தமிழில் வாசிக்க வேண்டியவை 3

1
தற்காலத் தமிழ் இலக்கியத்தில் வறுமையும் சாதியமும், ராஜ;குமார் (எச். பி)
இலக்கியத்தில் ஊர்ப்பெயர்கள், பகவதி (கே)
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, வரதராசன் (மு)
சமுதாய இலக்கியம், ரகுநாதன் (சிதம்பர.)
இலக்கிய விமர்சனம், ரகுநாதன் (சிதம்பர.)
கங்கையும் காவிhpயும், ரகுநாதன் (சிதம்பர.)
தமிழிலக்கியத்தில் மதமும் மானுடமும், கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
இலக்கியமும் கருத்து நிலையும், சிவத்தம்பி (கார்த்திகேசு
தற்காலத் தமிழ் இலக்கியம், தண்டாயுதம் (இரா)
தமிழ் முழக்கம், அப்பாத்துரை (கா)
இலக்கிய நுழைவாயில், சிவகாமி சிதம்பரனார்
இலக்கியத்துக்கு ஒரு இயக்கம், சுப்ரமணியம் (க. நா)
கலைஞனின் தாகம், தளையசிங்கம் மு
பண்டைத் தமிழர் போர் நெறி, கோவிந்தன் (கா)
தற்காலத் தமிழ் இலக்கியமும் திராவிட இயக்கச் சித்தாந்தங்களும்,
பொன்னீலன்
படைப்பாளி வாழ்க்கை இலக்கியம், மார்க்ஸ் (அ)
இலக்கியங்களிலே இன-சமயக் கலப்புகள், சிவஞானம் (ம. பொ)
ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி, நடராசா க செ
ஈழத்தில் தமிழ் இலக்கியம், கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
இடைக்கால இலக்கியங்கள்-ஒரு திறனாய்வு, முத்துராசன் (கு)
இலக்கிய அமுதம், அழகிhpசாமி (கு)
தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றுச் களஞ்சியம், விமலானந்தம் மது ச
தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றுக் களஞ்சியம் -2, விமலானந்தம் மது ச
இலக்கிய வளர்ச்சி, சுப்ரமணியம் க நா
தமிழில் அறிவியல்-அன்றும் இன்றும், சுப்புரெட்டியார்(ந)
படைப்பிலக்கியப் பாதையில் எண்பதுகளும் தொண்ணு}றுகளும்,
தயானந்தன் பிரான்சிஸ் (தி)
முகங்கள் – முகவுரைகள், இளந்தேவன்
தமிழின் அறிவியல் பாடமாக்கம், டேவிட் பிரபாகர்
அன்பு முடி, மீனாட்சி சுந்தரனார் தெ பொ
பாரதி – திரு.வி.க. நடைச் சிந்தனை, குழந்தைவேலு (இர)
இலக்கிய ஆய்வு நினைவுகள், சீனிவாசன் வி
தமிழ் நு}ல்களில் குறிப்புப் பொருள், குருசாமி ம ரா போ
தமிழ் விருந்து, சேதுப் பிள்ளை ரா பி
இலக்கிய இயல், சஞ்சீவி (ந)
இலக்கிய மலர்கள், சீநிவாசராகவன் (அ)
மறைந்து போன தமிழ் நு}ல்கள், வேங்கடசாமி (மயிலை சீனி)
இருபதாம் நு}ற்றhண்டு ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியம், மௌனகுரு (சி)
மற்றும் பலர்
இலக்கியம் என்றhல் என்ன?, சிதம்பரனார் (சாமி)
இலக்கிய விளக்கம், மாணிக்கம் ( வ சுப)
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, அருணாசலம் மு
மண்ணியல் சிறுதேர்-ஒரு மதிப்பீடு, இராசேந்திரன் (மீ)
எண்பதில் தமிழ், சுப்பிரமணியன் (ச.வே)
இலக்கியக் கொள்கை, வெல்லாக் ரெனி ஆஸ்டின் வாரன்

இலக்கிய ஒப்பாய்வுக் களங்கள், ஜhன் சாமுவேல் (ஜp)
இலக்கிய மணிமாலை, வையாபுhpப் பிள்ளை
இலக்கிய வரலாறு, சுப்பிரமணிய பிள்ளை (கா)
ஈத்துவக்கும் இன்பம், அரங்கநாதன் (ம)
சிறுவர் இலக்கிய வரலாறு, பூவண்ணன் (கோபாலகிருஷ்ணன் வே தா)
தமிழில் இலக்கிய விமர்சனம், செல்லப்பா (சி சு)
தமிழ்க் கிறித்துவ இலக்கியத்தில் சைவ – வைணவ இலக்கியத்தாக்கம்,
ஏசுதாசன் (ப.ச.)
இஸ்லாமியத் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மு. முகம்மது உவைஸ்
இஸ்லாமியத் தமிழிலக்கிய நு}ல் விவரக்கோவை, முகம்மது உவைஸ்
(ம) மற்றும் அஜ;மல்கான் (பீ மு)
இலக்கியமும் திறனாய்வும், கைலாசபதி (க)
தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறும் தத்துவப் போராட்டங்கள், முத்தையா
விமாpசனக்கலை, சுப்ரமணியம் (க. நா)
தமிழ் இலக்கியத்தில் உலகாயதம், நெடுஞ்செழியன் (சு)
தி. க. சி.யின் திறனாய்வுகள், சிவசங்கரன் (தி க)
யாhpடமும் பகையின்றி . . . *, பத்மநாபன் (நீல)
இலக்கியமும் பண்பாடும், சுந்தரமூர்த்தி இ
இலக்கணக் கருவூலம், ஆறு. அழகப்பன்
ஈழத்தில் தமிழ் இலக்கியம், கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
மத நல்லிணக்கமும் மனித நேயமும், தயானந்தன் பிரான்சிஸ் (தி)
படைப்பியல் நோக்கில் தமிழ் இலக்கியம், ஞானி
இலக்கியப் பெட்டகம், நஞ்சுண்டன்
கலாச்சாரம் எதிர்க்கலாச்சாரம் புதிய கலாச்சாரம், இரவீந்திரன் ந
தீபம் இலக்கியத் தடம், சபாநாயகம் (வே)
கிறித்துவமும் தமிழும், வெங்கடசாமி (சீனி)
நா. பிச்சமூர்த்தி கலை மரபும் மனித நேயமும், சுந்தர ராமசாமி
சில இலக்கிய ஆளுமைகள், வெங்கட் சாமிநாதன்
மறுவாசிப்பில் தமிழ் இலக்கியம், ஞானி (கே. பழனிசாமி)
நிகழ் – திறனாய்வுகள் 1,00 ஞானி மற்றும் அறிவன்
தமிழ் வளர்த்த கிறித்தவச் சான்றேhர்கள், ரவீந்திரன்(எம்.எஸ்)
மண்ணும் மனித உறவுகளும், முனைவர் கோ.கேசவன்
தமிழில் விமர்சனத் துறை சில போக்குகள், சிவசங்கரன் (தி.க)
இலக்கியச் சிந்தனைகள், கைலாசபதி ( கே)
நவீனத்துவம் – தமிழ் – பின்நவீனத்துவம், கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
சமூகப் பயன்பாட்டில் இலக்கியக் கல்வி, பத்மாவதி விவேகானந்தன்
மார்ச்சியமும் தமிழ் இலக்கியமும், ஞானி
பின்நவீனத்துவமும் அழகியலும், இரவீந்திரன்(ந)
விவாதங்கள் தொடரட்டும்…, செந்தில்நாதன்(ச)
கவிதையின் அரசியல், இந்திரன்
வனத்தின் குரல், செயப்பிரகாசம் (பா)
அவ்வை மண்ணில் பெண் எழுத்தாளர்கள், பிரம்மராஜன்,சிவகுமார்(ஆர்).
தென்னகப் பண்பு, அப்பாத்துரை (கா)
ஒரு ஜPவ நதி, பொன்னீலன்
இக்கால இலக்கியம், பத்மாவதி விவேகானந்தன்
குருதேவரின் குரல், சீநிவாசராகவன் (அ)
சமயங்கள் வளர்த்த தமிழ், வேங்கடசாமி (சீனி)

நவீனக் கதையியல் எடுத்துரைப்பியல், பஞ்சாங்கம் (க)
ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியச் செல்நெறி, சிவலிங்கராஜh (கலாநிதி எஸ்)
நிலவிலிருந்து வந்தவன், அப்துல் ரகுமான்
முத்தங்கள் ஓய்வதில்லை, அப்துல் ரகுமான்
பசி எந்தச் சாதி, அப்துல் ரகுமான்
கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியாhpன் எழுத்துக்கள், சீநிவாசராகவன் (உ)
இன்றைய இந்திய இலக்கியம், வேங்கடாச்சாhp (ஏ ஜp) , மொழி
திறனாய்வுப் பிரச்சினைகள், கைலாசபதி (க)
இலக்கியங்களில் இன உணர்ச்சி, சிவஞானம் ( ம பொ)
சுப்புடு தர்பார், சுப்புடு
மயிலை சீனி.வேங்கடசாமி ஆய்வுக் கட்டுரைகள், ராசு குமார் (மே.து)
மற்றும் சரவணன் (ப)
ஒருதுறைக் கோவை-இரண்டு, பசுபதி (ம வே)
இருசொல் – முச்சொல் அலங்காரம், பசுபதி (ம வே)
இலக்கியம் மூலம் இந்திய இணைப்பு, சிவசங்கரி
படித்திருக்கிறீர்களா, சுப்ரமணியம் (க நா)
ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டாரின் தமிழ்ப்பணி, இரவிச்சந்திரன் (இர)
வேதநாயக சாஸ்திரியாரின் இலக்கியத் திறன், மணி வளன்சே.ச (சி)
இலக்கியத்தின் இரகசியம், புதுமைப்பித்தன்
திறனாய்வு – சில புதிய தேடல்கள், முருகேசபாண்டியன் ( ந ) பதி.
மார்க்சிய அழகியல், ஞானி
இலக்கியம் மூலம் இந்திய இணைப்பு – தொகுதிகள் 2 கிழக்கிந்திய
மொழிகள்சிவசங்கரி
வரலாற்றில் தமிழர், தமிழிலக்கியம், ஞானி
அறியப்படாத தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, வேங்கடராமன் (சு)
தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒடுக்கப்பட்டோர் நிலையும் மேம்பாடும்,
பூரணச்சந்திரன் (க)
சொல்வேந்தர் சுகி. சிவம் ஒரு பன்முகப் பார்வை, துரை அங்குசாமி, தொகு
பன்முக நோக்கில் தமிழ் இலக்கியங்கள், இலட்சாராமன் (இரா), பதி
தமிழ்ஒளியின் கவிப்பயணம், சங்கை வேலவன்
தலித் இலக்கியம் – எனது அனுபவம், கண்ணன் (எம்), தொகு
தமிழக அறிவியல் வரலாறு, சுந்தரம் (இராம)
தமிழில் இலக்கிய வரலாறு, சிவத்தம்பி (கார்த்திகேசு)
அ. சீ. ரா. எழுத்துக்கள் தொகுதி 3, சீநிவாசராகவன் (அ)
புறப்பொருள் விளக்கம், கந்தையா (ந.சி)
தமிழ் இலக்கிய அகராதி, கந்தையா (ந.சி)
தமிழ் ஆராய்ச்சி, கந்தையா (ந.சி)
பிற துறை தமிழ் ஆய்வு, காசிராஜன் (இரா), மோகன் (இரா) பதிப்பாசிhpயர்
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஒன்பதாம் நு}ற்றhண்டு முறை (9ம் நு}ற்றhண்டு
முதல் 16ஆம் நு}ற்றhண்டு வரை. 22 புத்தகங்கள்) , அருணாசலம் (மு)
இலக்கியக் கட்டுரைகள், வேங்கடசாமி நாட்டார்
மக்கள் நேயச் சுயமரியாதை, கோதண்டராமன் (பொன்)
உலகத் தமிழிலக்கிய வரலாறு (கி.பி 1851-கி.பி 2000), சிவத்தம்பி (கா),
முதலியோர்
இலக்கியச் சோலை, அண்ணாதுரை (சி என்)
வரலாற்றாpஞர் வெ. சாமிநாத சர்மா நு}ல்திரட்டு-2, சாமிநாத சர்மா (வெ)
வரலாற்றாpஞர் வெ. சாமிநாத சர்மா நு}ல்திரட்டு-4, சாமிநாத சர்மா (வெ)
ஆய்வுக்கதிர் – தமிழாய்வு கடந்த காலமும் வருங்காலமும் (4
புத்தகங்கள்), சென்னை பல்கலைக் கழகம், தமிழாய்வு மன்றம்
முச்சந்தி இலக்கியம், வேங்கடாசலபதி (ஆ இரா)
தற்காலத் தமிழிலக்கியப் போக்குகள், இராமச்சந்திரன் (சோம), பதி
பிரபஞ்சன் படைப்புகள் – பன்முகப்பார்வை, பிரபஞ்சன்
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் – சிலப்பதிகாரம் (3 புத்தகங்கள்),
வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு), உரை
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் – மணிமேகலை (2 புத்தகங்கள்),
வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு) மற்றும் துரைசாமிப் பிள்ளை, உரை
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் – அகநானு}}று (3 புத்தகங்கள்),
வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு) மற்றும் வேங்கடாசலம் பிள்ளை (இரா),
உரை
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் – திருவிளையாடற் புராணம் (7
புத்தகங்கள்), வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு)
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் (16) – இலக்கணக் கட்டுரைகள்,
இலக்கியக் கட்டுரைகள், வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு)
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் (17) – சொற்பொழிவுக் கட்டுரைகள்,
வரலாற்றுக் கட்டுரைகள், வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு)
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் (18) – வேளிர் வரலாற்றின் ஆராய்ச்சி
சோழர் சாpத்திரம், கள்ளர் சாpத்திரம், வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு)
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் (19) – நக்கீரர்-கபிலர்-அகத்தியர்-
இளம்பு{ரணம், வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு)
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் (20) – நீதிநு}ல்கள், பதினெண்கீழ்க்
கணக்கு நு}ல்கள், வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு)
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் (21) – நாட்டார் நாட்குறிப்புகள்-1,
வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு)
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் (22) – நாட்டார் நாட்குறிப்புகள்-2,
வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு)
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் (23) – கல்வெட்டுகளின் குறிப்புகள்,
சாசனங்கள், வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு)
நாவலர் நாட்டார் தமிழ் உரைகள் (24) – புலமையும் பண்பும் மற்றும்
கடிதங்கள், விருத்தாசலம் (பி), பதி
ð£óகுò£˜ _ ð£óகுî£ê¡ Ë™ஷ்டிந
பாரதியின் புலமைநலம், வளன் அரசு (பா)
மகாகவி பாரதியார், –
பாரதியும் பொதுவுடைமையும், முகம்மது சொPப்
பாரதியின் போர்க்குரல், சிவஞானம் (ம பொ)
தொல்காப்பியாpலிருந்து பாரதியார் வரை, ம.பொ.சி
பாரதியார் சாpத்திரம், செல்லம்மாள் பாரதி
மறுமலர்ச்சிக் கவிஞர், விசுவநாதன் (சீனி)
பாரதி வழி, ஜPவானந்தம் ப
நாஞ்சில் நாட்டு மருமக்கள் வழி மான்மியம், தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை சி
பாரதி போற்றிய பன்னரும் உபநிடத நு}ல், ராஜு (தி சா)
பாரதி இலக்கியம், வீராசாமி (தா வே)
மகாகவி பாரதி பற்றி சோவியத் அறிஞர்கள்,
குயில் பாட்டு ஒரு மதிப்பீடு, சுப்புரெட்டியார் (ந)
பாட்டிலே பாரதி, சுப்பு (கொத்தமங்கலம்)
பாரதியம் கட்டுரைகள், மீரா
பாரதி புகழ் பரப்பிய முன்னோடிகள், மணி (பெ. சு)
பாரதிதாசன் ஒரு நோக்கு, இளங்கோ (ச. சு)
பாரதி படைத்த புதுமை, ராமநாதன் கே
பாரதியார், பிரேமா நந்தகுமார்
பாரதி போற்றிய பொpயோர்கள், சீனிவாசன் (சீனி)
பாரதி புகழ் பரப்பும் ம. பொ. சி, மணி (பெ. சு)

பாரதியும் பெண்மையும், ம.ப.பொpயசாமித் தூரன்
பாரதியும் பாட்டும், பொpயசாமித் தூரன் ம ப
கவிதைகள், பாரதிதாசன்
இளைஞர் இலக்கியம், பாரதிதாசன்
குடும்ப விளக்கு, பாரதிதாசன்
தமிழச்சியின் கத்தி, பாரதிதாசன்
தமிழியக்கம், புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்
எதிர்பாராத முத்தம், பாரதிதாசன்
இசையமுது, பாரதிதாசன்
புதுவையில் பாரதியார், ஸ்ரீ வி. எஸ.; குஞ்சிதபாதம்
மகாகவி பாரதியார், வ.ரா
என் தந்தை, திருமதி சகுந்தலா பாரதி
பாரதியைப் பற்றி ஜPவா, ப.,ஜPவானந்தம்
பாரதி ஆய்வுகள், கைலாசபதி (க)
புது நெறி காட்டிய பாரதி, கண்ணன் (ஆர் கே)
கவிக்குயில் பாரதியார், கவியோகி தவத்திரு சுத்தானந்த பாரதியார்
குயிற் பாட்டு, சுப்பிரமணிய பாரதியார்
பாரதியார் கவிதைகள், மகாகவி சி,சுப்பிரமணிய பாரதி
பாரதியாரும் சமூகசீர்திருத்தமும், மணி (பெ சு)
எண்ணத்தின் வண்ணங்கள், இளந்திரையன் (சாலை)
கவியரசர் பாரதி, அருணாசலம் (ப)
பாரதி-மறைவு முதல் மகாகவி வரை, சிவதம்பி (கா), மார்க்ஸ் (அ)
பாரதியார் பாடல்களுக்குத் தடை,
பாரதி ஆய்வுகள் சில சிக்கல்கள், விசுவநாதன் (சீனி)
பாரதியின் இந்தியா கட்டுரைகள், விசுவநாதன் (சீனி)
பாரதி களஞ்சியம், கோவேந்தன் த
இன்றைய தத்துவஞானப் போராட்டத்தில் பாரதியின் பாத்திரம், நவபாரதி
பாடும் குயில், மருதவாணனார்
தெய்வீகப் பாடல்களும் தத்துவப் பாடல்களும், பாரதியின் (மகாகவி)
பாரதி-சில பார்வைகள், ரகுநாதன்
பாரதி பாநிலை, மீனாட்சி சுந்தரனார் (கா)
பாரதி ஒரு ஞானக்கவி, சண்முக சுப்பிரமணியம் மா
பாரதியார் பெருமை, முல்லை முத்தையா தொகுத்தது
மகாகவி பாரதி நு}ற்பெயர்க்கோவை, விசுவநாதன்(சீனி)
பாஞ்சாலி சபதம், சுப்பிரமணிய பாரதி (ஸ்ரீ சி)
பாரதி நடையியல், சுந்தரமூர்த்தி (இ)
பாரதிதாசன் ஒரு புரட்சிக் கவிஞர், செல்வராசன் (மா)
பாரதி-பாரதிதாசன் கவிதை மதிப்பீடு, கனகசபாபதி (சி)
பாரதியும் அரசியலும், கேசவன் (கோ)
பாவேந்தர் பெட்டகம் (பன்முக விவரத் தொகுப்பு, பாரதி கோ
பாரதியின் காட்சி, சுப்பிரமணியம் க நா
பாரதியின் கட்டுரைச் செல்வம், விசுவநாதன் (சீனி)
குறிஞ்சித் திட்டு, பாரதிதாசன்
காதலா ? கடமையா ?, பாரதிதாசன்
பாரதிதாசன் கவிதைகள் சிறுகாப்பியங்கள், –
பாரதிதாசன் பாடல்கள், பரமசிவன் (தொ)
கனவு பூமியில் பாரதி தாசன், அறந்தை நாராயணன்
அழகின் சிhpப்பு, புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்
தமிழியக்கம், பாரதிதாசன்
பாவேந்தாpன் பகுத்தறிவு உள்ளம், மருதவாணன்
எதிர்பாராத முத்தம,; நல்ல தீர்ப்பு, பாரதிதாசன்
பாரதிதாசனோடு பத்து ஆண்டுகள், தமிழன்பன் (ஈரோடு)
பாரதியும் சங்கீதமும், விசுவநாதன் (சீனி)
பாரதியார் காட்டிய பகுத்தறிவுப் பாதை, கலியாணராமன் எஸ்.
பாரதியார் புகழ் பரப்பிய ப. ஜPவனந்தம், (அறந்தை) நாரயணன்
வி.ஓ.சி-யின் வள்ளியம்மை சாpத்திரம், திவான் (எஸ்)
பாரதி – கடந்த நு}ற்றhண்டு கவிஞன் பற்றிய ஒரு மதிப்பீடு, பார்த்திபராஜh (கே)
உலக மகாகவி பாரதி – உயர்நோக்கு, விஜயபாஸ்கரன்(வ)
பாரதியார் வரலாறு, சுத்தானந்த பாரதியார்
அமரன் கதை, விஜய பாரதி
குயில், பாரதிதாசன்
பாரதி நினைவுகள், யதுகிhp அம்மாள்
பாரதியார் விருந்து, முத்தையா (பி,எல்)
பாரதி தாpசனம், ஜPவானந்தம் (ப)
பாரதம் கண்ட பாரதி, மாணிக்கம் (வி, பி )
பாரதி ஆய்வுகள், கைலாசபதி (க)
பாரதியின் பார்வையில் நால்வருணம், பத்மாவதி விவேகானந்தன்
பாரதிதாசன் கதைப் பாடல்கள், கோவேந்தன் (த)
புது நெறி காட்டிய பாரதி, கண்ணன் (ஆர் கே)
பாரதியும் ஷெல்லியும், ரகுநாதன் (தொ. மு சி))
மகாகவி பாரதி பன்முகப் பார்வை, இரா. சந்திரசேகரன்
எது எது எது?, இளங்குமரனார் (இரா)
பாரதிதாசன் உவமைநயம், வல்லிக்கண்ணன்
கால வரிசைப் படுத்தப்பட்ட பாரதி படைப்புகள் தொகுதிகள் (1முதல்
8), விசுவநாதன் (சீனி)
பாரதியின் கவித்துவம், ஞானி
பாரதி நு}ல்கள் பதிப்பு வரலாறு, விசுவநாதன் (சீனி)
பாரதி – சில பதிவுகள், ஜெயதேவன் (வ), பதி
காpசல் காட்டின் கவிதைச் சோலை பாரதி, தொகு. இராதாகிருஷ்ணன்
(கே எஸ்),
இருண்ட வீடு – மூலமும் உரையும், பாரதிதாசன்
அழகின் சிhpப்பு – மூலமும் உரையும், பாரதிதாசன்
ï£ìஷ்ƒஷ்டிந
கோயில் இரு கோணங்கள், பாவேந்தர் பாரதி தாசன்
சிலை பேசிற்று, ரகுநாதன்
மூன்றhம் பிறை, புவியரசு
பலு}ன் ஞாநி
இரணியன் அல்லது இணையற்ற வீரன், பாரதிதாசன்
நாற்காலிக்காரர், முத்துசாமி ந
நாடகம் நான்கு, மௌனகுரு (சி)
பொன் குஞ்சு, வீராசாமி (தா. வே)
அண்ணாவின் நாடகங்கள், சி.என். அண்ணாதுரை
அழிதல் காணும் காலம், நிஜந்தன்
ஒளரங்கசீப், இந்திரா பார்த்தசாரதி
ஒளவை, இன்குலாப்
சேரதாண்டவம், பாரதிதாசன்
மீண்டும் ராமாயணம் மீண்டும் பாரதம், இளைய பத்மநாபன்
தீனிப்போர், இளைய பத்மநாபன்
ஏகலைவன், இளைய பத்மநாபன்
வேலைக்காரி, அண்ணாதுரை (சிஎன்)
பாரதம், அண்ணாதுரை (சிஎன்)
ராமானுஜர், இந்திரா பார்த்தசாரதி
இரு நாடகங்கள், சாமிநாத சர்மா
ஓர் இரவு, அண்ணா
குறிஞ்சிப்பாட்டு, இன்குலாப்
குரல்கள், இன்குலாப்
நாடகங்கள், அஸ்வகோஷ்
வெங்காயம், அண்ணாமலை (சி)

இரு நாடகங்கள், சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்
இரு நாடகங்கள், சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்
மணிமேகலை, இன்குலாப்
மாpயாதை ராமன் மதிநுட்ப நாடகங்கள், அஸ்வகோஷ்
நீதிதேவன் மயக்கம், அண்ணாதுரை (சி என்)
கிராம ராஜ;யம், சுவாமிநாதன் (கோமல்)
ஆடுகளம், முத்துசாமி (ந)
மூன்று நாடகங்கள், சுந்தர ராமசாமி
உப கதை, பிரளயன்
ஆதியிலே மாம்சம் இருந்தது, ரமேஷ் – பிரேம்
இருவர் கண்டனர், ஆர். Nடாமணி
டாக்டர் நரேந்திரன் வினோத வழக்கு, சுஜhதா
கடவுள் வந்தார், சுஜhதா
பாஞ்சாலி சபதம், பி.எஸ். ராமையா
கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன், கு. அழகிரிசாமி
தேரோட்டி மகன், பி.எஸ். ராமையா
தென்பாண்டிச் சிங்கம், கருணாநிதி (மு)
மண் சுமை, சமுத்திரம் (சு)
… கதைகள், அழகிhpசாமி (கு)
நவீன தமிழ்ச் சிறுகதைகள் (1960 – 1995), கந்தசாமி (சா)
சிறுகதைக் களஞ்சியம், சிதம்பரநாதச் செட்டியார், தொகு
பொன்னர் – சங்கர், கருணாநிதி (மு)
காpசல் காட்டுக் காதல் கதைகள் – பாமரர்களின் காதல் உலா, பாரததேவி
காலம், வண்ணநிலவன்,
வாளின் தனிமை, தமிழ்ச்செல்வன் (ச)
எண்பதுகளில் இஸ்லாமியத் தமிழ்ச் சிறுகதைகள், நத்தர்சா (ஹ மு)
இஸ்லாமியச் சிறுகதைகள், அப்துல் ரகுமான் மற்றும் பலர், தொகு.
அண்ணாவின் புதினங்கள் – பாகம் 1, அண்ணா பாpமளம், தொகு.
அண்ணாவின் புதினங்கள் – பாகம் 2, அண்ணா பாpமளம், தொகு.
அண்ணாவின் புதினங்கள் பாகம் – 3, அண்ணா பாpமளம், தொகு.
பலி, தேவிபாரதி
புதுமைப்பித்தன் கதைகள் அகலமும் ஆழமும், பொதியவெற்பன்
(வே மு)
ரஸிகன் கதைகள், ரகுநாதன் (நா)
வெண்ணிலை, வேணுகோபால் (சு)
கிருஷ்ணப் பருந்து, மாதவன் (ஆ)
மிதமான காற்றும் இசைவான கடலலையும், தமிழ்ச்செல்வன் (ச)
கன்னி, பிரான்சிஸ் கிருபா (ஜெ)
புதுமைப்பித்தனும் ஜெயகாந்தனும், வேதசகாயகுமார் (எம்)
நடந்து செல்லும் நீருற்று, ராமகிருஷ்ணன் (எஸ்)
ஒரு பனங்காட்டு கிராமம், சுயம்புலிங்கம் (மு)
வட்டத்துள், வத்ஸலா
உள்ளேயிருந்து சில குரல்கள், கோபிகிருஷ்ணன்
பின் செல்லும் குதிரை, கௌhpஷங்கர்
கண்பு{க்கும் தெரு, பாலுசத்யா
அழகர்சாமியின் குதிரை, பாஸ்கர்சக்தி
கூனன் தோப்பு, தோப்பில் முஹம்மது மீரான்
துறைமுகம், தோப்பில் முஹம்மது மீரான்
தேநீர், செல்வராஜ; (டி)
வெளியேற்றப்பட்ட குதிரை, பாவண்ணன்
மருதம், குமார் (எம் கே)
செவக்காட்டுச் சேதிகள், கழனியு{ரன்
… பொன்னியின் செல்வன் பாகம் – 1 முதல் 5 வரை, கல்கி
பாவை விளக்கு, அகிலன்
வனதேவியின் மைந்தர்கள், ராஜம் கிருஷ்ணன்
கோழி, காக்கநாடன்
கனலும் எhpமலை, ஞானி, தொகு.
நகரம், சுஜhதா
வாசிப்புக் கலை, தமிழ்நாடன்
விசும்பு, ஜெயமோகன்
சின்னம்மன் கோட்டை, முக்கனி
தமிழ் சிறுகதைகளில் இளையோர், மெய்யப்பன் (ப)
சிறுகதை களஞ்சியம், கல்கி
வீடு தேடும் படலம், கல்கி
கொங்கு நாட்டுப்புறக் கதைகள், கிருட்டிணசாமி (க)
இன்னொரு ஈடன் தோட்டம், சுகுமாரன்
குதிhpல் உறங்கும் இருள், பாப்லோ அறிவுக்குயில்
ஈழத்து அரசியல் நாவல், யமுனா ராnஜந்திரன்
சுகுண சுந்தாp சாpத்திரம், வேதநாயகம் பிள்ளை, மொழி
கதைகள், கிருஷhங்கினி
இடம், ஆபிதீன்
சிதையும் கூடுகள், ரேவதி வர்மா
நீலக்கனவு, உதயஷங்கர்
அனாந்தரம், அப்பணசாமி
எழுத வேண்டிய நாட்குறிப்பின் கடைசிப் பக்கங்கள், ஆதவன்
தீட்சண்யா
சாய்வு நாற்காலி, தோப்பில் முஹம்மது மீரான்
ஏழாம் உலகம், ஜெயமோகன்
வனகுமாரன், தர்மன் (சோ)
பனிமூட்டம், புதிய ஜPவா
சிறகுகள் முறியும், அம்பை
நவதந்திரக் கதைகள், பாரதியார்
காட்டில் ஒரு மான், அம்பை
nஜ. nஜ – சில குறிப்புகள், சுந்தர ராமசாமி
மாங்காய்த் தலை, பிச்சமூர்த்தி (ந)
குசிகர் குட்டிக் கதைகள், மாதவையா (அ)
இன்று, அசோகமித்திரன்
சுதந்தர பு{மி, இந்திரா பார்த்தசாரதி
பயாஸ்கோப், அசோகமித்திரன்
சிவசாமியின் சபதம், ராகவன் (கே எஸ்)
சத்திய சோதனை, இந்திரா பார்த்தசாரதி
கதைகள், சுப்ரமண்ய ராஜு
தந்திர பு{மி, இந்திரா பார்த்தசாரதி
வேர்ப்பற்று, இந்திரா பார்த்தசாரதி
மானசரோவர், அசோகமித்திரன்
ஆகாயத் தாமரை, அசோகமித்திரன்
கண்ணீரால் காப்போம், பிரபஞ்சன்
காலச் சுமை, ராஜ; கௌதமன்
கதைகள் தொகுதி-3, பிச்சமூர்த்தி (ந)
மரப்பாச்சி, கழனியூரன்
ம், ஷேhபா சக்தி
தலைமுறைகள், நீல பத்மநாபன்
…. ஆத்திச்Nடி கதைகள், பாரதியார்
கொன்றை வேந்தன் ஆத்திச்Nடிக் கதைகள், பு{ரணன்
…. வாடாமலர், வரதராசனார் (மு)
மேபல், ப்ரகாஷ் (தஞ்சை)
….. கதைகள், எஸ் பொ
என் கதைகள், பிச்சமூர்த்தி (ந)
கடலுக்கு அப்பால், சிங்காரம் (ப)
புயலிலே ஒரு தோணி , சிங்காரம் (ப)
தொலைகடல், உமா மகேஸ்வாp
நொpக்கட்டு, அழகிய பொpயவன்
தமிழ் நாவல் இலக்கியம், கைலாசபதி (க)
கடவுளும் மனிதனும், கணேசலிங்கன் (செ)
காpப்பு மணிகள், ராஜம் கிருஷ்ணன்
கூட்டுக் குஞ்சுகள், ராஜம் கிருஷ்ணன்
வேருக்கு நீ;ர், ராஜம் கிருஷ்ணன்
… சிறுகதைகள் தொகுதி-2, பார்த்தசாரதி (நா)
…. சிறுகதைகள் தொகுதி-1, பாhத்தசாரதி (நா)
மெர்க்குhpப் பு{க்கள், பாலகுமாரன்
பிராந்து, நாஞ்சில் நாடன்
மிதவை, நாடன் (நாஞ்சில்)
கதைகள், ராமகிருஷ்ணன் (எஸ்)
சிறுகதைகள், ஆதவன்
மூன்று விரல், முருகன் (இரா)
கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, இந்திரா பார்த்தசாரதி
கரைந்த நிழல்கள், அசோகமித்திரன்
குருதிப்புனல், இந்திரா பார்த்தசாரதி
தேகம் யாவும், அருண் சரண்யா
திராட்சைகளின் இதயம், ரூமி (நாகூர்)
18வது அட்சக்கோடு, அசோகமித்திரன்
வேதபுரத்து வியாபாhpகள், இந்திரா பார்த்தசாரதி
தண்ணீர், அசோகமித்திரன்
மும்பைச் சிறுகதைகள், அன்பாதவன் மற்றும் மதியழகன் சுப்பையா,
(தொகு.)
எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிசமும் ஃபேன்ஸி பனியனும், சாருநிவேதிதா
தோழர், ராமசாமி (தனுஷ்கோடி)
காலத்தின் ரேகை பதிந்த புதுமைப்பித்தன் கதைகள், புதுமைப்பித்தன்
பெருந்திணை, (சோலை) சுந்தரபெருமாள்
முத்திரைக் கதைகள், பிச்சமூர்த்தி
….. படைப்புகள் தொகுதி ஒன்று, டானியல் (கே)
புலமும் புறமும் சிறுகதைகள், கிறிஸ்hpயன் (மா கி)
பீக்கதைகள், பெருமாள்முருகன்
மகாமுனி கதைத் தொகுதி ஒன்று, பிரேம்-ரமேஷ்
கொhpல்லா, சோபாசக்தி
கடவுளும் கந்தசாமிப்பிள்ளையும் (சாதி-மத நையாண்டிச் சிறுகதைகள்),
புதுமைப்பித்தன்
இது மிஷின் யுகம் (சமூக விமர்சன சிறுகதைகள்), புதுமைப்பித்தன்
சாப விமோசனம் (பெண்ணியச் சிறுகதைகள்), புதுமைப்பித்தன்
ஞானக்குகை (மாய மர்மச் சிறுகதைகள்), புதுமைப்பித்தன்
புகழ் பெற்ற மூன்று கதைகள், சண்முகம் (ஆர் எஸ்), பதி.
புதிய நந்தன் (சமூக-அரசியல் வரலாற்று சிறுகதைகள்), புதுமைப்பித்தன்
துன்பக் கேணி (குறு நாவல்கள்), புதுமைப்பித்தன்
காகித உறவு, சமுத்திரம் (சு)
உறுபசி, ராமகிருஷ்ணன் (எஸ்)
பிதிரா, கோணங்கி
ஜPவனாம்சம், செல்லப்பா (சி சு)
பொய்த் தேவு, சுப்ரமணியம் (க.நா)
மாணிக்க வீணை, ஸ்வாமிநாத ஆத்ரேயா
ஒற்றன், அசோகமித்திரன்
கொல்லனின் ஆறு பெண்மக்கள், கோணங்கி
ஒரு தலித் ஒரு அதிகாhp ஒரு மரணம், பஞ்சாங்கம் (க)
கொங்கு நாடோடிக் கதைகள்-1, ஞானசேகரன் (தே), பதிப்பாசிhpயார்
தஞ்சை நாடோடிக் கதைகள், ப்ரகாஷ் (தஞ்சை)
பதவி, பிரபஞ்சன்
குமாரசாமியின் பகல் பொழுது, பிரபஞ்சன்
கள்ளழகர், செயப்பிரகாசம் (பா)
ஆனால் இது அவனைப் பற்றி குறுநாவல் தொகுப்பு, உதயசங்கர்
புதிய காளி பெண் எழுத்தாளர்கள் சிறுகதைகள்-2005, ஞானி, தொகுப்பு
அசோகமித்திரன் கதைகள், அசோகமித்திரன்
கூகை, தர்மன் (சே)
கனவுப் புத்தகம், சாணக்யா (nஜ.பி)
நிழல்முற்றம், பெருமாள் முருகன்
கதைகள், புதுமைப்பித்தன்
படிக்க வேண்டிய பாரதியார் கதைகள் (இரண்டாம் தொகுப்பு),
சுப்பிரமணிய பாரதியார்
படிக்க வேண்டிய பாரதியார் கதைகள் (முதல் தொகுப்பு), சுப்பிரமணிய
பாரதியார்
திக்கற்ற இரு குழந்தைகள், மாதவய்யா (அ)
ஏழுதலை நகரம், ராமகிருஷ்ணன் (எஸ்)
நாளைக்கு மழை பெய்யும், போப்பு
பயாஃப்ராவை நோக்கி
(நைஜPரியா) ் புச்சி யெமசெட்டா தமிழில் இரா.நடராசன்
கூகிவாதினுய்கோ – தமிழில் இரா.நடராசன்
பெடரிக் டக்ளஸ் என்னும் கருப்பு அமெரிக்க அடிமையின் சுயசரிதை
– தமிழில் இரா.நடராசன்
ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி, சமுத்திரம் (சு)
உயிர்த்தேன், ஜhனகிராமன் (தி)
வாடா மல்லி, சமுத்திரம் (சு)
அ.முத்துலிங்கம் கதைகள், முத்துலிங்கம். அ
ஊருக்கு நு}றுபேர், ஜெயகாந்தன்
பஞ்சும் பசியும், ரகுநாதன்
பசித்த மானிடம், கரிச்சான் குஞ்சு
பிரளயம், ஜெயகாந்தன்,
தி.ஜhனகிராமன் படைப்புகள் தொகுதிகளில், ஜhனகிராமன் (தி)
தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள், விந்தன்
மின்சாரப்பூ, (மேலாண்மை) பொன்னுசாமி
ஆகாயச் சிறகுகள், (மேலாண்மை) பொன்னுசாமி
இன்னொரு மனிதன், கந்தசாமி (சா),
ஈரம் கசிந்த நிலம், ரவீந்திரன் (சி ஆர்),
தொலை கடல், உமா மகேஸ்வரி
காகித மலர்கள், ஆதவன்
மாறி மாறிப் பின்னும், ராஜம் கிருஷ்ணன்
அச்சமே நரகம், (மேலாண்மை) பொன்னுச்சாமி
இதய ராணிகளும் இஸ்பேடு ராஜhக்களும், ஜெயகாந்தன்
வாழ்விலே ஒரு முறை, ஜெயமோகன்
சந்திரக் கற்கள், தாமரை
சரயூ, அருணன்
இரண்டாம் ஜhமங்களின் கதை, சல்மா
தாய்மதி, பொன்னுச்சாமி (மே)
மாலை மயக்கம், ஜெயகாந்தன்
கரிக்கோடுகள், ஜெயகாந்தன்
கோகிலா என்ன செய்து விட்டாள், ஜெயகாந்தன்
உதயம், ஜெயகாந்தன்
ரிஷி மூலம், ஜெயகாந்தன்

கலைவெளி மீதில், அண்ணாமலை (சி)
கடலோர வீடு, பாவண்ணன்
தொலைந்து போனக் கோப்புகள், சுப்ரபாரதி மணியன்
இரவுக்கு முன்பு வருவது மாலை, ஆதவன்
கனாக் காலம், ஞானி
ரப்பர், ஜெய மோகன்
வேல ராமமூர்த்தி கதைகள், ராமமூர்த்தி
சிலுவைராஜ; சரித்திரம், ராஜ; கௌதமன்
பெண்ணின் பரிசு, லஷ்மி
கோபல்ல கிராமத்து மக்கள், ராஜநாராயணன் (கி)
உமா மகேஸ்வாp, மரப்பாச்சி
ஜெயகாந்தன் நாவல்கள் (1 முதல் 5 வரை), ஜெயகாந்தன்
இரவின்குரல், சா. கந்தசாமி
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் 1, 2, ஜெயகாந்தன்
அசோகமித்திரன் சிறுகதைகள் 1, 2, அசோகமித்திரன்
விஷ்ணுபுரம், ஜெயமோகன்
பனி மனிதன், ஜெயமோகன்
திசைகளின் நடுவே, ஜெயமோகன்
ஆயிரம் கால் மண்டபம், ஜெயமோகன்
மண், ஜெய மோகன்
சர்வதேசக் கதைகள், கந்தசாமி (சா)
வேலையற்றவன், கந்தசாமி (சா)
பத்hpநாத், கந்தசாமி (சா)
பின்னுக்கு முன்னாக, கந்தசாமி (சா)
காந்தகுமாhp, கந்தசாமி (சா)
கோணல்கள், கிருஷ்ணமூர்த்தி
முடிவின் தொடக்கம், கந்தசாமி (சா)
சாயாவனம், கந்தசாமி ( சா )
அவன் ஆனது, சா. கந்தசாமி
தக்கையின் மீது நான்கு கண்கள், கந்தசாமி (சா)
வானம் வசப்படும், பிரபஞ்சன்
மானுடம் வெல்லும், பிரபஞ்சன்
இன்பக் கேணி, பிரபஞ்சன்
இருட்டின் வாசல், பிரபஞ்சன்
நேற்று மனிதர்கள், பிரபஞ்சன்
பூக்கள் நாளையும் மலரும், பிரபஞ்சன்
மகாநதி, பிரபஞ்சன்
விட்டு விடுதலையாகி, பிரபஞ்சன்
திரை, பிரபஞ்சன்
நீலநதி, பிரபஞ்சன்
முதல் மழைத்துளி, பிரபஞ்சன்
கூந்தல், ஜெயமோகன்
புதுமைப்பித்தன் கதைகள், புதுமைப்பித்தன்
மலைக்கள்ளன், நாமக்கல் கவிஞர்
பிரதாப முதலியார் சாpத்திரம், வேதநாயகம் பிள்ளை
பள்ளிகொண்டபுரம், நீலபத்மநாபன்
தியாக பூமி, கல்கி
சுழலில் மிதக்கும் தீபங்கள், ராஜம் கிருஷ்ணன்
மலர்கள், ராஜம் கிருஷ்ணன்
பாதையில் பதிந்த அடிகள், ராஜம் கிருஷ்ணன்
அலைவாய்க் கரையில், ராஜம் கிருஷ்ணன்
குறிஞ்சித்தேன், ராஜம் கிருஷ்ணன்
ரோஜh இதழ்கள், ராஜம்கிருஷ்ணன்
சேற்றில் மனிதர்கள், ராஜம் கிருஷ்ணன்
வேருக்கு நீர், ராஜம் கிருஷ்ணன்
உத்தர காண்டம், ராஜம்கிருஷ்ணன்
சமுதாய வீதி, நா. பார்த்தசாரதி
நிசப்த சங்கீதம், நா. பார்த்தசாரதி
ஆத்மாவின் ராகங்கள், நா. பார்த்தசாரதி
கற் சுவர்கள், நா. பார்த்தசாரதி
மணிபல்லவம், நா. பார்த்தசாரதி
சாயங்கால மேகங்கள், நா. பார்த்தசாரதி
மூலக்கனல், நா. பார்த்தசாரதி
குறிஞ்சி மலர், நா. பார்த்தசாரதி
பொன் விலங்கு, நா. பார்த்தசாரதி
சத்தியவெள்ளம், நா. பார்த்தசாரதி
மூவரைவென்றhன், நா. பார்த்தசாரதி
அம்மா வந்தாள், ஜhனகி ராமன் (தி)
மோக முள், ஜhனகிராமன் (தி)
நளபாகம், தி. ஜhனகிராமன்
மரப்பசு, தி. ஜhனகிராமன்
அன்பே ஆரமுதே, தி. ஜhனகிராமன்
உயிர்த்தேன், தி. ஜhனகி ராமன்
மலர் மஞ்சம், தி. ஜhனகிராமன்
செம்பருத்தி, தி. ஜhனகிராமன்
சுந்தாp, வ.ரா
கோதைத் தீவு, வ.ரா
ஜெயகாந்தன் குறுநாவல்கள் 1, 2, 3, ஜெயகாந்தன்
ரிஷி மூலம், ஜெயகாந்தன்
குருபீடம், ஜெயகாந்தன்
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள், ஜெயகாந்தன்
காற்று வெளியினிலே, ஜெயகாந்தன்
ஜய ஜய சங்கர, ஜெயகாந்தன்
அந்த அக்காவைத்தேடி, ஜெயகாந்தன்
ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம், ஜெயகாந்தன்
சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு, ஜெயகாந்தன்
யாருக்காக அழுதான்?, ஜெயகாந்தன்
கங்கை எங்கே போகிறhள்?, ஜெயகாந்தன்
மூங்கில் காட்டு நிலா, ஜெயகாந்தன்
ஊருக்கு நு}றுபேர், ஜெயகாந்தன்
ஒவ்வொரு கூரைக்கும் கீழே, ஜெயகாந்தன்
கரிக்கோடுகள், ஜெயகாந்தன்
பிரளயம், ஜெயகாந்தன்
உன்னைப்போல் ஒருவன், ஜெயகாந்தன்
கழுத்தில் விழுந்த மாலை, ஜெயகாந்தன்
கரு, ஜெயகாந்தன்
ஒரு மனிதனும் சில எருமை மாடுகளும், ஜெயகாந்தன்
எங்கெங்கு காணினும், ஜெயகாந்தன்
பாவம் இவள் ஒரு பாப்பாத்தி, ஜெயகாந்தன்
காத்திருக்க ஒருத்தி, ஜெயகாந்தன்
பாரீஸுக்குப் போ, ஜெயகாந்தன்
இல்லாதவர்கள், ஜெயகாந்தன்
ஆயுத பூசை, ஜெயகாந்தன்
வாத்தியார், nஜக்கப் (ஆர் எஸ்)
பெண்மை எங்கும் வாழ்க, தனுஷ்கோடி ராமசாமி
சித்திரக் கூடு, இந்திரா
உதவும் கரங்கள், மணிகண்டன்
வேரடிமண், முத்து (சி எம்)
குறுநாவல்கள்-1.2, திலகவதி
கு.ப.ரா எழுத்துகள், கு.ப.ரா
கூட்டாஞ்சோறு, வேல ராமமூர்த்தி
சத்திய ஆவேசம், சமுத்திரம் (சு)
ரெயினீஸ் ஐயர் தெரு, வண்ண நிலவன்
கன்னிவாடி, க.சீ. சிவகுமார்
சரஸ்வதி களஞ்சியம், மொழி. விஜய பாஸ்கரன்
அப்பாவும் அம்மாவும், கந்தர்வன
சக்கரம் நிற்பதில்லை, ஜெயகாந்தன்
பாட்டிமார்களும் பேத்திமார்களும், ஜெயகாந்தன்
கை விலங்கு, ஜெயகாந்தன்
குறத்தி முடுக்கு, நாகராஜன் (ஜp)
கலாமோகினி இதழ் தொகுப்பு,
சிட்டி (பெ. கோ சுந்தரராஜன்) ப. முத்துக்குமாரசுவாமி (தொகு),
ஊர்ச்சோறு ( சிறுகதைத் தொகுப்பு ), அபிமானி
தேநீர் இடைவேளை, சுப்ரபாரதி மணியன்
புது வீடு புது உலகம், அழகிரிசாமி (கு)
வல்லிக்கண்ணனின் சிறப்புச் சிறுகதைகள்,
கிராமியக் கதைகள், ராஜநாராயணன் (கி)
பச்சை இருளனின் சகா பொந்தன்மாடன், ஷைலஜh ( கே. வி) தொகு
கிராமங்களின் கதை, செயபிரகாசம் (ப)
தாத்தா சொன்ன கதைகள், ராஜநாராயணன் (கி)
கதைகள், தமிழ்ச்செல்வன்
மனசு, (சோலை) சுந்தரபெருமாள்
சிறுகதைகள், பாவண்ணன்
ரோஸ், நடராசன் (இரா)
நாளை மற்றுமொரு நாளே . . ., நாகராஜன் (ஜp)
கறிச்சோறு, முத்து (சி, எம்)
புது யுகம் பிறக்கிறது, தளையசிங்கம் (மு)
மீனின் சிறகுகள், பிரகாஷ் (தஞ்சை)
இந்த நு}ற்றhண்டுச் சிறுகதைகள், விட்டல் ராவ், அழகியசிங்கர் (தொகு)
தாமரை கதைகள், மகேந்திரன் (சி)
மண் உருவங்கள், சுந்தரபெருமாள் (சோலை)
ஏசுவின் தோழர்கள், இந்திரா பார்த்தசாரதி
பொய்க்கால் குதிரை, செல்வராஜ; (டி)
ஜட்கா வண்டி, முத்து (சி, எம் )
அழகிhpசாமி கதைகள், அழகிhpசாமி (கு)
வோpல் பழுத்த பலா, சமுத்திரம் (சு)
கனவில் உதிர்ந்த பூ, நாறும்பூநாதன் (இரா)
வாடிவாசல், செல்லப்பா ( சி சு )
அப்பாபிள்ளை அம்மாபிள்ளை, இராஜநாராயணன்(கி)
பறளியாற்று மாந்தர், அரங்கநாதன் (எம்)
உலகப் புகழ் பெற்ற நாவல்கள், சுப்பிரமணியம் ( க.நா )
வேல ராமமூர்த்தி கதைகள், வேல ராமமூர்த்தி
தலித் சிறுகதைகள், இதயவேந்தன் (விழி, பா)
சென்னை சிறுகதைகள்,
ஆத்தங்கரை ஓரம், இறையன்பு
இடாகினிப் பேய்களும், கோபி கிருஷ்ணன்
அழியாச்சுவடு, சு{ரியகாந்தன்
அந்த அக்காவைத் தேடி, ஜெயகாந்தன்
ஆத்திச்Nடி கதைகள், பாரதிதாசன்
ஏலேய், பூமணி
உயிர்ச்சுழி, பாரதிபாலன்
புயலுள்ள நதி, ஜெயப்பிரகாசன் ( பா )
கூந்தப்பனை, வேணுகோபால் (சு)
பால காந்தம், லஷ்மண பெருமாள்
உயிhpயக்கம், சச்சிதானந்தம் (கி. அ)
அம்மாவின் அத்தை, சச்சிதானந்தம் (கே ஏ)
மானிட வாழ்வு தரும் ஆனந்தம், கோபிகிருஷ.;ணன்
பத்தொன்பதாம் நு}ற்றhண்டில் தமிழ் இலக்கியம், சீனிவேங்கடசாமி
(மயிலை)
மன அலைகள், ராஜம்மா ( சி,ஆர் )
ஜPவ nஜhதி, வெங்கட்ராhம் (எம் வி)
சந்திhpகையின் கதை, மகாகவி பாரதியார்
நாட்டுப்புறக் கதைகள், ராஜநாராயணன் (கி)
பிஞ்சுகள், ராஜநாராயணன் (கி)
தேட்டம், அபிமானி
செவ்வானம், வல்லிக்கண்ணன்
தாகம், சின்னப்ப பாரதி (கு)
தலைமுறை மாற்றம், சின்னப்ப பாரதி
தலைமுறை மாற்றம் பாகம் – 1, சின்னப்ப பாரதி
கடம்பவனம், அருணன்
மானாவாhpப்பூ, பொன்னுசாமி
தழும்புகள் காயங்களாகி , பாமா
கருக்கு, பாமா
சங்கதி, பாமா
கம்பாநதி, வண்ணநிலவன்
ஒரு புளியமரத்தின் கதை, சுந்தர ராமசாமி
இன்பக்கனவு, சொர்ண சரவணன் (வீ சி)
20 -ஆம் நு}ற்றhண்டு புதுவை கதைகள் பகுதி -2, பிரபஞ்சன் –
பாரதி வசந்தன்
20 -ஆம் நு}ற்றhண்டு புதுவை கதைகள் பகுதி -1, பிரபஞ்சன் –
பாரதி வசந்தன்
வேலையற்றவன், கந்தசாமி (சா)
ஓம நதி, ராnஜந்திரன் (ம)
வண்டல், (சோலை) சுந்தர பெருமாள்
நதி மூலம், விட்டல் ராவ்
ந.பி. கதைகள் பகுதி -1,2, பிச்சமூர்த்தி (என்)
தில்லானா மோகனாம்பாள், (கொத்தமங்கலம்) சுப்பு
கொட்டு மேளம், ஜhனகிராமன் (தி)
கோதை சிhpத்தாள், சுப்பிரமணியம் (க.நா.)
உப பாண்டவம், ராமகிருஷ்ணன் (எஸ்.)
பா. செயபிரகாசம் கதைகள் பகுதி -2,
பூமணி கதைகள், பூமணி
ம. அரங்கநாதன் கதைகள், அரங்கநாதன் (ம)
குறுநாவல்கள் பகுதி -1,2, அசோகமித்திரன்
சிறந்த தமிழ்ச் சிறுகதைகள், விட்டல் ராவ்
மாய நதிகள், ஸ்டெல்லா புரூஸ்
பிறகு, பொன்மணி
செந்நெல், சுந்தரபெருமாள்
கோணல்கள், கிருஷ்ணமூர்த்தி நா
தொலைந்து போனவர்கள், கந்தசாமி (சா)
சு{hpய வம்சம், கந்தசாமி சா
மின்னல் பூக்கள், திலகவதி
கரிசல், பொன்னீலன்
உயரப்பறத்தல், வண்ணதாசன்
ஒரு குடும்பத்தின் கதை, கணேசலிங்கன் செ
சாயத்திரை, சுப்ரபாரதிமணியன்

புதிய தாpசனங்கள் பாகம் -(1, 2, 3 பாகங்கள்), பொன்னீலன்
பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள், சு. சமுத்திரம்
இனி புதிதாய் . . ., எம்.வி. வெங்கட்ராம்
காதுகள் – எம்.வி. வெங்கட்ராம்
தீக்குக் கனல் தந்த தேவி, திலகவதி
ஞானக்கூத்து, அரங்கநாதன் மா
தமிழக நாட்டுப்புறக் கதைகள், ச. முருகானந்தம்
வீடு பேறு, மா. அரங்கநாதன்
நோக்காடு , அபிமானி
தரையைத் தொடும் வானம், மாதவன் (சேனையின்)
வெள்ளை மாடு, தங்கர் பச்சான்
கடை, தேனி சீருடையான்
வாக்குமூலம், நகுலன்
தாமிரபரணி கதைகள், வண்ணநிலவன்
ஒரு கூண்டுக் கிளிக்கு சிறகு முளைக்கிறது, சுகுமாரன்
உண்மையின் ஊர்வலங்கள், இராமமூர்த்தி பா
கற்பக விருட்சம், அழகிhpசாமி கு
நெல்லுச்சோறு, தமிழ்ச் செல்வன் (ச) (தொகுப்பாசிரியர்)
சிறு பொறி, தாசன் (என் ஆர்)
தமிழ்ச் சிறுகதைகளில் காந்தியத் தாக்கம், சாந்தா ஆப்தே (ந)
ஆகாயப்பந்தல், சங்கர நாராயணன் (எஸ்)
புதிய ரோஜh, கு. அழகிhpசாமி
இதயநாதம், ந. சிதம்பரசுப்ரமணியம்
தேரோடும் வீதி, பத்மநாபன் (நீல)
ஓ, மனிதா *, விந்தன்
அடிமைகள், கே. டானியல்
அன்பளிப்பு, அழகிhp சாமி
இரவுகள் உடையும், Nhpயதீபன்
நாளை வரும், தேவபாரதி
கொக்குகள் பறந்து போய்விட்டன, ஜp. காசிராஜன்
பனித்துளி, சண்முக சுந்தரம் (ஆர்)
வெயிலோடு போய் . . ., ச. தமிழ்ச்செல்வன்
மண்ணை மீறும் விதைகள், வேல. இராமமூர்த்தி
வெளியில் ஒருவன், ராமகிருஷ்ணன் (எஸ்)
மலாpனும் மெல்லியது, கல்லை ஆ. துரை
தவம், வனமாலிகை
கற்றது குற்றமா?, வ ரா
வாழ்க்கை விநோதங்கள், வ ரா
கல்மரம் . . ., திலகவதி
இங்கிருப்பதும் அதுதான், தாசன் (என் ஆர்)
லங்காபுhp ராஜh, பிரமிள்
பொய்மையின் நிழலில், கணேசலிங்கன் செ
விடுதலையா?, வரதராசன் (மு)
கள்ளோ? காவியமோ?, – மு. வரதராசனார்
சிhpக்கவில்லை, அழகிhpசாமி(கு)
தர்மம், வண்ணநிலவன்
மண்ணுலகத்து நல்லோசைகள், தி.சா. ராஜு
க்ஷணப்பித்தம், ரகுநாதன்
ரகுநாதன் கதைகள், ரகுநாதன்
கன்னிகா, ரகுநாதன்
கமலம், ஜhனகி ராமன் (தி)
சொத்து, தெணியான்
தமிழ்நாட்டுப் பழங்கதைகள், கோவிந்தன்(வை)
சந்திர கிரகணம், த.நா.குமாரஸ்வாமி
காpச்சான் குஞ்சு கதைகள், காpச்சான் குஞ்சு
காட்டாறு, ராஜு (தி சா)
எங்கிருந்தோ வந்தான், ராஜு(தி.ச)
புhpயாத புதிர், nஜhதிர்லதா கிhpஜh
பொழுது புலர்ந்தது, வெங்கட்ராம்(எம்.வி)
பாவப்பட்ட ஜPவன்கள், ஜெயந்தன்
ஒரு ஊhpல் ரெண்டு மனிதர்கள், பிரபஞ்சன்
வாழ்விலே ஒரு முறை, அசோகமித்திரன்
தர்மம், வண்ணிநிலவன்
மற்றவர்கள், விட்டல்ராவ்
இன்று, அசோகமித்திரன்
தந்தைக்காக, அசோகமித்திரன்
இவர்கள், நகுலன்
புதுமைப்பித்தனின்ன துரோகம், ஆதவன்
வேள்வித் தீ, வெங்கட்ராம் (எம் வி)
ஒரு பெண் போராடுகிறhள், வெங்கட்ராம் (எம் வி)
நித்தியக்கண்ணி – வெங்கட்ராம் (எம் வி)
ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி, சமுத்திரம்(சு)
சமவெளி, வண்ணதாசன்
கடல்புரத்தில், வண்ணநிலவன்
சிறு கதை மஞ்சாp, ஸ்ரீ வையாபுhpப் பிள்ளை
சம்பத்து, எஸ்.வி.வி
பசித்த மானுடம் – கரிசான் குஞ்சு
லச.ரா.சிறுகதைகள்
அபிதா – ல.ச.ரா.
மௌனி சிறுகதைகள் – (தொகுப்பு)
நாகம்மாள் – ஆர்.ஷண்முகசுந்தரம்
பாலித்தின் பைகள் – இரா. நடராசன்
ஆயிஷh – இரா. நடராசன்
மதி எனும் ஒரு மனிதனின் மரணம் குறித்து – இரா. நடராசன்

வால்கா முதல் கங்கைவரை – ராகுலசாங்கிருத்தியாயன்
நாட்டுப்புற இலக்கிய வரலாறு, சண்முக சுந்தரம் (சு)
தமிழர் நாட்டு விளையாட்டுகள், பாலசுப்பிரமணியம் இரா
கட்டபொம்மு கூத்து, வானமாமலை (நா)
கான்சாகிபு சண்டை, வானமாமலை நா
ஐவர் ராசாக்கள் கதை, வானமாமலை நா
வெள்ளைக்காரன் கதை, பெருமாள் (ஏ என்)
உயிர் இனங்களும் பழமொழிகளும், கே.எஸ்.லட்சுமணன்
கதைப்பாடல்களும் சமூகமும், கேசவன் (கோ)
அருZசலேசர் மீது வண்ணமும் தாது வருஷத்து காpப்புக் கும்மியும்,
ஸ்ரீனிவாசன் என்
நாட்டார் வழக்காற்றியல் கள ஆய்வு, லு}ர்து தே
கணியான் கூத்து, பாலசுப்பிரமணியன் இரா
தமிழர் வீரவிளையாட்டுகள், அருணாசலம் (அ)
தமிழில் கதைப் பாடல், பெருமாள் (அ. நா)
மங்கல தேவி கண்ணகி கோட்டம், இராமசாமி துளசி
என்றும் வாழும் தெருக்கூத்து, –
மக்கள் சொல்லும் நாட்டுப்புறக் கதைகள், முருகானந்தம் ச
அழகுத்தேவர் கதைப்பாடல், முருகானந்தம் (ச)
ஆரவல்லி Nரவல்லி மாதரவல்லி கதைப்பாடல், முருகானந்தம் (ச)
மன்னான் சின்னாண்டித் தேவர் கதைக்பாடல், முருகானந்தம் ச
காட்டு மலர்கள், சண்முக சுந்தரம்
வரப்பு வெளியில் றெக்கை ரெண்டு, முத்துமாhp ஓம்
நாட்டுப்புறக் கதைகள், ராஜநாராயணன்
கொங்கு நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், க. கிருட்டினசாமி
நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், அழகப்பன் ஆறு
நாட்டுப்புற மண்ணும் மக்களும், குணசேகரன் (கே. ஏ)
பகல் வேடம், சேகர் (சோ)
கோவில் சார்ந்த நாட்டார் கலைகள், பெருமாள் (அ. கா)
இந்திர விழா என்னும் நாற்று நடவுத் திருவிழா, ஞானசேகரன் (தே)
ஜPவா தொகுத்த பழமொழிகள், ஜPவபாரதி (கா)
தெருப்பாடகன் தெம்மாங்கு, சங்கை வேலவன் என்கிற மு, வேலுச்சாமி
அழகன் பெருமாள் கதை, நிர்மலா தேவி (சு)
ஒப்பாhp உலகம் பழைய மொழிகள், சிவல் குளம் அச்சா. (ஏ. சா.
குருசாமி)
தன்னனானே, சண்முகசுந்தரம் (எஸ்)
கலகக் காரர்களும் எதிர்க்கதையாடல்களும், தர்மராஜ் (டி) சுப்பையா
(எம்)இ காம்ப்
வாய்மொழி வரலாறு, அரசு (வி), பார்த்திப ராஜh (கே)
அண்ணன்மார் சுவாமி கதை (எளிய பாடல் வடிவில்)-1, லீலா (எஸ்)
தமிழர் திருமணம், தேவநேயப் பாவாணர்
நாட்டுப்புறப் பாடல் களஞ்சியம் 11 தொகுதிகள், இராமநாதன் (ஆறு)
நாட்டுப்புறப் பாடல் களஞ்சியம், முனைவர் சீ.மெய்யப்பன்
நாட்டுப்புறக் கலைகள், இராமநாதன் (அரு)
நாட்டுப்புற கலைகள், தொகு ( வெங்கடாசலபதி ), வானமாமலை ( என்
)
நாட்டுப்புறவியல் கட்டுரைகள், nஜம்ஸ் மாpய ஆரோக்கியம் (த)
ஊர் தீப வழிபாடும் விளக்கமும்,
தமிழக தெம்மாங்கு பாடல்கள், வரதராஜன் (மா)
உடுமலை வட்டார நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், சு. சுப்பிரமணியன்
நாட்டுப்புற வழிபாட்டு மரபுகள், முனைவர் இரா. சந்திரசேகரன்
படகுமொழிப் பழமொழிகள், ஆல்துரை ( இரா கு )
நலங்கூறும் பாடல்கள் நல்லோர் பழமொழிகள், தனபாலன் ( கோ )
நாட்டுப்புறவியல் கோட்பாட்டுப் பார்வைகள், இராமநாதன் (அரு)
நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் ( விளையாட்டுப் பாடல்கள் ), பிச்சைப்பிள்ளை
( சாமி )
நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் ( தொழில் பாடல்கள் ), பிச்சைப்பிள்ளை ( சாமி )
அருள்மிகு அங்காளம்மன் வரலாறும் வழிபாடும், பொன்னுசாமி ( அ )
திருநெல்வேலியில் திரௌபதை மானபங்கப்படுத்தப்பட்டபோது …,
இராமசுவாமி ( மு )
தமிழ் மண்ணின் சாமிகள், மணா
நாட்டார்சாமிகள், அரசு (வீ) மறறும் பார்த்திபராஜh (கி)
பொங்குதே கண்ணீரு, அன்புமீனாள் (பழ)
நாட்டுப்புறக் கதைகளும் நாடக ஆக்கமும், குணசேகரன் (கே ஏ)
புதுவழியில் முதுமொழிகள், ஆண்டி (ஆ)
தெருக்கூத்து நடிப்பு, இராமசுவாமி (மு)
தெருக்கூத்து நிகழ்த்துப்பனுவல், கோ. பழனி
தமிழர்கள் மறந்ததும் மறக்காததும், மணா
கலகக்காரர்களும் எதிர்க் கதையாடல்களும், தருமராஜ; ( டி )
நாட்டார் வழக்காற்றியல் கோட்பாடுகள், லுhர்து ( தே )
நரபலி – தெய்வங்கள் திருவிழாக்கள், பழமலய் ( த )
தஞ்சைக் கூத்து மரபுகள், இராமானுஜம் (சே) மற்றும் பலர்
நாட்டார் சொல்கதைக் களஞ்சியம், பாரத தேவி, தொகு.
நாட்டுப்புற இலக்கியத்தியத்திற்கு இஸ்லாமியரின் பங்களிப்பு, அழகப்பன்
(ஆறு)
நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, சக்திவேல் (சு)
தமிழ் மண்ணின் மரபுக் கலைகள், குணசேகரன் (கரு. அழ)
நாட்டுப்புற இசைக்கலை, குணசேகரன் (கே.ஏ)
தமிழர் பண்பாட்டுத் தளத்தில் சடங்குகள், nஜhதிராணி (க.அ)
நாட்டுப்புற இசை-சில வரலாற்றுக் குறிப்புகள், nஜhதிராணி (க.அ)
நாட்டுப்புறவியலும் கோட்பாடுகளும், நாகலிங்கம் (ஆ) பதிப்பாசிhpயர்
நாட்டுப்புறவியல் கோட்பாட்டுப் பார்வைகள், பக்தவச்சல ரெட்டி (என்)
பதி
கொலைக்களங்களின் வாக்குமூலம் நந்தன், காத்தவராயன், மதுரைவீரன்,
முத்துப்பட்டன், அருணன்
சனங்களின் சாமிகள் கதை, பெருமாள் (அ கா)
நாட்டுப்புறக் கதைகள், ராஜநாராயணன் (கி)
சனங்களின் சாமிகள், தருமராஜன் (டி)

இந்திய வரலாற்றுக் களஞ்சியம், டி.எம். சௌந்தரராஜன்
இந்தியாவில் முகலாயாpன் ஆட்சி-11, எட்வர்ட்ஸ்
இந்திய சுதந்திரப் போரும் கப்பற்படை எழுச்சியும், பரமேஸ்வரன்
(பி.ஆர்)
விடுதலைப் போhpல் தமிழகம் தொகுதி 2, சிவஞானம் (ம பொ)
சோழர் வரலாறு, பிள்ளை ( கே கே )
இந்திய வரலாறு ( கி பி 1526 முதல் ) (2 புத்தகங்கள்), வேலாயுதம்
( இரா )
சங்க கால வரலாறு, இராமச்சந்திரன் (சி இ)
இந்திய வரலாறு கி பி 1000 – 1707, சுப்ரமண்யன் ( ந )
இந்திய வரலாறு ( கி பி 600 – 973 வரை ), சுப்ரமண்யன் ( ந )
பாமினி அரசின் வரலாறு, சீனிவாசன் (டி வி)
இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் வரலாறு, மாணிக்கவேலு ( பா )
இந்திய வரலாறு, ஆலாலசுந்தரம் (இர)
ஆக்ஸ்போர்டின் இந்திய வரலாறு-4தொகுதிகள், ஸ்மித் (வின்சென்ட் ஏ)
இந்தியாவின் சிறப்பு வரலாறு, மஜும்தார் ( ஆர்ஸி ) மற்றும் பலர்
பாண்டியர் வரலாறு, இராமன் (கே வி)
பாண்டியர் வரலாறு, இராசசேகர தங்கமணி (ம)
தென்னிந்திய வரலாறு, நீலகண்ட சாஸ்திhp (கே ஏ)
தென்னிந்தியாவைப் பற்றி வெளிநாட்டினர் குறிப்புகள், நீலகண்டசாஸ்திhp (கே
ஏ)
தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்பாடும், பிள்ளை (கே. கே)
இந்திய வரலாறு (கி.பி ஆறhம் நு}ற்றhண்டு வரை), ஆலாலச[ந்தரம்
முதலாம் இராசராச சோழன், திருநாவுக்கரசு (கத)
தமிழ்நாட்டு வரலாறு (சங்ககாலம் – அரசியல்), தமிழ்நாட்டு வரலாற்றுக்
குழு
தஞ்சை மாவட்ட ஊர் பெயர்கள், சந்திரசேகரன் (மெய்)
மதுரை மாவட்ட வரலாற்றுக் கருத்தரங்கு, நாகசாமி (இரா)
விடுதலைப் போhpல் தமிழகம் தொகுதி 1, சிவஞானம் (ம.பொ.)
ஆந்திர மாநிலம், சரஸ்வதி ராமநாத்
இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரலாற்றுக் குறிப்புகள், கமால்(எஸ்.எம்)
முகம்மது சொPபு(நா)
தமிழக வரலாறும் பண்பாடும், Nடை
தமிழகத்தில் பிறமொழியினர், சிவஞானம் (ம பொ)
மதுரை நாயக்கர் வரலாறு, பரந்தாமனார் (அ கி)
தென் இந்திய வரலாறு, பிள்ளை (கே கே)
தமிழ்நாடு மாநிலம், சரஸ்வதி ராம்நாத்
கர்நாடக மாநிலம், சரஸ்வதி ராம்நாத்
கேரள மாநிலம், சரஸ்வதி ராம்நாத்
ஒhpசா மாநிலம், சரஸ்வதி ராம்நாத்
மகாராஷ்டிர மாநிலம், சரஸ்வதி ராமநாத்
சேரநாடும் செந்தமிழும், சதாசிவம்(செ)
அடிமை முறையும் தமிழகமும், சிவசுப்பிரமணியன் (ஆ)
குமாpக் கண்டம் அல்லது கடல்கொண்ட தென்னாடு, அப்பாத்துரை
(திரு. கா)
சேரர் ஆட்சி, வேலன் (என் கே)
பல்லவர் வரலாறு, இராசமாணிக்கம் பிள்ளை (மா)
பாலாற்று வளம், அறிவுஒளி (தி நா)
மகேந்திரவர்மன், வேங்கடசாமி (மயிலை சீனி)
பண்டைய கேரளம், குஞ்ஞன் பிள்ளை (இளங்குளம்)
பல்லவனும் பராந்தகனும், குப்புசாமி (சு)
ஆய்வுக் களஞ்சியம் திருச்செங்கோடு, சண்முகப் பிரகதம் (கொடுமுடி)
இந்திய வரலாறு, சத்தியநாதய்யர் (ஆர்) மற்றும் பாலசுப்பிரமணியன் (டி)
தேச விடுதலைப் போhpல் பெரம்பூர் ரெயில்வே தொழிலாளர்கள், –
கொங்கு நாட்டு வரலாறு, லட்சுமி நாராயணன் (ய)
சிதம்பரனார் மாவட்டம் ஓர் ஆய்வு, செந்தில் செல்வக் குமரன் (மா)
விடுதலைப் போhpல் சேதுபதி மன்னர், கமால் (எஸ் எம்)
தஞ்சை மராட்டிய மன்னர் வரலாறு, வேங்கடராமையா(கே.எம்)
தமிழக ஆட்சி முறை, மங்களமுருகேசன் (ந.க)
ஊரும் பேரும், சேதுப்பிள்ளை (ரா பி)
செட்டிநாடு ஊரும் பேரும், அண்ணாமலை (பழ)
புதிய தமிழகம் படைத்த வரலாறு, சிவஞானம் (ம பொ)
இந்திய தேசியத்திற்கு ஒரு நு}று வயது, சிவஞானம் (ம.பொ)
கொங்கு நாட்டு வரலாறு, வேங்கடசாமி (மயிலை சீனி)
கொடை வளம், ராஜவேலு (கு)
மலையமான்கள், குப்புசாமி (புலவர் சு)
சீனயாத்திhpகர் இருவர், உமாபதி(டி.எஸ்)
அதிமான் நெடுமானஞ்சி, குலசேகரன் (ஜெ)
தருமபுரி வரலாறு, செந்தமிழ்ப் பேச்சாளர் பெரும்பாக்கன் (பெ)
தெலிங்கானா மக்களின் ஆயுதப் போராட்டம் 1946-1951, சுந்தரய்யா (பி)
புதுச்சோp விடுதலைப் போராட்ட வரலாறு, இராமசாமி(அ)
உறையூர், கிருஷ்ணமூர்த்தி (கே ஆர்)
புதுச்சோpயில் டூப்ளெக்ஸ், நாராயணசாமி (க)
இந்தியாவும் விடுதலையும், கலியாணசுந்தரனார் (திரு. வி)
பூனா ஒப்பந்தம், அம்பேத்கார் (பீ ஆர்)
இந்திய நிலமானிய முறை (சுமார் கி. பி. 300 – 1200), ராம்சரன் சர்மா
இந்திய சாpத்திரக் களஞ்சியம் , சிவனடி (ப)
சங்ககால தமிழக வரலாற்றில் சில செய்திகள், வேங்கடசாமி (மயிலை
சீனி)
சோழர்களின் அரசியல் கலாச்சார வரலாறு , பாலசுப்பிரமணியன் (மா)
களப்பிரர், காசிநாதன் (நடன)
வரலாற்றுக் கருவூலம், தாமரைக்கண்ணன்
களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம், மயிலை சீனி வேங்கடசாமி
பிற்காலச் சோழர் வரலாறு, சதாசிவ பண்டாரத்தார் (தி வை)
கொங்கு நாட்டு வரலாறு, இராமச்சந்திரஞ் செட்டியார் (கோ ம)
முந்தைய இந்திய சமுதாயம், அரசமைப்பு சில அம்சங்கள் அவற்றின்
இன்றைய பொருத்தம், தரம்பால்
சோழர்கள் 12 புத்தகங்கள், நீலகண்ட சாஸ்திhp ( கே ஏ )
பிரான்சு அரசாங்கம் புதுவைப் பிரதேசத்தை இந்திய அரசிடம் அதிகார
மாற்றம் கொடுத்த வரலாறு, இளையபெருமாள் (நா)
முதன் முதலாக விடுதலைக்கு வித்திட்ட வீரர் அழகுமுத்துக்கோன்,
கலைமணி (வி)
விடுதலைப் போhpல் தமிழக முஸ்லிம்கள், திவான் (செ)
தென்பாண்டிச் சீமை, (குரும்பூர்) குப்புசாமி
பாரத நாட்டின் வரலாற்றில் ஆறு பொன்னேடுகள், அண்ணாமலை
(பேராசிhpயர் இராம)
மெகஸ்தனிஸ், ராகவன் (வி எஸ் வி)
பயங்கரவாதமும் காந்தி சகாப்தமும், சிவஞானம்(ம.பொ)
அன்n;தானவா (கொ அ) மற்றும் போன்காரத்-லேவின் (கி ம)
இந்திய தேசிய ராணுவம் தமிழர் பங்கு, அண்ணாமலை மா.சு
விடுதலை வேர்கள், சண்முகசுந்தரம்(சு)
மதுரை நகர தெருப் பெயர்கள் ஓர் ஆய்வு, தேவராஜ; (டி)
தாரமங்கலம் கெட்டி முதலி அரசர்கள், தமிழ்நாடன்
நாஞ்சில் வள்ளுவன்-அவ்வையார், பச்சைமால் (கு)
திராவிட இயக்கம், அன்பழகன் (க)
ஆனந்தரங்கபிள்ளை நாட்குறிப்பு – பிரபஞசன்
வரலாற்றின் வெளிச்சத்தில் ஒளரங்கசீப், திவான் (செ)
பாரத விடுதலைப்போhpல் தமிழகம், பாண்டியன்(எம்.எஸ்)
கன்னட நாட்டின் போர்வாள் – ஹைதர் அலி, அப்பாதுரை (கா)
யுவ பாரதம், லாலா லஜபதி ராய்
பல்லவப் பேரரசர், இராசமாணிக்கனார் (டாக்டர் மா)
திப்பு விடுதலைப் போhpன் முன்னோடி, ஜPவானந்தம் (வெ)
தமிழக வரலாற்றில் சமயப்பூசல் (பண்டைக்காலமும் இடைக்காலமும்),
அழகிhpசாமி (வீரா)
பாண்டியர்குல நாடார்கள் குலமுறை கிளத்தல், இளஞ்செழியன் (மு)
வரலாற்றியல் பிரச்சினைகள், இர்ஃபான் ஹபீப்
அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் (க) சிந்தனைகள், அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் (க)
சோழர் வரலாறு, இராசமாணிக்கனார்
கொங்குதேச ராசாக்கள், கோவைக்கிழார் (கோ.மா. ராமச்சந்திர செட்டியார்)
மாமல்லபுரம், மதன காசிநாதன்
திருவாவடுதுறை ஆதீனச் செப்பேடுகள், கிருஷ்ணமூர்த்தி
பிரஞ்சிந்தியாவும் காரைக்கால் பகுதியில் விடுதலைப்போரும்,
நாரயணசாமி (புதுவை வயி)
இந்திய விடுதலை போரும் தேவேந்திரர்களும் தளபதி சுந்தரலிங்க
குடும்பனார், ஞானசேகரன் (டி)
சேரன் வஞ்சி, கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் (எஸ்)
தொழில் நோக்கில், காசிநாதன்
கல்வெட்டுகளில் நீர் நிலைகளும் வாpகளும், வேங்கடேசன் (ந)
கல்வெட்டுகளில் காரைக்கால் பகுதிகள், வெங்கடேசன் (என்)
வரலாற்றில் வில்லியனு}ர், வெங்கடேசன் (ந)
திருப்பு{ர் மற்றும் வடகுபட்டு பதினெட்டாம் நு}hற்றhண்டு ஆவணங்கள்,
சீனிவாசு (மா.தோ) அண்டு அதர்ஸ்
குமாp மாவட்டம் பிறந்த வரலாறு, பச்சைமால் (கு)
தென்னாட்டு போர்க்களங்கள், அப்பாதுரை (கா)
இந்திய விடுதலைக் காவியம் அடிமை வாழ்வு பகுதி. 1, கிருஷ்ணன் (பே)
மறவர் சீமை மறவன் மயிலப்பன், காமால் ( எஸ்,எம் )
புதிய தமிழகம் படைத்த வரலாறு, சிவஞானம் (ம பொ)
ஊரும் பேரும் -1, குழந்தைவேலன்(க)
புதுக்கோட்டைச் சண்டை, இராசையா (ந)
தமிழ் மன்னன் கொன்னோp ராயன், பாலசுப்பிரமணியன் (குடவாயில்)
வரலாற்றில் யாதவர்கள், லோகநாதன் (சி. பி)
தமிழர் வீரம், சேதுப்பிள்ளை (ரா.பி)
தமிழகத்தில் பிறமொழியினர், சிவஞானம் (ம பொ)
கன்னட நாட்டின் போர்வாள் ஹைதர் அலி, அப்பாத்துரை (கா)
மகேந்திரவர்மன், வேங்கடசாமி (மயிலை சீனி)
கொங்கு நாடும் துலு நாடும், கே,தேவரசன்,(பதிப்பு), வெங்கடசாமி (
மயிலை சீனி )
சரித்திரத்தை மாற்றிய சதி வழக்குகள், இளமதி (சிவலை)
நள்ளிரவில் சுதந்திரம் – ராகவன். மயிலை பாபு, லேப்பியர் ( டோமினிக்)
காலின்ஸ் ( லாரி )

இந்திய மக்கள் விடுதலை இயக்க வரலாறு, அப்பாதுரை
இந்திய தேசத்தின் முகவரிகள், மதிவாணன் ( மா,சி )
தாயின் மணிக்கொடி, புலவர் சக்தி தரும நடராசன்
குமாpக்கண்டம் மூழ்கவில்லை, கொடுமுடி சண்முகம்
மாநகர் மதுரையின் வரலாற்றுப் புதையல், செல்வகணபதி (ஏ.கே)
நாசரேத் வரலாறு, சுசிகரன் தங்கசாமி
சென்னை வழிகாட்டி, இராnஜந்திரன் ( எம் எ வி )
எல்லாம் தமிழிரின் தாயகம், அறவாணன் ( க . ப )
கல்வராயன் மலை மக்கள், கிருஷ்ணமூர்த்தி (கே)
மட்டகளப்பு தமிழகம், கந்தையா (வி.சி)
பராக்கிரம பாண்டியபுரம், சந்திரமூர்த்தி (எம்) வேதாசலம் (வி)
இந்திய தேசியத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், மணி (பெ. சு)
இந்தியாவின் விடுதலைக்கு வித்திட்ட இயக்கங்கள், பண்டாpநாதன் (
என் ஆர் )
வரலாற்றுக் கால முத்தரையர் பெயர்க் களஞ்சியம், இராமமூர்த்தி (இரா)
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் விடுதலையின் வடிவங்கள், ஃபனோன் (பிரான்ஸ்)
விடுதலை வரலாறு, பன்ச்பீர் (எம்)
பட்டணமாம்.. பட்டணம், சுப்பிரமணியம் (டி. என். சுகி)
தமிழர் அடிமையானது ஏன் எவ்வாறு, அறவாணன் ( க.ப. )
நடந்தாய் வாழி திருச்சிராப்பள்ளி, முருகானந்தம் (சு)
சேர மன்னர் வரலாறு, துரைசாமி (சு)
சாpத்திரத்தை மாற்றிய சதிவழக்குகள், சிவலை இளமதி
சிந்து முதல் குமாp வரை, வேலு ( குருவிக்கரும்பை )
இந்தியாவின் வரலாறு, ஆறுமுகம் (தா)
இந்தியாவின் வரலாறு, அந்தோநோவா
பழந்தமிழச்சி, தேவநேய பாவணார் ( என் ஏ )
ஆயிரத்தெண்ணு}று ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட தமிழகம், அப்பாதுரை ( கா )
இந்தியாவும் விடுதலையும், கலியாணசுந்தரனார் ( திரு வி )
தென்னாடு, அப்பாதுரை ( கா )
தஞ்சை மராட்டிய மன்னர் மோடி ஆவணத் தமிழாக்கமும் குறிப்புரையும்,
சுப்பிரமணியன் (பா) பதி
லெமூhpயா அல்லது குமாpக்கண்டம், அப்பாத்துரையார் (கா)
திருப்போரூர் மற்றும் வடக்குப்பட்டு – பதினெட்டாம் நு}ற்றhண்டு
ஆவணங்கள், ஸ்ரீநிவாஸ் (ம.தொ) மற்றும் பரமசிவம் மற்றும் புஷ்கலா
சட்ட மறுப்பு இயக்கப் போரட்டத்தில் சுதந்திரச்சங்கு 1930 – 1933,
வெங்கட்ராமன் (வி)
பெருமைமிகு பாண்டியர்களின் வீர வரலாறு, சின்னசாமி (தே, ப)
கொங்குத் தமிழக வரலாறு, க . அப்பாத்துரையார்
சத்தியநாதனும் செக்கடி விழுதுகளும், இருதயசாமி (டி)
புராதன இந்தியாவின் அரசியல், சாமி நாதன் ( வெ )
இந்திய விடுதலைப்போராட்டத்தில் பெருங்காமநல்லு}ர், ஜெயராஜ; (
கே வி ) மற்றும் மகேஸ்வாp ( நா )
தானவ நாட்டு வரலாறு, சந்திரபோஸ் (அ)
கொங்கு வேளிர் வரலாறு, வடிவேலன் ( இரா )
கார்மண்டல வரலாறு, பூங்குன்றம் ( திருமலை )
நனவிடை தோய்தல், எஸ். பொ
சோழர் ஆட்சியில் அரசும் மதமும், ஆ. பத்மாவதி
புதுக்கோட்டை மாவட்ட குறு நில மன்னர்கள், தமிழரசன் (பு சி)
பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை – வித்தாலி பூர்ணிகா
கடைஎழு கொடை வள்ளல்கள், ரவீந்திரன் (எம். எஸ்)
ஆhpயர் வரலாறு பாகம் -2, சோதிப் பிரகாசம்
ஆhpயர் வரலாறு பாகம் -1, சோதிப் பிரகாசம்
இந்தியா 2020 சிறுவர்களுக்கு, அப்துல் கலாம் (ஆ.ப.ஜெ.) மற்றும்
ராஜன் (ய.சு.)
நவீனத்துவமும் தமிழகமும், கணேசலிங்கன் (செ)
சேரமன்னர் வரலாறு, துரைசாமி (ஒளவை சு)
இந்திய விடுதலைக்கு இஸ்லாமியர்களின் பங்கும் பல்சமய நல்லிணக்கச்
சிந்தனையும், இனாயத்துல்லா சாயபு (எஸ்)
தொகுப்பு நு}ல்கள், வேங்கடசாமி (மயிலை சீனி)
எனது இந்தியா, ஜpம் கார்பெட்
குமாpக் கண்டம்- இலக்கியச் சான்றுகளும் இன்றைய ஆய்வுகளும்,
மங்கையர்க்கரசி (கு)
மருதுபாண்டியர் வரலாறும் வழிமுறையும், மங்கையர்க்கரசி (கு)
மொகலாயர்கள் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும், ராnஜந்திரன் (பி எல்)
நெல்லை மாவட்டம், சுப்பிரமணியன் (ச வே)
எரிமலை அல்லது முதலாவது இந்திய சுதந்திர யுத்தம், வீர ஸhவர்க்கர்
புதுக்கோட்டை வரலாறு, மாணிக்கம் (வீ)
குமரிக் கண்டம் அல்லது கடல்கொண்ட தென்னாடு, அப்பாத்துரை (கா)
மதுரை நாயக்கர், பரந்தாமனார் (அ கி)
வேலு}ர்ப் புரட்சி, ச்ஞ்சீவி (ந)
தென்பாண்டித் திருநாடு அல்லது திருநெல்வேலி வரலாறு, கால்டுவெல்
வரலாற்று நோக்கில் திட்டக்குடி, அழகேசன் (டி ஆர் கே)
உதயமாகிறது வலிமை படைத்த பாரதம், அப்துல் கலாம் (ஆ ப ஜெ)
பிரெஞ்சிந்திய விடுதலைப் போரில் இதழ்கள், பத்மநாபன் (ப)
புதுச்சேரி, இந்திரன், தொகு
சோழ வேந்தர் வன்னியப் பாளையக்காரர் வரலாறு, காசிநாதன் (நடன)
தமிழகம் – புதுவை வரலாறும் பண்பாடும், தில்லைவனம் (சு)
எட்டு மணிநேர வேலை ஆசியாவில் முதல் வெற்றி, இளங்கோ
கொங்கு நாட்டு வரலாறு, இராமச்சந்திரன் செட்டியார் (கோ ம)
புதுக்கோட்டை மாவட்ட வரலாறு (முதல் தொகுதி கி பி 900 வரை)
குறுநில மன்னர்கள், தமிழரசன் (பு சி)
20ஆம் நு}ற்றhண்டின் இந்திய வரலாறு தகர்ந்துபோன தன்னாட்சிக்
கனவுகளும் தேசிய இனங்களின் தன்னுரிமைப் பயணமும், செயராமன்
(த)
தமிழர், மணியரசன் (பெ) மற்றும் வெங்கட்ராமன் (கி)
கண்டி மன்னர்கள், கார்மேகம் (எஸ் எம்)
புதுக்கோட்டை வரலாறு, ராஜh முகமது
நிமிர வைக்கும் நெல்லை, இராதாகிருஷ்ணன் (கே எஸ்)
சோழர் கால வாழ்வியல், மே. து. ரா.
இந்தியப் போர், சுபாஷ் சந்திர போஸ்
வருங்காலத் தமிழகம், அப்பாதுரையார் (கா)
சேரன் செங்குட்டுவன், வேங்கடசாமி (சீனி)
இந்திய வரலாறு, சிங்காரவேலு (பி)
தென்குமரியின் கதை, பெருமாள் (அ கா)
பண்டைக்கால இந்தியா, சர்மா
பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகம், கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
தாய்நில வரலாறு , தங்கவேலு (கோ)
சங்ககாலத் தமிழக வரலாறு 2 பகுதிகள், வேங்கடசாமி (சீனி)
விடுதலைப் போhpல் தமிழகம் -பா1, சிவஞானம் (ம.பொ)
தருமபுhp (தகடூர் நாட்டு தகடூர்) மண்ணும் மக்களும், பழமலய் (த)
புரட்சியில் பு{த்த காந்திய மலர்கள், சோலை
சுதந்திரப் போhpல் தமிழக கம்யு{னிஸ்டுகளின் மகத்தான பங்கு,
ராமகிருஷ்ணன் (என்)
மொழிவழி மாநிலம் தமிழ்நாடு (வரலாற்று பார்வை), நல்லக்கண்ணு (ஆர்)
மதுரை மாவட்ட ஊர்ப்பெயர்கள் ஓர் ஆய்வு, மணிமாறன் (பா அ ம)
தமிழக வரலாற்றில் அறுந்து கிடக்கும் சங்கிலிகள், கோதண்டராமன் (பொன்)
ஆகஸ்ட் 15 துக்க நாள் – இன்ப நாள் பொpயார், அண்ணா, கேசாp
கட்டுரைகள், ராஜதுரை (எஸ் வி), பதிப்

ராஜஸ்தானத்து அந்தப்புரங்கள், ராகுல சாங்கிருத்தியாயன்
மட்டக்களப்பு பு{ர்வ சரித்திரம், கமலநாதன் (சா இ) மற்றும் கமலா
கமலநாதன், பதிப்.
கன்னியாகுமாp மாவட்டம் அரசியல்-சமூக வரலாறு, தங்கமணி (செ), தொகு.
செட்டிநாடு – ஊரும் பேரும், அண்ணாமலை (பழ)
தலைசிறந்த பாண்டிய மன்னர்கள், பரந்தாமனார் (அ கி)
இளையான்குடி வரலாறு, முஹம்மது ஹனீபா (கே கே) மற்றும் பலர்
குமண வள்ளல், ஜகந்நாதன் (கி வா)
தமிழ்நாடு – 50 (பொன்விழா 1956 – 2006), இராதாகிருஷ்ணன் (கே எஸ்)
வரலாறு வக்கிரங்களும் – ரொமிலாதாப்பர் தமிழில் – நா. வானமாமலை
ஹிந்து சாம்ராஜ;ய சாpத்திரம், விநாயக ராவ் சாவர்க்கர்
ஈழம், சோலை
தமிழகக் கோட்டைகள், விட்டல் ராவ்
கொங்கு நாடும் தமிழும், புலவர் குழந்தை
இந்தியாவில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் நிலை, மாhpமுத்து (தெ மு)
ஆசியபாணி உற்பத்திமுறை – சோழப் பேரரசின் வீழ்ச்சியும் தேக்கநிலை
…, ஜெகஜPவன்ராம் (சு)
பண்டைய இந்தியா – பண்பாடும் நாகாpகமும், கோசாம்பி (டி டி)
தமிழ் நாட்டு வரலாற்றில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள், இராச சேகர தங்கமணி
வரலாற்றுப் பார்வையில் மதுரை, கருப்பையா (கா)
வேலு}}ர் மாவட்டத் தடயங்கள் தொகுதி 1, காசிநாதன் (நடன) மற்றும்
சந்திரமூர்த்தி (மா)
வேலு}}ர் மாவட்டத் தடயங்கள் தொகுதி 2, காசிநாதன் (நடன) மற்றும்
சந்திரமூர்த்தி (மா)
மதராசபட்டினம், நரசய்யா (கே ஆர் ஏ)
பண்டைத் தமிழர் வரலாறும் இலக்கியமும், மௌனகுரு (சி)
வீரத் தமிழகம், ஸ்ரீ (பி)
இந்திய சுதந்திரப் பெரும்போhpல் இஸ்லாமியர்கள் (முதல் கட்டம்
1859 வரை), திவான் (செ)
தாரமங்கலம் கெட்டி முதலி அரசர்கள், தமிழ்நாடன்
சென்னை மாநகர், சம்பந்தன் (மா சு)
பஞ்சாப் படுகொலை, நடராசன் (சி)
பாண்டியர் வரலாறு, சதாசிவ பண்டாரத்தார் (டி வி)
கொங்கு நாடு, குழந்தை
பரம்பரை, அப்பணசாமி
ஷ்®î Þô‚Aò‹
பாரதியின் கடிதங்கள், பத்மநாபன் (ரா அ)
தம்பிக்கு அண்ணாவின் கடிதங்கள் 10 தொகுதிகள், அறிஞர் அண்ணா
அன்னைக்கு, வரதராசன் (மு)
சிவஞானம், தி. ஜhனகிராமன்
தம்பிக்கு, வரதராசன் (மு)
மான்விழிக்குக் கடிதங்கள், கணேசலிங்கன் (செ)
தங்கைக்கு, வரதராசன் (மு)
கலைஞர் கடிதம், மு. கருZநிதி
கவியோகியின் கடிதங்கள், சுத்தானந்த பாரதி
வரலாறு கண்ட கடிதங்கள், சாமிநாத சர்மா (வெ)
கவியரசர் முடியரசன் கடித இலக்கியம், முடியரசன்
புதுமைப் பெண்ணுக்கு ஜPவாவின் கடிதங்கள், ஜPவ பாரதி (கே.)
கனவிருந்த கூடு……, வெண்ணிலா (அ)
கண்மணி கமலாவுக்கு , புதுமைப்பித்தன்
பாரதமாதாவின் கடிதங்கள், சாமிநாத சர்மா (வி)
இதம் தந்த வாpகள் , கு, அழகிhpசாமி
பழம் பண்டிதரின் பகிரங்க கடிதங்கள், (இலங்கை) ஜெயராஜ;
பாவப்பட்டவர்கள், டாஸ்டோஸ்வ்கி
வ, வே, சு. ஐயர் கடிதங்கள், மணி ( பெ சு )
கோகிலாம்பாள் கடிதங்கள், மறைமலையடிகள்
காணக் கிடைக்காத கடிதங்கள், முத்தையா (முல்லை பி எல்)
…… கடிதங்கள் (கி.ரா.வுக்கு எழுதியது), அழகிhpசாமி (கு)
கே டானியல் கடிதங்கள், மார்க்ஸ் (அ), தொகு.
எங்களை ஏன் டீச்சர் பெயிலாக்கினீங்க ?, ஷhஜஹhன் (nஜ), மொழி
பூஞ்சாரல் (தேன்மொழியின் கடிதங்கள்), தேன்மொழி – பா, ராமமூர்த்திக்கு
எழுதியவை
வண்ணதாசன் கடிதங்கள், வண்ணதாசன்
ஷ்‹ð¡ °P=î Ë™ஷ்டிந
கம்பனும் உலகியல் அறிவும், சுப்பிரமணியன் (ச வே)
கம்பன் உத்திகள், தகடூரான்
கவிச்சக்கரவர்த்தியும் – கவியரசரும், இஸ்மாயில் (மு.மு.)
டி.கே.சி.யின் திறனாய்வுப் போக்கு, பாலமுருகன் (ந)
கம்பாpன் சமயக் கொள்கை, சிவஞானம் (ம பொ)
கம்பர், மாணிக்கம் (வ சுப)
கம்பர் விருந்து, சுப்பிரமணிய பிள்ளை (ஜp)
கம்பனும் மில்ட்டனும் ஒரு புதிய பார்வை, ராமகிருஷ்ணன் (எஸ்)
சிறியன சிந்தியாதான், இராமகிருஷ்ணன் (எஸ்)
கம்பன் காவிய சாரம், நல்ல பெருமாள் (எஸ்)
கம்பன் காவியம் அன்றும் இன்றும் என்றும், ஆசார்யா (பி ஸ்ரீ)
கம்பனில் மக்கள் குரல், சுப்புரெட்டியார் (ந)
இராமாயணக் கதைகள், பக்தவத்சலன் (கி மா)
கம்பன் தனிப் பாடல்கள், [புலியூர்க் கேசிகன்
கம்ப Nத்திரம், இராமகிருஷ்ணன் எஸ்
கம்பன் கண்ட தமிழகம், சிதம்பரனார் (சாமி)
புகழ்க் கம்பன், சிவகாமசுந்தாp (சு)
சமய நோக்கில் கம்பன், அருணகிhp (அ)
கம்பன் காவிய சாரம், நல்லபெருமாள் (எஸ்)
கம்பன் கலை, ஞானசம்பந்தன் (அ.ச.)
இராமர் தோத்திரம், சுப்பு ரெட்டியார் (ந)
கம்பனில் தேசியம், சிவஞானம் (ம பொ)
இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் கம்பன்(கா.மீனாட்சிசுந்தரம்), மகராஜன்(எஸ்)
தக்கயாகப்பரணி மூலமும் உரையும், ஒட்டக்கூத்தர்
இராமாயணப் பாத்திரஙகள் (ஆதாரங்களில் உள்ளபடி தொகுத்தது),
தந்தை பெரியார்
கம்பன் காட்டும் இந்திரசித்தன், தமிழருவி மணியன்
கம்பரும் வள்ளலாரும், ஊரன் அடிகளார்
கம்பாpன் தனிப்பாடல்கள், பெருமாள் (அ கா)
வாலி வதமா, மோட்சமா, வளர்மதி
கம்பனில் மானுடம், சிற்பி பாலசுப்பிரமணியன்
அறிவியல் நோக்கில் கம்பர், மணவை முஸ்தபா
கம்பன் பாடிய வண்ணங்கள், திருமுருகன் (இரா),
கம்பனில் நாடும் உறவும், சேகர் (கி)
காசில் கொற்றம், குருசாமி ( ம ரா போ )
கம்பன் இலக்கிய உத்திகள், சுப்பிரமணியன் ( ச வே), ,
கம்பன் காட்டும் போரற்ற உலகம், பழனி ( மணி அ)
கம்பன் கலைக்கோயில், மீனாட்சி (கா)
சீதா கல்யாணம், பாஸ்கரத் தொண்டைமான் (தொ மு)
இவர்கள் பார்வையில் அகலிகை, ரத்னம் (க),
கம்பரசம், அண்ணாதுரை (சி என்)
கம்பர் கவி இன்பம் தொகுதி 2, சேதுப்பிள்ளை (ரா பி)
இராமாயண ஒயில் நாடகம், பார்திபராஜh (கி)
கம்பர் தரும் ராமாயணம் 3 பாகங்கள், சிதம்பரநாத முதலியார் (டி கே)

பசித்தவர்கள் குறுநாவலும் சிறுகதைகளும், மகாதேவ (தேவனு}ரு)
நிலவில்லாத இரவு, சுமதீந்திர நாடிக் (சதாசிவம் தி.சு)
யுகாதி (ஐந்து கன்னடச் சிறுகதைகள்), நஞ்சுண்டன்
சிதம்பர ரகசியம், பூரணச்சந்திர தேஜஸ்வி (கே.பி)
பிறப்பு, , அனந்தமூர்த்தி (யு. ஆர்) தமிழில்்நஞ்சுண்டன்
நினைவுகள் அழிவதில்லை, நிரஞ்சனா (சிரஸ்மரணா)
தாண்டு, பைரப்பா ( எஸ் எல் )
பருவம் , பைராப்பா (எஸ் எல்) பாவண்ணன்
கன்னட தலித் இலக்கியம், தமிழவன்
இருபது கன்னடச் சிறுகதைகள், வெங்கடசுப்பையா (ஜp) மற்றும்
ராமச்சந்திர சர்மா (பி சி) தொகு
சாக்கம்மா, சமுத்திரம் (சு)
போராட்டம், வியாசராய பல்லாள
சிமெண்ட் மனிதர்கள், ஈஸ்கூருசுநு;துரு
களத்துமேட்டிலிருந்து, ஹரிகிருஷ்ண பரண்ய
நு}றுசுற்றுக் கோட்டை, பாவண்ணன், மொழி
அந்தரத்தில் நின்ற நீர், திவாகர்
ஒரு வேட்டைகாரனின் நினைவலைகள், ஜட்டப்ப ராய் (கே)
கல் கரையும் நேரம், லங்கேஷ் (பி)
ஒரு குடும்பம் சிதைகிறது, பைரப்பா
கவர்ன்மெண்ட் பிராமணன், சித்தலிங்கய்யா
ஊரும் சேரியும், சித்தலிங்கய்யா
குறள் காட்டும் உறவுகள், பொற்கோ
வள்ளுவம், மாணிக்கம் ( வ சுப)
சிலப்பதிகாரம் – தௌpவுரை, –
திருக்குறள் புதைபொருள், விசுவநாதம் (கி. ஆ. பெ)
வழிவழி வள்ளுவர், சேதுப்பிள்ளை (ரா பி)
சிலப்பதிகார ஆய்வுரை, சிவஞானம் (ம பொ)
சிலம்பின் கதை அமைப்பு, சேதுப்பிள்ளை (ரா பி)
திருக்குறள் கட்டுரைகள், விசுவநாதம் (கி ஆ பெ)
சிலப்பதிகார விருந்து, சஞ்சீவி ந
சிலம்பொலி, சிலம்பொலி செல்லப்பன்
திருக்குறள், சிதம்பரனார் (சாமி)
சிலப்பதிகாரத்து இசைத்தமிழ், இராமநாதன் (எஸ்)
திருக்குறள் ஒரு சமுதாயப் பார்வை, இராமகிருஷ்ணன் (எஸ்)
மதுரைக் கூடலு}ர் கிழார் இயற்றிய முதுமொழிக் காஞ்சி, மறைமலை
அடிகளார்
மாதரார் தொழுதேத்தும் மாண்புடையாள், புலவர் கா.கோவிந்தன்
இளங்கோவடிகள் யார் ?, ரகுநாதன்
சீவக சிந்தாமணி தௌpவுரை, திருத்தக்கதேவர்
வள்ளுவர் காட்டும் வாழ்க்கைப் பாதை, முனுசாமி (திருக்குறளார் வீ)
மணிமேகலை, ந.மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் (சு. துரைசாமிப் பிள்ளை)
திருக்குறள் அறத்துப்பால், வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை
குறள் தரும் ஆத்திNடி, மோகனராசு (கு)
திருக்குறள் நடையியல், சுந்தரமூர்த்தி (இ)
திருவள்ளுவர், சோமசுந்தர பாரதியார்
வள்ளுவர் வாசகம், ராஜhஜp
நுண்பொருள் மாலை, சுந்தரமூர்த்தி இ
திருக்குறளில் மரபுகள், மோகனராசு (கு)
திருவள்ளுவரும் கார்ல் மார்க்சும், சிவஞானம் ம பொ
வான்மறை வள்ளுவம், சுந்தரமூர்த்தி (இ)
வள்ளுவர் வாழ்ந்த தமிழகம், சாமி. சிதம்பரனார்
வள்ளுவர் கண்ட நாடும்-காமமும், மீனாட்சி சுந்தரனார் (தெ பொ)
சிலப்பதிகாரத்தில் யாழும் இசையும், சிவஞானம் (ம. பொ)
திருக்குறள் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கை, முத்தையா (பி எல்)
மணிமேகலை பற்றி, தங்கமணி கே டி கே
திருக்குறள் இன்பம், சுத்தானந்த பாரதியார்
திருக்குறள், பரிமேலழகர் உரை
சிலப்பதிகாரம், வேங்கடசாமி நாட்டார் (ந மு)
திருக்குறள் உணர்த்தும் தமிழர் சமயம், தமிழண்ணல்
வள்ளுவர் உள்ளம், பாரதிதாசனார்
திருக்குறள் அறப்பால், சிதம்பரம் பிள்ளை (வி.ஓ.)
திருக்குறள், போப் (ஜp யு)
சிலப்பதிகார மூலமும் அரும்பதவுரையும் அடியார்க்குநல்லாருரையும்,
சாமிநாதையர் (உ வே)
வள்ளுவர் உள்ளம், பாவேந்தர் பாரதிதாசனார்
சிலப்பதிகாரம் – சில பயணங்கள், பஞ்சாங்கம் (க)
சிலப்பதிகாரம் காவியமா ? நாடகமா ?, தமிழ்ஒளி)
குமாரலிங்கர் குறவஞ்சி, சாமிநாதையர் (உ.வே.)
தமிழ்ப்பா மஞ்சாp-2, சாமிநாதையரவர்கள் (உ வே)
உதயணன் சாpத்திரச் சுருக்கம், சாமிநாதையர் (உ வே)
பதினொரு ஈழத்துக்கவிஞர்கள், நுஃமான்(எம்.ஏ) அ.யேசுராசா
வரும் போகும், மணி (சி)
மீட்சி விண்ணப்பம், தி.சோ.வேZகோபால்
நடுநிசி நாய்கள், பசவய்யா
இன்னொரு தேசியகீதம், வைரமுத்து
ரப்பர் மரத்துக்கு ரணங்கள் புதிதல்ல, சேஷhசலம்
பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் பாடல்கள், பாலகிருஷ்ணன்(பி.இ)
ஜPவாவின் பாடல்கள், சாமிநாத சர்மா (வெ)
கவியரங்கக் கவிதைகள், ரகுநாதன்
திருக்குற்றhலக் குறவஞ்சி, திhpகூடராசப்பக் கவிராயர்
நீதி நு}ல், முனிசீப் வேதநாயகம் பிள்ளை
பல்சுவைச் செய்யுள் திரட்டு, புலவர் இரா இளங்குமரன்
பன்னு}}ல் பாடற்றிரட்டு, சு. அ. இராமசாமிப் புலவர்
பிரபுலிங்க லீலை, சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்
பிள்ளைத்தமிழ்க் கொத்து, –
பெருந்தேவBர் பாரதம் என்னும் பாரத வெண்பா, புலவர் இரா
இளங்குமரன்
முக்கூடற்பள்ளு பொருளுரை விளக்கவுரையுடன், சேதுரகுநாதன் (ந)
வைத்தீசுவரன் கோயில் முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளைத்தமிழ், குமரகுருபர
அடிகள்
விக்கிரமசோழனுலா, ஓட்டக்கூத்தர்
மலையும் ஜPவநதிகளும், நா.காமராசன்
உள்ளது உள்ளபடி, சாலை இளந்திரையன்
தமிழ் விருந்து மூன்று, அரங்கநாதன் (மா)
மனிதனைத் தேடுகிறேன், முடியரசன்
ஆசிய nஜhதி, தேசியவிநாயகம் பிள்ளை (சி)
முக்கூடற்பள்ளு, –
மலரும் மாலையும், தேசியவிநாயகம் பிள்ளை (சி)
உள்வாங்கும் உலகம், விக்ரமாதித்யன்
இளைஞர் இலக்கியம், பாரதிதாசன்
கண்ணப்பன் கிளிகள், தமிழ் ஒளி
ஒளவையார் தனிப்பாடல்கள், புலியூர்க் கேசிகன்
நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள், சாமிநாத ஐயர் (உ.வே.சா), ஸ்ரீகுமரகுருபர
சுவாமிகள் பிரபந்தத் திரட்டு
Nhpயப் பிறைகள், தமிழன்பன்
நமது காலத்தின் அறுவடை, அக்கினிபுத்திரன்

பூபாளம், தணிகைச் செல்வன்
இன்பஇலக்கியம், கவிஞரேறு வாணிதாசன்
வண்ணத்தோகை, வேழவேந்தன்(கா)
முடியரசன் கவிதைகள், தமிழண்ணல்
தீவுகள் கரையேறுகின்றன, தமிழன்பன்
கம்பராமாயணம், கம்பர்
பாடு, பாப்பா*, கவிஞர் தமிழ்ஒளி
சிரித்த நுZ, வாணிதாசன்
கம்பதாசன் கவிதைகள், கம்பதாசன்
காவடிச் சிந்து, அழகிhpசாமி (கு)
நாஞ்சில் நாட்டு மருமக்கள்வழி மான்மியம், தேசிக விநாயகம் பிள்ளை
தேவ தோத்திரப் பாடல்கள், வேதநாயக சாஸ்திhpயார்
நாpவிருத்தம், திருத்தக்க தேவர்
நேயர் விருப்பம் (கவிதைகள்), அப்துல்ரகுமான்
சிவப்பதிகாரம், தணிகைச்செல்வன்
பெருஞ்சித்திரBர் பாடல்கள், –
வாணிதாசன் கவிதைகள், நலங்கிள்ளி
மஹhகவியின் ஒரு சாதாரண மனிதனது சாpத்திரம், –
குயிலியின் சுருதி, பிச்சமூர்த்தி (ந)
போர்க்களப் பூக்கள், கமால் முஸ்தபா கா
மாடும் கயிறுகள் அறுக்கும், முருகையன் இ
பல்கீஸ் நாச்சியார் காவியம், கவி கா.மு.ஷெhPப்
தேவி எழுந்தாள், சிவசேகரம் சி
ஊர்க் கூட்டம், சுயம்புலிங்கம் (மு)
குரோட்டன்களோடு கொஞ்சநேரம், பழமலய்
ஆசிhpயர், கவிதாசன்
கவிஞர் தாமரை கவிதைகள், தாமரை
புதுக்கவிதைகள், சுப்ரமணியம் (க நா)
காசி ஆனந்தன் கவிதைகள், காசி ஆனந்தன்
புதுமைப்பித்தன் கவிதைகள், புதுமைப்பித்தன்
அவர்கள் வருகிறhர்கள், மேத்தா (மு)
அம்மா அழைப்பு, வலம்புhp ஜhன்
மின்னல் விதைகள், யுகசிற்பி
ஒரு முடிவுக்கு வாருங்கள்*, ஜPவபாரதி
ரகுநாதனின் கவிதைகள், ரகுநாதன்
ஒப்பனை முகங்கள், ரவிசுப்பிரமணியன்
நிழற் போர்வை, கோப்பெருந்தேவி
லெனின் கவிதாஞ்சலி, லெனின் (ரகுநாதன்)
இந்தப் பூக்கள் விற்பனைக்கல்ல, வைரமுத்து
காலடியில் ஆகாயம், ஆனந்த்
நீலப்புடைவைக்காhp, காமராசன் நா
பட்டத்து யானை, காமராசன்(நா)
கவிகாமு ஷெhPப் கவிதைகள், கவிகா.மு.ஷெhPப்
புத்துயிர்ப்பு, புதிய ஜPவா
கூடுகளை விட்டு, போப்பு
ஒரு மீன்காhpயின் கவிதைகள், தேன்மொழி
தோணி வருகிறது, ஈரோடு தமிழன்பன்
வானம் தொலைந்து விடவில்லை, ஜPவி
புதிய மரபுகள், முத்துநிலவன் (நா)
மனிதனுக்கு மரணமில்லை, நவகவி
செல்வகணபதி கவிதைகள், செல்வகணபதி (பொன்)
ஒரு நதி குளிக்கப் போகிறது, வலம்புhpஜhன்
ஒளிப்பறவை, சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்
ஒரு வானம் இரு சிறகு, மேத்தா (மு)
புதுத் தமிழ்க் கவிமலர்கள், திரிலோக சீதாராம்
மழையாய் மலராய், தாசன் (என் ஆர்_
கவிஞர் அரங்கநாதன் கவிதைகள், அரங்கநாதன் (மா)
லெனின் கவிதாஞ்சலி, ரகுநாதன்
இரு நீண்ட கவிதைகள், நகுலன்
கம்பன் கவியரங்கில், மேத்தா (மு)
கனவுக் குதிரைகள், மேத்தா (மு)
கிரகயுத்தம், விக்ரமாதித்யன்
சொல்லுறத சொல்லிப்புட்டேன், ஜPவபாரதி
முத்தொள்ளாயிரம், கபிலன் (வே)
நந்திக் கலம்பகம், கபிலன்(வே)
வெட்கம் தொலைத்தது (கவிதைகள்), விச்வநாதன் (நா)
எதிர்க்காற்று, செயப்பிரகாசம் (பா)
ஞானக்கூத்தன் கவிதைகள், அழகியசிங்கர்
தண்ணீர் தேசம், வைரமுத்து
கழுதை அழுத கதை, பெருஞ்சித்திரனார்
பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் பாடல்கள், பெருஞ்சித்திரனார்
(பாவலரேறு)
அப்பாவும் மகனும், எஸ்.பொ
வ.உ.சி. பாடல்கள், திவான் (செ)
புல்லாங்குழலே…, புவியரசு
தமிழத்தாயின் ஆணை, தஞ்சைவாணன் (துரை.சீனிவாசன்)
ஒரு மாலையும் இன்னொரு மாலையும், சல்மா
தெறி, ராஜ;குமார் (என்.டி)
இந்திய தாடம், நவகவி
கண்ணீர்ப் பூக்கள், மேத்தா மு.
தமிழன் இதயம், ராமலிங்கம் பிள்ளை
மலரும் மாலையும், தேசிக வினாயகம் பிள்ளை (எஸ்)
வணக்கம் வள்ளுவ*, தமிழன்பன் (ஈரோடு)
மேலங்கி, ரNல் (எச். ஜp.)
சிலைகளின் காலம், சுகுமாரன்
விண்ணளவு பூமி, தேவதேவன்
அனிச்சம், கலாப்பிhpயா
ஒரு கிராமத்துப் பெண்ணின் தலைப்பிரசவம், முருகன் (இரா)
நதியின் கால்கள், நாகூர் ரூமி என்கிற மொகமத் ரபி
மகா வாக்கியம், பிரம்மராஜன் என்கிற ஏ. ராஜhராம்
மழைக்கும் பிறகும் மழை, ஐயப்பன் (மா)
. . . கவிதைகள், பிச்சமூர்த்தி (ந)
புயல் பாட்டு, தங்கப்பா (ம இலெ)
திசைக்குள் திசைகள், தமிழன்பன் (ஈரோடு)
மனுஷ்ய புத்திரன் கவிதைகள்
சங்கராபரணி, மாலதி மைதிhp
நீhpனாலானது, மனுஷ்ய புத்திரன்
தரை தொடாத காற்று, முருகேஷ் (மு)
உடைந்த நிலாக்கள், விஜய் (பா)
. . . கவிதைகள், தணிகைச் செல்வன்
நகுலன் கவிதைகள், நகுலன் (டி.கே. துரைசாமி)
…. பாடல்கள், மஸ்தான் சாகிப் (குணங்குடி)
மழையும் நீயும், வசந்த் செந்தில்
கெடாத் தொங்கு, ஏக்நாத்
தொலையாத தூரம், அழகிய சிங்கர்
வைதீஸ்வரன் கவிதைகள், வைதீஸ்வரன்
காpத்துண்டு, வரதராசன் (மு)
மண்ணுள்ளிப் பாம்பு – கவிதைகள், நாஞ்சில் நாடன்

இரட்சணிய யாத்திhpகம், ஞானசிகாமணி (வீ)
அந்தி நிலா பார்க்க வா*, கவிஞர் தமிழ் ஒளி
ஊர்வலம், மேத்தா (எம்)
பட்டினத்தார் பாடல்கள், திரு வி க
இந்தப் பூக்கள் விற்பனைக்கல்ல, வைரமுத்து
கனவுகள் ப்ளஸ் கற்பனைகள் – காகிதங்கள், மீரா
வீடுதிரும்புதல், விக்ரமாதித்யன்
பாரதி கைதி எண் 253, சிற்பி
விக்ரமாதித்யன் கவிதைகள் தொகு இளையபாரதி, விக்ரமாதித்யன்
இரவுகளின் நிழற்படம், யூமாவாசுகி
மிதக்கும் இருக்கைகளின் நகரம், சங்கர ராமசுப்பிரமணியன்
ஒரு வண்டி சென்hpயு, (ஈரோடு) தமிழன்பன்
தமிழோவியம், ஈரோடு தமிழன்பன்
இந்தத் துவக்கம் இன்பம், அரங்கநாதன் (எம்)
தொழிற்சங்கத் தமிழ், வேலவன் (சங்கை)
காவடிச் சிந்து, அண்ணாமலை ரெட்டியார்
கோடைக்கால குறிப்புகள், சுகுமாரன்
நானென்பது வேறெhருவன், ஐயப்பமாதவன்
மீரா கவிதைகள், மீரா
வாழ் நிலம், சுகுமாரன்
மீசையானவன் காயங்கள், பிரான்சிஸ் கிருபா
ஆத்மானாம் படைப்புகள், பிரம்மராஜன் , எடிட்டர்
புகைச் சுவருக்கு அப்பால், யுவன் (எம்0
பாண்டியன் பரிசு, பாரதிதாசன்
மின்துகள் பரப்பு, இந்திரன்
சென்னிமலை கிளியோபாட்ராக்கள், தமிழன்பன் (ஈரோடு)
கறுப்பு நாய், சிபிச்செல்வன்
மகரந்த சிறகு, அப்துல் ரகுமான்
ஆதியில் சொற்கள் இருந்தன, வெண்ணிலா (அ)
கைப்பற்றி என் கனவுகேள்…, சுகிர்த ராணி
செல்லும் வழி இருட்டு, புதுமைப்பித்தன்
மகா வாக்கியம், பிரம்மராஜன்
ஒடுக்கு, ராஜ;குமார் (என் டி)
நீ இப்பொழுது இறங்கும் ஆறு, சேரன்
கலாதீத இடைவெளியில், ரவி சுப்பிரமணியன்
சென்னிக்குளம் அண்ணாமலை ரெட்டியார் இயற்றிய காவடிச் சிந்து,
சுப்பிரமணியன் (நெல்லை க)
மனப்பத்தாயம், யுகபாரதி
தமிழ் ஒளி கவிதைகள், தமிழ் ஒளி
தமிழ் ஒளி காவியங்கள், தமிழ் ஒளி
இரவில் சலனமற்றுக் கரையும் மனிதர்கள், மைதிலி
இரவுப்பாடகன், தமிழன்பன் ( ஈரோடு )
வெறும் பொழுது, உமா மகஸே;வாp
,,,,,,,,,,, கவிதைகள், ராஜமார்த்தாண்டன்
பென்சில் படங்கள், ஞானக்கூத்தன்
மழையும் நீயும், வஸந்த் செந்தில்
தெருப்பாடகன் தெம்மாங்கு, சங்கை வேலவன்
கவிதைகள், கந்தர்வன்
ஆறhவது பகல், அப்பாஸ்
வனம் புகுதல், கலாப்பிhpயா
பட்டினப்பாலை, இளையபாரதி
எஞ்சோட்டுப் பெண், தமிழச்சி
அபி கவிதைகள், அபி
நாற்றங்கால், கல்யாணி
கவிதைகளில் மானிடன், தணிகைச்செல்வன்
அகத்திணை, கனிமொழி
முதல் அத்தியாயம், சினேகன்
ஊசிகள், மீரா
மூன்றும் ஆறும், மீரா
நீhpன்றி அமையாது உலகு, மாலதி மைத்hp
. . . கவிதைகள், பூரணி
சுட்டுவிரல், அப்துல் ரகுமான்
நேயர் விருப்பம், அப்துல் ரகுமான்
பால்வீதி, அப்துல் ரகுமான்
பித்தன், அப்துல் ரகுமான்
ஆலாபனை, அப்துல் ரகுமான்
தெப்பக்கட்டை, யுகபாரதி
புதுமைப்பித்தனின் கவிதைகள், ரகுநாதன் , தொகு
குற்றப்பத்திhpகை, சுகிர்தா (இ)
நதியோடு பேசுவேன், Nhpயதீபன்
நீர்வெளி, அய்யப்பமாதவன்
வீர லக்ஷ;மி, லக்ஷ;மி மணிவண்ணன்
முதல் காதல் கவிதை, பூங்காற்று தனசேகர்
வெளிநடப்பு, பழநிபாரதி
………. கவிதைகள், க. நா. சு
அம்மி, வைகைச் செல்வி
அறவின் கரை மீறி, சேஷையா ரவி
வேறு ஒரு Nhpயன், பழமலய் (த)
முதல் மனுசி—, இளம்பிறை
மரமல்லிகைகள், மாலதி
மீண்டெழுதலின் ரகசியம், சுகந்தி சுப்ரமணியன்
விடிந்தும் விடியாப் பொழுது, தேவதேவன்
தனிமையின் ஆயிரம் இறக்கைகள், குட்டி ரேவதி
இரவின் ரகசியப் பொழுது, கோகுல கண்ணன்
என் படுக்கறையில் யாரோ ஒளிந்திருக்கிறhர்கள், மனுஷ்ய புத்திரன்
பச்சை தேவதை, சல்மா
முலைகள், குட்டிரேவதி
ஒற்றையிலையென, லீனா மணிமேகலை
பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள?, வாலி
பொங்கல் வாழ்த்துக் குவியல், பாரதிதாசன்
ஈரோடு தமிழர் உயிரோடு, பிரபஞ்சன்
மனப்பிரவாகம், தாசன் (என் ஆர்)
அழகின் சிரிப்பு, பாவேந்தர் பாரதிதாசன்
மீண்டும் கடலுக்கு, சேரன்
சக்கரவாளக் கோட்டம், ரமேஷ் – பிரேம்
கல் விளக்குகள், ரவிக்குமார்
பாம்புக் காட்டில் ஒரு தாழை, லதா
தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள், பிரம்மராஜன்
கடைசி டினோசார், தேவதச்சன்
நாகதிசை, தேவதச்சன்
தவளை வீடு, பழனிவேள்
கற்பாவை, உமா மகேஸ்வரி
காமக் கடும்புனல், மகுடேசுவரன்
தேசத்தியாசி வெ நா திருமூர்த்தி கவிதைகள், வேலவன் (சங்கை)
நீர்ச் சிறகுகள், மாரிமுத்து
ஆயுளின் அந்திவரை, அறிவுமதி
தந்துகி, ஆதவன் தீட்சண்யா
மழை பு{த்த முந்தானை, பச்சியப்பன்

காலத்தின் சில தோற்ற நிலைகள், hpஷி
தீராது (கவிதைகள்), உதயசங்கர்
அவரவர் வானம் அவரவர் காற்று, இலட்சுமி காந்தன்
சில பொய்களும் சில உண்மைகளும், பாலபாரதி
வெளிச்சத்தின் வாசனை, தேவேந்திர பு{பதி
நீலி, மாலதி மைத்hp
பச்சைத் தேவதை, சல்மா
……… கவிதைகள், சுந்தர ராமசாமி
சொற்கள் உறங்கும் நு}லகம், யவனிகா ஸ்ரீராம்
நீர் மிதக்கும் கண்கள், பெருமாள்முருகன்
ஒவ்வொரு புல்லையும், இன்குலாப்
நிறம் அழிந்த வண்ணத்துப் பு{ச்சிகள், சுயம்புலிங்கம் (மு)
ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு, புவியரசு
விழியில் நனையும் உயிர், தமிழச்சி (ம)
நிழலன்றி ஏதுமற்றவன், பிரான்சிஸ் கிருபா (ஜெ)
மீண்டெழுதலின் ரகசியம், சுகந்தி சுப்ரமணியன்
பிஷப்புகளின் ராணி, அசதா
அரூப நஞ்சு, அழகிய பொpயவன்
கையொப்பம், புவியரசு
சின்னஞ் சிறகுகள், ஜPவி
மறுபடி மானுடம், ஸ்ரீரசா
மின்மினிக்காடு, தமிழன்பன் (ஈரோடு)
எதிர்பாராத முத்தம், பாரதிதாசன்
கனவில் வந்த சிறுமி, பாவண்ணன்
வனம் புகுதல், கலாப்hpயா
பேரழகிகளின் தேசம், ரமேஷ்-பிரேம்
வேறு ஒரு Nhpயன், பழமலய் (த)
பாதி இருட்டு பாதி வெளிச்சம், விக்ரமாதித்யன்
பு{ஜ;ஜpயத்திலிருந்து துவங்கும் ஆட்டம், ஆதவன் தீட்சண்யா
… கவிதைகள், அழகியசிங்கர்
கண்ணாடிப் பாதரட்சைகள், திலகபாமா
காகத்தின் சொற்கள், ராணிதிலக்
எனவே…, உதயசங்கர்
அன்றில், கௌhp ஷங்கர்
ஈழத்து மண்ணும் எங்கள் முகங்களும், ஜெயபாலன் (வ ஐ ச)
பு{மியை வாசிக்கும் சிறுமி, சுகுமாரன்
கடவுளுடன் பிரார்த்தித்தல், மனுஷ்ய புத்திரன்
… கவிதைகள், அன்னா அக்மதோவா
யாருமற்ற நிழல், தேவதச்சன்
இருபதாம் நு}ற்றhண்டுத் தமிழ்க் கவிதை, பாலசுப்பிரமணியம் (சிற்பி)
ஆயுதம், அருள் (நா வே)
நீரிலலையும் முகம், அ. வெண்ணிலா
மணிவண்ணன் கவிதைகள், தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
பூமியின் புன்னகை, தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
புதைந்திருக்கும் சிற்பங்கள், ய. மணிகண்டன்
கனவுகள் கற்பனைகள் காகிதங்கள், மீரா
மழை பற்றிய பகிர்தல்கள், சே. பிருந்தா
ஆறhவது பூதம், ஆசு
கவிராஜன் கதை, வைரமுத்து
இதுவரை நான், வைரமுத்து
திருத்தி எழுதிய தீர்ப்புகள், வைரமுத்து
நீ நிகழ்ந்த போது…, அழகியபெரியவன்
ஆகஸ்டும் அக்டோபரும், பரிணாமன்
கோடுகள் இல்லாத உலகம், ரமணன்
குழந்தைகள் ஊருக்குப் போய் விட்டன, மு. முருகேஷ்
பிரமிள் கவிதைகள், பிரமிள்
தேவதேவன் கவிதைகள், தேவதேவன்
Üóஊò™ Ë™ஷ்டிந
சுயராஜ;யம் வேண்டாமா?, மோ.க.காந்தி
சோஷலிசமும் ஜனநாயகமும், பி.தோபோர்னின் இ,மாச்சுல்ஸ்கி
அனைத்து மக்களின் அரசு, ஷுத்தோவ் (அ)
சோஷலிஸ்ட் தத்துவங்கள், ஜPவானந்தம் (ப)
தேசிய சர்வசுதந்திரமும் சோவியத் அரசும், விக்தர் ஷெவ்த்சோவ்
தேசிய கவுரவம், பக்தவத்சலம் (எம்)
குடியரசும் மக்களும், பக்தவத்சலம் (எம்)
மாறிவரும் உலகில் கம்யூனிஸம், பொனோமரேவ் என்
அமொpக்க ஜனநாயகம்-முகமூடி கிழிந்தது, ஸ்ரீனிவாசன் (பி எஸ்)
பழங்கால இந்தியாவில் அரசியல் கொள்கைகள் நிலையங்கள் சில
தோற்றங்கள், சரன் சர்மா ராம்
பிணந்தின்னிகள் 1975-77 அவசர காலத் தழும்புகள், சி ஆர்
தேர்வு நு}ல்கள் பன்னிரண்டு தொகுதிகள், மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ்
தேர்வு நு}ல்கள் பன்னிரண்டு தொகுதிகள் , லெனின் (வி இ)
இருபதாம் நு}ற்றhண்டுத் தமிழ்க் கவிதைகளில் மார்க்சியக் கொள்கைகளின்
தாக்கம்கோ. தான்யா
தேர்வு நு}ல்கள் பன்னிரண்டு தொகுதிகளில் -தொகுதி 8, லெனின் ( வி இ )
காதாPன் மேயோவும் இந்தியாவும், மனோரஞ்சன் ஜh
குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம், எங்கெல்ஸ்
காலம், கல்யாணசுந்தரம்(எம்)
ஜமீன் இனாம் ஒழிப்பு, அண்ணாதுரை (டாக்டர் சி என்)
கூட்டு அரசாங்கம் பற்றி, மாசேதுங்
இந்திய கம்யூனிச இயக்கத்தைப் புhpந்து கொள்ளச் சில ஆய்வுரைகள்,
காமா
நீதிக்கட்சி நினைவுகள், கே.பி. செந்தாமரை
சுயராஜ்யம் யாருக்கு?, சிங்காரவேலர் ம
திராவிட இயக்கத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், ரேணுகாதேவி (வி)
மாநில சுயாட்சிக் கிளர்ச்சியின் வரலாறு, சிவஞானம் ம பொ
சட்ட மன்றத்தில் சுயாட்சிக் குரல், சிவஞானம் (ம. பொ)
பிரெஞ்சிந்தியாவும் திராவிட இயக்கமும், இளங்கோ (சிவ)
புராதன இந்தியாவில் அரசியல், சாமிநாத சர்மா (வி)
மனிதனின் கடமை, மாஜpனி
கம்யூனிசம் நேற்று இன்று நாளை, ஜவஉறர் ( இரா )
மார்க்சியம் தோற்றமும் சாராம்சமும், தியொடோர் ஒய்செர்மான்
பிளேட்டோவின் அரசியல், சாமிநாத சர்மா (வெ)
பாஸிஸ்ட் ஜடாமுனி, புதுமைப்பித்தன்
புரட்சிக்குள் புரட்சி, ரெஜp டெப்ரே
ஃபாசிசத்தின் வேரும் வளர்ச்சியும், முஹம்மது தாஹh (எம் கே ஏ)
நு}று பூக்கள் மலரட்டும், மாவோ
நரபலியும் நரவேட்டையும், அசோகன் (எம்)
அரசியல் வரலாறு, சாமிநாத சர்மா (வெ)
கருவு{லம், சின்னக்குத்தூசி
அண்ணா ஆட்சியை பிடித்தது எப்படி?, அருணன்
ஜெயலலிதா ஆட்சி?, சோலை
கம்யு{னிஸ்ட் கட்சியும் விவசாயிகளும், சீனிவாசராவ் (பி)
ஒரு தந்தையின் நினைவுக்குறிப்புகள் (ராஜன் கொலை வழக்கு),
ஈச்சரவாhpயர் (டி வி)
பாசிசம் மிக சுருக்கமான அறிமுகம், கெவின் பாஸ்மோர்
இந்துத்துவம்-ஒரு பன்முக ஆய்வு, மார்க்ஸ் (அ)
தமிழீழம் நான் கண்டதும் என்னைக் கண்டதும், புகழேந்தி

கிராம்ஷியின் சிந்தனைப் புரட்சி, நம்பு{திhpபாட் (இ எம் எஸ்) மற்றும்
கோவிந்தப் பிள்ளை
மார்க்ஸ் முதல் மாசேதுங் வரை, ஜhர்ஜ; தாம்ஸன்
பு{ர்தியுவும் மார்க்சியமும், இராஜதுரை (எஸ் வி)
இலங்கையின் இனமோதலும் சமாதானமும் 2002-2004, கீதபொன்கலன்
(எஸ் ஐ )
அரசியல் சுவடுகள்…, கிருஷ்ணா ஆனந்த் (வி)
முத்துச்சரம் (புதையல் 7-ம் பாகம்), சின்னக்குத்தூசி
குடியரசு, பிளேட்டோ
ñ ñî‹ ê£˜‰îË™ஷ்டிந
திருவிளையாடற் புராணம், பரஞ்சோதி முனிவர்
தேவார அருள்முறைத் திரட்டு, உமாபதி சிவாசாhpயார்
திருத்தொண்டர் சதகம், மலைக்கொழுந்து நாவலர்
அபிராமி அந்தாதி, ஸ்ரீ அபிராமிபட்டர்
வில்லி பாரதம், ராஜகோபாலாச்சாhpயார் (கே)
திருப்பூவனநாதருலா, சாமிநாத அய்யர் (உ வே)
கடவுள் நிலைக்கு மாறhன கொள்கைகள் சைவம் ஆகா,
மறைமலையடிகள்
திருப்புகழ்ப் பெருந்திரட்டு, கழகப் புலவர் குழு
திருமந்திரம் மூவாயிரம், ப.இராமநாத பிள்ளை
திருவாசகம், இராமநாத பிள்ளை(ப)
தேவாரம்,
திருப்பாவை ,
பகவத் கீதை, –
நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம், வேங்கடகிருஷ்ணன் (சி)
இளைஞர் மகாபாரதம், சரஸ்வதி ராம்நாத்
சமயம் கடந்த நெறி, –
திருவாசகம் , மாணிக்க வாசகர் சுவாமிகள்
கம்ப ராமாயணம் மூலமும் தௌpவுரையும்,
பாகவதம்,
கீதையின் சாரம், மகாத்மா காந்தி
வினோபாவின் சீதைக் கதைகள், செல்வராஜ; (வீ)
தம்ம பதம்,
கந்த புராணச் சுருக்கம்,
திருமுறை கண்ட புராணம், உமாபதி சிவாசாhpயார்
திருவெம்பாவை – திருப்பள்ளியெழுச்சி,
திருச்செந்தூர் பிள்ளைத்தமிழ்,
திருப்புகழ்,
பொpயபுராண ஆராய்ச்சி, மா. இராசமாணிக்கனார்
கோதம புத்தர், ஆனந்த குமாரஸ்வாமி
கந்த புராணத் திரட்டு, –
சிவஞான போத விளக்கம், மாணிக்கவாசக ஞான தேசிக சுவாமிகள்
ஸ்ரீமஹhபாரதம், –
சித்தர் பாடல்கள் ,
கச்சிக் கலம்பகம், அரங்கநாத முதலியார்
சீகாளத்திப் புராணம், கருணைப்பிரகாச சுவாமிகள்
இராமலிங்கரும் தமிழும், ஊரன் அடிகள்
திருமுறை, திவ்யப்பிரபந்த திருப்பாடல் திரட்டு, –
திருவருட்பா பாராயணத் திரட்டு, புலியூர்க்கேசிகன்
சிவஞானபோதம், மெய் கண்டதேவர்
விநாயகர் அகவல், ஒளவையார்
தொண்டைநாட்டுச் சமணக் கோயில்கள், ஏகாம்பரநாதன் (ஏ)
மநுதர்மம், தமிழ்நாடன்
அகலிகை முதலிய அழகிகள், எம்.வி. வெங்கட்ராம்
திருத்தொண்டர் புராணம், சேக்கிழார்
நாச்சியார் திருமொழி, ஆண்டாள்
திருவாய்மொழி, நம்மாழ்வார்
தியானதாரா, பிரமிள்
பட்டினத்தார் பாடல்கள், திரு வி க
பாகவதம், கௌசிகன்
கந்தபுராணம்,, கச்சியப்ப சிவாசாhpயார்
திருவருட்பா, இராமலிங்க அடிகளார்
மதுரகவி வடநாட்டுத் திருப்புகழ், கம்பன்
மதுரகவி திரு அரங்கர் தத்தை விடு தூது, கம்பன்
சாந்திக்கு மார்க்கம், nஜம்ஸ் ஆலன்
கௌதம புத்தர், வேங்கடசாமி (மயிலை சீனி)
தம்மபதம், செயப்பிரகாஷ் (நா)
பௌத்த தருமம், ப.ராமஸ்வாமி
தமிழக வரலாற்றில் வள்ளலார், பொற்கோ
தென்னாட்டுக் கோயில்கள் பாகம்-1, ராதாகிருஷ்ண பிள்ளை (எம்)
தென்னாட்டுக் கோயில்கள் பாகம்-4, ராதாகிருஷ்ண பிள்ளை (எம்)
இந்து சமய வரலாறு, கந்தையாபிள்ளை
பகவத் கீதை, பாரதியார்
அன்னை, அரவிந்தர்
அடியவர் அறுபத்துமூவர் வரலாறு, தங்க விசுவநாதன்
மாணிக்கவாசகர் வரலாறும் காலமும், மறைமலையடிகள
விநாயக புராணம் சுருக்கம், கச்சியப்ப முனிவர்
திருமூலநாயனார் அருளிய திருமந்திரம், திருமூலர்
சுவாமி விவேகானந்தர், நெமய் சதன் போஸ்
திரு அருட்பா, இராமலிங்க சுவாமிகள்
கீதைப் பேருரைகள், வினோபா பாவே
ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை, காந்தி
ஞானச் சித்தர்களின் அட்டமா சித்திகள், ஜெகாதா
பொpய புராணம், சேக்கிழார்
சுவாமி விவேகானந்தர், முருகேசன்
புத்தரும் தந்தை பொpயாரும், தந்தை பொpயார்
ஆன்மிகம்்்;்;் (ஒரு உரையாடல்), பொன்னீலனுடன் மற்றும் பிறர்
திரு அருட்பா – கீர்த்தனை, வசன, வியாக்கியான பகுதிகள், வள்ளலார்
திரு அருட்பா – உபதேச, திருமுக, தனிப் பாசுரப் பகுதிகள், வள்ளலார்
திரு அருட்பா – பெருநு}ல், திரு ஒற்றியு{ர், திருத்தணிகை பகுதிகள்,
வள்ளலார்
… திரு அருட்பா – பு{ர்வ ஞான சிதம்பர, உத்தர ஞான சிதம்பர, சித்தி
வளாக பகுதி, வள்ளலார்
இந்து மதம் எங்கே போகிறது ?, ராமானுஜ தாத்தாச்சாhpயார்
சாங்கிய தத்துவம், கபிலர்
hpக் வேதம் – தொகுதி 1,2,3, அரசு (வீ)
ஜPவகாருண்ய ஒழுக்கம், இராமலிங்க அடிகள்
திருஅருட்பா பாராயணத் தொகுப்பு, இராமலிங்க அடிகள்
கழுகுமலை வெட்டுவான்கோயில், கணபதி (செ மா)
சேக்கிழார் அடிச்சுவட்டில், சிட்டி சிவபாதசுந்தரம்
மாணிக்கவாசகர் அடிச்சுவட்டில், சிட்டி சிவபாதசுந்தரம்
புத்தர் அடிச்சுவட்டில், சிட்டி சிவபாதசுந்தரம்
அறிவுக்கனலே அருட்புனலே, ரா. கணபதி
நளசரிதம், திருப்பூர் கிருஷ்ணன்
hனதீபம் (10 தொகுதிகள்), சுவாமி விவேகானந்தனர்
நபிபெருமான் வரலாறு
பைபிள் – புதிய மற்றும் பழைய ஏற்பாடுகள்
இரட்சண்ய யாத்ரிகம், வீரமாமுனிவர்

திருநாளைப்போவார் என்னும் நந்தனார் சாpத்திரக் கீர்த்தனை,
கபிலர், வேங்கடராஜுலு (வே)
தமிழ்க் காப்பியங்கள், ஜகந்நாதன் ( கி வா)
திhpகடுகமும் சிறுபஞ்சமூலமும், வையாபுhpப்பிள்ளை (எஸ்)
மணிமேகலை, சீத்தலைச் சாத்தனார்
சு{ளாமணி, தொலாமொழித் தேவர்
சீவக சிந்தாமணி , திருத்தக்க தேவர்
ஐங்குறுநு}று, துரைசாமிப்பிள்ளை
தஞ்சை வாணன் கோவை, பொய்யா மொழிப் புலவர்
திருமுருகாற்றுப்படை, நக்கீரர்
பாpபாடல் மூலமும் உரையும், பாpமேலழகர் , உரை
சிறுபஞ்சமூலம், காhpயாசான்
முதுமொழிக் காஞ்சி, கூடலு}ர்க் கிழார்
திணைமொழி யைம்பது, கண்ணன் சேந்தனார்
பெரும்பாணாற்றுப் படை, இராகவையங்கார் (ரா)
குறளும் கீதையும், குப்புசாமி (கா)
தோலாமொழித்தேவர் பகுதி-1, சு{ளாமணி
நற்றிணை ,
தமிழ்ப் புலவர் சாpத்திரம், சு{hpயநாராயண சாஸ்திhp (வி கோ)
சிலப்பதிகார மூலமும் அரும்பதவுரையும் அடியார்க்குநல்லாருரையும்,
இளங்கோவடிகள்
சித்திரா புத்திர நாயனார் கதை, புகழேந்திப் புலவர்
மீBட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ், குமரகுருபரன் பிள்ளை
இலக்கிய விசாரம், சுப்ரமணியம் (க நா)
திருமுருகாற்றுப்படை, நக்கீரதேவநாயனார்
இராசராச சோழனுலா, ஒட்டக்கூத்தர்
மூவருலா,
பெருந்தேவனார் பாரதம் (மாவிந்தம்),
சங்க இலக்கியம், வையாபுhpப்பிள்ளை (எஸ்) தொகு
சங்க இலக்கியம் -பகுதி-2, வையாபுhp பிள்ளை (எஸ்) , உரை
கலித்தொகை ,
சங்க இலக்கியத்தில் சமுதாயக் காட்சிகள், ஜPவானந்தம் (ப)
ஆபுத்திரன் அல்லது சமூக ஊழியன், சிதம்பரனார் (சாமி)
நக்கீரர், தண்டபாணி தேசிகர் (ச)
குயில், சுப்பிரமணிய பாரதி (சி)
பொது மறை எது – குறளா , குர்ஆனா, மதனீ
ஆபுத்திரன் அல்லது சமூக ஊழியன், சிதம்பரனார் (சாமி) , மொழி
அணைந்த விளக்கு, சிதம்பரனார் (சாமி)
சொல்லும் சுவையும், நெடுஞ்செழியன் (இரா)
நாpவிருத்தம், திருத்தக்க தேவர்
தமிழ்க் காப்பியங்களில் அவல வீரர்கள், ஞானமூர்த்தி (தா ஏ)
சிலப்பதிகாரம்-பதினோராம் நு}ற்றhண்டுக் காப்பியம், கோவிந்தன் (செ)
சிலம்பொலி, சிலம்பொலி செல்லப்பன்
தமிழ் இலக்கியத்தில் தாய்த்தெய்வ வழிபாடு, சாமி ( பி எல்)
மணிமேகலை, செந்தூர்ப்பாண்டியன் (செ)
கலிங்கத்துப் பரணி ஒரு மதிப்பீடு, அறவாணன் (க ப)
பாpபாடல் திறன், சாரங்கபாணி (இரா)
கவிதை கிழக்கும் மேற்கும், அறவாணன் (க ப)
பாட்டிலே புரட்சி, மீனாட்சி சுந்தரனார் (தெ பொ)
சங்க இலக்கிய ஒப்பீடு, இல்லை
கண்ணகி புரட்சிக் காப்பியம், பாரதிதாசன்
மணிமேகலை வெண்பா, பாரதிதாசன்
தமிழ்க் கவிதைகள், சாலை இளந்திரையன் , தொகு
சிலம்பில் துணைப் பாத்திரங்கள், மீனாட்சிசுந்தரனார் (கா)
அhpஸ்டாடிலின் கவிதை இயல், மணவாளன் (அ அ )
கோவூர் கிழார், ஜகந்நாதன் (கி வா)
களவழி நாற்பது, பி , ஸ்ரீ
சங்கத் தமிழ் கதைகள், அரசுமணி
திருக்குறளும் புதுமைக் கருத்துகளும், பரந்தாமனார் (அ கி)
செஞ்சொற் கவிக்கோவை, சேதுப்பிள்ளை (ரா பி) தொகு
இளங்கோவின் பாத்திரப்படைப்பு, இராமகிருஷ்ணன் (எஸ்)
கவிதை நயம், கைலாசபதி (க) மற்றும் முருகையன் (இ)
பரணிக்கோர் செயங்கொண்டான், அரவிந்தன் (மு வை)
சிறுபாணாற்றுப்படை, அரவிந்தன் (மு வை)
திருக்குறள் இசைமலர், முத்துக்கிருஷ்ணன் (பு ஆ)
இசைவாணர் கதைகள், வேங்கடசாமி (மயிலை சீனி)
கண்ணதாசன் கவிதைகள், கண்ணதாசன்
திருக்குறள் ஆராய்ச்சி, மறைமலையடிகள்
வள்ளுவர் வாய்மொழி, சுந்தரவடிவேலு (நெ து)
சிலம்பும் சிந்தாமணியும், சுப்பிரமணியன் (ச வே)
கபிலர், மெய்யப்பன் (ச)
தென்காசிப் புலவர்கள், அருணாசலம் (மு)
சங்க இலக்கியத் தொகை, மோகன் (இரா) , பதி
தமிழ் இலக்கியக் கதைகள், பார்த்தசாரதி (நா)
கவி பாடலாம், ஜகந்நாதன் (கி வா)
கிறிஸ்தவக் கவிஞர்களும் தமிழ்ப் பண்பாடும், தயானந்தன் பிரான்சிஸ் (தி)
புறநானு}ற்றுச் சிறுகதைகள், பார்த்தசாரதி (நா)
வேளாண்மையும் பண்பாடும், கந்தசாமி (இல செ)
கவிச்சக்கரவர்த்தி, அழகிhpசாமி (கு)
கவி உலகில் கம்பன், யோகியார் (ச து)
பொதுமறை, முத்துக்குமாரசுவாமித் தம்பிரான்
கூத்தும் சிலம்பும், அறிவுநம்பி (அ)
ஒளவையார் அருளிச் செய்த கல்வியொழுக்கம், சிவஞானம் (ம பொ) பதி
சிலப்பதிகார உரையாசிhpயர்கள் சிறப்பு, சிவஞானம் (ம பொ)
பெருங்கதை, கொங்கு வேளிர்
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, புலியூர்க் கேசிகன்
கம்பரும் நாடகக்கலையும், கம்பர்
நாpவிருத்தம், திருத்தக்க தேவர்
தமிழ்க் காப்பியங்களில் அவல வீரர்கள், ஞானமூர்த்தி (தா ஏ)
இலக்கியத்தில் மனித நேயம், பாலதண்டாயுதம் (கே)
இலக்கியம் என்றhல் என்ன, சிதம்பரனார் (சாமி)
இலக்கியம் என்றhல் என்ன – பகுதி-2, சிதம்பரனார் (சாமி)
இசைவாணர் கதைகள், வேங்கடசாமி (மயிலை சீனி)
கலிங்கத்துப் பரணி ஒரு மதிப்பீடு, அறவாணன் (க ப)
கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்கொண்டார்
சங்கத் தமிழும்்; பிற்காலத் தமிழும், சாமிநாதையர் (உ வே)
அக்டோபர் புரட்சியும் தமிழ் இலக்கியமும், ரகுநாதன்
மும்மணிகள், விசுவநாதம் ( கி ஆ)
நந்திக் கலம்பகம், கபிலன் (வே)
சமூகவியலும் இலக்கியமும், கைலாசபதி (க)
நான்மணிகள், விசுவநாதம் (கி..ஆ.பெ)
நவீன இலக்கியத்தின் அடிப்படைகள், கைலாசபதி (க)
கம்பரும் நாடகக்கலையும், கம்பர்
அகப்பொருளும் புறப்பொருளும், நாராயணவேலுப் பிள்ளை (எம்)

Share.

About Author

1 Comment

 1. மாற்ற மனங்கழிய நின்ற மறையோனை
  நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனை காண
  இந்த பக்கத்தில் இருக்கும் வீடியோவை பாருங்கள்.
  ஐயா இரகசியங்களை தெளிவாக விளக்கி உள்ளார்.

  இங்கே சொடுக்கவும்

  ஆசைஉண்டேல் வம்மின் இங்கே அருட்சோதிப் பெருமான்
  அம்மையுமாய் அப்பனுமாய் அருளும்அரு ளாளன்

  அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி
  தனிப் பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி

Leave A Reply