸ், கெ.டி. முகம்மது; தமிழாக்கம் : ம.இராஜாராம்.
புதுதில்லி : நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1995
வஸந்த சேனை. எம்.எஸ். சுப்பிரமணிய ஐயர். சென்னை:
மங்கள நூலகம், 1900
விசாகதத்தர் முத்ரா ராக்ஷஸம். மொழிப்படுத்தியவர் :
வித்யா பாஸ்கர வித்வான் இ.கே. நடேச சர்மா. சென்னை :
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2000
தமிழ் நாடக இலக்கியம்
அகலியை. கு.ப. ராஜகோபாலன். சென்னை: எழுத்து
பிரசுரம், 1964
ஒன்பது குட்டி நாடகங்கள்ப. சம்பந்த முதலியார்.
சென்னை : பியர்லெஸ் அச்சுக்கூடம், 1941
குண்டலகேசி நாடகம். சுத்தானந்த பாரதியார்.
இராமச்சந்திரபுரம், திருச்சி ஜில்லா : அன்பு நிலையம், 1944
டி.டி.சங்கரதாஸ் சுவாமி அவர்கள்இயற்றிய
நல்லதங்காள். மதுரை : விவேகாநந்தா பிரஸ், 1937
டி.டி. சங்கரதாஸ் சுவாமி அவர்களால் இயற்றிய
சாரங்கதரன். மதுரை : மு. கிருஷ்ணப்பிள்ளை, 1925
டி.டி.சங்கரதாஸ் சுவாமி அவர்கள்இயற்றிய வள்ளித்
திருமணம். மதுரை : பி.என்.சி. பிரதர்ஸ், 1931
பபூன்ஸ் ஆக்ட் என்னும், அகடவிகட மகா நாடகம்.
எஸ். அரங்கநாத முதலியார். சென்னை : பாலவிர்த்தி போதிநி
பிரஸ், 1911
மனச்சான்று. டாக்டர் மு. வரதராசன். சென்னை :
தாயக வெளியீடு, 1956
தலித் இயக்கம் : அரசியல் வரலாறு மற்றும்
இலக்கிய புத்தகங்கள்
அம்பேத்கருக்குப் பிந்தைய தலித் இயக்கங்கள். ஆங்கிலம்
: டாக்டர் ஆனந்த் டெல்டும்ப்டே; தமிழில் : மயிலை பாலு.
சென்னை : அலைகள்வெளியீட்டகம், 1999
ஒடுக்கப்பட்டோர் உரிமைக்குரல். தமிழன்பன் ப.
முத்துசாமி. முத்துகாபட்டி : சிவிகைப் பதிப்பகம், 1995
ஒரு தலித்திடமிருந்து. வசந்த் மூன்; ஆங்கிலம் வழி
தமிழில் : வெ. கோவிந்தசாமி. கோயம்புத்தூர் : விடியல்
பதிப்பகம், 2002
கேரளத்தின் முதல் தலித் போராளி அய்யன் காளி.
நிர்மால்யா. சென்னை: தமிழினி, 2001
தமிழகத்தின் தலித் அரசியல் முன்னோடிகள். வீ. ரேவதி.
பாண்டிச்சேரி: நவஜோதி பதிப்பகம், 1997
தலித் அரங்கியல். முனைவர் கே.ஏ. குணசேகரன்.
சென்னை : கீழைக்காற்று வெளியீட்டகம், 1995
தமிழில் தலித் இலக்கியம். முகில். சென்னை : பாரதி
புத்தகாலயம், 2000
தலித் அரசியல். அ.மார்க்ஸ். பாண்டிச்சேரி : நிறப்பிரிகை,
1994
தலித் அரசியலும் மார்க்சியமும். தோழர் அரவிந்த்;
தமிழில் : வெ. கோவிந்தசாமி. கோயம்புத்தூர் : விடியல்
பதிப்பகம், 2003
தலித் இலக்கிய அரசியல்… விழி. பா.இதயவேந்தன்.
சென்னை : வள்ளிசுந்தர் பதிப்பகம். 2004
தலித் குடிகளின் மறுக்கப்பட்ட வரலாறு. ஜே.மோஹன்.
பாண்டிச்சேரி : தம்மா பப்ளிகேஷன்ஸ், 2003
தலித் சிந்தனை விவாதம். டாக்டர் தே. ஞானசேகரன்.
கோயம்புத்தூர்: மாமன்னர் பதிப்பகம், 1999
தலித் சிறுகதைகள். ஞானபாரதி. ஆண்டிபட்டி:
இளங்குயில்கள், 1996
தலித் படும் பாடு ஜப்பானிய மூலம் : ஷிமாஜாகி
தோஸோன்; தமிழில் : சாவித்திரி விச்வநாதன், ஆனந்தி
ராமநாதன். சென்னை : ராஜராஜன் பதிப்பகம், 2003
தலித் பண்பாடு. ராஜ் கௌதமன். புதுவை: கௌரி
பதிப்பகம், 1993
தலித் பற்றிய கொங்குச் சிறுகதைகள். தொகுப்பாசிரியர்
: பெருமாள்முருகன். கோவை: புதுமலர் பதிப்பகம், 2001
தலித் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள். மதுரை: தலித் ஆதார
மய்யம், 2002
தலித் பார்வையில் தமிழ்ப் பண்பாடு. ராஜ் கௌதமன்.
புதுச்சேரி: கௌரி பதிப்பகம், 1994
தலித் பிரச்சனையில் தலித் அல்லாத விமர்சகர்கள்
செய்யும் தவறு. சந்திர பான் பிரசாத், டாக்டர் ஷியோராஜ்சிங்
பெச்சாய்ன்; தமிழில் : ஆதவன். நெய்வேலி: தலித், 2000.
தலித் மக்களும் சமூக விடுதலையும். ஜி.வி.மணி. சென்னை
: இலக்கியச்சோலை, 1998
தலித் மக்களின் சமூக மேம்பாடும் தமிழக அரசின்
வரவு-_செலவுத் திட்டமும். தமிழ்நாடு: தமிழக சமூக
மேம்பாட்டிற்கான மக்கள்அமைப்பு, 1999
தலித் சிறுகதைகள். தொகுப்பாசிரியர். விழி.
பா.இதயவேந்தன். (ஷி.மி.:s.ஸீ., 2002
தலித் விடுதலையின் வண்ணங்கள். தொகுப்பு
பா.மோகன் லார்பியர், வே.அலெக்ஸ், மதுரை: தலித் ஆதார
மையம், 2001
தலித் விடுதலையும் கிறித்துவமும். வி.டி. ராஜசேகர்;
தமிழில் : அரச முருகு பாண்டியன். மதுரை: அமுதம்
வெளியீட்டகம், 2004
தலித்திய விமர்சனக் கட்டுரைகள்: ராஜ் கௌதமன்.
நாகர்கோவில்: காலச்சுவடு பதிப்பகம், 2003
தலித்திய அரசியல், ராஜ்கவுதமன். சென்னை: கங்கு, 2005
தலித்தியம். இராசேந்திரசோழன். மயிலம்: உதயம்
வெளியீடு, 1997
தலித்தியம், தமிழியம், இந்தியம், தணிகைச்செல்வன்.
சென்னை : பல்கலைப் பதிப்பகம், 1998
தலித்துகள்- _ பெண்கள்- _ தமிழர்கள். க.பஞ்சாங்கம்.
புதுவை : வல்லினம், 2004

தென் தமிழகத்தில் தலித் மக்களின் எழுச்சிப் போர்.
மக்கள்பண்பாட்டுப் பேரவை. சென்னை : மக்கள்பண்பாட்டுப்
பேரவை, 1997
தென்பரை முதல் வெண்மணி வரை. அப்பணசாமி.
சென்னை : பாரதி புத்தகாலயம், 2004
நாக்பூர் தலித் மக்களின் போராட்ட வாழ்க்கை. வசந்த்
மூன்; தமிழில் : வெ. கோவிந்தசாமி. திருச்சி : புத்தர் பாசறை, 2004
நெருப்பில் காய்ச்சிய பறை. அன்பாதவன். சென்னை :
காவ்யா, 2003
பாயாக்காரிகள்மிராசுதார்களோடு செய்த
போராட்டம். வெங்கடாசல நாயக்கர். சென்னை : ஐந்திணைப்
பதிப்பகம், 2000
பெரியார்.அ.மார்க்ஸ். சென்னை : கருப்புப் பிரதிகள், 2006
1900-_1947 தடம் பதித்த இந்திய புத்தகங்கள்
அபேதவாதம் எதற்கு? தோழர் ஜெயப்பிரகாஷ்
நாராயண் அவர்களால் எழுதப்பட்ட ஆங்கில நூலின்
மொழிபெயர்ப்பு. சென்னை : புது நூற்பதிப்பு நிலையம், 1936
ஆறுகோடி தீண்டாதவர். தோழர் பி.டி.ரணதிவே;
மொழிபெயர்த்தவர் : ஸி.எஸ். சுப்ரமண்யம். சென்னை : ஜனசக்தி
பிரசுராலயம், 1945
இந்தியாவின் முதல் புரட்சி 1857. ஆசிரியர் அசோக்
மேத்தா; தமிழாக்கம் : எஸ்.எஸ்.மாரிசாமி. சென்னை : நவயுகப்
பிரசுராலயம், 1947
இந்தியாவின் மஹா சாஸனங்கள். தாபன் : சரஸ்வதி
விலாச அச்சுக்கூடம், 1922
எரிமலை, அல்லது முதலாவது இந்திய சுதந்திர யுத்தம்.
எழுதியவர் வீர சாவர்க்கர்; தமிழாக்கியவர் : ஜெயமணி
ஸா.ஸ§ப்ரமண்யம். சென்னை : சக்தி காரியாலயம், 1946
பஞ்சாப் துயரம். சுதேசமித்திரன் பத்திராதிபர் கி.
ரங்கஸ்வாமி அய்யங்கார் எழுதிய முகவுரையுடன் கூடியது.
சென்னை : ஷி.கணேசன் அண்டு கோ., 1920
மலபார் புரட்சி. ஆசிரியர் சௌமியேந்திரநாத் தாகூர்;
ஏ.இளங்கோவன் மொழிபெயர்ப்பு : சென்னை: லோகசக்தி
ஆபிஸ், 1938
ஹிந்து முஸ்லிம் பிரச்சினை. மகாத்மா காந்தி. சென்னை:
புதுமைப் பதிப்பகம், 1947
1947க்குப் பிறகு இந்தியா
இதயம் கவர்ந்த இந்தியா. சென்னை : சோவியத் நாடு
பிரசுரங்கள், 1966
இந்தியா முக்கிய விவரங்கள். எஸ். சங்கரன். சென்னை
: அநுராகம், 1987
இந்தியா விடுதலைக்குப் பின் 40 ஆண்டுகள். தொகுப்பு
: எஸ். சங்கரன். சென்னை : அநுராகம், 1989
இந்தியாவின் வறுமை பற்றி கணக்கன் ஆராய்ச்சி.
ஏ.என்.சிவராமன். சென்னை : தினமணி காரியாலயம், 1969
இந்தியாவில் குழந்தைத் தொழிலாளர்கள். மிரான்
வைனர். திண்டுக்கல் : அமைதி அறக்கட்டளை, 1990
இந்தியாவின் ஒருமைப்பாடு. டாக்டர் ராஜேந்திர
பிரஸாத்; மொழிபெயர்ப்பு : கு. அழகிரிசாமி. ஞிமீறீலீவீ : றிuதீறீவீநீணீtவீஷீஸீ
ஞிவீஸ்வீsவீஷீஸீ, 1963
இந்தியாவில் சோஷலிஸம். ஆசிரியர் ஜமதக்கினி.
சென்னை : முத்தமிழ் நிலையம், 1948
இந்தியாவுக்கு சீனாவின் துரோகம். (சென்னை): செய்தி
-ஒலிபரப்பு அமைச்சகம், 1962
இந்தியாவைப் பற்றி சோவியத் ஆராய்ச்சிகள். சென்னை
: சோவியத் நாடு பிரசுரம், 1976
சமதர்ம இந்தியா. தூத்துக்குடி : காங்கிரஸ் சோசலிச
பிரச்சார மன்றம், 1966
சீனாவின் ஆக்கிரமிப்பு. சிணீறீநீuttணீ : நிணீஸீரீமீs றிக்ஷீவீஸீtவீஸீரீ, 1963
சுதந்திர இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் மூலதனக் கொள்ளை.
கே.முத்தையா எழுதியது. சென்னை : புதுமை இலக்கிய நிலையம்,
1951
சுதந்திரத்திற்கு முன்னும் பின்னும். கோவை அ.
அய்யாமுத்து. சென்னை : வானதி பதிப்பகம், 1975
நான் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறியது ஏன்? தமிழாக்கம்
: சக்திமோகன். மதுரை : கண்ணகி காரியாலயம், 1950
பிரிட்டிஷ் இந்தியா. வ.பொன்னுசாமி பிள்ளை.
திருநெல்வேலி : எஸ்.ஆர். சுப்பிரமணிய பிள்ளை, 1948
புராதன இந்தியாவில் அரசியல். எழுதியது வெ. சாமிநாத
சர்மா. புதுக்கோட்டை : பிரபஞ்சஜோதி பிரசுராலயம், 1963
இந்திய பொதுவுடமை நூல் பட்டியல்
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஸ்தாபன அமைப்பு விதிகள்.
சென்னை : ஜனசக்தி பிரசுராலயம், 1948
இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ஒரு வரலாற்றுச்
சுருக்கம், தமிழாக்கம் : கே.அறம். (சென்னை): இந்திய
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்), 1990
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அறைகூவல். தோழர் அஜாய்
கோஷ். சென்னை : ஜனசக்தி பிரசுராலயம், 1951
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் விவசாயிகளும். தோழர்
பி.ஸ்ரீனிவாஸராவ். சென்னை : இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சி, 1946
மத்திய – மாநில உறவுகள்குறித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்
ஆலோசனைகள். சென்னை : ஜனசக்தி அச்சகம், 1950
19ம் நூற்றாண்டுத் தமிழ்
அபிராமியந்தாதி. அபிராமி பட்டர். சென்னபட்டணம்
: கலாநிதியச்சுக்கூடம், 1866
அருணகிரியந்தாதி. குகைநமச்சிவாய தேவர்.
சென்னபட்டணம் : கலாநிதியச்சுக் கூடம், 1866
எட்டுத்தொகையுள்ஒன்றாகிய புறநானூறு. உத்தம-தான-
புரம் வே. சாமிநாதையரால் பரிசோதித்து… பதிப்பிக்கப்பட்டன.
சென்னை : வெ.நா.ஜூபிலி அச்சுக்கூடம், 1894
கல்லாடம். கல்லாடர். சென்னை : அத்திநீயம் அன்ட்
டேலி நியூஸ் பிரான்ச் அச்சுக் கூடம், 1868
கைவல்யநவநீதம். இயற்றமிழ் விளக்க அச்சுக்கூடம், 1885
கோயிலூர்ப்புராணம். திரிசிரபுரம் மீனாட்சிசுந்தரம்-
பிள்ளை. சென்னை : வித்தியாவர்த்தினி அச்சுக்கூடம், 1880
தனிப்பாடற்றிரட்டு. சென்னை : விவேக விளக்க
அச்சுக்கூடம், 1899
திருக்குற்றாலக்குறவஞ்சி. சென்னை : விவேக விளக்க
அச்சுக்கூடம், 1883
தேவாரத்திரட்டு. தஞ்சை: பூர்ணசந்திரோதய
அச்சுக்கூடம், 1897
நீதிவெண்பா. சென்னை : பிரபாகர அச்சுக்கூடம், 1869
பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும். உத்தமதானபுரம் வே.
சாமிநாதையரால் பரிசோதித்து. சென்னை : திராவிடரத்நாகர
அச்சுக்கூடம், 1889
வருணகுலாதித்தனுலா மடல். சென்னை : பாபுலர்
அச்சுயந்திரசாலை, 1888
ஸ்ரீமத் கம்பராமாயணம். சென்னை : ஜீவரக்ஷ£மிர்த
அச்சுக்கூடம், 1885
தமிழ் எழுச்சி புத்தகங்கள்
இந்தியால் தமிழ் எவ்வாறு கெடும்? ஞா.தேவநேயன்.
சென்னை: சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1968
தனித் தமிழ்க் கிளர்ச்சி. சுந்தர சண்முகனார். புதுச்சேரி
: புதுவைப் பைந்தமிழ்ப் பதிப்பகம், 1998
தனித்தமிழ்க் கட்டுரைகள். நாகை நீலாம்பிகை
அம்மையார். பல்லாவரம் : டி.எம். அச்சுக்கூடம், 1925
தனித்தமிழ். க.தமிழமல்லன். சென்னை : நாவல் ஆர்ட்
பிரிண்டர்ஸ், 1978
தமிழின் தனிச் சிறப்பு. மறைமலையடிகள். சென்னை :
பாரி நிலையம், 1957
திராவிடத்தாய். ஞா.தேவநேயன். சென்னை :
புரோகிரெசிவ் அச்சுக்கூடம், 1944
ஐரோப்பாவினர் வளர்த்த தமிழ்
அர்ச். கித்தேரி அம்மாள்அம்மானை. வீரமாமுனிவர்.
மதுரை: தே நொபிலி பிரஸ், 1947
இலக்கண நூல். ஜீ.யூ. போப்பையரால் செய்யப்பட்டது.
விணீபீக்ஷீணீs : றி.ஸி.பிuஸீt, 1857
ஐந்திலக்கணத் தொன்னூல் விளக்கம். வீரமாமுனிவர்.
சென்னை : அர்ச். சூசையப்பர் அச்சுக்கூடம், 1891
கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம்.
மொழிபெயர்த்தியற்றியவர்கள்காழி. சிவ. கண்μசாமி பிள்ளை,
ரி. அப்பாத்துரைப் பிள்ளை. சென்னை: திருநெல்வேலி
தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1941
கால்ட்வெல் ஐயர் இயற்றிய திராவிட மொழிகளின்
ஒப்பிலக்கணம். மொழிபெயர்ப்பாளர் : தெ.மீனாக்ஷிசுந்தரனார்.
சென்னை : சிந்தாதிரிபேட்டை உயர்நிலைப்பள்ளி, 1944
கிறிஸ்துத் தத்துவத்தீபிகை. இது சாயற்புரத்திலுள்ள
போப்பையராலே செய்யப்பட்டது. விணீபீக்ஷீணீs : ஸிமீuதீமீஸீ ஜிஷ்வீரீரீ,
ணீt tலீமீ சிலீக்ஷீவீstவீணீஸீ ரிஸீஷீஷ்றீமீபீரீமீ ஷிஷீநீவீமீtஹ்’s றிக்ஷீமீss, 1848
தமிழ்ச் செய்யுட் கலம்பகம். ஜீ.யூ. போப்பையராற்
செய்யப்பட்டது. விணீபீக்ஷீணீs : றி.ஸி. பிuஸீt, 1859
தேம்பாவணி. வீரமாமுனிவர். புதுவை: மாதாக் கோவில்
அச்சுக்கூடம், 1927
பரதகண்ட புராதனம். ஙிவீsலீஷீஜீ சிணீறீபீஷ்மீறீறீ..விணீபீக்ஷீணீs:
சிலீக்ஷீவீstவீணீஸீ லிவீtமீக்ஷீணீtuக்ஷீமீ ஷிஷீநீவீமீtஹ், 1893
வீரமாமுனிவர் அருளிச்செய்த சதுரகராதி. விணீபீக்ஷீணீs :
வேதவிநாயகர் அச்சியந்திர சாலை, 1894.
திராவிட இயக்க நூல்கள்
1912-_1973 திராவிடர் இயக்க வரலாற்றுச் சுருக்கம். தஞ்சை
மருதவாணன். சென்னை : தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழக
வெளியீடு, 2003.
ஈரோட்டுப் பாதை. மா. இளஞ்செழியன். சென்னை :
பகுத்தறிவுப் பாசறை, 1947
சிந்தனையும் பகுத்தறிவும். தந்தை பெரியார். சென்னை
: பெரியார் சுயமரியாதை பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு, 1997
சுயமரியாதைத் திருமணம் ஏன்? சென்னை : திராவிடர்
கழக வெளியீடு, 1997
சுயமரியாதை இயக்கச் செயல்பாடுகள். எஸ்.வி.இராஜதுரை,
வ.கீதா. சென்னை : தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழக வெளியீடு,
2003.
தி.மு.க.. இரா. நெடுஞ்செழியன். சென்னை : தமிழ்நாடு
புத்தக நிலையம், 1961
திராவிட இயக்கம் ஒரு மார்க்சிய ஆய்வு. அருணன்.
மதுரை : ஏ. அப்துல் வஹாப், 1981
திராவிட இயக்க இதழ்கள். க. திருநாவுக்கரசு. சென்னை
: நக்கீரன்பதிப்பகம், 1998
திராவிட இயக்க இதழ்கள். பேராசிரியர் முனைவர் ச.
மெய்யப்பன். சென்னை : மணிவாசகர் பதிப்பகம், 1993.
திராவிட இயக்கக் கருத்து நிலையின் இன்றைய
பொருத்தப்பாடு ஒரு வரலாற்று நோக்கு. கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி.
சென்னை : மக்கள்வெளியீடு, 1999
திராவிட இயக்க வேர்கள். க. திருநாவுக்கரசு. சென்னை
: நக்கீரன் பதிப்பகம், 1999
திராவிட இயக்கத்தில் பிளவுகள். முனைவர் கோ.கேசவன்.
சென்னை: அலைகள்அச்சகம், 1994
திராவிட இயக்க இதழ்கள். ஆதித்தனார் மாணவன்
அ.மா.சாமி. சென்னை : நவமணி பதிப்பகம், 2002
திராவிட இயக்க வரலாறு. முரசொலி மாறன். சென்னை
: புத்தகச் சோலை, 1991
திராவிட இயக்க வரலாறு. இரா. நெடுஞ்செழியன்.
சென்னை : நாவலர் நெடுஞ்செழியன் கல்வி அறக்கட்டளை,
1996
திராவிட இயக்க மாவீரர்கள். ஆ. வந்தியத்தேவன். சுப்பிரமணிய
புரம், கடலூர் மாவட்டம்: அழகிரி பதிப்பகம், 2007.
திராவிடமும் ஆரியமும். ஆக்கியோன் விவேகி.
சென்னை : திராவிட கலா நிலையம், 1946
திராவிடமென்றால் என்ன? ஆசிரியர் ந.சி. கந்தையா.
சென்னை : பகுத்தறிவுப் பாசறை, 1900
பகுத்தறிவியக்கத்தின் பழமை. ஆசிரியர் ஜீவபந்து ஜி.ஷி.
ஸ்ரீபால். சென்னை : மகாவீர ஜைன சங்கம், 1948.
பகுத்தறிவு புரட்சியாளர் பசவலிங்கப்பா. தங்கவயல்
பெ.எழிலன். 1974
பரிதாபத்திற்குரிய பஞ்சமலர்கள். ஆசிரியர் சித்தர்க்காடு
ரி.ராமையா. திருச்சிராப்பள்ளி : திராவிடமணி பதிப்பகம், 1950
புரோகிதர் ஆட்சி. ஆசிரியர் ந.சி. கந்தையா பிள்ளை.
சென்னை : பகுத்தறிவுப் பாசறை, 1949
வாழ்க திராவிடம் க. அன்பழகன். வேலூர்: திராவிடன்
பதிப்பகம், 1947
தேசியம் வளர்த்த தமிழ்
வி.ஷி. ஜெகநாத்- _ குணவதி பாடிய தேசிய பாடல்கள்.
மதுரை : விவேகாநந்தா அச்சகம், 1970
கவிமணியின் கவிதைகள். குருவிக்கொண்டான்பட்டி :
கவிமணி மன்றம், 1976
சுதேச கீதத் திரட்டு. சி. சுப்பிரமணிய பாரதி. சென்னை
: பாரதி பிரசுராலயம், 1931
சுதேச கீதங்கள். சி.சுப்பிரமணிய பாரதி. சென்னை :
செல்லம்மாபாரதி, 1922
தேசியகீதம். புரட்சிக்கவி பாரதிதாசன். திருச்சி :
கலைச்சோலை நிலையம், 1955
தமிழ் / தமிழர் வரலாற்று நூல்கள்
அகிலன். சு.வேங்கடராமன். சென்னை : சாகித்திய
அக்காதெமி, 2000
அண்ணா. என்.சொக்கன். சென்னை : கிழக்கு பதிப்பகம், 2004
அன்புள்ள ஜீவா. ஆர்.முத்துக்குமார். சிலீமீஸீஸீணீவீ ; கிழக்கு, 2007
அமைச்சர் ஆதித்தனார். எழுதியவர் குரும்பூர் குப்புசாமி.
சென்னை : ராணி பதிப்பகம், 1969
அருணகிரிநாதரின் வாழ்க்கை வரலாறு. பி.ஸ்ரீ. சென்னை
: அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1988
அருந்தமிழ் அறிஞர் அ.ச.ஞா. பதிப்பாசிரியர் முனைவர்
சா. கிருட்டிணமூர்த்தி, முனைவர் ச. சிவகாமி. சென்னை :
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2004.
அறிவியல் தமிழ் அறிஞர் பெ.நா. அப்புசுவாமி.
பதிப்பாசிரியர்கள்முனைவர் சா. கிருட்டிணமூர்த்தி, முனைவர்
மு. வளர்மதி, முனைவர் ஆ. தசரதன். சென்னை : உலகத்
தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் 2003
ஆனந்த ரங்கப்பிள்ளை. யோகி சுத்தானந்த பாரதியார்.
புதுவை : பாரத சக்தி நிலையம், 1946
ஆறுமுகநாவலர் சரித்திரம். யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர்
த. கைலாசபிள்ளையால் எழுதப்பட்டது. சென்னபட்டணம் :
வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, 1941
ஆலைஅரசர் கருமுத்து தியாகராசர். டாக்டர் ராதா
தியாகராசன். சென்னை : வானதி பதிப்பகம், 1994
இசைஞானப் பேரொளி பத்மஸ்ரீ கே.பி. சுந்தராம்பாள்.
பாஸ்கரதாசன். சென்னை : கொங்குநூல் பதிப்பகம், 2002.
இராஜகோபாலாச்சாரியர் சரித்திரம். ஆக்கியோன்
ஆக்கூர் அனந்தாச்சாரி. செங்கோட்டை : கிட்டப்பா
பிரசுராலயம், 1941
இராஜாஜி. ஆசிரியர் மு.பா.ஸ்ரீநிவாஸன். சென்னை :
இன்டர்நேஷனல் பப்ளிஷிங் கம்பெனி, 1949
உடுமலை நாராயணகவியின் வாழ்க்கை வரலாறு.
தொகுத்தவர் : பி.என். இராமகிருஷ்ணன், இரா. கலாவதி.
உடுமலை, 1990.
எனது சுய சரிதை. சிவாஜி கணேசன்; தொகுப்பாசிரியர் :
டாக்டர் டி.எஸ். நாராயணஸ்வாமி. சென்னை : சிவாஜி பிரபு
சாரிட்டீஸ் டிரஸ்ட், 2002.
எனது நினைவுகள். கோவை அ.அய்யாமுத்து. சென்னை :
வானதி பதிப்பகம், 1973
எனது போராட்டம். ம.பொ.சிவஞானம். சென்னை : இன்ப
நிலையம், 1974
எனது வாழ்க்கை அநுபவங்கள். ஏவி. மெய்யப்பன். சென்னை:
வானதி பதிப்பகம், 1974
எனது வாழ்க்கை வரலாறு. பெ. சீனிவாசன். மறைமலை நகர்
: பெ.சீனிவாசன், 1991
எனது வாழ்க்கை அனுபவங்கள். ஏவி.எம்.சென்னை : ஏவி.எம்.
அறநிலையம், 1986
என கதை. நாமக்கல் கவிஞர் வெ.இராமலிங்கம் பிள்ளை
அவர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பு. சென்னை :
தமிழ்ப் பண்ணை, 1948
என் சரித்திரம். மகாமகோபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி
டாக்டர் உ.வே.சாமிநாதையரவர்கள்; ஐரவர்கள்குமாரர் ஷி.
கலியாண சுந்தரையரால்… பதிப்பிக்கப் பெற்றது. சென்னை :
கபீர் அச்சுக்கூடம், 1950
என் பேராசிரியர் பெருந்தகை மு.வ.. பேராசிரியர் சு.ந.
சொக்கலிங்கம். சென்னை – நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட்
லிமிடெட், 1989
எம்.ஜி.ஆர்.கதை .எஸ்.விஜயன். சென்னை : அருள்மொழி
பதிப்பகம், 1995
எஸ்.ஜி.கிட்டப்பா. ஆக்கூர் அனந்தாச்சாரி எழுதியது.
சென்னை : கே.எஸ்.ஐயர், 1934
கட்டபொம்மு. ஆசிரியர் தி.நா.சுப்பிரமணியன். சென்னை :
நவயுகப் பிரசுராலயம், 1940
கப்பலோட்டிய தமிழன். ம.பொ.சிவஞானம். சென்னை : இன்ப
நிலையம், 1950
கருமவீரர் காமராசர். பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார். சென்னை
: சாந்தா பப்ளிஷர்ஸ், 2007
கலைஞர். சின்னக்குத்தூசி. சென்னை : நக்கீரன் பப்ளிகேஷன்ஸ்,
2006
கலைத்தந்தை கருமுத்து தியாகராசர் செட்டியார். சென்னை
: திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக்
கழகம், 1961
கலைவாணர். வெ.நாராயணன். சென்னை : கலைவாணர்
நிலையம், 1979
கல்கி. இரா.மோகன். புதுதில்லி : சாகித்திய அக்காதெமி, 2000
கவிச்சக்கரவர்த்தி சுப்ரமண்ய பாரதி சரிதம். ஆக்கியோன்
ஆக்கூர். அனந்தாச்சாரி. செங்கோட்டை : கிட்டப்பா மலர்ப்
பிரசுராலயம், 1936
கவிமணி. ஆசிரியர் புலவர் அரசு. சென்னை : திருநெல்-வேலித்
தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1958
கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை. யோகி ஸ்ரீ சுத்தானந்த
பாரதியார். இராமச்சந்திரபுரம் : அன்பு நிலையம், 1945
கான ஜோதி சாமா சாஸ்திரிகள்: யோகி சுத்தானந்த
பாரதியார். இராமச்சந்திரபுரம் : அன்பு நிலையம், 1945
காமராஜ். டி.எஸ்.சொக்கலிங்கம். சென்னை : நவயுகப்
பிரசுராலயம், 1955
குன்றக்குடி அடிகளார். எழுதியவர் எம்.எஸ்.பி. சண்முகம்,
மதுரை: பரிமளா பதிப்பகம், 1954
சத்தியமூர்த்தி வாழ்க்கை சரிதம். அவருடன் பழகிய பல
பிரபலஸ்தர்கள்எழுதியது; தொகுத்து பதிப்பித்தவர்
எஸ்.நடராஜன். சென்னை : விவேகசிந்தாமணி, 1945
சாதனைச் செம்மல் சி.சு. செல்லப்பா. சாதனை வர்ண-
னையாளர் வி. ராமமூர்த்தி. சென்னை : வானதி பதிப்பகம், 2002
சி.வி.ராமன். வெ.சாமிநாத சர்மா. இரங்கோன் : பாரத பந்தர்,
1930
சுவாமி தாயுமானவர். பசும்பொன் புலவர் கு. ஆறுமுகனார்.
காரைக்குடி : பொன்முடி பதிப்பகம், 1985
ஜீவா. கே. பாலதண்டாயுதம். சென்னை : நியூ செஞ்சுரி புக்
ஹவுஸ், 1975
டாக்டர் ஜே.சி.குமரப்பா. ஆசிரியர் டாக்டர் மா.பா.குருசாமி.
மதுரை : காந்திய இலக்கியச் சஙகம், 1979
டி.கே.சி. வரலாறு. வித்வான் ல.சண்முகசுந்தரம். சென்னை :
ஸ்டார் பிரசுரம், 1956
தத்துவச் சித்தர் பட்டினத்தார். தொகுப்பு : ஜனகன். சென்னை
: கங்கை புத்தக நிலையம், 1998
தந்தை பெரியார். கவிஞர் கருணானந்தம். விணீபீக்ஷீணீs :
ஷி.ளீணீக்ஷீuஸீணீஸீணீஸீபீணீனீ, 1979
தமிழர் தந்தை அமரர் ஆதித்தனார். ராணி ஆசிரியர்
அ.மா.சாமி. சென்னை : நவமணி பதிப்பகம், 2004.
தமிழ் அமைப்புற்ற வரலாறு. ஆக்கியோன் நல்லூர் சுவாமி
ஞானப்பிரகாசர். சுன்னாகம் : வியாபார ஐக்கியசங்கம், 1927
தமிழ் ஆராய்ச்சி வரலாறு. தமிழ்ப் பேராசிரியர்கள். சென்னை
: பச்சையப்பன் ஆய்வரங்கம், 1998
தமிழ் ஆராய்சியின் வரலாறு. பா.வீரப்பன்,
கோ.கிருட்டிணமூர்த்தி. சென்னை: அன்பு நூலகம், 1977
தமிழ் இதழியல் வரலாறு. ஆசிரியர் மா.சு. சம்பந்தன்.
சென்னை : தமிழர் பதிப்பகம், 1987
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. தெ.பொ.மீ. மதுரை : சர்வோதய
இலக்கியப் பண்ணை, 1981
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. ஆக்கியோர் ஆராய்ச்சிப் பேரறிஞர்
ஜி.க்ஷி. சதாசிவ பண்டாரத்தார். அண்ணாமலைநகர் :
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 1957
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. ஆசிரியர் எம்.ஆர். அடைக்கலசாமி.
சென்னை : திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த
நூற்பதிப்புக் கழகம், 1978.
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. ணி.ஷி.வரதராஜ ஐயர்.
அண்ணாமலைநகர் : அண்ணாமலை பல்கலைக் கழகம், 1979
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. மு.அருணாசலம். திருச்சிற்றம்பலம்
: காந்தி வித்தியாலயம், 1975
தமிழ் எழுத்துச் சீர்திருத்தம் உண்மை வரலாறு. தொகுப்பு
குருவிக்கரம்பை சு. வேலு, கழஞ்சூர் சொ.செல்வராஜி. வேலூர்:
குத்தூசி குருசாமி பதிப்பகம், 1989.
தமிழ் மொழியின் வரலாறு. வி.கோ. சூரிய நாராயண
சாஸ்திரியார் அவர்கள்இயற்றிய நூற்றொகுதி. விணீபீக்ஷீணீs : க்ஷி.ஷி.
ஷிஷ்ணீனீவீஸீணீtலீணீஸீ, 1920
தமிழ் மொழி வரலாறு. தெ.பொ. மீனாட்சிசுந்தரன்;
தமிழாக்கம் : ச. செயப்பிரகாசம். மதுரை: சர்வோதய இலக்கியப்
பண்ணை, 1973
தமிழ் மொழியின் வரலாறு. வி.கோ. சூரியநாராயண
சாஸ்திரியார் (பரிதிமாற் கலைஞர்). சென்னை : உலகத்
தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2003
தமிழ் வரலாறு முற்பாகம். தஞ்சாவூர் ரி.ஷி. ஸ்ரீநிவாஸ பிள்ளை
எழுதியது. தஞ்சை : தென்போஸ்கோ பிரஸ், 1939
தமிழ் வரலாறு பிற்பாகம்- முற்பகுதி. தஞ்சாவூர் ரி.ஷி. ஸ்ரீநிவாச
பிள்ளை எழுதியது. தஞ்சை : வெற்றிவேல் பவர் பிரஸ், 1949
தமிழ்ப் பெரியார் திரு.வி.க. தொகுத்தவர் : முல்லை முத்தையா.
சிதம்பரம்: மணிவாசகர் நூலகம், 1981
தி.ஜி. இராக்லாந்தையரின் ஜீவிய சரிதை. தீஹ் tலீமீ ஸிமீஸ். யிஷீs.
சிஷீக்ஷீஸீமீறீவீus. பாளையங்கோட்டை : சர்ச்சு மிஷியன் அச்சுக்கூடம்,
1871
திராவிட இயக்க மாவீரர் டாக்டர் சி. நடேசனார். தொகுப்பு
: சி.எஸ். மணி. சென்னை: மணி, 2000
நானறிந்த கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம். மதுரை :
கோ.பரமேஸ்வரன், 1999

நான் கண்ட டி.கே.சி. எஸ்.வி.எஸ். சென்னை : அமுத நிலையம்,
1981
நாவலர் ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார். பதிப்பாசிரியர்
முனைவர் சா. கிருட்டிணமூர்த்தி, முனைவர் ச.சிவகாமி.
சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2004.
நீதிபதி வேதநாயகர். பேராசிரியர், மா.சேசையா. மதுரை:
திருவடிப் பதிப்பு, 1976
நீதியரசர் மோகன். கே.ஜீவபாரதி. சென்னை : குமரன்
பதிப்பகம், 2004
பச்சையப்ப முதலியார். ஆசிரியர் எஸ்.எஸ். அருணகிரி-நாதர்.
சென்னை : அஸோஸியேஷன் பப்ளிஷிங் ஹெளஸ், 1964
பண்டிதமணி வாழ்க்கைச் சித்திரம். ஆசிரியர் வித்துவான்
விசு. திருநாவுக்கரசு. புதுக்கோட்டை : தமிழண்ணை நிலையம், 1946
பண்டைத் தமிழ் மக்கள்வரலாறு. சுவாமி பரிபூரணாநந்தர்.
ஜிutவீநீஷீக்ஷீவீஸீ: ஷிணீவீஸ்ணீஜீக்ஷீணீளீணீsணீனீ ஜீக்ஷீமீss, 1934
பெருந்தலைவர் காமராஜர். ஆர்.முத்துக்குமார். சிலீமீஸீஸீணீவீ :
றிக்ஷீஷீபீவீரீஹ், 2007
பெருவாழ்வு வாழ்ந்த குமரப்பா. ஆசிரியர் வித்துவான்
இரா.த.அசரியா. சென்னை : லோட்டஸ் பப்ளிஷர்ஸ், 1968
பேராசிரியர் கா.சு.பிள்ளை வரலாறு. ஆசிரியர் டாக்டர்
கணியர் புலவர் இ. மு. சுப்பிரமணிய பிள்ளை. சென்னை : திரு-
நெல்-வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1958
பேராசிரியர் வையாபுரிப்பிள்ளை வாழ்வும் தொண்டும்.
சொற்பொழிவாளர் பேராசிரியர் மு. சண்முகம்பிள்ளை.
தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1991
பேராசிரியர் எம்.எஸ்.பூரணலிங்கம் பிள்ளை.
பதிப்பாசிரியர்கள்முனைவர் ம.இராசேந்திரன், முனைவர் ச.
சிவகாமி. சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2005
பேராசிரியர் அ.மு.பரமசிவானந்தம். பதிப்பாசிரியர் முனைவர்
ம. இராசேந்திரன், முனைவர் ச.சிவகாமி. சென்னை : உலகத்
தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2007
ம.பொ.சிவஞானம். பெ.சு.மணி. புதுதில்லி : சாகித்திய
அகாதெமி, 2005
ராஜாஜி. மயிலாப்பூர் : அல்லயன்ஸ் பிரஸ், 1930
வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை சரித்திரம். பரலி சு. நெல்லையப்பர்
எழுதியது. சென்னை: சக்தி காரியாலயம், 1944
வ.வே.சு.ஐயர். ஆசிரியர் புலவர் அரசு. சென்னை :
திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக்
கழகம், 1951
வரலாறு படைத்த வழக்கறிஞர் வி.எல்.எத்திராஜ். கலைமாமணி
கருப்பையா. சென்னை : எத்திராஜ் கல்லூரி அறக்கட்டளை, 1998
வீரபாண்டியக் கட்டப்பொம்மன். ம.பொ.சிவஞானம்.
சென்னை : இன்ப நிலையம், 1952
வெ.சாமிநாத சர்மா. பெ.சு.மணி. புதுதில்லி : சாகித்திய
அக்காதெமி, 1998
தமிழர் தொன்மைகள்/ சுவடிகள்/ கல்வெட்டுகள்
இலக்கிய ஆராய்ச்சியும் கல்வெட்டுக்களும். அறிஞர்
தி.வை.சதாசிவ பண்டாரத்தார். சென்னை : தொல்காப்பியர்
நூலகம், 1961
கன்னியாகுமரிக் கல்வெட்டுகள். பதிப்பாசிரியர் டாக்டர்
இரா. நாகசாமி. சென்னை : தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள்
ஆய்வுத்துறை, 1979
கல்வெட்டியல். ஆசிரியர் இரா.நாகசாமி, நடன.
காசிநாதன், கு.தாமோதரன், ச.ஹரிஹரன். சென்னை: தமிழ்நாடு
அரசு தொல்பொருள்ஆய்வுத்துறை, 1972
கல்வெட்டின் கதை. நடன. காசிநாதன். (சென்னை):
தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள்ஆய்வுத்துறை அச்சகம், 1969
கல்வெட்டில் வாழ்வியல். டாக்டர் அ.கிருட்டிணன்.
சென்னை : மணிவாசகர் பதிப்பகம், 1991
கல்வெட்டுக்களால் அறியப்பெறும் உண்மைகள்.
ஆசிரியர் தி.வை. சதாசிவ பண்டாரத்தார். சிதம்பரம் :
தொல்காப்பியர் நூலகம், 1963
கல்வெட்டு. தொகுப்பு நடன. காசிநாதன், கு.
தாமோதரன். தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள்ஆய்வுத்துறை
அமைச்சகம், 1976.
கல்வெட்டுக் கருவூலம். ச. சாம்பசிவனார். மதுரை:
வளவன் வெளியீடு, 1979
சங்க காலத்துப் பிராமிக் கல்வெட்டெழுத்துகள்.
ஆசிரியர் : வரலாற்றுப் பேரறிஞர் மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி.
சென்னை : திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த
நூற்பதிப்புக் கழகம், 1981
சென்னை மாநகர்க் கல்வெட்டுகள். பதிப்பாசிரியர் இரா.
நாகசாமி. சென்னை : தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள்
ஆய்வுத்துறை, 1970
தஞ்சைப் பெருவுடையார் கோயில் கல்வெட்டுகள்.
(சென்னை): தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள்ஆய்வுத்துறை
வெளியீடு, 1969
தமிழ்க் கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி. சிலீமீஸீஸீணீவீ: ஷிணீஸீtவீ
ஷிணீபீலீணீஸீணீ, 2002
தென்னிந்திய தமிழ்க் கல்வெட்டுகள். அண்ணாமலைநகர்
: அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 1983
தொன்மைச் செம்மொழி தமிழ். பி.இராமநாதன்; பதிப்பா
ளர் கோ. இளவழகன் சென்னை : தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2007
தொன்மைத் தடயம். தொகுப்பாசிரியர்கள்
நடன.காசிநாதன், வி.வீரராகவன். சென்னை : திருக்குறள்
பதிப்பகம், 2003.
தமிழர் நுண்கலைகள்
ஆளை அசத்தும் 60 கலைகள். உளநலவியல் நிபுணர்
டாக்டர் ஷாலினி. சென்னை : நக்கீரன் பப்ளிகேஷன்ஸ்
வெளியீடு. 2006
இந்திய -_ மேலை நாட்டு நாடக மேடைக் கலைகள்.
ஆண்டி (க்ஷி. ராமசுப்ரமணியம்). விணீபீக்ஷீணீs : ஜிலீமீ மிஸீstவீtutமீ ஷீயீ ஜிக்ஷீணீபீவீtவீஷீஸீணீறீ
சிuறீtuக்ஷீமீs, 1963
இந்தியக் கலைகள். பி.கோதண்டராமன். சென்னை :
நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், 1987
இந்தியப் பாரம்பரியக் கலைகள். ராம்குமார். சென்னை
: தமிழ்ப் புத்தகாலயம், 1998.
தமிழக நாட்டுப்புறக் கலைகள். டாக்டர் ஏ.என்.பெருமாள்.
சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 1980
தமிழக நுண் கலைகள். பதிப்பாசிரியர் வி.மி.
ஞானப்பிரகாசம், க.சி. கமலையா. விணீபீக்ஷீணீs : தமிழ்ப் பண்பாட்டு
மன்றம், 1978.
தமிழகக் கலைகள். டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார்.
சென்னை : பாரி நிலையம், 1980
தமிழகக் கோயிற் கலைகள். ஆசிரியர்கள்இரா. நாகசாமி,
மா.சந்திர-மூர்த்தி. சென்னை : தொல்பொருள்ஆய்வுத்துறை, 1973
தமிழர் வளர்த்த அழகுக் கலைகள். மயிலை. சீனி.
வேங்கடசாமி எழுதியது. சென்னை : பாரி நிலையம், 1969.
தமிழர் வளர்த்த ஆடல் கலைகள். கார்த்திகா கணேசர்.
சென்னை : தமிழ்ப் புத்தகாலயம், 1969
தமிழ்ப் பண்பாட்டு மரபுக் கலைகள். முனைவர் துளசி.
இராமசாமி. சென்னை: விழிகள், 1997
நுண்கலைகள். மயிலை சீனிவேங்கடசாமி. சென்னை:
மணிவாசகர் நூலகம், 1972
ஈழம், சிங்கப்பூர், மலேசியா புத்தகங்கள்
அமிருதசரஸ் படுகொலை. ஆசிரியர் பி.ஜி. ஹார்னிமன்;
மொழிபெயர்ப்பு ஜெயமணி ஸ§ப்ரமண்யம். கோலாலம்பூர்:
மனோன்மணி விலாச புத்தகசாலை, 1920
ஆங்கிலேயரின் அலங்கோல ஆட்சி. ஜெயமணி ஆசிரியர்
ஸா. ஸ¨ப்ரமண்யன் எழுதியது. கோலாலம்பூர்: மலேயன்
அச்சுக்கூடம், 1942

இந்தியத் தொழிலாளர் கடமைகளும் உரிமைகளும்.
கோ.நடேசய்யர் இயற்றியது. கொழும்பு : ஆறு. முத்தையா
அம்பலம், 1928
இலங்கை நாட்டுப் பாடல்கள். மு. இராமலிங்கம்.
கொழும்பு : சுதந்திரன் பிரிண்டர்ஸ், 1951
உயிரிளங்குமரன் நாடகம். நவாலியூர் க.சோமசுந்தரப்
புலவர். சிலீuஸீஸீணீளீணீனீ: ஜிலீவீக்ஷீuனீணீளீணீறீ றிக்ஷீமீss, 1936
எழுதாத வரலாறு. பெ.முத்துலிங்கம். கண்டி: இலங்கை
சமூக அபிவிருத்தி நிறுவகம், 1996
குறளில் உணர்ச்சி வளம். ஆசிரியை : இரத்தினம்
நவரத்தினம். யாழ்ப்பாணம் : சிவத்தொண்டன் டிரஸ்ட், 1958
கொலைக்கேஸ் விசாரணை. கோலாலம்பூர் : ஆர்ட்
பிரிண்டிங் அச்சு யந்திர சாலை, 1868.
சுனாமி. கலாநிதி கந்தையா குணராசா. இலங்கை :
கமலம் பதிப்பகம், 2005
ஜப்பானிய லாக்கப்பில் ஏழு தினங்கள். ஆசிரியர் : சி.வி.
குப்புசாமி. சிங்கப்பூர் : புதுமலர்ச்சி பிரசுராலயம், 1946
தமிழ் வரலாறு. ச.பூபாலபிள்ளை. மட்டுநகர் :
சுத்தாத்வைத யந்திரசாலை, 1920
தமிழ் அமைப்புற்ற வரலாறு. ஆக்கியோன் நல்லூர் சுவாமி
ஞானப்பிரகாசர். சுன்னாகம்: வியாபார ஐக்கிய சங்கம், 1927
தமிழ்க் கீதாஞ்சலி. மு.கு. சுப்பிரமணியம். ஈப்போ :
ஸ்டார் பதிப்பகம், 1949
தமிழரின் பூர்வ சரித்திரமும் சமயமும். ஆக்கியோன் நல்லூர்
சுவாமி ஞானப்பிரகாசர். யிணீயீயீஸீணீ: ஷிt. யிஷீsமீஜீலீs சிணீtலீஷீறீவீநீ றிக்ஷீமீss, 1932
தேயிலைத் தோட்டத்திலே. ஆங்கில மூலம் :
ஸி.வி.வேலுப்பிள்ளை; தமிழாக்கம் : சக்தீ அ.பாலையா. கண்டி:
செய்தி பதிப்பகம், 1969
புதிய தலைமுறைகள். வை.அஹமத். கொழும்பு :
வீரகேசரி, 1976
போரே நீ போ! செங்கை ஆழியான். கொழும்பு:
பூபாலசிங்கம் பதிப்பகம், 2002
மகாத்மா காந்தி விஜயம். ரி.கோவிந்தராஜு.
கோலாலம்பூர் : மாசி, 1935
மரணத்துள்வாழ்வோம். தொகுப்பாளர் : உ.சேரன்,
அ.யேசுராசா, இ.பத்மநாப ஐயர், மயிலுங்கூடலூர் பி.நடராசன்.
யாழ்ப்பாணம் : தமிழியல், 1985
மலாயாவின் தோற்றம். ஆக்கியவர் பெ.நா.மு.
முத்தப்பழநியப்ப செட்டியார். பினாங்கு : மெர்க்கெண்டைல்
அச்சியந்திரசாலை, 1938
மலாயாவில் தமிழர் நாகரிகமும் கலையும். மா.செ.மாய-
தேவன். தைப்பிங், மலாயா : திருமுகம் பதிப்பகம், 1958
மலாயாச் சரித்திரம். கா.கந்தையாபிள்ளை அவர்கள்
செய்தது. ரிறீணீஸீரீ : விமீக்ஷீநீணீtவீறீமீ ஜீக்ஷீமீss, 1937
மலேசியத் தமிழ்க் கவிதைக் களஞ்சியம். தலைமைத்
தொகுப்பாசிரியர் கவிஞர் முரசு. நெடுமாறன். சிலாங்கூர்,
மலேசியா : அருள்மதியம் பதிப்பகம், 1997
மாணவர் முன்னேற்றம், அல்லது வளர்ச்சி. எழுதியவர்
: அன்புமுத்து. சிங்கப்பூர் : ஸ்டார் பிரஸ், 1955
மாத்தளை முத்து மாரியம்மன் குறவஞ்சி. ஆக்கியோன்
நவாலியூர் சு. சொக்கநாதன். கொழும்பு : சங்கரா வெளியீட்டகம், 1993
மீள்விக்கப் பெற்ற யாழ் மாநகர நூலகம் திறப்பு விழா
மலர். யிணீயீயீஸீணீ ; ஷிt. ழீஷீsமீஜீலீ’s சிணீtலீஷீறீவீநீ றிக்ஷீமீss, 1984
மெக்சிகோ படுகொலை. யாழ்ப்பாணம் : சென் வின்சென்
டி போல் தருமசபை, 1934
யவன மஞ்சரி. யாழ்ப்பாணம் : சைவப்பிரகாச
யந்திரசாலை, 1935
யுத்தத்தால் வந்த யுத்தம். கே.பி. சுப்பையா எழுதியது.
கோலாலம்பூர் : நேஷனல் லைப்ரரி பிரஸ், 1946
வருங்கால நவயுகம். பிரதம டவுன் பிளானர் ஸி.றி.
டேவிஸ் அவர்களின் சொற்பொழிவு; மொழிபெயர்ப்பு : தோழர்
சி.க்ஷி. குப்புசாமி. கோலாலம்பூர் : சுயமரியாதை சங்கம், 1937
வருங்கால பர்மா, அல்லது, ஜிலீமீ திutuக்ஷீமீ ஙிuக்ஷீனீணீ. தீஹ் ஸ்.நி.
ழிணீவீக்ஷீ. கொழும்பு : ராபர்ட் அச்சியந்திர சாலை, 1932
தமிழ் நாவல்கள்
18-வது அட்சக்கோடு. அசோகமித்திரன். சென்னை : சுந்தர
நிலையம், 1986
அக்னி. இந்திரா பார்த்தசாரதி. சென்னை : தமிழ்ப்
புத்தகாலயம், 1983
அசுரகணம். க.நா. சுப்ரமண்யம். சென்னை : தமிழ்ப்
புத்தகாலயம், 1959
அந்த அக்காவைத் தேடி. ஜெயகாந்தன். மதுரை :
மீனாட்சி புத்தக நிலையம், 1994
அனாதைப் பெண், அல்லது கனிந்த காதலர்.
வை.மு.கோதைநாயகி அம்மாள். சென்னை: ஜகன்மோகினி
ஆபீஸ், 1947
அபலையின் கண்ணீர். கல்கி ரா.கிருஷ்ணமூர்த்தி.
சென்னை: பாரதி பதிப்பகம், 1952
அப்பாவின் சிநேகிதர். அசோகமித்திரன். சென்னை :
நர்மதா பதிப்பகம், 1991
அப்புவுக்கு அப்பா சொன்ன கதைகள். ஜெயகாந்தன்.
சென்னை : மீனாட்சி புத்தக நிலையம், 1980
அமிர்தம். தி.ஜானகிராமன். சென்னை : ஐந்திணைப்
பதிப்பகம், 1985
அரும்பு. கலைஞர் மு.கருணாநிதி. சென்னை : தமிழ்க்கனி
பதிப்பகம், 1978
அலைவாய்க் கரையில்… ராஜம் கிருஷ்ணன். சென்னை :
பாரி புத்தகப் பண்ணை, 1978
அவனி சுந்தரி. சாண்டில்யன். சென்னை: வானதி
பதிப்பகம், 1977
அவரவர் பாடு. க.நா.சுப்ரமண்யம். சென்னை : ஸ்டார்
பிரசுரம், 1986
ஆகாசத் தாமரை. இந்திரா பார்த்தசாரதி. சென்னை :
தமிழ்ப் புத்தகாலயம், 1991
ஆகாயத் தாமரை. அசோகமித்திரன். சென்னை: கிழக்கு, 2006
ஆனந்தஸாகர் அல்லது, பந்தயத்தின் முடிவு.
வை.மு.கோதைநாயகி அம்மாள். சென்னை : ஜகன்மோகினி
ஆபீஸ், 1940
இடிபாடுகள். ராஜம் கிருஷ்ணன். சென்னை : தாகம், 1994
இந்தியன் என்று சொல்லடா! பட்டுக்கோட்டை
பிரபாகர். நாகப்பட்டினம் : இமயப் பதிப்பகம், 1985
இன்ப நினைவு. அகிலன். புதுக்கோட்டை : பழனி
பிரசுரம், 1950
இரத்தினபுரி இரகசியம். ஆரணி. குப்புசாமி முதலியார்.
விணீபீக்ஷீணீs : ஸி. ஸிணீனீணீ கிவீஹ்ணீக்ஷீ ணீஸீபீ சிஷீ., 1916
எங்கே போகிறோம்? அகிலன் சென்னை: தாகம், 1989
ஒரு கடலோர கிராமத்தின் கதை. தோப்பில் முஹம்மது
மீரான். திருநெல்வேலி: ஜலீலா பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், 1988
ஒருநாள். க.நா.சுப்ரமண்யம். சென்னை : நர்மதா
பதிப்பகம், 1985
ஒரு புளிய மரத்தின் கதை. சுந்தர ராமசாமி. நாகர்கோவில்
: காலச்சுவடு பதிப்பகம், 1996
ஒரே இரத்தம். கலைஞர் மு.கருணாநிதி. சென்னை:
தமிழ்க்கனி பதிப்பகம், 1980
ஒற்றன். அசோகமித்திரன். விணீபீக்ஷீணீs: நர்மதா பதிப்பகம், 1985
கணையாழியின் கனவு. கல்கி. சென்னை : ஆனந்த
விகடன் காரியாலயம், 1937
கள்வனின் காதலி. கல்கி ரா.கிருஷ்ணமூர்த்தி. சென்னை
: சின்ன அண்ணாமலை பதிப்பகம், 1954

குணசுந்தரன், அல்லது மித்ருத் துரோகம். ஆரணி
குப்புசாமி முதலியார். சென்னை : நா.முனிசாமி முதலியார், 1948
கும்பகோணம் வக்கீல், அல்லது திகம்பர சாமியார். வடுவூர்
கி. துரைசாமி ஐயங்கார். சென்னை: கே.விஜயன் கம்பெனி, 1920
சிற்றன்னை. புதுமைப்பித்தன். சென்னை : சரஸ்வதி
பிரசுரம், 1950
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள். ஜெயகாந்தன். மதுரை
: மீனாட்சி புத்தக நிலையம், 1970
சுதந்திர பூமி. இந்திரா பார்த்தசாரதி. சென்னை : கிழக்கு, 2006
சுறா மீன்கள். சிவசங்கரி. சென்னை : திருமகள்நிலையம், 1985
ஜனனம். வாஸந்தி. சென்னை : அருணோதயம், 1983
தம்பி மனைவி. குகப்ரியை எழுதியது. சென்னை : சக்தி
காரியாலயம், 1950
திரைகளுக்கு அப்பால். இந்திரா பார்த்தசாரதி. சிலீமீஸீஸீணீவீ
: கிழக்கு, 2006
துணைவி. அகிலன். சென்னை : அமுத நிலையம், 1958
நிழல் முற்றம். பெருமாள்முருகன். நாகர்கோவில் :
காலச்சுவடு பதிப்பகம், 2005
நீலலோசனி, அல்லது கனவில் மணந்த கட்டழகி!
வடுவூர் கே. துரைசாமி ஐயங்கார். மதராஸ் : எம்.எஸ். ராமுலு
கம்பெனி, 1952
படகோட்டி. வை.மு.கோதைநாயகி அம்மாள். சென்னை
: ஜகன்மோகினி ஆபீஸ், 1939
பார்த்திபன் கனவு. கல்கி ரா.கிருஷ்ணமூர்த்தி. சென்னை
: பாரதி பதிப்பகம், 1952
பாவை விளக்கு. அகிலன். சென்னை : ஜீவன் பிரஸ், 1958
பிரதாப முதலியார் சரித்திரம். ச.வேதநாயகம் பிள்ளை.
திருச்சிராப்பள்ளி : அர்ச். சூசையப்பர் தொழிற்சாலை
அச்சுக்கூடம், 1940
பூர்ணசந்திரோதயம். வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார்.
சென்னை: ஙி.இரத்தின நாயகர் அண்டு சன்ஸ், 1931
பெரிய இடத்துப் பெண். மு.கருணாநிதி. வேலூர்:
திராவிடன் பதிப்பகம், 1953
மகாநதி. பிரபஞ்சன். சென்னை : பூஞ்சோலைப்
பதிப்பகம், 1990
மாடத் தேவன் சுனை. கல்கி. சென்னை : பாரதி பதிப்பகம், 1963
மூங்கில் கோட்டை. சாண்டில்யன். சென்னை : வானதி
பதிப்பகம், 1981
யுகசந்தி. வாஸந்தி. சென்னை : திருவரசு புத்தக நிலையம், 2000
ரகசியம். தமிழ்வாணன். சென்னை : மணிமேகலைப்
பிரசுரம், 1955
லலிதாங்கி. பண்டிதை விசாலாக்ஷி அம்மாள். சென்னை
: லலிதாவிலாஸ புத்தக சாலை, 1916
வெந்த தணிந்த காடுகள். இந்திரா பார்த்தசாரதி.
சென்னை : தமிழ்ப் புத்தகாலயம், 1981
வேலங்குடித் திருவிழா. கவிஞர் கண்ணதாசன். சென்னை
: வானதி பதிப்பகம், 1982
ஸீரோ டிகிரி. சாரு நிவேதிதா. சென்னை : கிரணம், 1998
தமிழ்ச் சிறுகதைகள்
அடி. தி.ஜானகிராமன். சென்னை : ஐந்திணைப்
பதிப்பகம், 1985
அண்ணாவின் சிறுகதைகள். டாக்டர் சி.என்.
அண்ணாதுரை, சென்னை : பரிமளம் பதிப்பகம், 1969.
அன்புக்கு முதுமையில்லை. தோப்பில் முஹம்மது மீரான்.
திருநெல்வேலி: ஜலீலா பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், 1990
அறுந்த தந்தி. கி.வா.ஜகந்நாதன். சென்னை : கலைமகள்
காரியாலயம், 1951
அல்லி. ராஜம் கிருஷ்ணன். சென்னை : மங்கள நூலகம், 1959
அழகியை விரும்பிய சிங்கமுகன். ஆசிரியர்.
ஏ.ஜி.எஸ்.மணி. சென்னை : அமுத நிலையம் லிமிடெட், 2000
அவள். ராஜம் கிருஷ்ணன். சென்னை : தாகம், 1992
ஆதவன் சிறுகதைகள். தொகுப்பு : இந்திரா
பார்த்தசாரதி. சென்னை : நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1992
இரு பரம்பரைகள். பேரறிஞர் டாக்டர் சி.என்.அண்ணா-
துரை. சென்னை : பூம்புகார் பதிப்பகம், 1986
உழவு மாடுகள். தொகுப்பு ஞாநி. கோயமுத்தூர் : தமிழ்
நேயம், 2002
எருமைப் பொங்கல். தி.ஜானகிராமன். சென்னை :
ஐந்திணைப் பதிப்பகம், 1990
ஒரு பழம். சி.சு. செல்லப்பா. விணீபீக்ஷீணீs: ணிக்ஷ்லீuttலீu றிக்ஷீணீநீலீuக்ஷீணீனீ, 1977
கலைச்செல்வி. கி.வா.ஜகந்நாதன். சென்னை : அமுத
நிலையம், 1958
கலைஞன் தியாகம். கி.வா.ஜகந்நாதன். சென்னை :
கலைமகள்காரியாலயம், 1941
கலைஞர் கருணாநிதியின் சிறுகதைகள். டாக்டர்
கலைஞர் மு.கருணாநிதி. சென்னை: பாரதி பதிப்பகம், 1998
களம். ராஜம் கிருஷ்ணன். சென்னை: பாரி புத்தகப்
பண்ணை, 1985
காகங்கள். சுந்தர ராமசாமி. நாகர்கோவில்: காலச்சுவடு
பதிப்பகம், 2000
காஞ்சனை. புதுமைப்பித்தன். சென்னை : கலைமகள்
காரியாலயம், 1943
காளியின் கண்கள். து.ராமமூர்த்தி. சென்னை: கலைமகள்
காரியாலயம், 1943
கைதியின் கர்வம். சி.சு. செல்லப்பா. விணீபீக்ஷீணீs: ணிக்ஷ்லீuttலீu
ஜீக்ஷீணீநீuக்ஷீணீனீ, 1977
கொட்டு மேளம். தி.ஜானகிராமன். சென்னை :
ஐந்திணைப் பதிப்பகம், 2000
சக்திவேல். அகிலன். சென்னை: தாகம், 1998
சத்யாக்ரகி. சி.சு. செல்லப்பா. சென்னை : எழுத்து
பிரசுரம், 1964
சபதம். எல்லார்வி. சென்னை : அமுத நிலையம்
லிமிடெட், 1952
சிறுகதைகள். சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி,
காரைக்குடி : புதுமைப் பதிப்பகம், 1944
சிவப்பு ரிக்ஷா. தி.ஜானகிராமன். சென்னை : ஐந்திணைப்
பதிப்பகம், 1995
சுந்தர ராமசாமி சிறுகதைகள். சுந்தரராமசாமி.
சென்னை : க்ரியா, 1991
செங்கரும்பு. அகிலன். சென்னை : அமுத நிலையம், 1952
ஜீவாவின் சிறுகதைகள். நாரண துரைக்கண்ணன்.
திருச்சினாப்பள்ளி : ஸ்டார் பிரசுரம், 1947
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள். த.ஜெயகாந்தன். புதுதில்லி :
நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், 1973
நேற்று மனிதர்கள். பிரபஞ்சன். சென்னை : தமிழ்ப்
புத்தகாலயம், 1986
பசியும் ருசியும். அகிலன். சென்னை : பாரி புத்தகப்
பண்ணை, 1982
புதுமைப்பித்தன் படைப்புகள். புதுமைப்பித்தன்.
சென்னை : ஐந்திணைப் பதிப்பகம், 1987
பெண் தர்மம். வை.மு.கோ. ஜிக்ஷீவீஜீறீவீநீணீஸீமீ (விணீபீக்ஷீணீs): யிணீரீணீஸீனீஷீலீவீஸீவீ
ஜீக்ஷீமீss, 1940
மணல்வீடு. சி.சு.செல்லப்பா. சென்னை : எழுத்து பிரசுரம், 1964
உலக நாடுகள்
அமெரிக்கா, அல்லது புது உலக சரிதம். சென்னை :
கே.எஸ். முத்தையா கம்பெனி, 1929
அமெரிக்கா. வ.ந.கிரிதரன். சென்னை: ஸ்நேகா, 1996
அயர்லாந்து. எஸ்.எஸ்.மாரிசாமி. சென்னை : ஜோதி
நிலையம், 1943
இங்கிலாந்து வரலாறு. ஆசிரியர் டாக்டர் கே.கே.பிள்ளை.
சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், 1978.
ஈரான். வஸந்தன். சென்னை : ஆசிரியர், 1946
ஐக்கிய நாடுகள்ஸ்தாபனக் குடும்பம். ழிமீஷ் ஞிமீறீலீவீ; க்ஷீஷீஜ்ஹ்
றிக்ஷீமீss, 1964
கிழக்காசிய நாடுகள். ஆர்.நாகசுந்தரம். சென்னை :
மணிமேகலைப் பிரசுரம், 1973
சப்பான் நாடு. எழுதியவர் கருமுத்து தி.மாணிக்கவாசகம்.
கண்டனூர் : வெள்ளையன் பதிப்புக் கழகம், 1960
சீனா. ஆக்கியோன் : ந.ஸோமயாஜுலு. சென்னை :
தினமணி காரியாலயம், 1945
சோவியத் நாடு இன்றும் நாளையும். போரிஸ்
குரோத்கோவ். சென்னை :சோவியத் நாடு பிரசுரங்கள், 1976
மேற்கு ஆப்பிரிக்கா. சோமலெ. சென்னை : பாரி
நிலையம், 1968
உலகச் சிறுகதைகள்
காலி டமாரம். ஆக்கூர். அனந்தாச்சாரியார். சென்னை :
அமுத நிலையம், 1958
குவெம்புவின் சிறுகதைகள். குவெம்பு; தமிழாக்கம் :
ஆர்.நடராஜன். சென்னை : சாகித்திய அக்காதெமி, 1990
கைக்கடிகாரம். பதிப்பாசிரியர் பன்மொழிப் புலவர்
கா.அப்பாத்துரை. சென்னை : பொன்னி, 1951
செம்மஞ்சள்குதிரை. கிரான்ட் மத்தேவொஸ்யான்;
மொழிபெயர்ப்பாளர் : பூ. சோமசுந்தரம். மாஸ்கோ:
முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1900
சோவியத் இனமொழிச் சிறுகதைகள். மொழிபெயர்ப்பாளர்
: பூ. சோமசுந்தரம். மாஸ்கோ: அயல்மொழிப் பதிப்பகம், 1900
சோவியத் சிறுகதைகள். மாஸ்கோ : அயல்மொழிப் பதிப்பகம்,
1960
தந்தையும் மகனும். லியோ டால்ஸ்டாயின் சிறுகதை;
தமிழாக்கம் : பி.வி. சுப்பிரமணியம். சென்னை : நியூ செஞ்சுரி
புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிட், 1972
புதையல் பணம். மொழிபெயர்ப்பு : ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. ஆசாரிய. சென்னை
: அமுத நிலையம், 1959
மாநிலத்தின் தீரர்கள். முதனூல் ஆசிரியர் ஓல்.ஈ.ரோல்வாக்;
தமிழாக்கம் : கே.எஸ்.வேங்கடராமன். சென்னை: பழனியப்பா
பிரதர்ஸ், 1960
ருஷ்யச் சிறுகதைகள். ருஷ்ய அமர இலக்கிய ஆசிரியர்கள்.
மாஸ்கோ : அயல்மொழிப் பதிப்பகம், 1900
வெற்றி. மொழிபெயர்ப்பு : த.நா.குமாரஸ்வாமி. இராயவரம்,
புதுக்கோட்டை ஸ்டேட் : புத்தக நிலையம், 1946
தூய அறிவியல் சார்ந்த நூல்கள்
அμவிலிருந்து ஆகாயம் வரை. தொகுப்பாசிரியர் குழு :
த.வி. வெங்கடேஸ்வரன், டாக்டர் ஆர். ராமானுஜம், பேரா.
வி.முருகன். சென்னை : சயின்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ், 1992
அறிவியல் வரலாறு. ஆங்கில மூலம் : ஆர்தர் எஸ்.கிரிகர்.
சென்னை : ஹிக்கின்பாதம்ஸ் (பி) லிட், 1968
அறிவு வளர்க்கும் அறிவியல். ரிச்சி கால்டர்;
மொழிபெயர்ப்பாளர் : ரி.ஷி. மகாதேவன். நியூடெல்லி : நேஷனல்
புக் டிரஸ்ட், 1967
நோயற்ற உடலும் தீமையற்ற உணவும், ஈசாந்திமங்கலம்
முருகேசன். சென்னை: ஜயஹனுமான் பதிப்பகம், 1990
வீட்டைச் சுற்றிலும் விஞ்ஞானம். மா.காயாம்பு. சென்னை :
கங்கை புத்தக நிலையம், 1989
அறிவியல் நூல்கள்
அறிவியல். நூலாசிரியர் திருமதி எஸ்.ஏ. மேரி, திருமதி புனிதா,
என். சபாபதி. சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், 1989
அடுத்த நூற்றாண்டு. புதுச்சேரி : தமிழக அறிவியலின்
பேரவை, 1994
அறிவியல் கதம்பம். அரு.சோலை. மதுரை: சோமு புத்தக
நிலையம், 1969
அறிவியல் மலர்கள். அறிவியல் அறிஞர்களின் ஆராய்ச்சிக்
கட்டுரைகள். சென்னை : அருணோதயம், 1983
அறிவியல் கட்டுரைகள். பேராசிரியர் றி. இராமநாதன்.
சென்னை : நேஷனல் பப்ளிஷிங் கம்பெனி, 1949
அறிவியல் முத்துக்கள். ஆசிரியர் பேராசிரியர் சாமி. பாலையா
.தஞ்சாவூர் : ருத்ரா பதிப்பகம், 1998
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் வரலாறு. ஆசிரியர் ஈகான்
லார்சன், தமிழில் : கே.எஸ்.மகாதேவன், கு.ராஜாராம். சென்னை;
மேற்கு ஜெர்மனி: தென்மொழிகள்புத்தக டிரஸ்ட்;
ஹெளர்ஸ்ட் எர்த்மன் பெர்லாக், 1977
அறிவியல் களஞ்சியம், சென்னை : களஞ்சிய மையம், தமிழ்ப்
பல்கலைக் கழகம், 1980
அறிவியல் மருத்துவம். நவீன்குமார். சென்னை : திருமகள்
நிலையம், 1994
அறிவியல். டாக்டர் ப.க. பொன்னுசாமி. சிவகங்கை : அன்னம்
(பி) லிட், 1991
அறிவியல் மலர்கள். ஆசிரியர் கி.றி.பாலகுமார். சென்னை:
சங்கரி பதிப்பகம், 2001.
அறிவியல் கதம்பம். பி.வி.கிரி. சென்னை : அருணோதயம், 1978
அறிவியல் களஞ்சியம். சென்னை : தென்னிந்திய தமிழ்ச்
சங்கம், 1998
அறிவியல் வெளிச்சங்கள். முனைவர் மலையமான். சென்னை
: ஒளிப் பதிப்பகம், 1991
அறிவியல் வினாடி வினா ஆயிரம். தொகுப்பாசிரியர் டாக்டர்
மு.முத்துக்காளத்தி. சென்னை : கண்ணம்மாள்பதிப்பகம், 1993
அறிவியல் சிந்தனைகள். நெல்லை சு.முத்து. சென்னை :
திருவரசு புத்தக நிலையம், 2003
அற்புதமான அறிவியல் குறிப்புகள். ஜி.வி. சௌந்தரராஜன்.
சென்னை : தமிழ்ச் சோலை பதிப்பகம், 1998
உடல்நல அறிவியல். டாக்டர் ஆனைவாரி ஆனந்தன்.
சென்னை : பராசக்தி பதிப்பகம், 1987
கணிப்பொறி அறிவியல். ஆசிரியர் இராம்குமார். சென்னை:
திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம்,
1998
குடும்ப அறிவியலும் உடல் மனநலமும் சிவா. செல்வராஜ்.
சென்னை : சிவா பதிப்பகம், 1991
கோள்கள்எட்டு. ஆதனூர் சோழன். மதுரை : சிபி பதிப்பகம்,
2006
தமிழில் அறிவியல் கருத்துகள். பதிப்பாசிரியர்கள்வி.மி. ஞானப்
-பிரகாசம், க.ப. அறவாணன். சென்னை : பாரி நிலையம், 1975
தமிழில் அறிவியல் படைப்பிலக்கியம். வளர்தமிழ்ச் செல்வர்
மணவை முஸ்தபா. சென்னை : மணவை பப்ளிகேஷன், 1997
தமிழில் அறிவியல் பாடமாக்கம். ப.டேவிட் பிரபாகர்.
சென்னை : கங்¬©க புத்தக நிலையம், 1990
பெ.நா. அப்புசுவாமியின் அறிவியல் கட்டுரைகள்.
தொகுப்பாசிரியர் முனைவர் மு.வளர்மதி. சென்னை : உலகத்
தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 1995
மகிழ்வூட்டும் அறிவியல் செய்முறைகள். ஆங்கில மூலம் வி.ஜி.
குல்கர்னி, ஆர்.எம்.பகவத், வி.ஜி.கம்பீர்; தமிழாக்கம் : முனைவர்
எம். மெய்யப்பன். சென்னை : நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)
லிமிடெட், 1998
மருத்துவத் துறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள்.
ஆர்.ரவிச்சந்திரன். சென்னை : மீனாட்சி நிலையம், 1991
வளரும் அறிவியல். மதுரை: பதிப்புத்துறை, மதுரை காமராசர்
பல்கலைக்கழகம், 1983
சுற்றுச்சூழல் நூல்கள்
இந்தியச் சுற்றுச் சூழல் இதில் நமது பங்கு. ஜோரா.
சென்னை : பாவை பிரிண்டர்ஸ், 1995
இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல். தமிழில் : ப.சுப்பிரமணியம்.
சென்னை: க்ரியா, 1986
உலக மயமாக்கலும் சுற்றுச்சூழலும். அ. ரவீந்திரன்.
சென்னை : உலக சமூக மாமன்றம், 2002
சுகம் தரும் சுற்றுப்புறம் ணி.ரி.ஜி. சிவக்குமார். சென்னை :
சஞ்சீவியார் பதிப்பகம், 1998
சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு, டாக்டர். மணவை மதன்.
சென்னை : கங்கை புத்தக நிலையம், 1995
சுற்றுச்சூழல் அபாய நிலை. டாக்டர் மணவை மதன்.
சென்னை : கங்கை புத்தக நிலையம், 1998
சுற்றுச்சூழல் தூய்மை சுகம் தரும் – சோறு போடும். ஞான
-சம்-பந்தம். சி. சாத்தமங்கலம்: ராஜசெல்வி பப்ளிகேஷன்ஸ், 1992
சுற்றுச்சூழல். அருட்திரு. இன்னாசிமுத்து. வேலூர் :
சோலைத் தேனீ, 1993
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு. புதுக்கோட்டை : மாவட்ட
நுகர்வோர் குழு, 1980
சுற்றுச்சூழல். தொகுப்பு : டாக்டர் எஸ்.சீனிவாசன்.
திருச்சிராப்பள்ளி, 1990
சுற்றுச்சூழல் காப்போம். ஆர்.எஸ். சண்முகம். சென்னை
: ஸ்ரீசெண்பகா பதிப்பகம், 1980
சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வும் மாசுக் கட்டுப்பாடும் ச.
இன்னாசிமுத்து. சென்னை : வானதி பதிப்பகம், 1996
சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கள். கோ. சிவராமன். திண்டுக்கல்:
பகவதி சுற்றுச்சூழல் வளர்ச்சி நிறுவனம், 1995
சுற்றுச்சூழலும் சுக வாழ்வும். எஸ்.வி. ரமணி. சென்னை
: செந்தூரன் பதிப்பகம், 1989
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும் பெண்கல்வியும்.
எஸ்.ரகுநாதன். சென்னை : அமுத நிலையம், 1998
சுற்றுப்புறச்சூழல் விழிப்புணர்வும் நகரத் திட்டமும்.
எம்.என்.புச்; தமிழில் : என்.ஆர்.வி. பிரபு. சென்னை : ஓரியண்ட்
லாங்மன், 1993
சுற்றுப்புறத் தூய்மை. வே.தமையந்திரன். சென்னை :
அன்னை அறிவுப் பதிப்பகம், 1992
சுற்றுப்புறத் தூய்மை காப்போம். சார்லஸ் ஜோசப்.
சென்னை : சேது அலமி பிரசுரம், 1989
சுற்றுப்புறச் சூழல். சாந்தி சுந்தரம். சென்னை : மூவர்
பதிப்பகம், 1992
சுற்றுப்புறச் சூழலும் மனித மேம்பாடும். அ.ஜெய்குமார்.
சென்னை : உமா பதிப்பகம், 1992
சுற்றுப்புறச் சூழலும் பாதுகாப்பும். வா.நா.சாமி. சென்னை
: முத்துமணி பதிப்பகம், 1989
சுற்றுப்புறச் சூழலும் ஆரோக்கிய வாழ்வும். சூரியநாத்.
சென்னை : தமிழ்மணி பதிப்பகம், 1993
சுற்றுப்புறச் சூழலில் மாசுபாடுகள். கவியழகன். சென்னை
: கார்த்திக் பதிப்பகம், 1990
சூழல் உணர்வூட்டும் இயக்கம். மதுரை : ஆற்றல், சூழல் இயற்கை
வள ஆய்வுத்துறை, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், 1987
தண்ணீர் : தண்ணீர் உலகளாவிய போராட்டங்கள். எம்.ஆர்.
ராஜகோபாலன். சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 2001
தமிழக சுற்றுச்சூழல். ஜெ.பால்பாஸ்கர். திண்டுக்கல் :
நீதிபதி பகவதி சுற்றுச்சூழல் வளர்ச்சி நிறுவனம், 1990
தமிழ்நாட்டின் சுற்றுச்சூழல். தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல்
கழகம் (ஜிழிணிசி). ஞிவீஸீபீவீரீuறீ: லி. கிஸீtஷீஸீஹ் ஷிணீனீஹ் & ஞிக்ஷீ. றி.விutலீu, 1995
புண்படும் பூமி. அ.சிரில். சென்னை : அருட்கடல் அருள்
கிராமம் வெளியீடு, 1992
மனிதன், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வேதிப்பொருட்கள்.
ஆங்கில மூல ஆசிரியர் பேராசிரியர் சி.ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி;
தமிழாக்கம் : டாக்டர் என். இராஜேந்திரன். சென்னை : தமிழ்
வளர்ச்சிக் கழகம், 1993
மாசில்லாச் சுற்றுச் சூழல். நா.முகம்மது செரீபு.
மானாமதுரை : வைதேகி பதிப்பகம், 1992
வனச்சூழல் மேம்பாட்டுக் கவிதைகள். தகடூர்
வனப்பிரியன். தருமபுரி: பொதிகைப் பதிப்பகம், 2005.
வனவளமும் சுற்றுச்சூழலும். வி.ஷி.றி. முருகேசன்.
சென்னை : தமிழரசி பதிப்பகம், 1990
அகராதிகள்
அமுதசுரபி தமிழ் -_ ஆங்கில அகராதி. தொகுப்பு
கா.ப.பாரி. திருவண்ணாமலை: யமுனைப் பதிப்பகம், 1988
அறிவியல் அகராதி. பேராசிரியர் அ.கி.மூர்த்தி. சென்னை:
மணிவாசகர் பதிப்பகம், 1997
ஆனந்த விகடன் அகராதி. சென்னை : ஆனந்த விகடன்
பிரஸ், 1938
உவமைச்சொல் அகராதி. சென்னப்பட்டணம் :
ஸ்காட்டிஷ் அச்சுக்கூடம், 1872
எதுகை அகராதி. தர்மபுரி: ஸ்ரீ ராமலிங்கா பிரிண்டிங்
ஒர்க்ஸ், 1938
கடற்கரைப் பரதவர் கலைச்சொல் அகராதி. ச.
முருகானந்தம். சென்னை : ஐந்திணைப் பதிப்பகம், 1990
கணினி கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி. வளர்தமிழ்ச்
செல்வர் மணவை முஸ்தபா. சென்னை : மணவை பப்ளிகேஷன்,
1999
கலைச்சொல் அகராதி. பதிப்பாசிரியர் டாக்டர்
ஜீ.ஆர்.தாமோதரன். கோயம்புத்தூர் : கலைக்கதிர் வெளியீடு,
1985
கழகத் தமிழ் அகராதி. கழகப் புலவர் குழுவினர்
தொகுத்தது. சென்னை: திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ
சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1974
க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி. முதன்மை ஆசிரியர்
டாக்டர் பா.ரா. சுப்பிரமணியன். சென்னை: க்ரியா, 1992
செந்தமிழ் அகராதி. தொகுப்பாசிரியர் : ந.சி. கந்தையா
பிள்ளை. சென்னை : ஆசிரியர் நூற்பதிப்புக் கழகம், 1957
தமிழில் புதுமுறை அகராதி. தொகுப்பாசிரியர் :
எஸ்.நடராஜன். சென்னை : ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், 1997
தமிழ் _ பிரெஞ்சு அகராதி. றிஷீஸீபீவீநீலீமீக்ஷீக்ஷீஹ்: மினீஜீக்ஷீவீனீமீக்ஷீவீமீ ஞிமீ
லிணீ விவீssவீஷீஸீ, 1938
தமிழ்- _ ருஷ்ய அகராதி. தொகுப்பாசிரியர் :
அ.மொ.பியாதிகோர்ஸ்கி. மாஸ்கோ : பிற மொழி, இன மொழி
அகராதிகளின் அரசாங்கப் பதிப்பகம், 1960
தற்காலத் தமிழ் மரபுத்தொடர் அகராதி. சென்னை :
மொழி, 1997
மணி அகராதி. மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தாரால்
யோக்கியதா பத்திரம் அளிக்கப் பெற்ற சா.வை.ஸ்வாமி அய்யர்
தொகுத்தது. கும்பகோணம் : லெக்ஷ்மி மில் ஸ்டோர்ஸ், 1938
லிப்கோ தமிழ் – _ தமிழ் – _ ஆங்கில அகராதி. சென்னை
: லிட்டில் ப்ளவர் கம்பெனி, 1966
இலக்கிய விமர்சன நூல்கள்
ஆரண்யகாண்ட விமர்சனம். தி.சுந்தராச்சாரியார்.
மதராஸ் : எஸ். ரங்காச்சாரி, 1950
இருபதில் நவீனத் தமிழ் விமர்சனங்கள். தமிழவன்
கட்டுரைகள். பெங்களூர்: காவ்யா, 2000
ஈழத்துத் தமிழிலக்கியத் தடம் 1980-_2000 பார்வையும்
விமர்சனங்களும். கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி. சிஷீறீஷீனீதீஷீ :
விஷீஷீஸீபீக்ஷீணீஸ்ணீtலீu விணீஸீவீtலீணீஸீ றிuதீறீவீநீணீtவீஷீஸீ, 2000
தமிழில் இலக்கிய விமர்சனம். சி.சு. செல்லப்பா. விணீபீக்ஷீணீs:
எழுத்து பிரசுரம், 1974
புதுமைப்பித்தன் கதைகள்சில விமர்சனங்களும்
விஷமத்தனங்களும் வரலாற்றியல் பூர்வமான இலக்கிய ஆய்வு
விமர்சனம். தொ.மு.சி.ரகுநாதன். சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக்
ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட், 1999
விமர்சனக் கட்டுரைகள். முகம்மது Ôசமீம். கொழும்பு:
றிசானா பப்ளிஷர்ஸ், 1999
நன்றி : ரோஷா முத்தையா ஆய்வு நூலகம், சென்னை

Share.

About Author

2 Comments

Leave A Reply